Mark-10 Viet Nam - Stc Việt Nam - Mg100 - Mtt03C-12 - Wt3002 - Mtt05-25

Liên hệ

10 Lô O, Kds Miếu Nổi
FORCE GAUGES SERIES 2
M2-2Force gauge, 2 lbF / 1 kgF / 10 N
M2-5Force gauge, 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N
M2-10Force gauge, 10 lbF / 5 kgF / 50 N
M2-20Force gauge, 20 lbF / 10 kgF / 100 N
M2-50Force gauge, 50 lbF / 25 kgF / 250 N
M2-100Force gauge, 100 lbF / 50 kgF / 500 N
CERTNIST-traceable certificate of calibration with data
AC1030AC adapter, 110V US
AC1031AC adapter, 220V Euro
AC1032AC adapter, 220V UK
AC1035AC adapter, 220V Aus
23-1031-2Attachments kit (G1038 + G1039 + G1029 + G1026 + G1025 + G1027 + G1024)
FORCE GAUGES SERIES MG
MG012Force gauge, 0.12 lbF / 50 gF / 0.5 N
MG025Force gauge, 0.25 lbF / 100 gF / 1 N
MG05Force gauge, 0.5 lbF / 250 gF / 2.5 N
MG2Force gauge, 2 lbF / 1 kgF / 10 N
MG5Force gauge, 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N
MG10Force gauge, 10 lbF / 5 kgF / 50 N
MG20Force gauge, 20 lbF / 10 kgF / 100 N
MG50Force gauge, 50 lbF / 25 kgF / 250 N
MG100Force gauge, 100 lbF / 50 kgF / 500 N
MG200Force gauge, 200 lbF / 100 kgF / 1000 N
MG500Force gauge, 500 lbF / 250 kgF / 2500 N
TORQUE GAUGES SERIES MTT03
MTT03-10ZTorque gauge, 10 ozFin / 7 kgFmm / 7 Ncm
MTT03-20ZTorque gauge, 20 ozFin / 14 kgFmm / 14 Ncm
MTT03-50ZTorque gauge, 50 ozFin / 36 kgFmm / 35 Ncm
MTT03-12Torque gauge, 12 lbFin / 140 kgFmm / 135 Ncm
MTT03-50Torque gauge, 50 lbFin / 580 kgFmm / 570 Ncm
MTT03-100Torque gauge, 100 lbFin / 1150 kgFmm / 1150 Ncm
TORQUE GAUGES SERIES MTT03C
MTT03C-12Cap torque gauge, 12 lbFin / 140 kgFmm / 135 Ncm
MTT03C-50Cap torque gauge, 50 lbFin / 580 kgFmm / 570 Ncm
MTT03C-100Cap torque gauge, 100 lbFin / 1150 kgFmm / 1150 Ncm
WIRE TERMINAL TESTER
WT3-200Wire terminal tester, 200 lbF / 3200 ozF / 100 kgF / 1000 N / 1 kN
WT3001Carrying case for WT3-200
WT3002Ring terminal fixture for WT3-200
WT3003Machinable blank terminal fixture for WT3-200
AC1049Calibration fixture for WT3-200 (weights not included)
CAP TORQUE TESTERS SERIES TT01
MTT01-12Cap torque tester, 12 lbFin / 192 ozFin / 14 kgFcm / 135 Ncm / 1.35 Nm
MTT01-25Cap torque tester, 25 lbFin / 400 ozFin / 28 kgFcm / 290 Ncm / 2.9 Nm
MTT01-50Cap torque tester, 50 lbFin / 800 ozFin / 58 kgFcm / 570 Ncm / 5.7 Nm
MTT01-100Cap torque tester, 100 lbFin / 1600 ozFin / 116 kgFcm / 115 Ncm / 11.5 Nm
CT001Sample gripping jaws for TT01 pair
CT002Carrying case for TT01
CT003Adjustable gripping jaws for TT01, pair
CT004Spare set of posts for TT01 / R53, 4
AC1036Calibration kit for TT01 (weights not included)
TORQUE TOOL TESTERS SERIES TT02
MTT02-12Torque tool tester, 12 lbFin / 192 ozFin / 14 kgFcm / 135 Ncm / 1.35 Nm
MTT02-25Torque tool tester, 25 lbFin / 400 ozFin / 28 kgFcm / 290 Ncm / 2.9 Nm
MTT02-50Torque tool tester, 50 lbFin / 800 ozFin / 58 kgFcm / 570 Ncm / 5.7 Nm
MTT02-100Torque tool tester, 100 lbFin / 1600 ozFin / 116 kgFcm / 115 Ncm / 11.5 Nm
AC1026-1Rundown fixture, 0 - 50 lbFin / 0 - 5.7 Nm
AC1026-2Rundown fixture, 50 - 100 lbFin / 5.7 - 11.5 Nm
ST001Bench mounting bracket for TT02
ST002Carrying case for TT02
TORQUE TESTERS SERIES TT05
MTT05-12Torque tester, 12 lbFin / 192 ozFin / 14 kgFcm / 135 Ncm / 1.35 Nm
MTT05-25Torque tester, 25 lbFin / 400 ozFin / 28 kgFcm / 290 Ncm / 2.9 Nm
MTT05-50Torque tester, 50 lbFin / 800 ozFin / 58 kgFcm / 570 Ncm / 5.7 Nm
MTT05-100Torque tester, 100 lbFin / 1600 ozFin / 116 kgFcm / 115 Ncm / 11.5 Nm
CT002Carrying case for TT05/TT01
FORCE MEASUREMENT MODULES SERIES RG
RG2Force measurement module, 2 lbF / 1 kgF / 10 N
RG5Force measurement module, 5 lbF / 2.5 kgF / 25 N
RG10Force measurement module, 10 lbF / 5 kgF / 50 N
RG20Force measurement module, 20 lbF / 10 kgF / 100 N
RG50Force measurement module, 50 lbF / 25 kgF / 250 N
RG100Force measurement module, 100 lbF / 50 kgF / 500 N
RG200Force measurement module, 200 lbF / 100 kgF / 1000 N

“Hành động kịp thời – Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I

==================== I Cellphone I +84 919 191 931 

Email I binh@songthanhcong.com

Online contact=================================== 

[ Yahoo ] binh87_stc[ Skype ] binh_stcThông tin chung

Hãng sản xuất Mark-10

Bình luận

0919 191 931
Mã số : 12283684
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 28/09/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn