Eb50P8-P4Pr-512 - Eb58A10-L5Pr-2048 - Elco Holding Vietnam - Stc Viet65Nam - Cảm

Liên hệ

10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam


 


EB50P8-P4AR-2048EB58A8-H4PR-1024EB58C10-L5Y1R-1200.10000AEB38F8-N4AR-100
EB50P8-P4AR-360EB58A8-H4PR-2048EB58C10-L6AR-1024EB38F8-L5CR-1024
EB50P8-P4AR-600.1Z8000EB58A8-H4PR-360EB58C10-L6JR-2048EB38F8-L5CR-256
EB50P8-P4HR-1000EB58A8-H4TA-1000EB58C10-L6PR-1024EB38F8-L5HR-1024
EB50P8-P4HR-1024EB58A8-H4TA-1000.300000EB58C10-L6PR-1800EB38F8-L5OR-1024.3H1200
EB50P8-P4HR-200EB58A8-H4TA-1000.300001EB58C10-L6TR-2048EB38F8-L5PR-100
EB50P8-P4HR-600EB58A8-H4TA-1000.300002EB58C10-N4PR-2000EB38F8-L5PR-1000
EB50P8-P4PR-1000EB58A8-H4TR-1000EB58C10-P4HR-1000EB38F8-L5PR-1024
EB50P8-P4PR-1000.5J0100EB58A8-H4TR-1000.300000EB58C10-P4J7R-1000EB38F8-L5PR-1024.1L2500
EB50P8-P4PR-1000.5L3500EB58A8-H6JR-1000EB58C10-P4JR-1000EB38F8-L5PR-1024/G
EB50P8-P4PR-1024EB58A8-H6PR-1000EB58C10-P4PA-2500EB38F8-L5PR-1024L
EB50P8-P4PR-512EB58A8-H6PR-1000.DUMMYEB58C10-P4PA-600EB38F8-L5PR-1200.1L2500
EB50P8-P4PR-512.DF0002EB58A8-H6PR-1024EB58C10-P4PR-100EB38F8-L5PR-1500
EB50P8-P6IR-100EB58A8-H6PR-2000EB58C10-P4PR-1000EB38F8-L5PR-2000
EB50P8-P6IR-1024EB58A10-H6PR-1024EB58C10-P4PR-1000.3Z0300EB38F8-L5PR-2000L
EB50P8-P6PR-100EB58A10-H6PR-2000EB58C10-P4PR-1024EB38F8-L5PR-2048
EB50P8-P6PR-2000EB58A10-H6TR-1024EB58C10-P4PR-1024.9H0100EB38F8-L5PR-2500
EB50P8-P6PR-2500EB58A10-L5PR-1000EB58C10-P4PR-1800EB38F8-L5PR-2500/G
EB50P8-P6PR-30EB58A10-L5PR-2048EB58C10-P4PR-2000EB38F8-H6PR-1000
EB53P13T-L5PR-1024EB58A10-L5TR-1024EB58C10-P4PR-2500EB38F8-H6PR-1024
EB53P13T-L5PR-1024.9M6600EB58A10-L6PR-1000EB58C10-P4PR-300EB38F8-H6PR-2000
EB58A1024Z5L8X6Y4R.101C(Z=T/4)EB58A10-N4PR-1000EB58C10-P4PR-5000EB38F8-H6PR-2000L
EB58A10-C4PR-1500EB58A10-N4PR-180EB58C10-P4PR-600EB38F8-H6PR-2500
EB58A10-H4AR-1360EB58A10-P4AR-1024EB58C10-P4PR-720EB38F8-H6PR-2500/G
EB58A10-H4JA-900EB58A10-P4PR-100EB58C10-P4TR-500EB38F8-H6PR-2500/G.6M0102
EB58A10-H4PA-1024EB58A10-P4PR-1024EB58C10-P6JR-2000EB38F8-H6PR-256
EB58A10-H4PR-1024EB58A10-P4PR-5000EB58C10-P6PR-1024EB38F8-H6PR-600
EB58A10-H4PR-2048EB58A10-P4TR-3600EB58C10-P6PR-1200EB38F8-L4PR-200
EB58A10-H4PR-400EB58A10-H6JR-1024EB58C10-P6PR-512EB38F8-L5AR-100
EB58A10-H4TR-1000EB58A10-H6PA-1024EB58C10-P6TR-400EB38F8-L5AR-1024
EB58A10-H6AR-1024EB58A10-H6PR-1000EB58C10-P6TR-4096
EB38F8-L5AR-2048


Đặc biệt:  - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

- Hàng chính hãng có đầy đủ CO/CQ.

   - Giao hàng miễn phí tại kho bên mua.


Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến”

 

Nguyễn Quan Bình I Senior Sales Eng I

====================
Cellphone I       +84 919 191 931

Email I                binh@songthanhcong.com
Online contact===================================

[ Yahoo ] binh87_stc       [ Skype ] binh_stc


Thông tin chung

Hãng sản xuất Elco Holding

Bình luận

0919 191 931
Mã số : 11657441
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 27/04/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn