Ege Elektronik Vietnam - Cảm Biến Lưu Lượng Ege Elektronik, Cảm Biến Lưu Lượng

Liên hệ

27 Trung Kính


 
 I Cellphone I                                      097 998 5189 

I Email I: tuyen.ans@ansvietnam.com

Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Ngô Tuyên

Nick Yahoo: tuyen2n_ans Nick Skype: Tuyen1989_ans 

ANS Việt Nam là Công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp với tư cách là Đại lý chính thức, được sự ủy quyền phân phối của những thương hiệu hàng đầu và uy tín trên khắp thế giới

ANS Việt Nam cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

 


 • Factory Automation : cung cấp tất cả các dòng cảm biến như temperature, pressure, capacitive, ultrasonic, inductive, photo, magnetic sensors, ...
 •  
 • Motion Control : motor, soft starter, controller, inverter, PLC, encoder, bearing, ...
 •  
 • Process Instrument : các giải pháp về temperature, pressure, level, flow, valves, gauge, hydraulic, pneumatic, ...
 •  
 • Electric Part : power cable, control cable, anti-fire cable, ...
 •  
 • Safety : ACB, MCB, MCCB, relays, contactor, switches, fuse, ...
 •  
 • Lab Equipment : các thiết bị đo đạc, kiểm nghiệm, phân tích trong lĩnh vực sinh, hóa, môi trường, dầu khí...
 • Chúng tôi xin gửi đến khách hàng các dòng sản phẩm mà chúng tôi là nhà cung cấp:

   


  Prospekt Strömung / catalogue flow controller

  Brochure Flow Sensors

   

   

  EGE air flow controller

   

  Air flow controllers

   

  EGE airflow controllers are defined by their quick response and reliable function. The applied function principle does not require any moveable parts for the airflow controllers, which is why they well suited for use in aggressive environments. Airflow controllers are available for flows from 0.2 m/s to 25 m/s. 

  Prospekt Strömung / catalogue flow controller

  Brochure Flow Sensors

   


  Strömungssensoren 
  flow sensors
  Id-No.Type
  P10402STK 412 K-A4
  P10404STK 412 S-A4
  P10408STK 421 K-A4
  P10410STK 421 S-A4
  P10412ST 421 K-A4
  P10414ST 421 S-A4
  P10431ST 421 K-F
  P10435STK 412 KH-A4
  P10436STK 421 KH-A4
  P10437ST 421 KH-A4
  P10438ST 431 KH-A4
  P10501SKZ 400 WR
  P10502SKZ 400 WR-115
  P10503SKZ 400 GR
  P10521SC 440-A4-GSP
  P10523SC 440/1-A4-GSP
  P10525SC 440/2-A4-GSP
  P10526SC 440/3-A4-GSP
  P10530SKM 420 GR
  P10622STA 421 S-B3
  P10623STA 421 K-B3
  P10625STA 421 K-HB2
  P10632STC 425 K
  P10705SEA 400 Ex-24
  P10706SZA 400 Ex-230
  P10707SZA 400 Ex-115
  P10708SZA 400 Ex-24
  P10709SEA 401 Ex-24
  P10820SKM 420 GA
  P10901ST 421 K-L80
  P10902ST 421 K-L120
  P10904ST 421 S-L80
  P10905ST 421 S-L120
  P11060STB 450 K
  P11064SC 440/5-A4-GSP
  P11066SC 440/6-A4-GSP
  P11067SKM 421 GR
  P11074SN 450/1-A4-WR1
  P11076SN 450/1-A4-WR2
  P11078SN 450/1-A4-GR
  P11079SN 450/2-A4-WR1
  P11080SN 450/2-A4-WR2
  P11081SN 450/2-A4-GR
  P11082SN 450/3-A4-WR1
  P11083SN 450/3-A4-WR2
  P11084SN 450/3-A4-GR
  P11086SN 450/1-A4-GRS
  P11091SD 4 Ex M12
  P11092SD 4 Ex M16
  P11093SD 9 Ex M16
  P11095SN 450/1 GA
  P11096LN 520 GSP
  P11097LN 520 GA
  P11098LN 450 GA-K
  P11099LN 450 GA-S
  P11100LTZ 421 K-A2
  P11101LTZ 421 S-A2
  P11102LNZ 450 WR1-K
  P11103LNZ 450 WR2-K
  P11104LNZ 450 GR-K
  P11105LNZ 450 GR-S
  P11106LN 450 WR1-K
  P11107LN 450 WR2-K
  P11108LN 450 GR-K
  P11109LN 450 GR-S
  P11110LNZ 450 GA-K
  P11111LNZ 450 GA-S
  P11113SN 450-A4-WR1
  P11114SN 450-A4-WR2
  P11115SN 450-A4-GR
  P11116SN 450-A4-GRS
  P11117SD 4 Ex G1/4
  P11118SN 450 GA-3M
  P11121SN 450 GA
  P11122SN 450/1 GA-3M
  P11140STS 101 K
  P11141STS 102 K
  P11142STS 103 K
  P11144ST 101 K
  P11145ST 102 K
  P11146ST 103 K
  P11148STS 111 K-L110
  P11149STS 111 K-L140
  P11150ST 111 K-L110
  P11151ST 111 K-L140
  P11152STS 212 K
  P11153STS 215 K
  P11156SCB 450 GSP
  P11159STA 421 K-HC22
  P11161SN 450-A4-GSP-S
  P11162SN 450/1-A4-GSP-S
  P11163LG 522 GSP
  P11164STS 101 S
  P11165STS 102 S
  P11166STS 103 S
  P11170ST 101 S
  P11171ST 102 S
  P11172ST 103 S
  P11176ST 101 KH
  P11178ST 102 KH
  P11180ST 103 KH
  P11186STS 110 K
  P11187STS 110 S
  P11188STS 110 K-L80
  P11189STS 110 K-L110
  P11190STS 110 K-L140
  P11191STS 111 K-L80
  P11192ST 110 K
  P11193ST 110 S
  P11194ST 110 K-L80
  P11195ST 110 K-L110
  P11196ST 110 K-L140
  P11197ST 111 K-L80
  P11198ST 110 KH
  P11200ST 110 KH-L80
  P11201ST 110 KH-L110
  P11202ST 110 KH-L140
  P11203ST 111 KH-L80
  P11204ST 111 KH-L110
  P11205ST 111 KH-L140
  P11206STS 212 S
  P11207STS 215 S
  P11212STS 215 KH
  P11214SNT 450-A4-WR1
  P11215SNT 450-A4-WR2
  P11216SNT 450-A4-GR
  P11217SNT 450-A4-GR-S
  P11218SNT 450-A4-GSP
  P11219SNT 450-A4-GSP-S
  P11220SNT 450/1-A4-WR1
  P11221SNT 450/1-A4-WR2
  P11222SNT 450/1-A4-GR
  P11223SNT 450/1-A4-GR-S
  P11224SNT 450/1-A4-GSP
  P11225SNT 450/1-A4-GSP-S
  P11228SN 450/1-A4-GSP
  P11231SN 450/1 WR2-VA
  P11233SN 450/1 GR-VA
  P11234SN 450/1 GR-VE
  P11236LD 550 GSP
  P11237LG 518 GSP
  P11239SN 450/1 GAN-S
  P11240LG 518 GA
  P11241SN 450-A4-GSP
  P11247SDN 504 GSP
  P11248SDN 510 GSP
  P11249SDN 504 GA
  P11250SDN 510 GA
  P11251SD 504 S
  P11252SD 510 S
  P11253SEA 405 GA-Ex
  P11256SDN 504 GSP-DYN
  P11257SZA 400 GA-Ex
  P11258SDB 510 GSP
  P11259ST 521 KH
  P11260ST 521/1 KH
  P11261ST 521/2 KH
  P11262SDN 506 GSP-CER
  P11263SDN 506 GA-CER
  P11264SN 450 GPP
  P11265SDN 503 GSP
  P11266SDN 503 GA
  P11268STSEX 01
  P11269STSEX 02
  P11271SDN 504 GR
  P11273SDN 510 GR
  P11275SDN 506 GR-CER
  P11277SDN 503 GR
  P11279SDB 510 GR
  P11280SDB 510 GA
  P11284SDN 515 GSP
  P11285SDN 520 GSP
  P11286SDN 515 GA
  P11287SDN 520 GA
  P11288SDN 515 GR
  P11289SDN 520 GR
  P11292SS 400 Ex-24
  P11293SDN 552/1 GPP
  P11294SDN 552/2 GPP
  P11295SDN 552/3 GPP
  P11296SDN 552/1 GAPP
  P11297SDN 552/2 GAPP
  P11298SDN 552/3 GAPP
  P11299LDN 510 GSP
  P11300LDN 510 GR
  P11301LDN 510 GA
  P11302SSAE 400
  P11303LNZ 450 WR1-Ex22
  P11304LNZ 450 WR2-Ex22
  P11305LNZ 450 GR-Ex22
  P11306LNZ 450 GA-Ex22
  P11307LN 450 WR1-Ex22
  P11308LN 450 WR2-Ex22
  P11309LN 450 GR-Ex22
  P11310LN 450 GA-Ex22
  P11311LG 518 GSP-Ex22
  P11312LG 518 GA-Ex22
  P11313SDN 554/1 GPP
  P11314SDN 554/2 GPP
  P11315SDN 554/3 GPP
  P11316SDN 552/1 GAA
  P11317SDN 552/2 GAA
  P11318SDN 552/3 GAA
  P11319SDV 652/1 GAPP
  P11320SDI 852/1 GAPP
  P11321SDI 852/2 GAPP
  P11322SDI 853/1 GAPP
  P11323SDI 853/2 GAPP
  P11326SDTN 504 GSP
  P11327SDTN 510 GSP
  P11328SDTN 515 GSP
  P11329SDN 503/1 GSP
  P11330SDN 503/1 GR
  P11331SDN 503/1 GA
  P11332SDN 503/2 GSP
  P11333SDN 503/2 GR
  P11334SDN 503/2 GA
  P11335SDN 552/4 GAA
  P11336SKM 522 WR
  P11337SKM 522 GR


Liên hệ điện thoại 0979985189


Thông tin chung

Hãng sản xuất EGE
Xuất xứ chính hãng

Bình luận

0979 985 189
Mã số : 11131814
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn