Kẹp Treo Ty Với Xà Gồ- Ms Lan 0906759869

Liên hệ

10 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN NANO PHƯỚC THÀNH 

Địa chỉ: 10 Đường 232 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHO NHÀ THẦU CƠ ĐIỆN (M&E) 

 

E-mail:         nguyenhuynhlan1986@gmail.com

                                                 Website:      www.nano-phuocthanh.com  

               

Phòng kinh doanh: Ms Lan 0906.759.869

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN NANO PHƯỚC THÀNH chuyên sản xuất, cung cấp phụ kiện điện phục vụ cho các công trình công nghiệp. Lựa chọn Nano Phước Thành®, Quý khách sẽ nhận được mức giá tối ưu nhất. Các sản phẩm của chúng tôi gồm:

 

1. Ống thép luồn dây điện G.I Nano Phước Thành® (G.I conduit – Steel conduit- Galvanized steel conduit)

- Ống thép luồn điện EMT Nano Phước Thành® - VIETNAM (NanoPhuocThanh® Electrical Metallic Tubing)

- Ống thép luồn điện IMC Nano Phước Thành® -VIETNAM (NanoPhuocThanh® Intermediate Metal Conduit)

-Ống thép luồn dây điện loại ren BS 4568 Nano Phước Thành® -VIETNAM (NanoPhuocThanh® Conduit BS4568)

- Ống thép luồn dây điện trơn JIS C 8305 Nano Phước Thành® -VIETNAM (NanoPhuocThanh® JIC C8305 Steel Conduit)

 

2.  Ống thép luồn dây điện G.I SMARTUBE®- Malaysia (G.I conduit – Steel conduit- Galvanized steel conduit)

-          Ống thép luồn điện EMT (Electrical Metallic Tubing)- SMARTUBE (Malaysia)

-          Ống thép luồn điện IMC (Intermediate Metal Conduit) - SMARTUBE (Malaysia)

-          Ống thép luồn dây điện loại ren BS 4568 (Steel Conduit BS 4568)- SMARTUBE (Malaysia)

3. Ống ruột gà lõi thép Nano Phước Thành®/ KAIPHONE (FLEXIBLE METALLIC CONDUIT, WEATHER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT, LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT)

-          Ống thép luồn dây mềm Nano Phước Thành®/KAIPHONE(Flexible Metallic Conduit)

-          Ống thép luồn dây điện mềm Nano Phước Thành®/KAIPHONE bọc nhựa (Weather-proof Flexible conduit)

-          Ống thép luồn dây điện mềm Nano Phước Thành®/KAIPHONE chống thấm nước & dầu (Liquid Tight Flexible Conduit)

4.Hộp nối ống thép luồn dây điện Nano Phước Thành®/ Hộp Đấu dây Nano Phước Thành® (Surface circular box/ Steel box/ Conduit outlet box/ Junction box)

-          Hộp nối ống 1 ngã ren Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 1 outlet- Alumnium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 2 ngã ren Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 2 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 3 ngã ren Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 3 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 4 ngã ren Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 4 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 1 ngã trơn Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 1 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 2 ngã trơn Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 2 outlet- Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 3 ngã trơn Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 3 outlet - Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp nối ống 4 ngã trơn Nano Phước Thành® (Circular Surface Box- 4 outlet - Aluminium Alloy - JIS C 8340)

-          Hộp công tắc đơn nổi 3 lỗ Nano Phước Thành® (Weather-proof box- Aluminium Alloy - UL 514A)

-          Hộp công tắc đôi nổi 5 lỗ Nano Phước Thành® (Weather - proof surface 2 gangs box - UL514A)

-          Hộp đấu dây tròn nổi 5 lỗ Nano Phước Thành® (Weather-proof circular box- Aluminium Alloy - UL514A)

-          Hộp nối ống C Nano Phước Thành® (Rigid Conduit Body C, UL514B)

-          Hộp nối ống T Nano Phước Thành® (Rigid Conduit Body T, UL514B)

-          Hộp nối ống LB Nano Phước Thành® (Rigid Conduit Body LB, UL514B)

-          Hộp nối ống LL Nano Phước Thành® (Rigid Conduit Body LL, UL514B)

-          Hộp nối ống LR Nano Phước Thành® (Rigid Conduit Body LR, UL514B)

-          Co nối 90 ren Nano Phước Thành® (Inspection Threaded Elbow- Aluminium Alloy, JISC8330)

-          Co nối 90 trơn Nano Phước Thành® (Inspection Screwed Elbow- Aluminium Alloy, JISC8330)

-          Co nối chữ T ren Nano Phước Thành® (Inspection Threaded Tee- Aluminium Alloy, JISC8330)

-          Co nối chữ T trơn Nano Phước Thành® (Inspection Screwed Tee- Aluminium Alloy, JISC8330)

-          Hộp đấu dây 157 Nano Phước Thành® (Switch/Handy Steel box - JIS C8336)

-          Hộp đấu dây 102 Nano Phước Thành® (Square Steel Box with knockout- JIS C 8336)

-          Hộp thép âm tường kín nước Nano Phước Thành® 80 x80 x50 (Rain Tight Square Box- JIS C8336)

-          Hộp bát giác Nano Phước Thành® (Octagon Steel box-JIS C 8336)

-          Hộp đấu dây bát giác Nano Phước Thành® (Octagon Steel Box - JIS C 8336)

-          Hộp công tắc BS Nano Phước Thành® (70 X70 X 50/35) (Square Steel Box - BS 4662)

-          Hộp công tắc Nano Phước Thành® (130 X70 X 50/35) (Retangular Steel Box - BS4662)

-          Hộp công tắc BS Nano Phước Thành® (210X70x50) (Retangular Steel Box - BS4662)

-          Hộp đấu dây Nano Phước Thành® (Steel Pull Box-BS4662)

5. Phụ Kiện ống thép luồn dây điện Nano Phước Thành® (GI conduit fittings/ Steel conduit accessories)

- Dụng cụ uốn ống thép (Steel Conduit Bender)

- Máy bẻ ống EMT/IMC/BS31-BS4568 (Conduit bending machine for EMT/IMC/BS31& BS4568)

- Co cong 90 độ Nano Phước Thành® (Elbow 90)

- Khớp nối ren thẳng Nano Phước Thành® (Coupling for Thread conduit, JISC8330)

- Khớp nối trơn Nano Phước Thành® (Coupling for Plain conduit, JISC8330)

- Đầu nối ống trơn & hộp điện Nano Phước Thành® (Box connector, JISC8330)

- Đầu nối ống ren IMC và hộp điện kín nước Nano Phước Thành®(Water tight Hubs)

- Khớp nối liên kết (Conduit Union coupling)

- Đầu nối ống mềm Nano Phước Thành® (Straight Flexible connector, JISC835)

- Đầu nối ống mềm kín nước Nano Phước Thành® (Liquid tight Flexible connector, JISC8350)

- Đầu nối ống mềm vuông kín nước Nano Phước Thành® (Angle liquid tight Flexible connector, JISC8350)

- Đầu nối ống mềm Nano Phước Thành® (Straight Flexible connector - Aluminium Alloy/Brass, JISC8350)

- Đầu nối ống mềm kín nước & ống EMT/ JIS Nano Phước Thành® (Combination coupling Flexible & EMT/ JIS conduit connector, UL514B)

- Đầu nối ống mềm kín nước & ống IMC Nano Phước Thành® (Combination coupling Flexible & IMC conduit connector, UL514B)

- Tán ren ngoài Nano Phước Thành® (Brass Male Bushing- conduit Nipple, JISC8330)

- Ống nối (Nipple type A/ Type B for IMC conduit)

- Đai nối Nano Phước Thành® (Bushing for steel conduit, JISC8330)

- Tán ren trong Nano Phước Thành® (Lock Nut for steel conduit, JISC8330)

- Đầu giảm Nano Phước Thành® (Brass Reducer for steel conduit, UL514B)

- Kẹp ống có đế Nano Phước Thành® (Saddle with Base)

- Kẹp ống không đế lỗ tròn Nano Phước Thành® (Saddle two holes without base)

- Kẹp ống không đế, 1 lỗ Nano Phước Thành® (One hole Strap)

6. Hệ treo ống/Gía đỡ cơ điện & PCCC (Mechanical support systems for M&E/Fighting fire systems)

- Kẹp treo ty Nano Phước Thành®(Beam Clamp)

- Kẹp treo ty Nano Phước Thành® - Gang đúc (Beam Clamp- Steel Alloy)

- Kẹp treo ty xà gồ Nano Phước Thành® (Suspending Beam Clamps)

- Kẹp xà gồ C Nano Phước Thành® (C-clamp for conduit hanger)

- Kẹp giữ ống dùng với kẹp C Nano Phước Thành®(Applicable hanger for C-Clamp)

- Kẹp xà gồ D Nano Phước Thành® (Purling Clamp)

- Kẹp treo ống Nano Phước Thành®(Conduit hanger)

- Kẹp treo ống dạng K Nano Phước Thành®(K -Clip)

- Kẹp giữ ống chữ U Nano Phước Thành® (U Bolt)

- Treo ống dạng CLEVIS-Nano Phước Thành®

- Kẹp treo Nano Phước Thành® (Swivel Loop Hanger)

- THANH CHỐNG ĐA NĂNG Nano Phước Thành® 41 x41 & 41 x 21, Có đục lỗ - Nhúng kẽm nóng/GI (Slotted Uni - Strut / UniStrut / C - Channel)

- THANH CHỐNG ĐA NĂNG ĐÔI Nano Phước Thành® (H.D.G Double Strut)

- Tay đỡ Nano Phước Thành® (Cantilever Arm)

- Tay đỡ đôi Nano Phước Thành® (Cantilever Arm- Double strut)

- Kẹp treo SKI ống dùng cho thanh chống đa năng Nano Phước Thành® (SKI Clip/ conduit hanger)

- Đai ốc gài cho thanh chống đa năng Nano Phước Thành®(Channel Nut with Spring)

- Kẹp treo ty và ống dùng cho thanh chống đa năng Nano Phước Thành® (One piece Strut Clamp)

 - Ty treo Nano Phước Thành® (Good quality Threaded Rod –JIS)

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN NANO PHƯỚC THÀNH luôn tin tưởng vào sự hợp tác lâu dài với Quý khách hàng và luôn là người bạn đồng hành với các nhà thầu cũng như các công trình xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN NANO PHƯỚC THÀNH luôn hân hoan chào đón và cám ơn Quý khách hàng đã tin tưởng hợp tác cùng chúng tôi.


Thông tin chung

Hãng sản xuất Nano Phước Thành
Loại Kẹp treo ty
Xuất xứ Việt Nam

Bình luận

0906 759 869
Mã số : 6474163
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 22/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn