Giá Bồn Tắm Amazon | Phòng Kd Toàn Phát: 043 5377 552 - 0982.406.316 - 0982.399.438

Liên hệ

41A Võ Văn Dũng, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hn


 

TỔNG ĐẠI LÝ CẤP 1 PHÂN PHỐI THIẾT BỊ NHÀ TẮM CAO CẤP

 

Chúng tôi trân trọng gửi tới quý khách hàng bảng báo giá mới nhất một số Model BỒN TẮM AMAZON cao cấp

(Chất liệu:  Ngọc trai galaxy,  Composite, Acrylic) 

(Từ ngày 1/7 đến khi có thông báo mới) 

BỒN TẮM AMAZON VỚI NHIỀU CHỦNG LOẠI: BỒN TẮM THƯỜNG, BỒN TẮM MASSAGE CÓ YẾM, BỒN TẮM XÂY, BỒN TẮM MASSAGE KHÔNG YẾM, BỒN TẮM TẬP THỂ, BỒN TẮM MASSAGE TẬP THỂ….

* Mt s MODEL tham kho:

 

1 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8000)

Thông số:                                                  
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Có yếm, 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1540 * 1540 * 560mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

2 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8000A)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đôi

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Có yếm, 02 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1540 * 1540 * 560mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

3 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8001)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Có yếm, 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1250 * 1250 * 560mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

4 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8002)

 Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Yếm trái (hoặc Yếm phải), 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1700 * 750 * 540mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

5 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8003)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Yếm trái (hoặc yếm phải), 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1800 * 810 * 540mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

6 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8004)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Có yếm, 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1600 * 850 * 540mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

7 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8005)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Có yếm, 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1800 * 890 * 540mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

8 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8006)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Yếm phải (hoặc yếm trái), 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1500 * 750 *560mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

9 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8007)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đơn.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  03 mặt yếm, 01 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1600 * 800 * 580mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

10 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8060)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đôi.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  Có yếm, 02 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1400 * 1400 * 600mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

 

11 - BỒN MASSAGE AMAZON (TP-8061)

Thông số:   
- Loại:  Bồn đôi.

- Chất liệu:  Ngọc trai (Galaxy) 

- Linh phụ kiện:  03 mặt yếm, 02 gối đầu mềm, xifong xả, 06 đầu Jets massage, 01 bơm massage 750W/1HP, đèn soi bồn 07 màu, 03 van điều chỉnh, nút nhấn điều khiển bơm, nút nhấn điều chỉnh khí, 01 bộ dây bát sen vòi, thiết bị chống rò rỉ điện, chống giật an toàn cho người sử dụng.

- Kích thước:  1800 * 850 * 580mm

- Tính năng:  Bồn tắm ngâm, sục nước, sục khí và massage.

- Màu sắc: galaxy ngọc trai cốm, kem, đen, trắng.   

- Bảo hành:  01 năm đối với phụ kiện và 05 năm đối với thân bồn.

 

 

ð   Vui lòng xem tiếp: www.Amazonvietnam.com.vn

* Bng báo giá tham khảo:TT

Mã số

Kích thước
(mm)

Đơn vị

 Đơn giá
(VNĐ)

Hình ảnh trong Cataloge

I

BỒN GÓC - BỒN MASSAGE, CHẤT LIỆU COMPOSITE

1

TP-8000

1540*1540*600

Cái

           15,840,000

TP-8000

2

TP-8001

1250*1250*560

''''

           12,760,000

TP-8000

3

TP-8000A

1540*1540*560

''''

           17,160,000

TP-800A

4

TP-8064

1400*1400*600

''''

           14,520,000

Chưa có hình ảnh

II

BỒN DÀI - BỒN MASSAGE, CHẤT LIỆU COMPOSITE

5

TP-8002R(L)

1700*750*560

''''

           12,760,000

TP-8002R

6

TP-8006R(L)

1500*750*560

''''

           12,606,000

TP-8006R

7

TP-8008

1600*800*600

''''

           13,156,000

TP-8008

8

TP-8061

1800*850*600

''''

           15,246,000

TP-8061

9

TP-8007

1670*890*560

''''

           14,080,000

TP-8007

10

TP-8062

1800*960*560

''''

           16,445,000

TP-8007

11

TP-8004

1600*850*560

''''

           13,750,000

TP-8004

12

TP-8005

1800*890*560

''''

           16,280,000

TP-8005

13

TP-8003R(L)

1800*810*560

''''

           13,860,000

TP-8003R

III

BỒN TẬP THỂ - BỒN MASSAGE, CHẤT LIỆU COMPOSITE

14

TP-5057

1930*1930*1000

''''

           57,750,000

TP-8057

15

TP-5058

2100*2100*1000

''''

           59,400,000

TP-8058

 

"Lưu ý: Báo giá trên ch mang tính cht tham kho ti thi đim báo giá. Đ biết thêm thông tin và giá c Update Mi nht Quý khách vui lòng đến trc tiếp Showroom hoc liên h qua đường dây nóng đ biết thêm chi tiết."

* Cam kết vàng với khách hàng mua sản phẩm bồn AMAZON:

ü     Tư vấn bộ sản phẩm, tư vấn phong thuỷ miễn phí

ü     Bán hàng chính hãng 100%

ü     Chất lượng tốt nhất

ü     Giá cả cạnh tranh nhất

ü     Chế độ bảo hành: 01 năm phụ kiện + 05 năm thân bồn

ü     Bán giá gốc tới tay người tiêu dùng

ü     Bán hàng không khuyến mại giảm giá tối đa vào sản phẩm

Chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

SIEU THI NOI THI NOI THAT PHONG TAM NHAP KHAU TOAN PHAT

Showroom: 41A Vo Van Dung Hoang Cau Dong Da Ha Noi

Tel: (04) 3557 0047 (04) 3537 7552   

   Fax: (04) 3557 0046

Holine:  0989 134 667

Phu trach KD & Du an 1:  0982 406.316

Phu trach KD & Du an 2:  0982.399 438

Email:  Info@toanphatjsc.com.vn

Website:  www.toanphatjsc.com.vn

www.noithatphongtam. Info

(Hoặc liên hệ đại lý vật liệu xây dựng gần nhất để được tư vấn và mua sản phẩm)

 

 

Từ khoá: Bồn tắm, bồn tắm nhập khẩu, bontam, bồn tắm góc, bồn tắm dài, bồn tắm massage, bồn tắm spa, bồn tắm gia đình, bồn tắm cao cấp, bồn tắm ngọc trai galaxy, bồn tắm tập thể, bồn tắm Jaccuzi, giá bồn tắm, bồn tắm ngọc trai, bồn tắm Amazon, bồn tắm Toàn Phát…Thông tin chung

Hãng sản xuất Amazon
Thiết bị
• Gối đầu
• Họng massage
• Họng tạo bọt khí
• Van vòi nước thải
• Vòi nóng lạnh
• Vòi hoa sen
• Tuần hoàn nước
• Bơm
• Bộ lọc nước
• Bộ gia nhiệt nước nóng
• FM radio
• Bộ điều chỉnh tốc độ họng sục
Vật liệu
• Composite
• Gỗ bách
• Men acrylic
• Nhựa Acrylic
• Xây
• Sợi nhựa tổng hợp
• Ngọc trai galaxy
• Nhựa ABS

Bình luận

0435 377 552
Mã số : 3695385
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn