Bộ Lập Trình Plc| Hệ Thống Điều Khiển Lập Trình| Ls| Programmable Logic Controller| Ls Vietnam | Pitesco

Liên hệ

D5 Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.bình Thạnh


Công ty PITESCO chuyên phân phối các thiết bị công nghiệp tự động hóa như  điện công nghiệp, cảm biến, biến tần; PLC,...của các hãng Đức, Ý, Nhật,... 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ giá tốt.

Ms Xuân

Sales Dept

Cellphone: 0912.979.551                            

email: xuan.pitesco@gmail.com

 


Part number

ERP Code

Descriptions

XGB (XBM, XBC, XEC)

 

 

Main unit for XBM
(Connector type)
(Ladder language)

XBM-DN16S

4723000300

DC24 power supply, 8 DC24V input, 8 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

XBM-DR16S

4723000100

DC24 power supply, 8 DC24V input, 8 Relay output, Built-in Positioning Function

XBM-DN32S

4723000200

DC24 power supply, 16 DC24V input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

Main unit for XBC
(Terminal block type)
(Ladder language)

XBC-DR32H

4723003000

AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 Relay output, Built-in Positioning Function

XBC-DN32H

4723003100

AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

XBC-DR64H

4723003200

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 Relay output, Built-in Positioning Function

XBC-DN64H

4723003300

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

XBC-DR32H/DC

4723003900

DC24V power supply, 16 DC24 input, 16 Realy output, Built-in Positioning Function

XBC-DN32H/DC

4723004000

DC24V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

XBC-DR64H/DC

4723004100

DC24V power supply, 32 DC24 input, 32 Realy output, Built-in Positioning Function

XBC-DN64H/DC

4723004200

DC24V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

Main unit for XEC
(Terminal Block type)
(IEC language)

XEC-DR32H

4723004500

AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 Relay output, Built-in Positioning Function

XEC-DN32H

4723004600

AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

XEC-DR64H

4723004700

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 Relay output, Built-in Positioning Function

XEC-DN64H

4723004800

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(NPN : Sink) output, Built-in Positioning Function

XEC-DP32H

4723007300

AC110/240V power supply, 16 DC24 input, 16 TR(PNP : Sink) output, Built-in Positioning Function

XEC-DP64H

4723007400

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 32 TR(PNP : Sink) output, Built-in Positioning Function

XEC-DR32H/D1

4723005700

DC12~24V power supply, 16 DC24 input, 16 Relay

XEC-DR64H/D1

4723005800

DC12~24V power supply, 32 DC24 input, 32 Relay

Main unit for XBC
(Economic type)

XBC-DR10E

4723006000

AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Relay output

XBC-DN10E

4723009800

AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (NPN) output

XBC-DP10E

4723009900

AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (PNP) output

XBC-DR14E

4723006100

AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output

XBC-DN14E

4723010000

AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (NPN) output

XBC-DP14E

4723010100

AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (PNP) output

XBC-DR20E

4723006200

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output

XBC-DN20E

4723010200

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (NPN) output

XBC-DP20E

4723010300

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (PNP) output

XBC-DR30E

4723006300

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output

XBC-DN30E

4723010400

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (NPN) output

XBC-DP30E

4723010500

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (PNP) output

Main unit for IEC
(Economic type)

XEC-DR10E

4723012100

AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Relay output

XEC-DN10E

4723011900

AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (NPN) output

XEC-DP10E

4723012000

AC110/240V power supply, 6 DC24 input, 4 Tr. (PNP) output

XEC-DR14E

4723012400

AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Relay output

XEC-DN14E

4723012200

AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (NPN) output

XEC-DP14E

4723012300

AC110/240V power supply, 8 DC24 input, 6 Tr. (PNP) output

XEC-DR20E

4723012700

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output

XEC-DN20E

4723012500

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (NPN) output

XEC-DP20E

4723012600

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr. (PNP) output

XEC-DR30E

4723013000

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output

XEC-DN30E

4723012800

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (NPN) output

XEC-DP30E

4723012900

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Tr. (PNP) output

Standard type

XBC-DN20SU

4723007500

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr.output

XBC-DR20SU

4723007600

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output

XBC-DN30SU

4723007700

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12Tr.output

XBC-DR30SU

4723007900

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output

XBC-DN40SU

4723008600

AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16Tr.output

XBC-DR40SU

4723008700

AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16 Relay output

XBC-DN60SU

4723008800

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18Tr.output

XBC-DR60SU

4723008900

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18 Relay output

Standard type
(IEC)

XEC-DN20SU

4723010700

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Tr.output

XEC-DR20SU

4723010600

AC110/240V power supply, 12 DC24 input, 8 Relay output

XEC-DN30SU

4723010800

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12Tr.output

XEC-DR30SU

4723010900

AC110/240V power supply, 18 DC24 input, 12 Relay output

XEC-DN40SU

4723011000

AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16Tr.output

XEC-DR40SU

4723011100

AC110/240V power supply, 24 DC24 input, 16 Relay output

XEC-DN60SU

4723011200

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18Tr.output

XEC-DR60SU

4723011300

AC110/240V power supply, 32 DC24 input, 18 Relay output

Expension I/O

XBE-DC08A

4723001100

DC24V input 8 points

XBE-DC16A

4723001000

DC24V input 16 points

XBE-DC32A

4723000400

DC24V input 32 points

XBE-RY08A

4723000900

Relay output 8 points

XBE-RY08B

4723000900

Relay output 4 points, Seperated common

XBE-RY16A

4723000600

Relay output 16 points

XBE-DR16A

4723001400

DC24V input 8 points / Relay output 8 points

XBE-TN08A

4723001200

Transistor(NPN : Sink) output 8 points

XBE-TN16A

4723001300

Transistor(NPN : Sink) output 16 points

XBE-TN32A

4723000500

Transistor(NPN : Sink) output 32 points

XBE-TP08A

4723003500

Transistor(PNP : Source) output 8 points

XBE-TP16A

4723003600

Transistor(PNP : Source) output 16 points

XBE-TP32A

4723003700

Transistor(PNP : Source) output 32 points

Communication

XBL-C41A

4723001900

Cnet (RS-422/485) I/F

XBL-C21A

4723002800

Cnet (RS-232C) I/F [modem communication]

XBL-EIMT

47230069

RAPIEnet - LS Protocol based Ethernet

XBL-EIMF

4723007000

RAPIEnet - Fiber optic

XBL-EIPT

4723007200

EtherNet/IP

XBL-EMTA

4723002600

Ethernet I/F

XBL-CMEA

4723011400

CANOpen Master

XBL-CSEA

4723011500

CANOpen Slave

Special

XBF-AD04A

4723000700

4 Channel Analog input (Current/Volltage) (12BIT)

XBF-AD08A

4723005900

8 Channel Analog input (Current/Volltage) (12BIT)

XBF-DC04A

4723001700

4 Channel Analog output (Current) (12BIT)

XBF-DV04A

4723000800

4 Channel Analog output (Voltage) (12BIT)

XBF-AH04A

4723005000

2 Channel Analog input, 2 Channel Analog output

XBF-RD04A

4723001800

4 Channel RTD (Resistance Temperature Detect) input

XBF-TC04S

4723002900

4 Channel Thermocouple input

XBF-PD02A

4723005100

Pulse (OC) output 2 axis

XBF-HO02A

4723009600

HSC Open collector

XBF-HD02A

4723009700

HSC Line drive

XBF-AD04C

4723011600

4 Channel Analog input (Current/Volltage) (14BIT)

XBF-DC04C

4723011800

4 Channel Analog output (Current) (14BIT)

XBC-DV04C

4723011700

4 Channel Analog output (Voltage) (14BIT)

Memory

XBO-M1024A

4723004300

Memory module(1024Kbyte)

Option board

XBO-M2MB

4723009200

Program read/write, Program back up

XBO-DC04A

4723009000

DC input (High speed counter in XBC-xxxS)

XBO-TN04A

4723009100

TR output (Pulse output in XBC-xxxS)

XBO-AD02A

4723008100

Current/Voltage input 2Ch

XBO-DA02A

4723008200

Current/Voltage output 2Ch

XBO-AH02A

4723008300

Current/Voltage input 1Ch / output 1Ch

XBO-RD01A

4723008500

RTD 1Ch

XBO-TC02A

4723008400

Thermo couple 2Ch

XBO-RTCA

47230080

Real Time Clock Pack

Cable

PMC-310S

47010023

Connection cable(PC to PLC), 9pin(PC)-6pin(PLC), Soft tube type cable for XBM

USB-301A

46310162

Connection cable(PC to PLC), USB

Battery

XBC

09910000268

BATT,LITHIUM,CR2032,WK13,3V,220mAh,MAXELL

XGK(Ladder language), XGI (IEC language)

 

XGK CPU

XGK-CPUE

4720007100

CPU Module, User Program Memory 16 Ksteps, 84ns/step,
Max. 1,536 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGK-CPUS

4720003300

CPU Module, User Program Memory 32 Ksteps, 84ns/step,
Max. 3,072 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGK-CPUA

4720007200

CPU Module, User Program Memory 32 Ksteps, 28ns/step,
Max. 3,072 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGK-CPUH

4720003200

CPU Module, User Program Memory 64 Ksteps, 28ns/step,
Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGK-CPUU

4720009700

CPU Module, User Program Memory 128 Ksteps, 28ns/step,
Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGI CPU

XGI-CPUE

4721000900

CPU Module, User Program Memory 64 Kbytes, 84ns/step,
Max. 1,536 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGI-CPUS

4721000500

CPU Module, User Program Memory 128 Kbytes, 28ns/step,
Max. 3,072 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGI-CPUH

4721000300

CPU Module, User Program Memory 512 Kbytes, 28ns/step,
Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB

XGI-CPUU

4721000100

CPU Module, User Program Memory 1 Mbytes, 28ns/step,
Max. 6,144 I/O, Built-in RS-232C, USB

Power

XGP-ACF1

4720004700

Power Supply Module, AC Free Voltage / DC5V 3A, DC24V 0.6A

XGP-ACF2

4720004800

Power Supply Module, AC Free Voltage / DC5V 6A

XGP-AC23

4720006400

Power Supply Module, AC 220V, DC5V 8A

XGP-DC42

4720006500

Power Supply Module, DC24V, DC5V 6A

Main slot

XGB-M04A

4720002700

Base board (Main), 4 slots for I/O Module

XGB-M06A

4720002600

Base board (Main), 6 slots for I/O Module

XGB-M08A

4720002500

Base board (Main), 8 slots for I/O Module

XGB-M12A

4720002400

Base board (Main), 12 slots for I/O Module

Extansion slot

XGB-E04A

4720003100

Base board (Ext.), 4 slots for I/O Module

XGB-E06A

4720003000

Base board (Ext.), 6 slots for I/O Module

XGB-E08A

4720002900

Base board (Ext.), 8 slots for I/O Module

XGB-E12A

4720002800

Base board (Ext.), 12 slots for I/O Module

Input

XGI-A12A

4720001400

AC 110V Input 16 points

XGI-A21A

4720001300

AC 220V Input 8 points

XGI-D21A

4720002300

DC 24V Input 8 points (Current Source Type)

XGI-D22A

4720001100

DC 24V Input 16 points (Current Sink/Source Type)

XGI-D22B

4720001200

DC 24V Input 16 points (Current Source Type)

XGI-D24A

4720001900

DC 24V Input 32 points (Current Sink/Source Type)

XGI-D24B

4720002000

DC 24V Input 32 points (Current Source Type)

XGI-D28A

4720005600

DC 24V Input 64 points (Current Sink/Source Type)

XGI-D28B

4720005700

DC 24V Input 64 points (Current Source Type)

Output

XGQ-RY1A

4720002200

Relay Output 8 points (AC 240V, DC24V 2A)

XGQ-RY2A

4720001500

Relay Output 16 points (AC 240V, DC24V 2A)

XGQ-RY2B

4720001600

Relay Output 16 points (AC 240V, DC24V 2A, Varistor, CR absorber)

XGQ-SS2A

4720001800

SSR(Current Sink Type) Output 16 points(AC 100~240V 1A)

XGQ-TR2A

4720001700

Tr.(NPN Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)

XGQ-TR2B

4720006100

Tr.(PNP Type) Output 16 points(DC12/24V 0.5A)

XGQ-TR4A

4720002100

Tr.(NPN Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)

XGQ-TR4B

4720006200

Tr.(PNP Type) Output 32 points(DC12/24V 0.1A)

XGQ-TR8A

4720005800

Tr.(NPN Type) Output 64 points(DC12/24V 0.1A)

XGQ-TR8B

4720006300

Tr.(PNP Type) Output 64 points(DC12/24V 0.1A)

Hybrid digital I/O

XGH-DT4A

4720006000

DC 24V input 16 points(current source / sink input), Tr.(NPN Type) Output, 16 points (DC 12/24V 0.1A)

Analog Input

XGF-AV8A

4720003400

Voltage input, 8 channels (14 BIT)

XGF-AC8A

4720003500

Current input, 8 channels (14 BIT)

XGF-AD8A

4720008200

Voltage/Current input, 8 channels (14 BIT)

XGF-AD4S

4720007500

Voltage/Current input, 4 channels, Isolation type (16 BIT)

XGF-AD16A

4720009800

Voltage/Current input, 16 channels (14 BIT)

Analog Output

XGF-DV4A

4720003600

Voltage output, 4 channels (14 BIT)

XGF-DC4A

4720003700

Current output, 4 channels (14 BIT)

XGF-DV8A

4720007700

Voltage output, 8 channels (14 BIT)

XGF-DC8A

4720007800

Current output, 8 channels (14 BIT)

XGF-DV4S

4720008000

Voltage output, 4 channels, Isolation type (14 BIT)

XGF-DC4S

4720007400

Current output, 4 channels,Isolation type (14 BIT)

Hybrid analog I/O

XGF-AH6A

4720011300

Current input 4 channels & Current 2 output channels

Hybrid analog I/O

XGF-AW4S

47200118

2 Wire, Voltage/Current input, 4 channels, Isolation type (16 BIT)

HSC

XGF-HO2A

4720003800

Pulse (OC) input, 2 channels

XGF-HD2A

4720003900

Pulse (LD) input, 2 channels

XGF-HO8A

47200133

Pulse (OC) input, 8 channels

Position

XGF-PO3A

4720004000

Pulse (OC) output 3 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available

XGF-PO2A

4720004300

Pulse (OC) output 2 axis (Old positioning model with APM S/W Package) - it will be not available

XGF-PO1A

Thông tin chung

Hãng sản xuất Ls

Bình luận

0912 979 551
Mã số : 8372298
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn