Khối Giao Tiếp Cc-Link Dl-Cl1 | Keyence| Cty Tnhh Hoàng Anh Phương

11,2 triệu

Số 15, Đường E, Khu Dân Cư Him Lam Phú Đông, Đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình,Tx. Dĩ An, T.bình Dương

 Công Ty TNHH Hoàng Anh Phương trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã có nhu cầu về sản phẩm của KEYENCE

 


 

 


Các sản phẩm liên quan: 

 

LJ-V7000, LJ-V7000P, LJ-V7020, LJ-V7020K, LJ-V7060, LJ-V7060K

LJ-V7080, LJ-V7200, LJ-V7300, LJ-H2, LJ-H3, OP-87504

 

GL-R16L, LT-9000SO(5651), LT-9001, LT-9001H, LT-9500, LT-9501

LT-9501H, LT-9010, LT-9010M, LT-9011, LT-9011M, LT-9030, LT-9501

LT -9031, LT-9031M, OP-51542, CA-MN81, OP-96368, LT-9500V, LT-9501V

LT-9501VH, LT-9510VM, LT-9510VMH, OP-51542, LT-8000, LT-8010, LT-8020

LT-8100, LT-8101, LT-8102, LT-8105, LT-8106, LT-8110, LT-8120

 

IL-1000, IL-1050, IL-1500, IL-1550, IL-030, IL-065

IL-100, IL-2000, IL-300, IL-600, IL-S065, IL-S100

IA-1000, IA-030, IA-065, IA-100

IG-1000, IG-1050, IG -1500, IG-1550, IG-010, IG-028, IG-H1

IB-1000, IB-1050, IB-1500, IB-1550, IB-01, IB-05, IB-10, IB-30,

PT-A160, PT-A170, PT-165

 

Keyence/KEYENCE vision system

CV-5000, CV-5500, CV-5700, CV-035C

CV-035M, CV-200C, CV-200M, CV-H035C, CV-H035M, CV-H100C

CV-H100M, CV-H200C, CV-H200M, CV-H500C, CV-H500M, CV-S035CH 

CV-S035CU, CV-S035MH, CV-S035MU, CV-S200CH (CV-S200C), CV-S200CU  

CV-S200MH (CV-S200M), CV-S200MU (CV-S200M) S200M), CA-DC21E, OP-84231

CA-U4, CV-E500, CA-CH10, CA-CH10L, CA-CH10R, CA-CH10RX, CA-CH10X

CA-CH3, CA-CH3L, CA-CH3R, CA -CH3X, CA-CH5, CA-CH5L, CA-CH5R, CA-CHX10U

CA-CN1, CA-CN10, CA-CN10L, CA-CN10LX, CA-CN10R, CA-CN10RX, CA-CN10X

CA-CN17, CA -CN17L, CA-CN17LX, CA-CN3, CA-CN3L, CA-CN3R

CA-CN5, CA-CN5L, CA-CN5R, CA-CNX10U, CV-X200F, CV-X200FP, CV-X202F

CV-X202FP, CV-X250F, CV-X250FP, CV-X252F, CV-X252FP, CV-X270F

CV-X270FP, CV-X272F, CV-X272FP, CV-X290F, CV-X290FP, CV-X292F

CV-X292FP, CV-X100A, CV-X100AP, CV-X100F, CV-X100FP, CV-X100M

CV-X100MP, CV-X150A, CV-X150AP, CV-X150F, CV-X150FP, CV-X150M

CV-X150MP, CV-X170A, CV-X170AP, CV-X170F, CV-X170FP, CV-X170M

CV-X170MP, CV-X200A, CV-X200AP, CV-X202A, CV-X202AP, CV-X250A

CV-X250AP, CV-X252A, CV-X252AP, CV-X270A, CV-X270AP, CV-X272A

CV-X272AP, CV-X290A, CV-X290AP, CV-X292A, CV-X292AP, CA-H2100C

 

IV-G10, IV-G15, IV-HG10, IV-HG15, IV-G150MA, IV-G300CA, IV-G500CA

IV-G500MA, IV-G600MA, IV-HG150MA, IV-HG300CA, IV-HG500CA, IV-HG500MA

IV-HG600MA, IV-150MIV-150MA, IV-2000M, IV- 2000MA, IV-500C, IV-500CA

IV-500M, IV-500MA, IV-M30, IV-H150MA, IV-H2000MA, IV-H500CA, IV-H500MA

CV-070, CV-700, CV-701P, CV-750

CV-751P, CV-3000, CV-3500, CV-020, CV-022H, CV-022U

CV-2000, XG-7000, XG-7500, XG-7700, XG-H7N, XG-035C

XG-035M, XG-200C, XG-200M, XG-H035C, XG-H035M, XG-H100C

XG-H100M, XG-H200C, XG-H200M, XG-H500C, XG-H500M, XG-S035CH

XG-S035CU, XG-S035MH XG-S035MU, XG-S200CH, XG-S200CU

XG-S200MH, XG-S200MU, CA-DC10E, CA-DC21E, OP-84231, OP-84236

XG- 8000, XG-8000P, XG-8002, XG-8002P, XG-8500, XG- 

8500L XG-8500LP, XG-8500P, XG-8502, XG-8502L, XG-8502LP, XG-8502P 

XG-8700XG-8700LXG- 8700PXG-8800 XG-8800PXG-8800L

XG-8800LPXG-8700LPXG-8802 XG-8802LXG-8802LPXG-8802P

 

KEYENCE/KEYENCE image processing peripherals LED

CA-HX200C, CA-HX500C, CA-HX500M

CA-DBB12W, CA-DBB13 , CA-DBB24W, CA-DBB34H, CA-DBB5, CA-DBB50H

CA-DBB8, CA-DBR13, CA-DBR34H, CA-DBR5, CA-DBR50H, CA-DBR8

CA-DBW12W, CA-DBW13CA-DBW24W, CA-DBW34H, CA-DBW5, CA-DBW50H

CA-DBW8, CA- DC10E, CA-DC21E, CA-DC30E, CA-DDB15, CA-DDB8

CA-DDR15, CA-DDR8, CA-DDW15, CA-DDW8, CA-DLR10, CA-DLR12

CA-DLR7, CA-DP3R, CA- DRB10F, CA-DRB13M, CA-DRB3, CA-DRB4F

CA-DRB5, CA-DRB7, CA-DRB8M, CA-DRB9, CA-DRR10F, CA-DRR13M

CA-DRR3, CA-DRR4F, CA-DRR5, CA- DRR7, CA-DRR8M, CA-DRR9

CA-DRW10F, CA-DRW10X, CA-DRW13M, CA-DRW20X, CA-DRW3, CA-DRW4F

CA-DRW5, CA-DRW5X, CA-DRW7, CA-DRW8M, CA- DRW9, CA-DSB15

CA-DSB2, CA-DSB3, CA-DSB7, CA-DSR15, CA-DSR2, CA-DSR3

CA-DSR9, CA-DSW15, CA-DSW2, CA-DSW3, CA-DSW30, CA-DSW30 DSW7

 

CA- LH12 , CA-LH12G, CA-LH16, CA-LH16G

CA-LH25, CA-LH25G, CA-LH35, CA-LH35G, CA-LH4, CA-LH50

CA-LH50G, CA-LH75, CA-LH8, CA-LH8G, CA-LHE12, CA-LHE16

CA-LHE25, CA-LHE35, CA-LHE50, CA-LHL16, CA-LHL25, CA-LHL35

CA-LHR12, CA-LHR16, CA-LHR25, CA-LHR35, CA-LHR5, CA-LHR50, CA-LHR8

CA-LHS16, CA-LHS25, CA-LHS50, CA-LHS8, CA-LHW12, CA-LHW16

CA-LHW25, CA-LHW35, CA-LHW50, CA-LHW8, CA-LM0210, CA-LM0307

CA-LM0510, CA-LM1, CA-LM2, CA-LM4, CA-LM6, CA-LM8

CA-LMA1, CA-LMA2, CA-LMA4, CA-LMH05, CA-LMH10, CA-LMH15

CA-LMH20, CA-LMHA05, CA-LMHA10, CA-LMHA15, CA-LMHA20, CA-LMHE0510

CA-LMHE20, CA-LMHR04, CA-LMHR08, CA-LMHR13, CA-LMHR20

CA-LMHR40, CA-LML0210, CA-LS16, CA-LS30, CA-LS4, CA-LS6

CV-L16, CV-L25, CV-L3, CV-L35, CV-L50, CV-L6

CA-MN81, CA-MP120, CA-MP120T, CA-MP81, CA-MP80, CA-MN80

 

Keyence/KEYENCE high-precision CCD measuring instrument

LS-3000, LS-3001, LS-3002, LS-3003, LS-3030, LS-3031

LS-3032, LS-3033, LS-3034, LS-3036, LS-3060, LS-3100

LS-3100W, LS-3101, LS-3101W, LS-5000, LS-5001, LS-5002

LS-5040, LS-5041, LS-5120, LS-5121, LS-5500, LS-5501

LS-5502, LS-7000, LS-7001, LS-7010, LS-7010M, LS-7011

LS-7011M, LS-7030, LS-7030M, LS-7070, LS-7070M, LS-7500

LS-7501, LS-7600, LS-7601, LS-9500, LS-9500P, LS-9006

LS-9006D, LS-9006M, LS-9030, LS-9030D, LS-9030M, LS-9120M

TM-006, TM-040, TM-3000P, TM-3000 

SI -F1000, SI-F1000V, SI-F10, SI-F80

SI-FD500, SI-T1000, SI-T1000V, SI-T10, SI-T80

 

KEYENCE/KEYENCE eddy current displacement sensor

EX-V01, EX-V01E, EX-V01P, EX-V02, EX-V02E, EX-V02P

EX-110, EX-201, EX-205, EX-210, EX-305, EX-416

EX-422, EX-V05, EX-V05E, EX-V05P, EX-V10, EX-V10E

EX-V10P, EX-V64, EX-V64E, EX-V64P, EX-110V, EX-305V

EX-416V, EX-422V, EX-501, EX-501W, EX-502, EX-502W

EX-510, EX-510W, EX-505, EX-505W, EX-008, EX-016, EX-022

AS-421A, AS-421B, AS-421C, AS-421D, AS-421E, AS-421F, AS-421G

AS-421H, AS-421I, AS-421J, AS-425K, AS-440, AS-440-01

AS-440-01U, AS-440-02, AS-440-02U, AS-440-05, AS -440-05U

AS-440-10, AS-440-10U, AH-110, AH-305, AH-114, AH-290

AH-308, AH-416, AH-422, AH-430, AH-440 , AH-809

EG-520, EG-530, EG-540, EG-545, EG-547, EG-547W

SH-108, SH-110, SH-114, SH-302, SH-303A

SH-308, SH-416, SH-422, SH-430, SH-305

SH-440, SH-614A, SH-809, SH-816, SH-822

 

Keyence / KEYENCE proximity sensor

EM-005, EM-005A, EM -005AP, EM-005B, EM-014AP

EM-005BP, EM-005P, EM-010, EM-010A

EM-010AP, EM-010B, EM-010BP, EM-010P, EM-014, EM-014A

EM-014B, EM-014BP, EM-014P, EM-030, EM-030A,

EM-030AP, EM-030B , EM-030BP, EM-030P, EM-038

EM-038A, EM-038AP, EM-038B, EM-038BP, EM-038P, EM-054

EM-054A, EM-054AP, EM-054B, EM-054BP , EM-054P, EM-080

EM-080A, EM-080AP, EM-080B, EM-080BP, EM-080P

EM-102, EV-108M, EV-108MC, EV-108MSO, EV-108U

EV-108UC, EV-112M, EV-112MC, EV-112MSO, EV-112U, EV-112UC

EV-112USO (2065), EV-118M, EV-118MC, EV-118MSO (2063)

EV-118U EV-118UC, EV-118USO (2066), EV-130M

EV-130MC, EV-130MSO (2064), EV-130U, EV-130UC

ED-118M, ED-118U, ED-130M, ED-130U, EZ-12M, EZ-18M 

EZ- 18T, EZ-30M, EZ-8M, EV-112F, EV-112FSO (2073) 

EV-118F, EV-118FSO (2074), EV-130F, ES-32DC 

ES-M1, ES-M1P, ES-M2, ES-M2P, ES-X38, EH-108

EH-110, EH-110S, EH-114, EH-114S, EH-302, EH-303A

EH-305, EH-305S, EH-308, EH-308S, EH-402, EH-416

EH-422, EH-430, EH-440, EH-605, EH-614A, EH-910 

ET-90, ET-110, ET-305, ET-308

Keyence/KEYENCE programmable controller PLC

 

KV-XH04ML, KV- XH16ML, KV-SC20, KV-1000, KV-3000, KV-5000, KV-5500, KV-700

KV-U7, KL-16BR, KL-16BX, KL-16CT, KL-16CX, KL-2DA

KL- 2TF, KL-32CT, KL-32CX, KL-4AD, KL-8BLR, KL-8BLT

KL-8BLX, KL-8BXR, KL-8BXT, KL-B1, KL-C1A,

KL-C1S KL-DC1A, KL- DC1V, KL-LC1, KL-N20A, KL-N20C, KL-N20V

KL-N20Z, KL-T1, KL-WH1, KV-AD4, KV-AD40, KV-AD40G

KV-AD40V, KV-AM40V, KV- B16RA, KV-B16TAP, KV-B16RC, KV-B16TA

KV-B16TC, KV-B16TCP, KV-B16TD, KV-B16XA, KV-B16XC, KV-B8RC

KV-B8XTD, KV-BT1, KV-C16XTD, KV-B16 C32TA, KV-C32TAP, KV-C32TC

KV-C32TCP, KV-C32TD, KV-C32XA, KV-C32XC, KV-C32XTD, KV-C64TA

KV-C64TAP, KV-C64TC, KV-C64TCP, KV-C64TD, KV-C64XA, KV-C64XB

KV-C64XC, KV-CL20, KV-DA40, KV-DA40V, KV-DN20, KV-DR1

KV-EB1, KV-EP21V, KV-FL20, KV-FL20V, KV-H20, KV-H20G

KV-H20S, KV-H40S, KV-H3W, KV-H3WC, KV-H3WE, KV-H4W

KV-H4WC, KV-H4WE, KV-L20R, KV-L20V, KV-L21V, KV-LE20

KV-LE20A, KV-LE20V, KV-LE21V, KV-LM20, KV-LM20V, KV-LM21V

KV-MC20V, KV-MC40V, KV-ML16V, KV-MX1, KV-M128, KV-M256

KV-RC16BR, KV-RC16BT, KV-RC16BX, KV-RC16BXT, KV-RC32BT, KV-RC32BTX

KV-RC4AD, KV-RC4DA, KV-RC8BXR, KV-RC8BXT, KV-SC20, KV-SC20V

KV-TF40, KV-TP40, KV-L40, KV-7300, KV-7500, KV-PU1

 

Keyence/KEYENCE digital pressure sensor

AP-C30, AP-A01, AP-A02, AP-B01, AP-B02, AP-B03, AP-B04, AP-B05

 

Keyence/KEYENCE touch panel Logger

TR-H1000, TR-H500, TR-TH08, TR-V500, TR-W550

TR-V1000, TR-V1001, TR-V1050, TR-V1051, TR-V501

TR-V550, TR-V551, TR-W1000, TR-W1050, TR-W500

 

Keyence/KEYENCE contact digital sensors

GT2-100P, GT2-71CN, GT2-71CP, GT2-71D, GT2-72CP

GT2-71MCN, GT2-71MCP, GT2-71N, GT2-71P , GT2-72CN

GT2-72N, GT2-72P, GT2-75N, GT2-75P, GT2-76N, GT2-76P

GT2-A12, GT2-A12K, GT2-A12KL, GT2-A12L, GT2-A32, GT2-A50

GT2-H12, GT2-H12F, GT2-H12K, GT2-H12KF, GT2-H12KL

GT2-H12KLF, GT2-H12L, GT2-H12LF, GT2-H32, GT2-H32L

GT2-H50, GT2-P12, GT2-P12F, GT2-P12K, GT2-P12KF

GT2-P12KL, GT2-P12L, GT2-PA12, GT2-PA12K, DL-RB1A

GT2-CA10M, GT2-CA2M, GT2-CH10M, GT2-CH20M, GT2-CH2M

GT2-CH5M, GT2 -CHL10M, GT2-CHL20M, GT2-CHL2M, GT2-CHL5M

GT2-CHP10M, GT2-CHP2M, GT2-CHP5M, DL-RB1, DL-RS1

GT-71, GT-71P, GT-72, GT-72P, GT-75, GT-75P

GT-76, GT-76P, GT-71A, GT-71AP, GT-72A, GT-72AP

 

GT-75A, GT-75AP, GT-76A, GT-76AP, GT-A10, GT-A10L

 

 

Với tiêu chí được đưa ra, quý khách hàng sẽ hài lòng với sản phẩm được lựa chọn:

 

 

§  Hàng chính hãng mới 100%

 

 

§  Bảo hành 12 tháng

 

 

§  Thuế VAT 10%

 

 

§  Hỗ trợ giao/ chuyển hàng phạm vi toàn quốc

 

 

§  Giá cạnh tranh nhất thị trường

 

 

§  Hậu mãi sau mua nhiều ưu đãi

 

 

§  Nguồn hàng đa dạng với nhiều hãng

 

 

§  Nhân viên tư vấn chuyên nghiệp – nhiệt tình

 

 

§  Đối với hàng không có sẵn: tạm ứng 50% khi xác nhận đặt hàng, thanh toán 50% còn lại trước khi giao hàng

 

 

 

Mọi thông tin cần tư vấn và hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

Chuyên nhập khẩu và phân phối Thiết Bị Điện Công Nghiệp & Tự Động Hóa

Số 15, Đường E, KDC Him Lam Phú Đông, P. An Bình, TX. Dĩ An, T. Bình Dương

§  HP/Zalo_Mrs Yến: 0931 222 127 

§  Email 1: hoanganhphuong002@gmail.com

§  Email 2: hoanganhphuongvietnam@gmail.com

§  Web: cambienhoanganhphuong.blogspot.com

---------------------------------------------

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien #Module #Thangtu #Xylanh #Vandientu #Cambien #Camera #Bientan #Manhinh #Servo #Driver #cable #HMI #Value #khoidongtu # safetyrelay #bomahoavongquay #PLC #timer #thietbisoiquang #daudodiencuc #EtherCat

 

Mitsubishi, Beckhoff, Omron, SMC, Festo, Takex, Panasonic, ABB, CKD, Parker, Koyo, Norgren, Keyence, Fuji, LS, Toshiba, Idec, Siemens, Sino, Axe, Hanyoung, Chint, Tamagawa, Togami, Optex, CNC, Honeywell, Balluff, Baumer, Sunx, Sick, Lenze, Leuze, Yaskawa, Pro-face, Rexroth, Weintek, Gefran, Samkoon, Phoenix, Eaton, Delta, Pilz. Ifm, Wago, Schneider, Hitachi

Bình luận

HẾT HẠN

0931 222 127
Mã số : 16375175
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 29/08/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn