Bộ Nhan Luc

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.7060936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
IEA040400 "Máy đo40~400Nm TOPTUL IEA040400" 161.322.040 0936306706
ANAE1624 "Cần xiết lực đa chức năng TOPTUL ANAE1624 1/2(F)x3/4(M) 1400Nm/1000Ft-Lb" 5.977.730 01688113320
ANAE1632 #N/A #N/A 0936306706
ANBE1624 "Cần xiết lực đa chức năng TOPTUL ANBE1624 1/2""(F)x3/4""(M) Đầu vào: 231Nm/170Ft-Lb Đầu ra :1500Nm/1105Ft-Lb Đầu ra /Đầu vào: 9/1" 8.239.000 01688113320
ANBE1632 "Cần xiết lực đa chức năng TOPTUL ANBE1632 1/2""(F)x1""(M) Đầu vào: 222Nm/164Ft-Lb Đầu ra :2000Nm/1475Ft-Lb Đầu ra /Đầu vào: 12/1" 9.559.110 0936306706
ANBE2432 "Cần xiết lực đa chức năng TOPTUL ANBE2432 3/4""(F)x1""(M) Đầu vào: 758Nm/560Ft-Lb Đầu ra :2500Nm/1845Ft-Lb Đầu ra /Đầu vào: 4/1" 9.163.330 01688113320
KAAF1208 "Súng vặn bulong tay ngang đen 3/8"" TOPTUL KAAF1208 80FT-LB Dải cân lực : ""80 ft-lb/108 Nm, Tốc độ không tải: 280 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài" 3.206.610 0936306706
KAAF1610 "Súng vặn bulong tay ngang đen 1/2"" TOPTUL KAAF1610 100FT-LB Dải cân lực : ""100 ft-lb/136 Nm, Tốc độ không tải: 225 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1/4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều d" 4.183.520 01688113320
KAAA1220 "Súng mở bulong 3/8""(mô-men xoắn: 200FT-LB) TOPTUL KAAA1220 Dải cân lực : 200 ft-lb/271 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 2.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều " 3.008.280 0936306706
KAAA1620 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1620 200FT-LB Dải cân lực : ""200 ft-lb/271 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 2.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 5-1/2" 3.204.850 01688113320
KAAA1650 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1650 Dải cân lực : ""500 ft-lb/678 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4.76 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 4-23/32""/120 m" 3.753.200 0936306706
KAAA1650B "Súng vặn ốc TOPTUL KAAA1650B Dải cân lực : ""500 ft-lb/678 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 7-5/64""/180 mm Trọng lượn" 3.519.340 01688113320
KAAA1660 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1660 Dải cân lực : ""700 ft-lb/949 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 7-1/2""/191 mm T" 3.938.990 0936306706
KAAA1640 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAA1640 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 7-1/2""/191 mm Trọ" 3.153.480 01688113320
KAAB1640 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAB1640 Dải cân lực : ""400 ft-lb/542 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 9-17/32""/242 mm Tr" 3.352.140 0936306706
KAAB1660 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAB1660 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 9-11/16""/246 mm " 4.137.320 01688113320
KAAA2460 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAA2460 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 6300 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 8-5/32""/207 mm " 4.233.350 0936306706
KAAB2460 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAB2460 Dải cân lực : ""600 ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 6300 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 10-1/2""/260 mm" 4.824.160 01688113320
KAAA2475 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAA2475 Dải cân lực : ""750 ft-lb/1060 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :7 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"""" I.D Chiều dài : 9-7/32""/234 mm T" 6.337.650 0936306706
KAAB2475 "Súng mở bulong 3/4"" TOPTUL KAAB2475 Dải cân lực : ""750 ft-lb/1016 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 7 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 13-1/2""/343 mm T" 6.932.090 01688113320
KAAA321808 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAA321808 1800FT-LB (Nút bấm bên trong) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D C" 12.531.200 0936306706
KAAB321808 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAB321808 1800FT-LB(Nút bấm bên trong) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D Ch" 13.512.730 01688113320
KAAA321809 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAA321809 1800FT-LB (Nút bấm bên ngoài) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"" I.D C" 12.531.200 0936306706
KAAB321809 "Súng mở bulong 1"" TOPTUL KAAB321809 1800FT-LB (Nút bấm bên ngoài) Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2440 Nm, Tốc độ không tải: 4000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao :9CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D " 13.512.730 01688113320
KAAC1645 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAC1645 Dải cân lực : ""450ft-lb/610 Nm, Tốc độ không tải: 9600 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.9 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 5-45/64""/145mm Tr" 3.641.550 0936306706
KAAC1228 "Súng mở bulong 3/8"" TOPTUL KAAC1228 Dải cân lực : ""280 ft-lb/379 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 5-63/64""/152 mm T" 3.394.600 01688113320
KAAC1628 "Súng mở bulong 1/2"" TOPTUL KAAC1628 Dải cân lực : ""280 ft-lb/379 Nm, Tốc độ không tải: 10000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dài : 5-63/64""/152 mm T" 3.394.600 0936306706
KAAC1660 "Súng mở bulong 1/2""(mô-men xoắn: 600FT-LB) TOPTUL KAAC1660 Dải cân lực : ""600ft-lb/813 Nm, Tốc độ không tải: 8000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 4.4 CFM Đầu nối hơi vào : 1.4"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/8"" I.D Chiều dà" 3.599.200 01688113320
KAAC3214 "Súng mở bulong 1""(mô-men xoắn 1400FT-LB) TOPTUL KAAC3214 Dải cân lực : ""1400 ft-lb/1898 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 6.7 CFM Đầu nối hơi vào : 3/8"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 1/2""I.D Chiều d" 11.271.700 0936306706
KAAC2412 "Súng mở bulong 3/4"" (mô-men xoắn 1200FT-LB) TOPTUL KAAC2412 Dải cân lực : ""1200ft-lb/1626 Nm, Tốc độ không tải: 6500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 6.7 CFM Đầu nối hơi vào : 3/8"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 1/2"" I.D Chiều" 10.290.060 01688113320
KAAC2416 "Súng vặn ốc TOPTUL KAAC2416 Dải cân lực : ""1600ft-lb/2170 Nm, Tốc độ không tải: 5500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 8.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1/2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"" I.D Chiều dài : 12-19/32""/320mm Trọng l" 13.957.713 0936306706
KAAC3218 "Súng vặn lubon TOPTUL KAAC3218 Dải cân lực : ""1800 ft-lb/2441 Nm, Tốc độ không tải: 5000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 9.0 CFM Đầu nối hơi vào : 1/2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4""I.D Chiều dài : 10-13/16""/275 mm Trọ" 15.731.839 01688113320
KAAD3216 "Súng vặn ốc TOPTUL KAAD3216 Dải cân lực : ""1600 ft-lb/2170 Nm, Tốc độ không tải: 5500 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 8.5 CFM Đầu nối hơi vào : 1.2"""" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D Chiều dài : 17-17/32""/445 mm Trọ" 15.708.462 0936306706
KAAD3220 "Súng mở bulongdài 1""(mô-men xoắn 2000FT-LB) TOPTUL KAAD3220 Dải cân lực : ""2000 ft-lb/27120 Nm, Tốc độ không tải: 5000 RPM, Áp suất khí vào : 90 PSI/6.2 BAR, Lượng khí tiêu hao : 9 CFM Đầu nối hơi vào : 1/2"" PT Dây dẫn khí tối thiểu: 3/4"""" I.D Chiề" 13.861.540 01688113320
KAKA0822 "Mài lốp TOPTUL KAKA0822 1/4"" & 6mm 22000 RPM" 1.357.070 0936306706
KAHA3217 "Đục hơi TOPTUL KAHA3217 3200B.P.M,L=171mm(6-3/4”)" 1.490.830 01688113320
BCAA16P2 Vít bake TOPTUL BCAA16P2 1/2" Dr. x PH#2 L=55mm 49.060 0936306706
BCAA16P3 Vít bake TOPTUL BCAA16P3 1/2" Dr. x PH#3 L=55mm 49.060 01688113320
BCAA16P4 Vít bake TOPTUL BCAA16P4 1/2" Dr. x PH#4 L=55mm 49.060 0936306706
BCCA0803 Vít dẹt TOPTUL BCCA0803 1/4" Dr. x 3mm L=37mm 16.280 01688113320
BCCA0804 Vít dẹt TOPTUL BCCA0804 1/4" Dr. x 4mm L=37mm 16.280
BCCA084E Vít dẹt TOPTUL BCCA084E 1/4" Dr. x 4.5mm L=37mm 16.280 01688113320
BCCA085E Vít dẹt TOPTUL BCCA085E 1/4" Dr. x 5.5mm L=37mm 16.280 0936306706
BCCA086E Vít dẹt TOPTUL BCCA086E 1/4" Dr. x 6.5mm L=37mm 16.280 01688113320
KABE2434 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2434 3/4" Dr. x 34mm 322.520 0936306706
KABE2435 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2435 3/4" Dr. x 35mm 334.510 01688113320
KABE2436 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2436 3/4" Dr. x 36mm 341.110 0936306706
KABE2438 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2438 3/4" Dr. x 38mm 352.550 01688113320
KABE2441 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2441 3/4" Dr. x 41mm 395.780 0936306706
KABE2446 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE2446 3/4" Dr. x 46mm 465.520 01688113320
KABE3222 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3222 1" Dr. x 22mm 502.150 0936306706
KABE3224 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3224 1" Dr. x 24mm 502.150 01688113320
KABE3227 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3227 1" Dr. x 27mm 502.150 0936306706
KABE3229 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3229 1" Dr. x 29mm 502.150 01688113320
KABE3230 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3230 1" Dr. x 30mm 502.150 0936306706
KABE3232 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3232 1" Dr. x 32mm 502.150 01688113320
KABE3233 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3233 1" Dr. x 33mm 502.150 0936306706
KABE3234 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3234 1" Dr. x 34mm 502.150 01688113320
KABE3235 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3235 1" Dr. x 35mm 509.740 0936306706
KABE3236 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3236 1" Dr. x 36mm 515.020 01688113320
KABE3238 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3238 1" Dr. x 38mm 526.680 0936306706
KABE3241 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3241 1" Dr. x 41mm 586.960 01688113320
KABE3246 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3246 1" Dr. x 46mm 687.610 0936306706
KABE3250 Tuýp lục giác đen dài TOPTUL KABE3250 1" Dr. x 50mm 787.710 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông TOPTUL BCHA1614 1/2" Dr. x M14 L=55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông TOPTUL BCHA1616 1/2" Dr.

Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Kiểu dáng Nhỏ gọn
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11050132
Địa điểm : Bà Rịa - Vũng Tàu
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn