Đại Lý Phân Phối Bihl + Wiedemann Tại Việt Nam

1,1 triệu

209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp

Bihl + Wiedemann cung cấp các sản phẩm có giao diện cho gần như mọi hệ thống fieldbus được tiêu chuẩn hóa trong công nghệ tự động hóa công nghiệp.

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/11/1637982263-gch.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/11/1637982264-yxn.png

BWU1371_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1253_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW3074_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW3000_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2726_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2695_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1611_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1610_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1922_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2087_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1911_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1228_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1229_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1230_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1670_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1588_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2176_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1554_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2783_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2723_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1938_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2759_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2721_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2490_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2800_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1926_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1907_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2565_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2078_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2555_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2556_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2552_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2620_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2725_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2767_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2487_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3032_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2594_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2547_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2713_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2728_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2626_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2617_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2684_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2810_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2645_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2853_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3020_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2983_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2619_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2770_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2651_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2652_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2313_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1897_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1345_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1412_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1727_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1364_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1365_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1933_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2243_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1366_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1367_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1232_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1233_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2240_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1234_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1235_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1254_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1509_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1893_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1894_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1963_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1964_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1895_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1917_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1853_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1359_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1360_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1363_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2532_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1722_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1361_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1362_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2857_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2028_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2029_ Bihl-Wiedemann Vietnam 
BW2080_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2114_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2536_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2537_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2138_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2375_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2473_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2580_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2406_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2388_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2128_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2139_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2137_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2175_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2466_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2480_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1926_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1808_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1907_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2565_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2078_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2555_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2556_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2723_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1938_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2759_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2721_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2490_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2800_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2218 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2219 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2189 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1723 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3080_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3079_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3058_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3053_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3051_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU3050_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2944_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2919_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2833_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2828_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2822_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2818_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2805_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2804_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2798_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2797_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2794_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2793_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2775_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2742_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2729_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2720_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2647_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2642_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2615_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2611_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2602_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2598_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2588_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2579_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2546_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2545_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2544_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2479_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2421_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2383_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2381_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2380_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2379_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2338_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2330_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2317_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2307_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2281_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2273_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2267_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2239_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2238_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2237_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2215_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2214_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2206_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2204_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2202_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2188_ Bihl-Wiedemann Vietnam           
BWU2187_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2164_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2163_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2162_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2004_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2003_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2002_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2001_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1955_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1912_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1891_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1823_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1822_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1821_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1820_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1819_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1818_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1774_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1773_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1746_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1643_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1642_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1641_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1569_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1568_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1567_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1488_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1416_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1363_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2532_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1722_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1361_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1362_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2857_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2028_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2029_ Bihl-Wiedemann Vietnam 
BW2080_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2114_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2536_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2537_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2138_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2375_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2473_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2580_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2406_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2388_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2128_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2139_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2137_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2175_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2466_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2480_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1926_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1808_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1907_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2565_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2077_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2078_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2555_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW2556_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2723_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1938_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2759_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2721_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2490_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2800_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2218 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2219 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU2189 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1723 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1711 | AS-i Counter Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1908 | AS-i Analog Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1664 | AS-i Analog Module_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1931 | AS-i 3.0 Universal Module in IP65_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1187 | AS-i/AS-i Coupler_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1280 | AS-i/AS-i Coupler, IP65_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BWU1527 | AS-i Code Block_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1898 | Circuit Board Module AS-i 8I/8O OEM_ Bihl-Wiedemann Vietnam
BW1899 | Circuit Board Module AS-i 8I/8O_ Bihl-Wiedemann Vietna

Bình luận

HẾT HẠN

0934 072 027
Mã số : 16466160
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 27/12/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn