Khớp Nối | Khớp Xoay Deublin

1,9 triệu

209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp

DEUBLIN Liên kết quay có sẵn cho nhiều lĩnh vực công nghiệp và có thể truyền các chất lỏng như nước, dầu nhiệt, dầu thủy lực, không khí / khí nén / khí nén, chất bôi trơn làm mát làm mát, chân không và cũng như tín hiệu và năng lượng điện thông qua vòng trượt: Từ các phiên bản một đến nhiều lối đi và với các nguyên tắc niêm phong khác nhau, hơn 1.500 tiêu chuẩn và hàng nghìn giải pháp đặc biệt luôn sẵn sàng phục vụ.

http://quocsach.vnn.mn/

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/06/1623381313-luf.png

DEUBLIN 257-000-021 USPP 257000021   
DEUBLIN 257-000-027 NSFP 257000027   
DEUBLIN 257-000-027 USPP 257000027   
DEUBLIN 257-000-135 NSFP 257000135   
DEUBLIN 257-000-135 UNION ROTATING 1-14UNS RH ROTOR 
DEUBLIN 257-000-135 USPP 257000135   
DEUBLIN 257-000-284 NSFP 257000284   
DEUBLIN 257-000-284 USPP 257000284   
DEUBLIN 257-000-729 USPP 257000729   
DEUBLIN 257-000-B003 NSFP 257000B003   
DEUBLIN 257-000B020 NSFP 257000B020   
DEUBLIN 257-000B027 NSFP 257000B027   
DEUBLIN 257-000B135 NSFP 257000B135   
DEUBLIN 257-000B284 NSFP 257000B284   
DEUBLIN 257-000B284 NSPP 257000B284   
DEUBLIN 257-000B285 NSFP 257000B285   
DEUBLIN 257-050-020 USPP 257050020   
DEUBLIN 257-050C NSFP 257050C    
DEUBLIN 257-098-135 NSFP 257098135   
Deublin 257-098-135 UNS RH Rotor 337310/X1106  
DEUBLIN 257-098-135290 NSFP 257098135290   
DEUBLIN 257-098-135290 USPP 257098135290   
DEUBLIN 257-098C NSFP 257098C    
DEUBLIN 257-991-131372 NSFP 257991131372   
DEUBLIN 257-991-131372 USPP 257991131372   
DEUBLIN 2620-520-252 VALVE UNION ROTATING 108MM ROTOR 1/4IN NPT
DEUBLIN 2620-520-252 VALVE UNION ROTATING 108MM ROTOR 1/4IN NPT
DEUBLIN 2620-520B252 NSFP 2620520B252   
DEUBLIN 2620-527-300-USED ROTARY UNION VIPRR SST DEUBLIN 
Deublin 3/4 NPT RH Rotor Union M# 2200-072-098 ~SURPLUS~ 
DEUBLIN 3/4" 1/2" AND 1/8"NPT ROTARY UNION 2117-056-120 
DEUBLIN 3/4" NPT LH 255-000B021 REBUILD KIT   
DEUBLIN 3/4" ROTOR ROTARY UNION P/N 155-000-021012  
DEUBLIN 3/4-16 UNF RH 155-000B021 REBUILD KIT  
DEUBLIN 3/8" NPT, 150 PSI, 1/4 TORQUE MONOFLOW WATER UNION, 55-000-094
Deublin 3/8" Union RH Rotor 1115-000-002 - OLD STOCK  
DEUBLIN 3/8-24 UNS LH (.40) PLT ROTATION UNION 1005-020-055 
DEUBLIN 3/8-24 UNS LH.400PLT COOLANT UNION 1005-057-055 
Deublin 355-000-002 Union, 1" NPT RH Rotor Valve  
DEUBLIN 355-000-002 USPP 355000002   
DEUBLIN 355-000-003 NSFP 355000003   
DEUBLIN 355-000-003 USPP 355000003   
DEUBLIN 355-000-003083 1" Union NPT Left Hand Rotor Monoflow Rotating Union 3H
DEUBLIN 355-000-003083 ROTARY UNION 1IN NPT LH LEFT HAND ROTOR B308109
DEUBLIN 355-000-003083 ROTATING UNION   
DEUBLIN 355-000-222 USPP 355000222   
DEUBLIN 355-000-223 NSFP 355000223   
DEUBLIN 355-000-223255 ROTARY UNION 1IN NPT LH LEFT HAND ROTOR B308104
DEUBLIN 355-000-B002 NSFP 355000B002   
DEUBLIN 355-000B002 REBUILD KIT ROTARY UNION VALVE 1IN NPT RH B307812
DEUBLIN 355-000B002 REBUILD KIT ROTARY UNION VALVE 1IN NPT RH D288809
DEUBLIN 355-000B-223 NSFP 355000B223   
Deublin 355-012-186 Union, TC/C, 1" NPT RH Rotor Valve  
Deublin 355-012-329 Union, TC/C, 1-1/2-12UNF LH RTR Valve 
DEUBLIN 355-012B186 NSFP 355012B186   
Deublin 355-012B186 Rebuild Kit, 1" NPT RH   
Deublin 355-012B187 Rebuild Kit, 1" NPT LH   
DEUBLIN 355-021-002 1 INCH ROTARY UNION MONOFLOW, 
DEUBLIN 355-021-002 1 INCH ROTARY UNION MONOFLOW,* 
DEUBLIN 355-021-002 MONOFLOW UNION ROTOR 1NPT 63335 
DEUBLIN 355-021-003 UNION CG/C 1 INCH NPT LH ROTOR 997040/S1014
DEUBLIN 355-021-016-000 1 1/2'' NPT LH ROTOR UNION  
Deublin 355-021-017 Union    
Deublin 355-021-019 355021019 Mono Flow Rotating Union - 
Deublin 355-021-019 Air Hydraulic Rotating Union ! !  
DEUBLIN 355-021-019 AIR-HYDRAULIC MONO FLOW UNION 1IN NPT FITTING D262590
Deublin 355-021-019 Hydraulic Mono Flow Rotating Union  
Deublin 355-022-002 Union, 1" NPT RH Rotor Valve  
Deublin 355-022-003 Union, 1" NPT LH Rotor Valve  
DEUBLIN 355-112-016-000 1 1/2'' NPT LH ROTOR UNION  
DEUBLIN 357-000-002   NSFP 357000002   
DEUBLIN 357-000-002   NSPP 357000002   
DEUBLIN 357-000-002   USPP 357000002   
DEUBLIN 357-000-003 NSFP 357000003   
DEUBLIN 357-000-003-000 USPP 357000003000   
DEUBLIN 357-000-019 NSFP 357000019   
Deublin 357-000-019 Union, 1-1/2-12 UNF RH Rotor Valve  
DEUBLIN 357-000-074 NSFP 357000074   
DEUBLIN 357-000-074 UNION ROTATING 11/2-12UNF LH ROTOR 
Deublin 357-000-074 Union, 1-1/2-12 UNF LH Rotor Valve  
Deublin 357-000-074 Union, 1-1/2-12UNF LH Rotor Valve  
DEUBLIN 357-000-074 USPP 357000074   
DEUBLIN 357-000-222 NSFP 357000222   
DEUBLIN 357-000B002     
DEUBLIN 357-000B003 NSFP 357000B003   
DEUBLIN 357-000B019 NSFP 357000B019   
DEUBLIN 357-000-B074 NSFP 357000B074   
DEUBLIN 357-000B222 NSFP 357000B222   
DEUBLIN 357-000B223 NSFP 357000B223   
DEUBLIN 357-000C NSFP 357000C    
DEUBLIN 357-000C UNION REPAIR KIT 357000C   
DEUBLIN 357-000C USPP 357000C    
DEUBLIN 357-042-002163 UNION ROTOR   
DEUBLIN 379-880 ROTARY UNION    
DEUBLIN 39198 VERITCAL EXTENSION TUBE 1IN ID D289666 
DEUBLIN 4 PASSAGE PNUEMATIC ROTATING UNION 1379-445 
Deublin 464200 Union 464-200 BE6000195 No Box  
Deublin 5/8 Union RH Rotor M# 17-025-012 ~SURPLUS~  
DEUBLIN 5/8" COOLANT UNION,SIC/SIC, 18UNF, 1116-090-059 
Deublin 5/8" Rotor Union - 57-042-003   
DEUBLIN 5/8"NPT COOLANT UNION 1116-090-059  
DEUBLIN 5/8-18 ROTARY UNION UNF RH 1102-229-210 5/8" MALE 1/4" FEMALE
DEUBLIN 5/8-18UNF LH, 3/8" NPT, ROTARY UNION 1101-235-238 *SEALED*
DEUBLIN 5/8-18-UNF-LH 55-000B004 REBUILD KIT  
DEUBLIN 500PSI 3/8IN. NPT 5/8IN.-18 UNF AIR-HYDRAULIC UNION, 1115-000-017
DEUBLIN 525-000-001 UNION, 1 1/4 NPT RH ROTOR  
DEUBLIN 525-000-054 NSFP 525000054   
DEUBLIN 525-000-054 USPP 525000054   
DEUBLIN 525-080-026 BRASS 1IN NPT ROTARY UNION RIGHT HAND 1-3/4IN D232419
DEUBLIN 525-086B001 USPP 525086B001   
DEUBLIN 525-086B002 NSFP 525086B002   
DEUBLIN 525-09780044 NSPP 52509780044   
DEUBLIN 525-097B-044 REBUILD KIT 1 1/4" 525097B044  
Deublin 525-189-031 Rotating Union    
DEUBLIN 527-000-026 1 3/4 UNION 12 UNF RH   
DEUBLIN 527-000-026 NSFP 527000026   
DEUBLIN 527-000-026 USPP 527000026   
DEUBLIN 527-000-027 NSFP 527000027   
DEUBLIN 527-000B026 NSFP 527000B026   
DEUBLIN 527-000B026 NSPP 527000B026   
DEUBLIN 527-000C NSFP 527000C    
DEUBLIN 527-012-B498 NSFP 527012B498   
DEUBLIN 527-050-031 UNION,SIC/SIC, 1-3/4''-12UN RH  
DEUBLIN 527-050B001 NSFP 527050B001   
DEUBLIN 54-050-117 USPP 54050117    
DEUBLIN 54-050B117/M774120/S016 REBUILD KIT, 3/8 NPT RH 
Deublin 54-085-178 Rotary Union For Top Ring   
Deublin 55 Series Monoflow Rotating Union Valve DN 25 1" LH Model 355-000-003
Deublin 55 Series Rotating Union 2-12 UN RH Rotor 555-000-395 
Deublin 55-000-001 Rotary Union 3/8 NPT RH Rotor  
Deublin 55-000-001 Rotating Union    
DEUBLIN 55-000-003 5/8"-18UNF RH ROTARY VALVE  
DEUBLIN 55-000-004 USPP 55000004    
DEUBLIN 55-000-055 ROTARY UNION 55000055   
DEUBLIN 55-000-095 USPP 55000095    
DEUBLIN 55-000B002 NSFP 55000B002   
Deublin 55-147-192 Rotary Joint    
DEUBLIN 555-000-001 rotating union    
DEUBLIN 555-000-004 NSFP 555000004   
DEUBLIN 555-000-004 NSPP 555000004   
Deublin 555000B001 555-000B001 Rebuild Kit   
DEUBLIN 555-000-B200 NSFP 555000B200   
DEUBLIN 555-000-B200 USPP 555000B200   
DEUBLIN 555-000-B201 NSFP 555000B201   
DEUBLIN 555-000-B201 USPP 555000B201   
Deublin 55-503-094 High Vacuum Rotary Feedthrough Pump Union Coupling Joint
Deublin 55-503-094 Vacuum Feedthrough Pump Union Coupling Joint
DEUBLIN 555-067-105 1-1/2IN NPT RH UNION ROTAR ROTARY 350 DEGREE B281449
Deublin 555-067-105 Union 1-1/2" NPT RH Rotor NOS  
DEUBLIN 557-000-200 NSPP 557000200   
DEUBLIN 557-000-201 NSFP 557000201   
DEUBLIN 557-000-395 NSFP 557000395   
DEUBLIN 557-000-396 USPP 557000396   
Deublin 557-050-198468 Union    
DEUBLIN 55-958-094 ROTARY UNOIN 3/8"   
DEUBLIN 57-000-001, MONOFLOW WATER UNION, 3/8" NPT, 150 PSI, 0.25 TORQUE
Deublin 57-000-003 Rotary Union 3/8" NPT, 5/8"-18 Rotary Thread Size
DEUBLIN 57-000-004 NSFP 57000004    
DEUBLIN 57-000-004 NSPP 57000004    
DEUBLIN 6037-001-101 NSFP 6037001101   
DEUBLIN 6037-001-101 USPP 6037001101   
DEUBLIN 6037-001-102 NSFP 6037001102   
DEUBLIN 6037-001-102 NSPP 6037001102   
DEUBLIN 6037-001-102 USPP 6037001102   
DEUBLIN 6075-001-116 USPP 6075001116   
DEUBLIN 6075-001-124 UNION 1-14 UNS RH ROTOR 6075001124 
DEUBLIN 6075-001-125 USPP 6075001125   
DEUBLIN 6075-001-133368 UNION 3/4" BSP LH ROTOR VALVE 
DEUBLIN 6075-001-134074 NSFP 6075001134074  
DEUBLIN 6075-001-135-000 USPP 6075001135000  
DEUBLIN 6075-001-143 NSFP 6075001143   
Deublin 6075-001-143 Union, (Upgrade)257-000-728 Rotor Valve 
DEUBLIN 6075-001-143 USPP 6075001143   
DEUBLIN 6075-001-143-000 UNION 6075001143000  
DEUBLIN 6075-001-147 USPP 6075001147   
DEUBLIN 6100-001-101 NSFP 6100001101   
Deublin 6100-001-101 Union, 1" NPT RH Rotor Valve  
DEUBLIN 6100-001-101 USPP 6100001101   
DEUBLIN 6100-001-102 NSFP 6100001102   
DEUBLIN 6100-001-102 NSPP 6100001102   
DEUBLIN 6100-001-102 USPP 6100001102   
Deublin 6100-001-124 1" Union Valve    
DEUBLIN 6100-001-124 UNION, 1 1/2-12 UNF LH ROTOR 6100001124 
DEUBLIN 6100-001-124 UNION, 1 1/2-12 UNF LH ROTOR 6100001124 
DEUBLIN 6100-001-124 USPP 6100001124   
DEUBLIN 6100-001C NSFP 6100001C    
DEUBLIN 6100-001C NSPP 6100001C    
Deublin 6200-001-141 Union, 8 FLG Rotor IN BOX  
DEUBLIN 6200-001-160 CARTRIDGE WATER UNION 2IN NPT B250110 
DEUBLIN 6200-001-160 UNION 5-11/16 FLG 2.99M B281466 
Deublin 6200-001C Repair Kit Lot of 4    
DEUBLIN 6200-001C REPAIR KIT M436360 REPLACEMENT PART B279631
DEUBLIN 6200-001C, Repair Kit, M932710, 1138418  
DEUBLIN 6250-087-576 4.91 IN OD 2-1/2IN MONOFLOW ROTARY UNION B287033
DEUBLIN 6250-087C REPAIR KIT M386790 REPLACEMENT PART B276681
DEUBLIN 6250-087C REPAIR KIT M386790 REPLACEMENT PART B278428
DEUBLIN 6300 HYDRAULIC UNION QUICK CONNECT ROTOR 
DEUBLIN 6300-002C NSFP 6300002C    
DEUBLIN 6300-077-157 Q074 3" NPT ROTARY UNION VALVE 2" NPT 
DEUBLIN 6400? 3-WAY SWIVEL 4X2-1/2X2-1/2IN ROTARY JOINT B264454
DEUBLIN 6400-004C ROTARY UNION FLANGE REPAIR KIT PUMP ROTOR REPLACEMENT B297527
DEUBLIN 6400-024-330 Q010 SWIVEL UNION 4IN ROTARY JOINT B264446
DEUBLIN 6400-030C REPAIR ASSEMBLY KIT HOT WATER JOINT SEAL STAINLESS B243407
DEUBLIN 655-500-116 ALL PURPOSE MONOFLOW UNION 655500116 
DEUBLIN 655-500-117 UNION 2"NPT 655500117   
DEUBLIN 655-500-117 USPP 655500117   
DEUBLIN 71109-1754 STAINLESS STEEL SIPHON PIPE WELDMENT 57IN TO WELD D290872
DEUBLIN 730331 04ZS 5781 LEFT HAND ROTARY UNION JOINT D305683
DEUBLIN 750RPM, 200PSI, UNION 755-000-001117  
DEUBLIN 750RPM, 200PSI, UNION 755-000-001117 *NEW, WITH BOX*
DEUBLIN 755 722 432 2 1/2" RH ROTOR UNION COUPLING MADE IN USA INDUSTRIAL
Deublin 755-700-413 Rotary Union - Very Nice Condition  
DEUBLIN 755-701C NSFP 755701C    
DEUBLIN 755-703-642 RH 2-1/2 BSP MONOFLOW W/TC/CERAMIC SEAL ROTARY UNION B287039
DEUBLIN 755-703-642 T0407/UR14745 UNION TC/C 2-12 UN RH ROTOR B286394
DEUBLIN 857-003C ROTARY JOINT ROTATOR REPLACEMENT PART B216910
Deublin 872-100 Rotating Rotary Union   
DEUBLIN 902-110-164 COOLANT UNION   
DEUBLIN 902-111-165 UNION 5/8-18 UNF LH (.655) PLT,  
Deublin 902-120-232 Union 5/8- 18 UNF LH (.625)  
DEUBLIN 9075-001-107     
DEUBLIN 9075-020-125 NSFP 9075020125   
DEUBLIN 9100-001-103 USPP 9100001103   
DEUBLIN 9150-020-195-400 ROTATING UNION 9150020195400 
Deublin 9200-022-112 DuoFlow Hot-Oil Union   
Deublin 9200-022-113 DuoFlow Hot-Oil Union   
DEUBLIN ACTUATOR ROTARY UNION 1379-460   
Deublin Air Hydraulic Rotary Union 250-94-2200-27  
Deublin Air Hydraulic Rotating Union 452-000B001 Threat Kit 26119 
Deublin Air-Hydraulic monoflow rotary Union: cat no. 250-094-017 
Deublin Bearingless Coolant Union 1117-058-116  
DEUBLIN BEARINGLESS COOLANT UNION, P/N: 1117-002-116 ~NEW~ 
DEUBLIN BEARINGLESS UNION 1117-057-115 1117 057 115 1117057115 M16 X 1.5 RH
DEUBLIN BEARINGLESS UNION 9311-200 ~ in box  
DEUBLIN BRASS RIGHT HANDED ROTARY UNION 1 1/4 NPT MODEL 525-0-1
DEUBLIN BRASS ROTATING UNION JOINT 3/4 L/H  
DEUBLIN BRASS ROTATION UNION 3/4 IN # 255-000-027  
Deublin C2140-102 3" Diameter Thru Bore Air Chuck 11" Overall Length
DEUBLIN CO. 1/4" NPT. ROTATING UNION 2520   
DEUBLIN CO. 1005-020-019 AIR-HYDRAULIC MONOFLOW UNION 
DEUBLIN CO. 1106-000-002 ROTARY UNION   
DEUBLIN CO. 155-000-151 ROTOR    
DEUBLIN CO. 155-000-152 ROTOR    
DEUBLIN CO. REBUILD KIT 557-000B002 557000B002 1 1/2" NPT 
Deublin co. ROTARY UNION 155-0-21 - 60 day warranty -  
Deublin Company 1105-000-001 1105000001 Rotary Union  
Deublin Company 1105-0-2 110502 Rotary Union  
Deublin Company 1105-182B001 Rebuild Kit   
Deublin Company 1106-075-008 1106075008 Rotary Union  
Deublin Company 1106-075-009 Rotary Union   
Deublin Company 1106-075-009-000 Union   
Deublin Company 1106-535-059 Rotary Union   
Deublin Company 116-020-248 Rotary Union   
Deublin Company 1205-0-1 Rotary Union   
DEUBLIN COMPANY 200PSI, 750RPM, ROTARY UNION 755-000-002-117
Deublin Company 2200-000-096 Rotating Union No Box  
DEUBLIN COMPANY 3/8" NPT MONOFLOW ROTATING UNION, 55-000-001
Deublin Company 355-021-003    
Deublin Company 379-460 Rotary Union 3/8" ports  
DEUBLIN COMPANY 755-713-495 ROTATING UNION  
DEUBLIN COMPANY Misc SAND AIR ROATATION UNION  
DEUBLIN COMPANY ROTARY UNION 355-000-017 355000017 
DEUBLIN COMPANY ROTARY UNION 355-000-074 355000074 
DEUBLIN COMPANY ROTARY UNION 525-189-031 525189031 
Deublin Coolant Union / 1117-057-115   
DEUBLIN COOLANT UNION 1116-048-043 IN BOX  
Deublin Coolant Union 1116-090-064 #34542   
Deublin Coolant Union LH 16mm 1116-048-143 ! !  
Deublin Coolant Union Popoff Lot of 2 - & Model# 902-110-164 
DEUBLIN DEU-PLEX 2-PASSAGE HYDRAULIC UNION 3/4" NPT 2300-001-109 LOW SPEED
DEUBLIN DEU-PLEX 2-PASSAGE HYDRAULIC UNION 3/4" NPT 2300-001-109 LOW SPEED
Deublin Drehdurchf. 20504-850 V2A Gehäuse , ovp  
Deublin Drehdurchführung 1579-074 Deuplex Einführung  
Deublin Drehdurchführung Rotating Union 1110-020-124, 8000Um/min
Deublin Dreheinführung 1109-770A644   
Deublin Dreheinführung 1129-730A868   
Deublin Dreheinführung 967-950 AO    
DEUBLIN DUOFLOW CARTRIDGE WATER UNION 6300-002-327 
Deublin Flanged Rotor Union - 20202-950   
DEUBLIN FS100 1-1/2IN ANSI-150 END CAP REPAIR/REBUILD KIT B249686
DEUBLIN FS100 150 ANSI 001257 2-INCH JOINT SEALS REPAIR KIT ASSEMBLY B244946
Deublin FS100 End Cap Kit 1176K M509628 001-028 1.5" #150 
DEUBLIN FS1000017-010     
DEUBLIN FS1000090-028 ROTARY UNION WITH FS100 CARBON SEAL ASSEMBLY B250162
DEUBLIN FS1000090-028? ROTARY UNION WITH FS100 CARBON SEAL ASSEMBLY B250354
DEUBLIN FS1000096-039 ROTARY UNION WITH FS100 CARBON SEAL ANTIMONY B250210
DEUBLIN FS100-010C     
DEUBLIN FS1000129-010     
DEUBLIN FS1000314 C.P. FS100S 2.5/1.5IN 150 ANSI ROTARY JOINT REPAIR KIT B289522
DEUBLIN FS100-039C REPAIR KIT JOINT SEALS FS100 ASSEMBLY B276369
DEUBLIN FS100-059C REPAIR KIT JOINT SEAL FS100 ASSEMBLY PART REPLACEMENT B239044
DEUBLIN FS100-059C REPAIR KIT JOINT SEAL FS100 ASSEMBLY PART REPLACEMENT B294765
DEUBLIN FS100-059C REPAIR KIT JOINT SEAL FS100 ASSEMBLY PARTS B288220
DEUBLIN FS100-059C REPAIR KIT JOINT SEAL FS100 PARTS REPLACEMENT B293886
DEUBLIN FS100S 270329K JOURNAL FLANGE KIT FS100S B290867 
DEUBLIN FS125 REPAIR KIT FS125-059C   
DEUBLIN FS1250143-052 FS125S 3IN TO 2IN 150 STEAM UNION PIPE FITTING D289689
DEUBLIN FS1250187-059 001-230A 5IN X 31/4IN ROTARY UNION B250144
DEUBLIN FS125-052C REPAIR KIT JOINT FLANGE ASSEMBLY SEAL REPLACEMENT B247384
DEUBLIN FS125-059C STEAM JOINT FLANGE REPAIR KIT ASSEMBLY PUMP SEAL PART B244409
DEUBLIN FS125-059C STEAM JOINT FLANGE REPAIR KIT ASSEMBLY PUMP SEAL PART B244412
DEUBLIN FS150 COUNTERFACE FS150    
DEUBLIN FS150 REPAIR KIT FS150-018C   
DEUBLIN HIGH PRESSURE COOLANT UNION 1116-048-143  
DEUBLIN HYDRAULIC MONOFLOW UNION 1/2IN NPT 155-000-002 4.728x2.225 No Box
DEUBLIN HYDRAULIC ROTARY UNION, 250-095-172-000  
Deublin Joint Rebuild Kit 1-1/2" NPT LH 555-000B002  
DEUBLIN JOURNAL FLANGE KIT FS125S 270411K   
Deublin Kit Rebuild Suit 157-074B125    
Deublin M520410 Repair Kit 50 MM Site Glasses CSQ  
Deublin M582590 Rebuild Kit 16x1.5 LH ! !   
DEUBLIN M656390 ROTATING UNION 1/8 IN NPT RH rotor 1005-334-063
DEUBLIN MODEL 1595 ROTATING UNION ~   
Deublin Monoflow Hot-Oil Union Oil N12-021-215 NPT LH MONO HHT 1/2"
Deublin N series Steam and Hot Oil Union: 1/2" NPT RH N12-021-214 
Deublin N12-021-215 Union, 1/2" NPT, LH, Mono, HHT, K007, 
Deublin Pneumatic Blow Gun Tip Lot of 14 Model# 03011-29 
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY QUICK CONNECT 355-038-889083 
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY QUICK CONNECT 355-038-889083 
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1 1/4" NPT LH MODEL 9125-020-140
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1 1/4" NPT LH MODEL 9125-020-140
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1 3/4"-12 UNF LH MODEL 525-436-027104
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1 3/4"-12 UNF LH MODEL 525-436-027104
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1 3/4"-12 UNF RH MODEL 525-436-026104
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1 3/4"-12 UNF RH MODEL 525-436-026104
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1" NPT LH MODEL 357-000-003 (QTY:2)
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1" NPT LH MODEL 357-000-003 (QTY:2)
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1/2" NPT RH MODEL 255-000-018044
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 1/2" NPT RH MODEL 255-000-018044
Deublin Pneumatic Rotary Union 255-000-018044, 1/2" NPT RH Motor,
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 3/4" NPT LH MODEL 257-000-021 (QTY:3)
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 3/4" NPT LH MODEL 257-000-021 (QTY:3)
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 3/4"-16 UNF RH MODEL 155-000-021012
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 3/4"-16 UNF RH MODEL 155-000-021012
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 3/4"-16 UNF RH MODEL 157-000-021012
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION 3/4"-16 UNF RH MODEL 157-000-021012
DEUBLIN PNEUMATIC ROTARY UNION MODEL 1205-000-003 
DEUBLIN PNEUMATIC ROTATING UNION   

HẾT HẠN

0934 072 027
Mã số : 16331271
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 11/07/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn