Stc Vietnam - Norgren Vietnam - Fuji Vietnam - Ge Vietnam

Liên hệ

10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, VietnamPhoenix Contact VietnamType: UK 3 N
Code: 3001501
Terminal block 2.5 mm², dòng 32A, rộng 5.2mm, màu xám
(TB UK3N)
Phoenix Contact VietnamType: USLKG 3
Code: 0441083
Ground terminal block 2.5 mm², đường kính dây 2.5mm², rộng 5.2mm, màu vàng-xanh
(TB UK3N đất)
Phoenix Contact VietnamType: E/UK
Code: 1201442
End clamp, Chặn cuối, có ốc vặn xuống DIN Rail 35mm
(Thanh chặn, nhãn cài)
Phoenix Contact VietnamType: KLM-A + ES/KLM 2-GB
Code: 1004322
Terminal strip markers for E/UK Đánh số, đánh dấu cho dãy terminal, gắn trên E/UK
(Thanh chặn, nhãn cài)
Phoenix Contact VietnamType: FBRN 10-5 N
Code: 2770642
Fixed bridge for UK 3N, 10 pos., Bridge cho cầu nối UK 3N, gắn ở tâm terminal, gồm 10 chân, có thể chia ra được
(Thanh cài thông TB)
Phoenix Contact VietnamType: UCT-TM5
Code: 0828734
Zack marker strip for UK 3N, Nhãn trắng gắn lên cầu đấu UK 5N, số lượng nhãn: 6x12=72 nhãn nhỏ
70xnhãn 1-10 = 700 nhãn/72=10 tấm nhãn
(Nhãn TB: (loại đánh số từ 1-10))
DCA - Danieli VietnamLOOP PHOTO-DETECTOR
Type: ID6100
700...1200°C
Denision VietnamModel: EC01-A10
Orer no. VP01/701-0060-8701-0060-8
Sacemi VietnamCode: YT10IMBAA350
PUMP IMM 100B kW4,80     LENGHT 350
V.230/400 HZ 50         THREE PHASE
(Sacemi Motor
Type : IMM 100/B
IP 55
4.8 kW
Serv. S1
38kg)
Sacemi VietnamCode: T10IMBAA4508038
PUMP IMM 100B kW4,80     LENGHT 450
V.230/400 HZ 50         THREE PHASE
SK.038
(Sacemi Motor
Type : IMM 100/B
IP 55
4.8 kW
Serv. S1
38kg)
Sacemi VietnamCode: YT10IMBAA600
PUMP IMM 100B kW4,80     LENGTH 600
V.230/400 HZ 50         THREE PHASE
(Sacemi Motor
Type : IMM 100/B
IP 55
4.8 kW
Serv. S1
38kg)
Sacemi VietnamCode: YT10IMBAA800
PUMP IMM 100B kW4.80 LENGHT 800
V.230/400 Hz 50 THREE PHASE
(Sacemi Motor
Type : IMM 100/B
IP 55
4.8 kW
Serv. S1
38kg)
Shinko VietnamRotary level Switch
Model: LV-300 (LV300)
l = 100mm, 220VAC
Sunon VietnamCode: KD2406PTB1 
Shang Jing VietnamModel: ZP2000A 
1600V
Shang Jing VietnamModel: KP800A
1600V
Shang Jing VietnamModel: ZP2000A 
1600V
Shang Jing VietnamModel: KP800A
1600V
Top-Air VietnamSolenoid valve + coil
Code: 8010650.3052.23050
Huyndai VietnamReplaced by: N700E-022LF
200V Class 2.2KW
Weight: 2 kgs
(Model: N100-022L)
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series  Model: 233.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: with  Nominal size: 63 mm  Range: (pls. refer to the table)  Process connection: 1/2 NPT  Connector position: center back mount  Mounting flange/bracket: front flange, polished SS  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6
Range: 0 to 25 kg/cm2
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series  
Model: 233.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: with  Nominal size: 63 mm  Range: (pls. refer to the table)  Process connection: 1/2 NPT  Connector position: center back mount  Mounting flange/bracket: front flange, polished SS  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6
Range: 0 to 40 kg/cm2
(Discharge pressure gauge, range: 0-35 kg/cm2, diameter: 63mm
mouting: Flush, connection: JIC 5)
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series 
Model: 232.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: without  Nominal size: 63 mm  
Range: 0 to 10 kg/cm2 
Process connection: 1/4 NPT  Connector position: center back mount  Mounting flange/bracket: front flange, polished SS  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6  Material pressure element: Measuring System 316 SS 
Wika VietnamGas actuated thermometer, stainless steel series  Specifications according to data sheet: TM 73.01  Accuracy class: class 1 per EN 13190  Case: stainless steel  Stem material: stainless steel  
Model: R73.100, nominal size 100  (instead of 63mm) location of stem lower bottom  Unit: °C  Damping: liquid damping NS100  Design of connection: 4, compression fitting, sliding on stem  
Process connection: 1/2 NPT (instead of ¼” NPT) Stem diameter: 10 mm  Stem length: 100 mm  Capillary: stainless steel armoured capillary  
Capillary length: 3 m  Design of case mounting: Panel mounting flange, stainless steel  Case filling fluid: Silicon oil M50  Connector position: radial bottom  Location of process connection: Process connection at case 
Range: 0 to 60 °C
Wika VietnamGas actuated thermometer, stainless steel series  Specifications according to data sheet: TM 73.01  Accuracy class: class 1 per EN 13190  Case: stainless steel  Stem material: stainless steel  
Model: R73.100, nominal size 100  (instead of 63mm) location of stem lower bottom  Unit: °C  Damping: liquid damping NS100  Design of connection: 4, compression fitting, sliding on stem  
Process connection: 1/2 NPT (instead of ¼” NPT) Stem diameter: 10 mm  Stem length: 100 mm  Capillary: stainless steel armoured capillary  
Capillary length: 3 m  Design of case mounting: Panel mounting flange, stainless steel  Case filling fluid: Silicon oil M50  Connector position: radial bottom  Location of process connection: Process connection at case 
Range: 0 to 100 °C
Wika VietnamDifferential pressure gauge, multi purpose  
Model: 732.14  
Specifications according to data sheet: PM 07.13  Case: stainless steel  Bezel ring: stainless steel  Movement: stainless steel  Accuracy class: class 1.6 standard with wetted parts stainless steel  Accuracy class: class 2.5 with wetted parts in special material  Material of wetted parts: stainless steel + NiCrCo-alloy (Duratherm)+ FPM  Case filling: without  Nominal size: 160 mm  Overpressure safety/working pressure max.: PN 40 bar  
Range: 0 to 40 KPa  
Process connection: 2 x 1/2 NPT male  Connector position: lower mount  Temperature range of medium: -20 ... +100 °C (-4 ... +212 °F)
(Diff.press.gauge 200mm dial, range 0-30kpa,dial 0-100%,20 bar)
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series 
Model: 232.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: without  Nominal size: 63 mm  Process connection: 1/4 NPT  Connector position: center back mount  Mounting flange/bracket: front flange, polished SS  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6  Material pressure element: Measuring System 316 SS  
Range: 0 to 10 bar
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series 
Model: 232.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: without  Nominal size: 63 mm  Process connection: 1/4 NPT  Connector position: center back mount  Mounting flange/bracket: front flange, polished SS  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6  Material pressure element: Measuring System 316 SS  
Range: 0 to 315 bar
(Pressure gauge 0-280 bar flush mounted 2 1/2", thread 1/4")
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series 
Model: 232.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: without  Nominal size: 63 mm  Process connection: 1/4 NPT  Connector position: center back mount  Mounting flange/bracket: front flange, polished SS  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6  Material pressure element: Measuring System 316 SS  
Range: 0 to 600 bar
(Pressure gauge 0-560 bar flush mounted 2 1/2", thread 1/4")
Wika VietnamBourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series  
Model: 232.50  
Specifications according to data sheet: PM 02.02  Measuring system: stainless steel  Case filling: without  
Nominal size: 63 mm  
Range: 0 to 10 bar  
Process connection: G 1/4 B  Connector position: center back mount  Window: polycarbonate  Pointer: standard pointer  Accuracy class: class 1.6  Material pressure element: Measuring System 316 SS 
(Pressure gauge 0-10bar, size 65mm back entry G1/4A)
Tocos VietnamModel: RV24YN20S-B503 (RV24YN 20SB503)
(50 k Ω)
Parker Lucifer VietnamCorrect: U133X51961D + 483270C2
(Solenoid Valve
U133X51961D-OO-HZ19-C2
valve : 3ways, 2 position, direct operated, 316L SST material, singaporel port, pipe mounting
Size port : 1/4" NPT, orifice 5mm, admissible differential pressure : 0÷10 bar, seals material : NBR.
Housing: integrated coil and housing
Coil : 50 mm type
Protection class : EEx d-II C T4/T5/T6
Power : 8W
Voltage : 24VDC
Electrical entry : M20x1.5)
Parker Lucifer VietnamCorrect: U133X51961D + 483270C2
(Solenoid valve 
U133X51961D
Function: 3PT/ 2way 
Connection: 1/4"NPT
Power Supply: 24VDC - 8W
Protection: EEx d IIC T5
Material: 316SS
Max. Pressure: 1000 Kpa)
 *** clearly confirm before order!
Parker Lucifer VietnamCorrect: U133X51961D + 483270C2
(Solenoid Valve
U133X51961D-OO-HZ19-C2
valve : 3ways, 2 position, direct operated, 316L SST material, singaporel port, pipe mounting
Size port : 1/4" NPT, orifice 5mm, admissible differential pressure : 0÷10 bar, seals material : NBR.
Housing: integrated coil and housing
Coil : 50 mm type
Protection class : EEx d-II C T4/T5/T6
Power : 8W
Voltage : 24VDC
Electrical entry : M20x1.5)
 *** clearly confirm before order!
Parker Lucifer VietnamCorrect: U133X51961D-483270C2     
(Solenoid Valve: 3 ways, 2 position, direct operated.
Material: SS315:
Mounting: piping.
Size port: ¼” NPT, orifice 5mm.
Admissible differential pressure:  0 ÷ 10 bar.
Seals material: NBR.
Housing: integrated coil and housing.
Coil: 50mm type.
Protection Class: EEx d – II C T4/T5/T6
Power: 8W
Voltage: 24VDC
Electrical Entry: M20x1.5
Model: U133X51961D-00-HZ19-C2)
Wise VietnamBIMETAL THERMOMETER WITH ANGLE STEM
Model: T140
Code: T1403W1ED010470EX
Stem length: 130mm
Range: 0 ~ 100''''C
(T1403W1ED010470)
Wise VietnamBIMETAL THERMOMETER WITH ANGLE STEM
Model: T140
Code: T1403W1ED012970EX
Stem length: 130mm
Range: 0 ~ 350''''C
(T1403W1ED012970)
Dold VietnamUNDERVOLTAGE RELAY 
BA9043/002 3AC50-400HZ 230/400V 10S
(00391210039121)
Lika VietnamModel: IT65-Y-1800ZND2E/S312
Model: IT65-Y-1800ZND2E/S312
Serial No : 023601172
Siemens VietnamSelected measurement conditions:  
Fluid: Tobaco flavor
Conductive liquid: yes
Fluid density: 1000 g/dm3 (~ water)
Operating viscosity
Operating temperature: 40 °C
Maximum fluid temperature: < 70 °C
Maximum pressure: < 5 bar
Piping: always filled
Specification data:  
Flow range: 50 - 200 l/h
Flowtube / float
Flowtube size: DN 6
Process connection:
Flanges DIN DN 20
Secondary: Indicator
Siemens sitran fm mag 1100: 
Model: 7ME6110-1MA20-2EA1 (7ME6110-1MA20-2EA1)
(With Transmitter types MAG 6000)
 clearly confirmed!
MEGGITT - Vibro-metter VietnamSafety Barriers
GSV 142
P/N 244-142-000-103
Art no: V-M029008
Safety barrier and supply
unit for TQ/IQS proximity system Power supply: 20...32 V DC (3W)
with ATEX approved
see Data Sheet 265-851
Weight net: approx. 0,400 kg / pce.
(Model: GSV 142 M1 - 03 
24VDC 4W EX ll (2) G EEx ib] ll C)
Nachi  VietnamSOLENOID VALVE 
Correct: SA-G03-H3X-R-E1-21
(Model: SA-G03-H3X-E1-11 AC220)
Nachi  VietnamFLOW CONTROLLER
Model: TN-G02-8-11 
AC220
Nachi  VietnamREGULATION VAVLE
Correct: HHAC-03R3 
(Model: HHAC-03R
AC220)
Semco VietnamFSH Float Switch for FO service tank
Type: FSH-565H
Semco VietnamFSH Float Switch for FO service tank
Type: FSH-565H
Noeding VietnamReplaced by: P120.01-401-F3A (new Krones)
Range: 0…160 mbar rel.
99.9% Ceramic
4…20mA Out
G1A 1.4404
EPDM Kautschuk
New……..for M12 connector 
(Pressure sensor 
P120-401-F3K1
RB1 6201
RB-B103
0…160mbar
4…20mA
9…32VDC
MR: 812011714)
Noeding Vietnam2m cable with M12 Connector
Moxa VietnamCorrect: IKS-6324-F-HV-T 
(Model: IKS-6324)
Moxa VietnamCorrect: IKS-6324-F-LV-T
(Model: IKS-6324)
Moxa VietnamModel: EDS-308-MM-ST
 clearly confirmed!
Moxa VietnamCorrect: IKS-6324-F-HV-T 
(Model: IKS-6324)
Moxa VietnamCorrect: IKS-6324-F-LV-T
(Model: IKS-6324)
Moxa VietnamModel: EDS-316
Moxa VietnamModel: EDS-308
Moxa VietnamModel: EDS-308-MM-ST
Negele VietnamReplaced by: NCS-11/PNP
(Capacitive Level Monitor
NWM-141/PNP  
18-36VDC)
Wise VietnamINDUSTRIAL SERVICE PRESSURE GAUGE
Model: P252
Code: P2524A3CDH06240
Range: 0 ~ 200bar
Mitsubishi VietnamModel: MR-JHSCBL5M-L
Airtac VietnamCylinder
Model: SU40X100
Top Air VietnamReplaced by: 10Z-6A SD20N20 
(Code: 10Z-6 SD20N20K
S/N: 245604011)
Top Air VietnamReplaced by: 10Z-6D SD25N25
(Air Cylinder: 10Z-6D SP25WN50 
Code: 10Z-6D SPWN50)
Top Air VietnamAir Cylinder: 10Z-6D SP25WN50 
Emerson VietnamFilter drier
Model: EK-307S
Yaskawa VietnamInverter
Replaced by: CIMR-VB2A0010BAA 
Note: a little bit different , but same ; stadard code
(Model: CIMR-VT2A0010JAA)
Finetek VietnamRotary Paddle Level Switch
- Model: SE160BGMB1500 (SE160-B-GM-B-1500)
- Rotary paddle sensor cable wire type
- Power: 220 Vac
- Connection: 2-1/2” X 5K flange
- Paddle: 65*80mm, SUS304 paddle
- Cable length: 1500mm
Fine Suntronix Vietnam24VDC Power Supply
PN: VSF300-24 (VSF 300-24)
Maxon VietnamCode: 300 C MA11
Model: 3"CP MA11 CNFGD VLV
VALVE SERIES --> 3CP 5000                  
MODEL NUMBER 1................ 300CMA11                   
MODEL NUMBER 2................ BA22-BB23A0                
SIZE.......................... (300) 3" -- DN80           
FLOW CAPACITY................. (C) CP FLOW                
VALVE TYPE.................... (MA) MAXON AUTOMATIC VALVE 
NORMAL POSITION............... (1) SHUT-OFF VALVE 
AREA CLASSIFICATION........... (1) GENERAL PURPOSE        
BODY CONNECTION............... (B) ANSI Flanged (PN20)
BODY SEALS, BUMPER MATERIAL... (A) BunaN orings/BunaN bumpe
BODY MATERIAL................. (2) Carbon Steel            
INTERNAL TRIM PACKAGE......... (2) -2 Trim Package
SOLENOID VOLTAGE......... (B) 115V 60HZ               
MOTOR VOLTAGE................. (B) 115V 60HZ               
MOTOR TIMING.................. (2) 6 second                
SWITCHES...................... (3) VOS2/VCS1               
ENCLOSURE RATING.............. (A) NEMA 4                  
INSTRUCTION LANGUAGE.......... (0) English           
FUEL.......................... Natural Gas                 
TOP ASSEMBLY POSITION......... Left                        
TAGGING....................... Stainless steel (permanent) 
MIN/MAX AMBIENT TEMPERATURE... -20F MIN, 140F MAX          
MIN/MAX FLUID TEMPERATURE..... -20F MIN, 140F MAX          
MOPD.......................... 40                          
SOLENOID CURRENT.............. .32                         
MOTOR CURRENT................. 1.7                         
AGENCY APPROVALS.............. FM,CSA,UL,GAD
(Model: 3’’F  5000 SCP 1
Serial Numer : 99A347259)
Maxon VietnamCode: 300 C MA11
Model: 3"CP MA11 CNFGD VLV
VALVE SERIES --> 3CP 5000                  
MODEL NUMBER 1................ 300CMA11                   
SKF VietnamCorrect: 24080CA/W33
(Model: 24080CACK/W33)
GE VietnamDigital Flow Gas
Correct: XGM868i-2-12-OI-03154-0 
(Code: XGM868i-2-12-OI-02154-0)
GE VietnamDigital Flow Gas
Correct: XGM868i-2-12-OI-03154-0 
(Code: XGM868i-2-12-OI-04154-0)
GE VietnamMEPA interface set RS485/USB Converter, cable, terminal plug, CD with software driver
Code: 6030669
Note: Not quoted because this product is not GE product.
RMG Messtechnik VietnamRMG 905 Single Filter
Connections inlet / outlet : 101/100mm or 12/12 mm
max. permissible pressure: 100 bar
connections: Screw connections acc. To DIN EN ISO 8434-1
RMG Messtechnik VietnamRMG 905 Double Filter Block
Connections inlet / outlet : 101/100mm or 12/12 mm
max. permissible pressure: 100 bar
connections: Screw connections acc. To DIN EN ISO 8434-1
RMG Messtechnik VietnamRMG 905 parts
RMG Messtechnik VietnamFilter element KX 60
P/N: 26183
RMG Messtechnik VietnamOring 2-210 W3, 53 D 18,64
P/N: 20282
RMG Messtechnik VietnamOring 2-028 W1, 78 D 34,65
P/N: 20317
RMG Messtechnik VietnamSealing ring A 14,0X 20,0
P/N: 20317
Panasonic VietnamCIRCUIT PROTECTOR
Part No: BAM205031
Fuji VietnamModel: WM4NVM6-HL-AC110V
0-10V 0-120A red needle
Fuji VietnamReplaced by: FSN-60 30AR  
red needle
(Model: WM1SA2-030)
Fuji VietnamModel: CC3L1-1205
Fuji VietnamReplaced by: FSN-60 5AR
(Model: WM1SA2-005)
Fuji VietnamReplaced by: FMN-60 15AR DC0-10V
(Model: WM1MA2-015)
Fuji VietnamReplaced by: FMN-60 20AR DC0-10V
(Model: WM1MA2-020)
Brooks VietnamMass Flow Controller, 316L Stainless Steel 
5850S Mass Flow Controller
Code: 5850S/BC1KA1ID0AA1B1
Rosemount VietnamType: 211010ANA                        
3/4 BSPT. R3/4
Norgren VietnamSolenoid valve 
Model: BP4308-13-91   
SXE9561-A70-00/24VDC 
(SXE 9561-A70-00 Coil 24VDC)
Norgren VietnamSolenoid valve 
SXE9561-A70-00-13J, 5/2-Wv-Mono G1/8 24Vdc 2W    
Model: BP4308-13-91   
SXE9561-A70-00/24VDC 
(SXE 9561-A70-00 Coil 24VDC)
Norgren VietnamCorrect: SXE9561-A70-00/13J
24VDC
Coil included
Note: BP4308-13-91 can’t support
(Model: BP4308-13-91
SXE9561-A70-00/24VDC)
Norgren VietnamCorrect: SXE9561-A70-00
Note: Valve only. BP4308-13-91 can’t support
(Model: BP4308-13-91
SXE9561-A70-00/24VDC)
Thông tin chung

Hãng sản xuất STC VietNam

Bình luận

0919 191 931
Mã số : 11603053
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 14/04/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn