Sgms-30A6A Động Cơ Ac Servo Yaskawa

500.000

Số 15, Đường E, Khu Chung Cư Him Lam Phú Đông, Đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , Tx. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

☘️Công ty Hoàng Anh Phương chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện tại Việt Nam

Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau: 

- Hàng chính hãng 

- Mới 100% 

- Bảo hành 12 tháng 

- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1 

- Giá thành cạnh tranh trên thị trường 

- Hậu mãi sau mua hấp dẫn 

- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng 

- chuyên nghiệp 

- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

 

 


SGDM-01ADA, SGMAH-01AAA4C,

SGDM-02ADA, SGMAH-02AAA41,

SGDM-02ADA, SGMAH-02AAA4C,

SGDM-04ADA, SGMAH-04AAA41,

SGDM-04ADA, SGMAH-04AAA41,

SGDM-08ADA, SGMAH-08AAA41,

SGDM-08ADA SGMAH-08AAA41

SGDM-10ADA SGMSH-10ACA61

SGDM-1DA SGMSH-1CA61

SGDM-20ADA SGMSH-20ACA61

SGDM-30ADA SGMSH-30ACA61

SGDM-40ADA SGMSH-40ACA61

SGDM-50ADA SGMSH-50ACA61

SGDM-0DA SGMGH-0CA61

SGDM-10ADA SGMGH-09ACA61

SGDM-10ADA SGMGH-09ACA6C

SGDM-1DA SGMGH-13ACA61

SGDM-1DA SGMGH-13ACA6C

SGDM-20ADA SGMGH-20ACA61

SGDM-20ADA SGMGH-20ACA6C

SGDM-30ADA SGMGH-30ACA61

SGDM-30ADA SGMGH-30ACA6C

SGDM-50ADA SGMGH-0CA61

SGDM-50ADA SGMGH-0CA61

SGDM-60ADA SGMGH-0CA61

SGDM-60ADA SGMGH-0CA61

SGDM-7DA SGMGH-0CA61

SGDM-7DA SGMGH-0CA61

SGDM-1ADA SGMGH-0CA61

SGDM-1ADA SGMGH-0CA61

SGDM-1EADA SGMGH-0CA61

SGDM-1EADA SGMGH-0CA61

SGDL-04AP SGML-04AF14

SGDL-08AP SGML-08AF14

SGMGH-7Ca6c

? sgmbh-2bdca61 + sgdm-2bde

SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA ?? SGDH-10AESGMGH-09ACA6C

SGDM-50ADA SGDM-20ADA SGMGH-44ACA6 1 SGMGH-44ACA6c

SGMGH-30ACA6C SGDM-40ADA

SGMGH-30ACA61 SGDM-30ADA SGMGH-5CA6C

SGMGH-20ACA6C SGMGH-20ACA61

SGDM-7DA + SGMGH-7C61 SGMGH-7CA61 SGMGH-7Ca6c

? SGDM-7DA + SGMGH-7C6c SGMGH-30ACA61 + SGDM-30ADA

SGMGH-30ACa6c + SGDM-30ADA SGMGH-30ACA6c + SGDM-30ADA

SGMGH-20ACA61 + SGDM-20ADA ??? SGMGH-20ACA6C + SGDM-20ADA

SGMGH-5CA61 + SGDM-60ADA ??? SGMGH-09ACA6C + SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA

SGDM-1EADA (15KW) SGMGH-1EACA61 (15KW)

SGDM-1DA ?? SGDM-50ADA? SGDM-1DA

SGMGH-1AACA61 () + SGDM-1AADA?

SGMAH-01AAA41 SGDM-01ADA SGMAH-02AAA41 SGDM-02ADA SGMAH-04AAA41 SGDM-04ADA

SGMAH-08AAA41 SGDM-08ADA SGMAH-04AAA4C SGDM-04ADA SGMAH-08AAA4C SGDM-08ADA

SGMGH-0CA61 SGDM-0DA SGMGH-09ACA61 SGDM-10ADA SGMGH-13ACA61

SGDM-1DA

SGMGH-20ACA61 SGDM-20ADA SGMGH-30ACA61 SGDM-30ADA SGMGH-44ACA61

SGDM-50ADA ??

SGMGH-5CA61 SGDM-60ADA SGMGH-7CA61 SGDM-7

SGM-04A312; SGM-02A314; SGM-02B312; SGM-02A312; SGM-02VGNK11; SGM-02A3SU12; SGM-02A3YH11;

SGM-A3BW128; SGM-02B314B; SGM-02AWG22; SGM-02AW12D; SGM-04AW14;

SGM-A38W12B; SGM-04AW12; SGM-02VGNK11; SGM-08A3G36; SGM-08A312; SGM-08A31; SGM-02AWNS11;

SGM-04A314; SGM-04AS14; SGM-02A3YB11; SGM-04A314C; SGM-04A314B; SGM-04A314C; SGMG-06A2BBB;

SGMG-1AA2A; SGMG-20A2AAB; SGMG-20A2A; SGMAS-04A2A21; SGMAH-Q1AAF41; SGMPH-01AAA41;

SGMPH-01A1A21; SGMP-01U314M; SGMP-02U314M; SGMAH-02BAA21USASEM-02AE2; USAREM-01DN2X;

USAREM-07AF111; USAREM-07CE2; USAREM-07AE2K; USAFED-02DA1; SGMP-08AWYR42; SGMP-08A314;

SGM-01A3T012; SGM-01A312C; SGM-A3A314; SGMAH-01A1A41; SGMAH-02AAA41; SGM-02GNK23; SGM-02AGSUX;

SGMAH-04AAA41; SGM-02A3SU12; R02MAK0E; R01SAK0E; USASEM-02AE2; USAREM-01BF2KB; USAFED-09KN52;

USAREM-02C; SGMPH-081A21; SGMPH-08AAA41; SGMPH-11A41; SGM-08A31; SGM-08A314; SGM-08AWFJ73;

SGM-04AWYH61; SGM-01U314M; SGM-02B314B; SGMG-90A2W-TW11; USAGED-09A22K; SGM-04AWFJ32;

SGMP-04AWYR32; SGMP-01AWYR22; SGM-01AWSU12; SGMP-04AWYR31; SGMP-04AWYR62; SGM-04AWYR13;

SGMP-02W3026; SGM-08AWFJ41; SGMGH-03ACB21; SGMPH-1AA21; SGMPH-11A-YR11; USAPEM-07YR23;

SGM-01U3B4L; SGM-08A314S; SGMAH-A3A1A4S; SGMAH-02A1A4C; SGMAH-01A2A41; SGMAH-A6AAA21;

SGM-02VGNK13; SGMAS-ACA2C; SGMAS-01ACA2C; SGMAS-02ACA21; SGMG-09A2A; SGME-01AF14; SGM-01A314;

SGMAH-01BAA4C

100W SGMJV-01AAA61 | SGDV-R90A11A | SGDV-R90A01A

100W SGMJV-01AAA6C | SGDV-R90A11A

200W SGMJV-02AAA61 | SGDV-1R6A11A | SGDV-1R6A01A

200W SGMJV-02AAA6C | SGDV-1R6A11A

400W SGMJV-04AAA61 | SGDV-2R8A11A | SGDV-2R8A01A

400W SGMJV-04AAA6C | SGDV-2R8A11A

750W SGMJV-08AAA61 | SGDV-5R11A | SGDV-5R01A

750W SGMJV-08AAA6C | SGDV-5R11A

850W SGMGV-09ADA61 | SGDV-7R6A11A | SGDV-7R6A01A

850W SGMGV-09ADA6C | SGDV-7R6A11A

1,3KW SGMGV-13ADA61 | SGDV-120A11A | SGDV-120A01A

1,3KW SGMGV-13ADA6C | SGDV-120A11A

2KW SGMGV-20ADA61 | SGDV-180A11A | SGDV-180A01A

2KW SGMGV-20ADA6C | SGDV-180A11A

3KW SGMGV-30ADA61 | SGDV-200A11A | SGDV-200A01A

3KW SGMGV-30ADA6C | SGDV-200A11A

4.4KW SGMGV-44ADA61 | SGDV-330A11A | SGDV-330A01A

4.4KW SGMGV-44ADA6C | SGDV-330A11A

5.5KW SGMGV-5DA61 | SGDV-470A11A | SGDV-470A01A

5.5KW SGMGV-5DA6C | SGDV-470A11A

7,5KW SGMGV-7DA61 | SGDV-550A11A | SGDV-550A01A

7,5KWSGMGV-7DA6C + SGDV-550A11A

11KW SGMGV-1AADA61 + SGDV-590A11A / SGDV-590A01A

11KWSGMGV-1AADA6C + SGDV-590A11A

15KW SGMGV-1EADA61 + SGDV-780A11A / SGDV-780A01A

15KW SGMGV-1EADA6C + SGDV-780A11A

SGMJV-04ADD6S

SGMAV-ADA61 + SGDV-R70A01A / B (50W)

SGMAV-01ADA61 + SGDV-R90A01A / B (100W)

SGMAV-C2ADA61 + SGDV-1R6A01A / B (150W)

SGMAV-02ADA61 + SGDV-1R6A01A / B (200W)

SGMAV-04ADA61 + SGDV-2R8A01A / B (400W)

SGMAV-06ADA61 + SGDV-5R01A / B (550W)

SGMAV-08ADA61 + SGDV-5R01A / B (750W)

SGMAV-10ADA61 + SGDV-120A01A (1.0kW)

100W SGMAH-01AAA41 + SGDM-01ADA

100W SGMAH-01AAA4C + SGDM-01ADA

200w SGMAH-02AAA41 + SGDM-02ADA

200W SGMAH-02AAA4C + SGDM-02ADA

400W SGMAH-04AAA41 + SGDM-04ADA

400W SGMAH-04AAA4C + SGDM-04ADA

750w SGMAH-08AAA41 + SGDM-08ADA

750W SGMAH-08AAA4C + SGDM-08ADA

SGMGH (1500RPM)

450 SGMGH-0CA61 + SGDM-0DA

450WSGMGH-0CA6C + SGDM-0DA

850W SGMGH-09ACA61 + SGDM-10ADA

850WSGMGH-09ACA6C + SGDM-10ADA

1,3KW SGMGH-13ACA61 + SGDM-1DA

1,3KW SGMGH-13ACA6C + SGDM-1DA

2KW SGMGH-20ACA61 + SGDM-20ADA

2KW SGMGH-20ACA6C + SGDM-20ADA


☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️ :

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH PHƯƠNG

-VP: Số 15, đường E, Khu dân cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3, P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Tel: 0931 202 712 (Ms Ngân)

Zalo: 0931 202 712

Email1: hoanganhphuong011@gmail.com

Email2: hoanganhphuongvietnam@gmail.com 

#PLC #BienTan #CamBien #Sensor #DienTuDongHoa #DienTu #ChuyenCungCap #ThietBiDien #GiaRe #ChinhHang #DongCo #Servo #BoGiamToc #NhapKhau #GiaTot #ChuyenPhanPhoi #NhaPhanPhoi #DaiLy #Mitsubishi #Schneider #Omron #Hitachi #Festo #NangLuongMatTroi #Solar #Energy #Contactor #CB #CauDao #CauDaoDien

Thiet Bi Dien, Gia Re, Chinh Hang, Nhap Khau, Gia Tot, Chuyen Phan Phoi, Nha Phan Phoi, Dai Ly, PLC, Bien Tan, Cam Bien, Sensor, Dien Tu Dong Hoa, Dien Tu, Chuyen Cung Cap, Dong Co, Servo, Bo Giam Toc, Mitsubishi, Schneider, Omron, Hitachi, Festo, Nang Luong Mat Troi, Solar, Energy, Contactor, CB, Cau Dao, Cau Dao Dien, Van Dien Tu, Co Khi, Khi Nen, Co Dien Tu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLC, mitsubishi, cam bien, sensor, dien tu dong, dong tac hanh trinh, ban thiet bi dien, gia re, chinh hang


Bình luận

HẾT HẠN

0931 202 712
Mã số : 16335349
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 15/07/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn