Nhà Phân Phối Vòng Bi Ina | Các Loại Vòng Bi

250.000

209 Nguyễn Văn Lượng, Phường 10, Gò Vấp

Vòng bi là một dạng của ổ trục, chịu tải trọng nhờ các con lăn giữa hai vòng chịu lực. Chuyển động tương đối của hai vòng chịu lực giúp các con lăn di chuyển với lực ma sát trượt và ma sát lăn rất nhỏ.

Cấu tạo một ổ lăn thông thường gồm bốn bộ phận chính: vòng trong, vòng ngoài, bi , vòng cách . Vòng trong và vòng ngoài thường có rãnh để bi hoặc đũa lăn chạy. Vòng trong lắp với ngõng trục, vòng ngoài lắp với gối trục. Thông thường, chỉ vòng trong cùng quay với trục do tiếp xúc qua ngõng trục, còn vòng ngoài đứng yên. Tuy nhiên, cũng có một số thiết kế với vòng ngoài cùng quay với gối trục còn vòng trong đứng yên với trục.

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/04/1618070418-klm.pnghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2021/04/1618070420-azx.png

NUKRE35 INA bearing ina bearing
 
PWKR35.2RS ina bearing
 
PWKRE35.2RS ina bearing
 
NUKR40 INA bearing ina bearing
 
NUKRE40 ina bearing
 
PWKR40.2RS ina bearing
 
PWKRE40.2RS INA bearing ina bearing
 
NUKR47 ina bearing
 
NUKRE47 ina bearing
 
PWKR47.2RS INA bearing ina bearing
 
PWKRE47.2RS ina bearing
 
NUKR52 ina bearing
 
NUKRE52 INA bearing ina bearing
 
PWKR52.2RS ina bearing
 
PWKRE52.2RS ina bearing
 
NUKR62 INA bearing ina bearing
 
NUKRE62 ina bearing
 
PWKR62.2RS ina bearing
 
PWKRE62.2RS INA bearing ina bearing
 
NUKR72 ina bearing
 
NUKRE72 ina bearing
 
PWKR72.2RS INA bearing ina bearing
 
PWKRE72.2RS ina bearing
 
NUKR80 ina bearing
 
NUKRE80 INA bearing ina bearing
 
PWKR80.2RS ina bearing
 
PWKRE80.2RS ina bearing
 
NUKR90 INA bearing ina bearing
 
NUKRE90 ina bearing
 
KRE30PP ina bearing
 
KR32 INA bearing ina bearing
 
KR32PP ina bearing
 
KRE32PP ina bearing
 
KRV32PP INA bearing ina bearing
 
KR35 ina bearing
 
KR35PP ina bearing
 
KRE35PP INA bearing ina bearing
 
KRV35PP ina bearing
 
KR40 ina bearing
 
KR40PP ina bearing
 
KRE40PP ina bearing
 
KRV40PP ina bearing
 
KR47 INA bearing ina bearing
 
KR47PP ina bearing
 
KRE47PP ina bearing
 
KR52 INA bearing ina bearing
 
KR52PP ina bearing
 
KRE52PP ina bearing
 
KR62PP INA bearing ina bearing
 
KRE62PP ina bearing
 
KRV62PP ina bearing
 
KR72PP INA bearing ina bearing
 
KRV72PP ina bearing
 
KR80PP ina bearing
 
KRV80PP INA bearing ina bearing
 
KR90PP ina bearing
 
KRV90PP ina bearing
 
NUKR35 INA bearing ina bearing
 
NUTR40 ina bearing
 
PWTR40.2RS ina bearing
 
NUTR45 INA bearing ina bearing
 
PWTR45.2RS ina bearing
 
NUTR4090 ina bearing
 
PWTR4090.2RS INA bearing ina bearing
 
NUTR50 ina bearing
 
PWTR50.2RS ina bearing
 
NUTR45100 INA bearing ina bearing
 
PWTR45100.2RS ina bearing
 
NUTR50110 ina bearing
 
PWTR50110.2RS INA bearing ina bearing
 
KR16 ina bearing
 
KR16PP ina bearing
 
KRE16PP INA bearing ina bearing
 
KRV16PP ina bearing
 
KR19 ina bearing
 
KR19PP INA bearing ina bearing
 
KRE19PP ina bearing
 
KRV19PP ina bearing
 
KR22 INA bearing ina bearing
 
KR22PP ina bearing
 
KRE22PP ina bearing
 
KRV22PP INA bearing ina bearing
 
KR26 ina bearing
 
KR26PP ina bearing
 
KRE26PP INA bearing ina bearing
 
KRV26PP ina bearing
 
KR30 ina bearing
 
KR30PP INA bearing ina bearing
 
RNA2208.2RS ina bearing
 
NA2208.2RS ina bearing
 
RNA2209.2RS INA bearing ina bearing
 
NA2209.2RS ina bearing
 
RNA2210.2RS ina bearing
 
NA2210.2RS INA bearing ina bearing
 
NUTR15 ina bearing
 
PWTR15.2RS ina bearing
 
NUTR17 INA bearing ina bearing
 
PWTR17.2RS ina bearing
 
NUTR1542 ina bearing
 
PWTR1542.2RS INA bearing ina bearing
 
NUTR1747 ina bearing
 
PWTR1747.2RS ina bearing
 
NUTR20 INA bearing ina bearing
 
PWTR20.2RS ina bearing
 
NUTR2052 ina bearing
 
PWTR2052.2RS INA bearing ina bearing
 
NUTR25 ina bearing
 
PWTR25.2RS ina bearing
 
NUTR2562 INA bearing ina bearing
 
PWTR2562.2RS ina bearing
 
NUTR30 ina bearing
 
PWTR30.2RS INA bearing ina bearing
 
NUTR3072 ina bearing
 
PWTR3072.2RS ina bearing
 
NUTR35 INA bearing ina bearing
 
PWTR35.2RS ina bearing
 
NUTR3580 ina bearing
 
PWTR3580.2RS INA bearing ina bearing
 
RSTO30 ina bearing
 
STO30 ina bearing
 
RSTO35 INA bearing ina bearing
 
STO35 ina bearing
 
RSTO40 ina bearing
 
RSTO45 INA bearing ina bearing
 
STO45 ina bearing
 
RSTO50 ina bearing
 
STO50 INA bearing ina bearing
 
RNA22/6.2RS ina bearing
 
NA22/6.2RS ina bearing
 
RNA22/8.2RS INA bearing ina bearing
 
NA22/8.2RS ina bearing
 
RNA2200.2RS ina bearing
 
NA2200.2RS INA bearing ina bearing
 
RNA2201.2RS ina bearing
 
NA2201.2RS ina bearing
 
RNA2202.2RS INA bearing ina bearing
 
NA2202.2RS ina bearing
 
RNA2203.2RS ina bearing
 
NA2203.2RS INA bearing ina bearing
 
RNA2204.2RS ina bearing
 
NA2204.2RS ina bearing
 
RNA2205.2RS INA bearing ina bearing
 
NA2205.2RS ina bearing
 
RNA2206.2RS ina bearing
 
NA2206.2RS INA bearing ina bearing
 
RNA2207.2RS ina bearing
 
NA2207.2RS ina bearing
 
NATR25PP INA bearing ina bearing
 
NATV25 ina bearing
 
NATV25PP ina bearing
 
NATR30 INA bearing ina bearing
 
NATR30PP ina bearing
 
NATV30 ina bearing
 
NATV30PP INA bearing ina bearing
 
NATR35PP ina bearing
 
NATV35PP ina bearing
 
NATR40PP INA bearing ina bearing
 
NATV40PP ina bearing
 
RSTO6TN ina bearing
 
STO6TN INA bearing ina bearing
 
RSTO8TN ina bearing
 
STO8TN ina bearing
 
RSTO10 INA bearing ina bearing
 
STO10 ina bearing
 
RSTO12 ina bearing
 
STO12 INA bearing ina bearing
 
RSTO15 ina bearing
 
STO15 ina bearing
 
RSTO17 INA bearing ina bearing
 
STO17 ina bearing
 
RSTO20 ina bearing
 
STO20 INA bearing ina bearing
 
RSTO25 ina bearing
 
STO25 ina bearing
 
NATR6 INA bearing ina bearing
 
NATR6PP ina bearing
 
NATV6PP ina bearing
 
NATR8 INA bearing ina bearing
 
NATR8PP ina bearing
 
NATV8 ina bearing
 
NATV8PP INA bearing ina bearing
 
NATR10 ina bearing
 
NATR10PP ina bearing
 
NATV10 INA bearing ina bearing
 
NATV10PP ina bearing
 
NATR12 ina bearing
 
NATR12PP INA bearing ina bearing
 
NATV12 ina bearing
 
NATV12PP ina bearing
 
NATR15 INA bearing ina bearing
 
NATR15PP ina bearing
 
NATV15 ina bearing
 
NATV15PP INA bearing ina bearing
 
NATR17 ina bearing
 
NATR17PP ina bearing
 
NATV17 INA bearing ina bearing
 
NATV17PP ina bearing
 
NATR20 ina bearing
 
NATR20PP INA bearing ina bearing
 
NATV20 ina bearing
 
NATV20PP ina bearing
 
NATR25 INA bearing ina bearing
 
YRT650 ina bearing
 
YRT850 ina bearing
 
YRT950 INA bearing ina bearing
 
ZKLDF100 ina bearing
 
ZKLDF120 ina bearing
 
ZKLDF150 INA bearing ina bearing
 
ZKLDF200 ina bearing
 
ZKLDF260 ina bearing
 
ZKLDF325 INA bearing ina bearing
 
ZKLDF395 ina bearing
 
ZKLD460 ina bearing
 
SX011814 INA bearing ina bearing
 
SX011818 ina bearing
 
SX011820 ina bearing
 
SX011824 INA bearing ina bearing
 
SX011828 ina bearing
 
SX011832 ina bearing
 
SX011836 INA bearing ina bearing
 
SX011840 ina bearing
 
SX011848 ina bearing
 
SX011860 INA bearing ina bearing
 
SX011868 ina bearing
 
SX011880 ina bearing
 
SX0118/500 INA bearing ina bearing
 
NATR5 ina bearing
 
NATR5PP ina bearing
 
NATV5 INA bearing ina bearing
 
NATV5PP ina bearing
 
ZARF40115TN ina bearing
 
ZARF40115LTN INA bearing ina bearing
 
ZARF45130TN ina bearing
 
ZARF45130LTN ina bearing
 
ZARF50140TN INA bearing ina bearing
 
ZARF50140LTN ina bearing
 
ZARF55145TN ina bearing
 
ZARF55145LTN INA bearing ina bearing
 
ZARF60150TN ina bearing
 
ZARF60150LTN ina bearing
 
ZARF65155TN INA bearing ina bearing
 
ZARF65155LTN ina bearing
 
ZARF70160TN ina bearing
 
ZARF70160LTN INA bearing ina bearing
 
ZARF75185TN ina bearing
 
ZARF75185LTN ina bearing
 
ZARF90210TN INA bearing ina bearing
 
YRT50 ina bearing
 
YRT80TN ina bearing
 
ZKLN3062.2RSPE INA bearing ina bearing
 
ZKLN5090.2RSPE ina bearing
 
ZKLF1255.2RS ina bearing
 
ZKLF1255.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLF1560.2RS ina bearing
 
ZKLF1560.2Z ina bearing
 
ZKLF1762.2RS INA bearing ina bearing
 
ZKLF1762.2Z ina bearing
 
ZKLF2068.2RS ina bearing
 
ZKLF2068.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLF2575.2Z ina bearing
 
ZKLF3080.2RS ina bearing
 
ZKLF3080.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLF3590.2RS ina bearing
 
ZKLF3590.2Z ina bearing
 
ZKLF40100.2RS INA bearing ina bearing
 
ZKLF40100.2Z ina bearing
 
ZKLF50115.2RS ina bearing
 
ZKLF50115.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLF60145.2Z ina bearing
 
ZKLF70155.2Z ina bearing
 
ZKLF80165.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLF90190.2Z ina bearing
 
ZKLF100200.2Z ina bearing
 
ZKLF1255.2RSPE INA bearing ina bearing
 
ZKLF1560.2RSPE ina bearing
 
ZKLF1762.2RSPE ina bearing
 
ZKLN1034.2RS INA bearing ina bearing
 
ZKLN1034.2Z ina bearing
 
ZKLN1242.2RS ina bearing
 
ZKLN1242.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLN1545.2RS ina bearing
 
ZKLN1545.2Z ina bearing
 
ZKLN1747.2RS INA bearing ina bearing
 
ZKLN1747.2Z ina bearing
 
ZKLN2052.2RS ina bearing
 
ZKLN2052.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLN2557.2RS ina bearing
 
ZKLN2557.2Z ina bearing
 
ZKLN3062.2RS INA bearing ina bearing
 
ZKLN3062.2Z ina bearing
 
ZKLN3572.2Z ina bearing
 
ZKLN4075.2RS INA bearing ina bearing
 
ZKLN4075.2Z ina bearing
 
ZKLN5090.2RS ina bearing
 
ZKLN5090.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLN60110.2Z ina bearing
 
ZKLN70120.2Z ina bearing
 
ZKLN80130.2Z INA bearing ina bearing
 
ZKLN90150.2Z ina bearing
 
ZARF1762TN ina bearing
 
ZARF1762LTN INA bearing ina bearing
 
ZARF2068TN ina bearing
 
ZARF2068LTN ina bearing
 
ZARF2575TN INA bearing ina bearing
 
ZARF2575LTN ina bearing
 
ZARF3080TN ina bearing
 
ZARF3080LTN INA bearing ina bearing
 
ZARF3590TN ina bearing
 
ZARF3590LTN ina bearing
 
ZARF40100TN INA bearing ina bearing
 
ZARF40100LTN ina bearing
 
ZARF45105TN ina bearing
 
ZARF50115TN INA bearing ina bearing
 
ZARF50115LTN ina bearing
 
ZARN2062TN ina bearing
 
ZARN2062LTN INA bearing ina bearing
 
ZARN2572TN ina bearing
 
ZARN2572LTN ina bearing
 
ZKLF2068.2RSPE INA bearing ina bearing
 
ZKLF2575.2RSPE ina bearing
 
ZKLF3080.2RSPE ina bearing
 
ZKLF3590.2RSPE INA bearing ina bearing
 
ZKLF40100.2RSPE ina bearing
 
ZKLF50115.2RSPE ina bearing
 
ZKLN1747.2RS2AP INA bearing ina bearing
 
ZKLN2052.2RS2AP ina bearing
 
ZKLN2557.2RS2AP ina bearing
 
ZKLN3062.2RS2AP INA bearing ina bearing
 
ZKLN3572.2RS2AP ina bearing
 
ZKLN4075.2RS2AP ina bearing
 
ZKLN5090.2RS2AP INA bearing ina bearing
 
ZKLF1762.2RS2AP ina bearing
 
ZKLF2068.2RS2AP ina bearing
 
ZKLF3080.2RS2AP INA bearing ina bearing
 
ZKLF3590.2RS2AP ina bearing
 
ZKLF40100.2RS2AP ina bearing
 
ZKLF50115.2RS2AP INA bearing ina bearing
 
ZARN1545TN ina bearing

HẾT HẠN

0934 072 027
Mã số : 16275224
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/05/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn