Mặt Nạ 3M 7502

265.000

434/76/84 Phạm Văn Chiêu. P9. Gò Vấp


Liên hệ : 097.544.6260 

Mặt Nạ 2Phin 7502
Sản Xuất:3M


Mặt nạ phòng độc loại nửa mặt hoàn toàn được làm bằng nhựa mềm không gây kích ứng da, giới hạn việc hít lại không khí còn sót lại trong mặt nạ sau khi thở. 

- Loại 02 phin lọc với 02 van hít và 01 van thở

- Có khung dây đeo cố định vị trí qua đầu dễ dàng điều chỉnh với 2 vị trí.

- Có đủ các Size S, M, L phù hợp với mỗi khuôn mặt người sử dụng.

- Sử dụng với tất cả các phin lọc phù hợp tiêu chuẩn NIOSH, ANZI, CSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quần áo bảo hộ lao động

Quan ao bao ho lao dong

Quần áo BHLĐ

Quan ao bhld

Giày DH

Giày Bảo hộ lao động, Giày Bảo hộ lao động, Giày Bảo hộ lao động, Giày Bảo hộ lao động, Giày Bảo hộ lao động

Giay bao ho lao dong, Giày Bảo hộ lao động,Giay bao ho lao dong, Giay bao ho lao dong, Giay bao ho lao dong,Giay bao ho lao dong,Giay bao ho lao dong, Giay bao ho lao dong,  Giay bao ho lao dong, bao ho lao dong

Giày ABC, giay ABC, Giày ABC, giay ABC, Giày ABC, giay ABC, Giày ABC, giay ABC, Giày ABC, giay ABC

Giày XP đỏ, giay xp do, Giày XP, giay xp, Giày XP đỏ, giay xp do, Giày XP, giay xp,Giày XP đỏ, giay xp do, Giày XP, giay xp,Giày XP đỏ, giay xp do, Giày XP, giay xp,Giày XP đỏ, giay xp do, Giày XP, giay xp,Giày XP đỏ, giay xp do, Giày XP, giay xp,

Giày asia, Giày vải asia, giay asia, giay vai asia, Giày asia, Giày vải asia, giay asia, giay vai asia

Giày asia, Giày vải asia, giay asia, giay vai asia, Giày asia, Giày vải asia, giay asia, giay vai asia

Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger, Giày  Bảo Hộ Lao Động Jogger

Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe, Giày Bảo hộ lao động Megasafe

Giày Bảo Hộ Lao Động Megasafe

Giày Bảo Hộ Lao Động Megasafe

Giày Bảo Hộ Lao Động Megasafe

Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,

Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,

Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,

Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,Ủng Mũi Thép, Ủng mũi thép, ủng mũi thép,

Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước,Ủng Bảo hộ Lao động, Ủng đi nước

Bao tay len, bao tay sơi, bao tay sợi 40gam, bao tay sợi 50gam, bao tay sợi 60gam,

bao tay sợi 70gam, Găng tay sợi , Găng tay phủ hạt nhựa, găng tay phủ cao su,

Bao tay len, bao tay sơi, bao tay sợi 40gam, bao tay sợi 50gam, bao tay sợi 60gam,

bao tay sợi 70gam, Găng tay sợi , Găng tay phủ hạt nhựa, găng tay phủ cao su, Bao tay len, bao tay sơi, bao tay sợi 40gam, bao tay sợi 50gam, bao tay sợi 60gam,

bao tay sợi 70gam, Găng tay sợi , Găng tay phủ hạt nhựa, găng tay phủ cao su

bao tay phủ hạt nhựa, bao tay phu hat nhua, bao tay hat nhua, bao tay hạt nhựa, bao tay hạt nhựa,

bao tay da hàn, bao tay da han, bao tay da hàn, bao tay da han, bao tay da hàn, bao tay da han, bao tay da hàn, bao tay da han, bao tay da hàn, bao tay da han, bao tay da hàn, bao tay da han, bao tay da hàn, bao tay da han

găng tay da hàn, gang tay da hàn, găng tay da hàn, gang tay da hàn, găng tay da hàn, gang tay da hàn

găng tay da hàn, gang tay da hàn, găng tay da hàn, gang tay da hàn, găng tay da hàn, gang tay da hàn

 

,

Bao tay chống cắt constructo, Găng tay chống cắt constructo,

Bao tay chống cắt, Găng tay chống cắt, bao tay chong cat, gang tay chong cat

Bao tay chống cắt constructo, Găng tay chống cắt constructo,

Bao tay chống cắt, Găng tay chống cắt, bao tay chong cat, gang tay chong cat,

Bao tay chống cắt constructo, Găng tay chống cắt constructo,

Bao tay chống cắt, Găng tay chống cắt, bao tay chong cat, gang tay chong cat,

Bao tay chống cắt constructo, Găng tay chống cắt constructo,

Bao tay chống cắt, Găng tay chống cắt, bao tay chong cat, gang tay chong cat

 

Thảm cách điện, thảm cách điện, thảm cách điện, thảm cách điện, thảm cách điện,

Găng tay cách điện, găng tay cách điện, găng tay cách điện, găng tay cách điện, Găng tay cách điện, Găng tay cách điện,

Găng  tay cách điện 10KV, bao tay cách điện 10KV, gang tay cach dien 10KV, bao tay cach dien 10kv,

Ủng cách điện, ủng cách điện, ủng cách điện, ủng cách điện, ủng cách điện, ủng cách điện,

 

Quần áo bhlđ, quần áo bảo hộ lao động, quan ao bao ho lao dong, quan ao bhld, Quần áo bhlđ, quần áo bảo hộ lao động

Quần áo bhlđ, quần áo bảo hộ lao động, quan ao bao ho lao dong, quan ao bhld, Quần áo bhlđ, quần áo bảo hộ lao động

Quần áo bhlđ, quần áo bảo hộ lao động, quan ao bao ho lao dong, quan ao bhld, Quần áo bhlđ, quần áo bảo hộ lao động

Áo BHLĐ, áo bảo hộ lao động, ao bao ho lao dong, ao bhld,áo công nhân, ao cong nhan,Áo BHLĐ, áo bảo hộ lao động, ao bao ho lao dong, ao bhld,áo công nhân, ao cong nhan,

Áo phản quang, ao phan quang,Áo phản quang, ao phan quang,Áo phản quang, ao phan quang,Áo phản quang, ao phan quang,Áo phản quang, ao phan quang,Áo phản quang, ao phan quang

 áo thun cá sâu, ao thun, ao thun ca sau , ao thun, áo thun cá sâu, ao thun, ao thun ca sau , ao thun

áo thun cá sâu, ao thun, ao thun ca sau , ao thun, áo thun cá sâu, ao thun, ao thun ca sau , ao thun

Nút Tai SMF30, Nút Tai SMF30, Nút tai chống ồn, bịt tai chống ồn, Nút tai chống ồn, bịt taichống ồn, NÚt Tai 3M340-8002, Nút Tai 3M1290, Nút tai 3M1270,Nút tai Max1, Nút tai Max30, c

 

Quần áo Bảo Hộ Lao Động

Giày Bảo Hộ Lao Động:Giày DH, Giày Jogger, Giày Kings KW800, Ủng Kings, Giày nhựa

Nón Bảo hộ lao động: Nón HC43, Nón HC600, Nón 901, Nón 906, Nón Thùy Dương, Nón Hiệp Phước, Nón Bảo Bình.....

Bao tay Len, Bao tay chống Hóa chất, Bao tay cao su, bao tay da hàn,

Bao tay Len, Bao tay Len, Bao tay Len, Bao tay Len, Bao tay Len, Bao tay Len, Bao tay Len, Bao tay Len

Khẩu trang than hoạt tính VC65, NC95, Neomask, Khẩu Trang GP

Kính Bảo hộ Lao động:Kính S25, Kính S85, Kính S100, Kính Kings Ky151, KY211

Mặt nạ lọc độc 3M6800, mat na loc doc 3M6800, mat na loc doc 3M6800, mặt nạ lọc độc 3M6800, mặt nạ lọc độc, mat na loc doc,mặt nạ lọc độc,

HẾT HẠN

0975 446 260
Mã số : 12045079
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/07/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn