Nhà Phân Phối Bơm Brinkmann

11 triệu

Gò Vấp-Tp.hcm

Nhà phân phối bơm Brinkmann


Công ty Hoàng
Thiên Phát là Nhà phân phối bơm
Brinkmann, Brinkmann vietnam,
chuyên cung cấp máy bơm ly tâm Brinkmann , máy
bơm trục vít Brinkmann ,Bơm trục
Brinkmann,
Pump Brinkmann, Bơm trục vít Brinkmann, Bơm nước Brinkmann, Bơm công nghiệp Brinkmann, Bơm áp suất Brinkmann, Máy
làm mát Brinkmann
, Bơm hút Brinkmann, Bơm
chìm Brinkmann


Với hơn 70 năm
kinh nghiệm, nhà sản xuất BRINKMANN
PUMPS
cung cấp đầy đủ các loại máy bơm làm mát công nghệ cao cho mọi ứng
dụng.Là một công ty độc lập, với khoảng 300 nhân viên, BRINKMANN PUMPS tập trung vào nhu cầu của khách hàng và người dùng.
Hưởng lợi từ thời gian phản ứng ngắn do bộ phận phát triển sản phẩm đáp ứng tất
cả các yêu cầu về hiệu suất, hiệu quả và tuổi thọ lâu dài. Các nguyên mẫu được
thực hiện nhanh chóng và không tốn kém khi sản xuất loạt vừa và nhỏ sử dụng các
kỹ thuật sản xuất mới nhất.


Nhằm phục vụ cho
ngành hóa chất, nước khử ion, hệ thống lọc, ngành tổng hợp, quy trình công nghiệp,
dược phẩm, chuyển khoản, tretment nước BRINKMANN
PUMPS
đã cho ra đời máy bơm ly tâm
Brinkmann
, máy bơm trục vít
Brinkmann ,Bơm trục Brinkmann, Pump
Brinkmann, Bơm trục vít Brinkmann, Bơm
nước Brinkmann
, Bơm công nghiệp Brinkmann, Bơm áp suất Brinkmann, Máy
làm mát Brinkmann
, Bơm hút Brinkmann, Bơm
chìm Brinkmann
để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Công ty Hoàng Thiên Phát là Nhà phân phối bơm Brinkmann chúng tôi tin rằng các sản phẩm của BRINKMANN PUMPS sẽ mang lại sự hài lòng
cho người sử dụng.


Một số model của BRINKMANN
PUMPS
:


 


Bơm trục Brinkmann TB40/350-M           
máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/300


Bơm trục Brinkmann TB63/120-M           
máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/370


Bơm trục Brinkmann TB63/170-M            máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/450


Bơm trục Brinkmann TB63/220-M            máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/540


Bơm trục Brinkmann TB63/270-M            máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/650


Bơm trục Brinkmann TB63/350-M            máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/850


Bơm trục Brinkmann TB100/120-M          máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/1000


Bơm trục Brinkmann TB100/170-M          máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/270


Bơm trục Brinkmann TB100/220-M          máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/350


Bơm trục Brinkmann TB100/270-M          máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/420


Bơm trục Brinkmann TB100/350-M          máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/500


Bơm trục Brinkmann SFL650/220              máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/590


Bơm trục Brinkmann SFL650/320              máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/700


Bơm trục Brinkmann SFL650/450              máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/900


Bơm trục Brinkmann SFL650/570              máy bơm ly tâm Brinkmann STA304/1050


Bơm trục Brinkmann SFL650/770              máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/320


Bơm trục Brinkmann SFL650/1000            máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/400


Bơm trục Brinkmann SFL850/230              máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/470


Bơm trục Brinkmann SFL850/330              máy bơm ly
tâm Brinkmann
STA305/550


Bơm trục Brinkmann SFL850/460              máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/640


Bơm trục Brinkmann SFL850/580              máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/750


Bơm trục Brinkmann SFL850/780              máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/950


Bơm trục Brinkmann SFL850/1010            máy bơm ly tâm Brinkmann STA305/1100


Bơm trục Brinkmann SFL1150/230            máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/370


Bơm trục Brinkmann SFL1150/330            máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/450


Bơm trục Brinkmann SFL1150/460            máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/520


Bơm trục Brinkmann SFL1150/580            máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/600


Bơm trục Brinkmann SFL1150/780            máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/690


Bơm trục Brinkmann SFL1150/1010         máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/800


Bơm trục Brinkmann SFL1350/310            máy bơm ly tâm Brinkmann STA306/1000


Bơm trục Brinkmann SFL1350/440            máy bơm ly tâm Brinkmann TE141/200


Bơm trục Brinkmann SFL1350/810            máy bơm ly tâm Brinkmann TE141/350


Bơm trục Brinkmann SFL1350/1060         máy bơm ly tâm Brinkmann TE141/440


Bơm trục Brinkmann SFL1550/310            máy bơm ly tâm Brinkmann TE141/550


Bơm trục Brinkmann SFL1550/440            máy bơm ly tâm Brinkmann TE142/150


Bơm trục Brinkmann SFL1550/560            máy bơm ly tâm Brinkmann TE142/230


Bơm trục Brinkmann SFL1550/810            máy bơm ly tâm Brinkmann TE142/300


Bơm trục Brinkmann SFL1550/1060         máy bơm ly tâm Brinkmann TE142/380


Bơm trục Brinkmann SFL1850/310            máy bơm ly tâm Brinkmann TE142/470


Bơm trục Brinkmann SFL1850/440            máy bơm ly tâm Brinkmann TE142/580


Bơm trục Brinkmann SFL1850/560            máy bơm ly tâm Brinkmann STE141/120


Bơm trục Brinkmann SFL1850/810            máy bơm ly tâm Brinkmann STE141/200


Bơm trục Brinkmann SFL1850/1060         máy bơm ly tâm Brinkmann STE141/270


Bơm trục Brinkmann SFL2350/340            máy bơm ly tâm Brinkmann STE141/350


Bơm trục Brinkmann SFL2350/470            máy bơm ly tâm Brinkmann STE141/440


Bơm trục Brinkmann SFL2350/590            máy bơm ly tâm Brinkmann STE141/550


Bơm trục Brinkmann SFL2350/840            máy bơm ly tâm Brinkmann STE142/150


Bơm trục Brinkmann SFL2350/1090         máy bơm ly tâm Brinkmann STE142/230


Bơm trục Brinkmann SBF1150    máy bơm ly tâm Brinkmann STE143/190


Bơm trục Brinkmann SBF1350    máy bơm ly tâm Brinkmann STE143/270


Bơm trục Brinkmann SBF1550    máy bơm ly tâm Brinkmann STE143/340


Bơm trục Brinkmann SBF1850    máy bơm ly tâm Brinkmann STE143/420


Bơm trục Brinkmann SFC820/290             máy bơm ly tâm Brinkmann STE143/510


Bơm trục Brinkmann SFC820/390             máy bơm ly tâm Brinkmann STE143/620


Bơm trục Brinkmann SFC820/520             máy bơm ly tâm Brinkmann STE144/220


Bơm trục Brinkmann SFC820/640             máy bơm ly tâm Brinkmann STE144/300


Bơm trục Brinkmann SFC1120/290           máy bơm ly tâm Brinkmann STE144/370


Bơm trục Brinkmann SFC1120/390           máy bơm ly tâm Brinkmann STE144/450


Bơm trục Brinkmann SFC1120/520           máy bơm ly tâm Brinkmann STE144/540


Bơm trục Brinkmann SFC1120/640           máy bơm ly tâm Brinkmann STE144/650


Bơm trục Brinkmann SFC1520/370           máy bơm ly tâm Brinkmann STE145/270


Bơm trục Brinkmann SFC1520/500           máy bơm ly tâm Brinkmann STE145/350


Bơm trục Brinkmann SFC1520/620           máy bơm ly tâm Brinkmann STE145/420


Bơm trục Brinkmann SFC1820/370           máy bơm ly tâm Brinkmann STE145/500


Bơm trục Brinkmann SFC1820/500           máy bơm ly tâm Brinkmann STE145/590


Bơm trục Brinkmann SFC1820/620           máy bơm ly tâm Brinkmann STE145/700


Bơm trục Brinkmann SFC2320/400           máy bơm ly tâm Brinkmann STE146/300


Bơm trục Brinkmann SFC2320/530           máy bơm ly tâm Brinkmann STE146/380


Bơm trục Brinkmann SFC2320/650           máy bơm ly tâm Brinkmann STE146/450


Bơm trục Brinkmann SXC2824/480           máy bơm ly tâm Brinkmann STE146/530


Bơm trục Brinkmann SXC2824/610           máy bơm ly tâm Brinkmann TA302/320


Bơm trục Brinkmann SXC2824/730           máy bơm ly tâm Brinkmann TA302/400


Bơm trục Brinkmann SPC820/230             máy bơm ly tâm Brinkmann TA302/490


Bơm trục Brinkmann SPC820/330             máy bơm ly tâm Brinkmann TA302/600


Bơm trục Brinkmann SPC820/460             máy bơm ly tâm Brinkmann STA301/120


Bơm trục Brinkmann TB16/90                  máy bơm ly tâm Brinkmann STA301/200


Bơm trục Brinkmann TB16/120                máy bơm ly tâm Brinkmann STA301/270


Bơm trục Brinkmann TB16/170  máy bơm ly tâm Brinkmann STA301/350


Bơm trục Brinkmann TB16/220  máy bơm ly tâm Brinkmann STA301/440


Bơm trục Brinkmann TB25/90    máy bơm ly tâm Brinkmann STA301/550


Bơm trục Brinkmann TB25/120  máy bơm ly tâm Brinkmann STA302/170


Bơm trục Brinkmann TB25/170  máy bơm ly tâm Brinkmann STA302/250


Bơm trục Brinkmann TB25/220  máy bơm ly tâm Brinkmann STA302/320


Bơm trục Brinkmann TB25/270  máy bơm ly tâm Brinkmann STA302/400


Bơm trục Brinkmann TB25/350  máy bơm ly tâm Brinkmann STA302/490


Bơm trục Brinkmann TA250/200               máy bơm ly tâm Brinkmann STA302/600


Bơm trục Brinkmann TA250/270               máy bơm ly tâm Brinkmann STA303/220


Bơm trục Brinkmann TA250/350              
máy bơm ly tâm Brinkmann TA600/210


Bơm trục Brinkmann TA250/440               máy bơm ly tâm Brinkmann TA600/280


Bơm trục Brinkmann TA250/550               máy bơm ly tâm Brinkmann TA600/360


Bơm trục Brinkmann TA400/200               máy bơm ly tâm Brinkmann TA600/450


Bơm trục Brinkmann TA400/270               máy bơm ly tâm Brinkmann TA600/560


Bơm trục Brinkmann TA400/350               máy bơm ly tâm Brinkmann TA302/170


Bơm trục Brinkmann TA400/440               máy bơm ly tâm Brinkmann TA302/250


Bơm trục Brinkmann TA400/550               máy bơm ly tâm Brinkmann KTF151/140


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HOÀNG THIÊN PHÁT


Địa chỉ: 237 Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
, Việt Nam 


Sale :  0938.824.977 (
Ms.Vân)


Email: Sales6@hoangthienphat.com


Skype : Van.htp                             


WebSite: http://dailythietbivietnam.com/


 


 


 


 


 


 


 

Bình luận

HẾT HẠN

0938 824 977
Mã số : 16073798
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 01/10/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn