Ps69.Axcfbabxdmxxx_Cảm Biến Radar Vegapuls 69_Đại Lý Vega Vietnam_Stc Việt Nam

Liên hệ

D3 Khu Dân Cư Miếu Nổi, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

PS69.AXCFBABXDMXXX_Cảm biến Radar VEGAPULS 69_Đại lý Vega Vietnam hiện đang được Song Thành Công phân phối rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

Thông số kỹ thuật

 

100% Singapore/ Japan OriginFukuda VietnamModel: MF200
12V Wet Cell M/F Battery (CLASS A)
100% UAE OriginNaffco VietnamModel: NDR 106
Description : 2-1/2" Right Angle landing valve, flange type, out let female. Instantaneous to BS 336 coupling with plank Cap and chain, Brass Painted Red RAL3000 with Big Black painted C.l Hanle
100% Denmark OriginPR Electronics VietnamPR Universal Uni/bipolar Transmitter Model: 4104
100% Denmark OriginPR Electronics VietnamPR Front Programming Display Model: 4501
100% Taiwan OriginTung Tsuon VietnamRing Blower Model : TS-220
Capacity : 5 m3/min ; Preesure : 2000 mmH2O
Connect :  2" inch ; Motor : 2.2 kw
(3 Phase , 220/380V , 50Hz, 2 Pole)
100% Germany OriginVega VietnamCode: CP65.XXKGSRKMX
Description: Capacitive cable probe
100% Germany OriginVega VietnamCode: PSSR68.XXEGD2BRMXX
Description: Radar sensor
100% Germany OriginVega VietnamCode: PS69.AXCFBABXDMXXX
Description: Radar sensor
100% Germany OriginKRIWAN VietnamCode: 22A620S80
Description: INT69 KF2 Diagnose
100% USA OriginMTS Sensor VietnamCode: LDSBRPT02M05602A4L1
Temposonics LD Sensor
100% Germany OriginSick  VietnamCode: 1023668
Description: DME5000-112
100% USA OriginJAQUET VietnamPart number: 385Z-05322
GreenLine F12A - Hall Effect Sensor M12x1 with integral Connector71.00
100% Italy OriginADFweb VietnamCode: HD67056-B2-250
Description : Converter
100% Italy OriginADFweb VietnamCode:  HD67056-B2-40
Description : Converter
100% Lithuania OriginAdos-tech  VietnamModel: NIBI-PRO 8Х (replace NIBI-PRO 5X)
Digital night vision binoculars
LRF and Illuminator for this device is detachable and not included
100% UAE OriginNaffco VietnamModel: NDR 106
Description : 2-1/2" Right Angle landing valve, flange type, out let female. Instantaneous to BS 336 coupling with plank Cap and chain, Brass Painted Red RAL3000 with Big Black painted C.l Hanle
100% Taiwan OriginPCE  VietnamModel: PCE-228P
pH-Meter PCE-228P inclusive pH-Electrode IJ-44C and temperature Probe TP-07
100% China OriginMatsui VietnamDehumidifying Dryer
Model: MJ3-50A
100% China OriginMatsui VietnamDehumidifying Dryer
Model: MJ3-100A 
100% Finland OriginVaisala VietnamCode: HMT360 5A22BCH1B2BJ5A30
Transmitter Unit for HMP360 Series Probes
Transmitter type: HMT365 for high temperatures
100% USA OriginFluke Process Instrument VietnamRAYMI310LTS
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 10:1, 130 msec, 1m cable
100% USA OriginMetrix VietnamSeismic ST6917-156-1-0
IPT low cost vibration transmitter (velocity) to 125° C operation Standard  0.8 ips (20.3mm/s), rms ; Mounting:  M6 x 1.0 
100% USA OriginNidec Industrial VietnamCode: M6C-4S8HX51-W003
Encoder
100% Taiwan OriginTougu Denki VietnamModel : DS-7
Sensor
100% EU OriginASCON TECNOLOGIC VietnamCode: M5-3105-0200
Description:Controller (M5-3105-0100)
(-0100 = french/english manual; -0200 = german/english manual)
100% UK OriginPicotech VietnamADC-24
High Resolution Datalogger w/ Terminal Board
100% China OriginQUANGZHOU XIANGLI INSTRUMENT  VietnamHC-SL
Vertical manual testing machine
100% Taiwan OriginRontai VietnamSide Channel Blower
Model: RT-7063 50/60Hz 3PHASE 220/380V
100% Taiwan OriginRontai VietnamSide Channel Blower
Model: RT-4019 50/60Hz 3PHASE 220/380V
100% Italy OriginADFweb VietnamCode: HD67056-B2-250
Description : Converter
100% Italy OriginADFweb VietnamCode:  HD67032-B2-40
Description : Converter
100% Korean OriginAmseco/ Potter Signal VietnamMechanical Surface Mount Contact White
Model: AMS-38B-W
100% Japan OriginKofloc VietnamModel: 3660 series
Code: 3660-1/4SWL-N2-100SCCM-20℃-0
Standard mass flow controller
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 779211
Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773731
Description: PNOZ mc9p Profinet IO
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773103
Description: PNOZ m1p ETH
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773713
Description: PNOZ mc2.1p EtherCAT 2
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773602
Description: PNOZ ml2p safe link PDP
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773810
Description: PNOZ ms2p standstill / speed monitor
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773812
Description: PNOZ ma1p 2 Analog Input
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751102
Description: PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 777302
Description: PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 750030
Description: PNOZsigma Chip Card-manager set
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773732
Description: PNOZ mc3p Profibus 2
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 504222
Description: PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 541009
Description: PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 541003
Description: PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 541010
Description: PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 506335
Description: PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 570500
Description: PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 570640
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 570630
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 570630
Description: PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773540
Description: PNOZ ml1p safe link
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773400
Description: PNOZ mi1p 8 input
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773536
Description: PNOZ mo4p 4n/o
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751124
Description: PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751111
Description: PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751103
Description: PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751104
Description: PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 750124
Description: PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 750105
Description: PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751105
Description: PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751107
Description: PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751167
Description: PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 750177
Description: PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751177
Description: PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773100
Description: PNOZ m1p base unit
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 541053
Description: PSEN cs3.1n   1switch
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 774790
Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 774790
Description: PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o t
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 774306
Description: PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 751109
Description: PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 783100
Description: Set spring terminals PNOZ m0p/m1p/m2p
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 783400
Description: Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773860
Description: PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  2,5m
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 750111
Description: PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 773730
Description: PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP
100% Germany OriginPILZ VietnamCode: 774086
Description: PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
100% Korea OriginSejin Hydraulics VietnamModel: SHC-150-S
Oil cooler

Công Ty TNHH TMDV Song Thành Công là đại lý phân phối chính hãng  PS69.AXCFBABXDMXXX_Cảm biến Radar VEGAPULS 69_Đại lý Vega Vietnam  tại thị trường Việt Nam và là nhà cung cấp thiết bị cảm biến tiêu chuẩn cao trong công nghiệp. Luôn sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp giải pháp tối ưu cho quý khách hàng.

Liên hệ hỗ trợ 24/7:

Số ĐT: 0379720873  – Mr Đức (Zalo)

 

Email: duc@stc-vietnam.com

HẾT HẠN

0379 720 873
Mã số : 16517971
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 24/02/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn