Bộ Cờ Lê Nhân Lực

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
DT-100N0 "Cần xiết lực có đồng hồ kỹ thuật số hiển thị 3/8"" TOPTUL DT-100N0 3/8""Dr. 10-100Nm L=440mm" 5,852,660 0936306706
DT-200N0 "Cần xiết lực có đồng hồ kỹ thuật số hiển thị 1/2"" TOPTUL DT-200N0 1/2""Dr. 20-200Nm L=550mm" 6,116,550 01688113320
ANAS0803 "Cần xiết lực 1/4""Dr. TOPTUL ANAS0803 6-30Nm L=257mm" 1,930,500 0936306706
ANAS1211 "Cần xiết lực 3/8""TOPTUL ANAS1211 Dr. 20-110Nm L=435mm" 2,045,120 01688113320
ANAS1621 "Cần xiết lực 1/2"" TOPTUL ANAS1621 Dr. 40-210Nm L=495mm" 2,321,660 0936306706
ANAS1635 "Cần xiết lực 1/2"" TOPTUL ANAS1635 Dr. 70-350Nm L=560mm" 2,654,300 01688113320
ANAS2480 "Cần xiết lực 3/4"" TOPTUL ANAS2480 Dr. 100-800Nm L=1000mm" 10,096,130 0936306706
ANAG0825 Cần xiết lực TOPTUL ANAG0825 1/4" 40-250in-LB 1,357,620 01688113320
ANAG1225 Cần xiết lực TOPTUL ANAG1225 3/8" 40-250in-LB 1,357,620 0936306706
ANAG1208 Cần xiết lực TOPTUL ANAG1208 3/8" 15-80Ft-LB 1,454,860 01688113320
ANAG1615 Cần xiết lực TOPTUL ANAG1615 1/2" 30-150Ft-LB 1,810,820 0936306706
ANAG1625 Cần xiết lực TOPTUL ANAG1625 1/2" 50-250Ft-LB 2,287,560 01688113320
ANAG2430 Cần xiết lực TOPTUL ANAG2430 3/4" 50-300Ft-LB 3,298,680 0936306706
ANAF0803 Cần xiết lực TOPTUL ANAF0803 1/4" 6-30Nm 1,357,620 01688113320
ANAF1203 Cần xiết lực TOPTUL ANAF1203 3/8" 6-30Nm 1,357,620 0936306706
ANAF1211 Cần xiết lực TOPTUL ANAF1211 3/8" 19-110Nm 1,454,860 01688113320
ANAF1621 Cần xiết lực TOPTUL ANAF1621 1/2" 40-210Nm 1,810,820 0936306706
ANAF1635 Cần xiết lực TOPTUL ANAF1635 1/2" 70-350Nm 2,287,560 01688113320
ANAF2450 Cần xiết lực TOPTUL ANAF2450 3/4" 100-500Nm 3,298,680 0936306706
ANAA2470 Cần xiết lực TOPTUL ANAA2470 3/4" 140-700Nm 8,597,600 01688113320
ANAA2498 Cần xiết lực TOPTUL ANAA2498 3/4" 140-980Nm 10,524,910 0936306706
ANAA3298 Cần xiết lực TOPTUL ANAA3298 1" 140-980Nm 10,657,020 01688113320
GAAI1102 "Cần xiết lực 1/2"" 11 chi tiết TOPTUL GAAI1102 bao gồm 1 cần xiết lực 1/2"" 40-210Nm Tuýp lục giác 17,19,2`, 22, 24, 27mm đầu vít 6, 8, 10, 12mm" 2,146,650 0936306706
ANAB2460 "Cần xiết lực 3/4"" TOPTUL ANAB2460 100-600Ft-LB L=1092mm" 8,597,600 01688113320
ANAB2470 "Cần xiết lực 3/4"" TOPTUL ANAB2470 100-700Ft-LB, L=1230mm" 10,524,910 0936306706
ANAB3270 "Cần xiết lực 1"" TOPTUL ANAB3270 100-700Ft-LB, L=1230mm" 10,657,020 01688113320
ANAM0803 Cần xiết lực TOPTUL ANAM0803 1/4" 1-25Nm 2,042,040 0936306706
ANAM1205 Cần xiết lực TOPTUL ANAM1205 3/8" 5-50Nm 2,242,240 01688113320
ANAM1610 Cần xiết lực TOPTUL ANAM1610 1/2" 10-100Nm 2,304,500 0936306706
ANAM1620 Cần xiết lực TOPTUL ANAM1620 1/2" 20-200Nm 2,423,300 01688113320
ANAM1630 Cần xiết lực TOPTUL ANAM1630 1/2" 60-300Nm 2,773,870 0936306706
ANAM1640 Cần xiết lực TOPTUL ANAM1640 1/2" 80-400Nm 3,485,350 01688113320
ANAH0303 Cần xiết lực TOPTUL ANAH0303 ■9*12mm 6-30Nm 1,355,530 0936306706
ANAH0108 Cần xiết lực TOPTUL ANAH0108 ■14*18mm 10-80Nm 1,414,930 01688113320
ANAH0121 Cần xiết lực TOPTUL ANAH0121 ■14*18mm 40-210Nm 1,772,980 0936306706
ANAJ0130 "Cần xiết lực ▉14*18 60-300Nm L=575mm TOPTUL ANAJ0130" 2,826,780 01688113320
GAAI0801 "Bộ cần xiết lực 1/2"" 8 chi tiết TOPTUL GAAI0801 Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0108 ■14*18mm 10-80Nm Đầu cần xiết lực ANAL0206 1/2""Dr. ▅14x18mm Đầu cần xiết lực ANAK01: 17, 22, 24, 26, 27, 29mm" 3,183,400 0936306706
GAAI1001 "Bộ cần xiết lực 3/8"" 10 chi tiết TOPTUL GAAI1001 Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0303 ■9*12mm 6-30Nm Đầu cần xiết lực ANAL04123/8""Dr. ▅9x12mm Đầu cần xiết lực ANAK03: 7, 8, 9 ,10, 11, 12, 13, 14" 3,225,970 01688113320
GAAI1101 "Bộ cần xiết lực 1/2"" 11 chi tiết TOPTUL GAAI1101 Bao gồm 1 Cần xiết lực ANAH0121■14*18mm 40-210Nm Đầu cần xiết lực ANAL0206 1/2""Dr. ▅14x18mm Đầu cần xiết lực ANAK01: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30mm" 4,198,700 0936306706
ANAC1607 Cần xiết lực TOPTUL ANAC1607 1/2" 65Ft-LB 88Nm 1,276,770 01688113320
ANAC1608 Cần xiết lực TOPTUL ANAC1608 1/2" 80Ft-LB 108Nm 1,276,770 0936306706
ANAC1610 Cần xiết lực TOPTUL ANAC1610 1/2"100Ft-LB 135Nm 1,276,770 01688113320
ANAC1612 Cần xiết lực TOPTUL ANAC1612 1/2"120Ft-LB 163Nm 1,276,770 0936306706
ANAC1614 Cần xiết lực TOPTUL ANAC1614 1/2"140Ft-LB 190Nm 1,276,770 01688113320
GCAI0202 " Dụng cụ xiết lực 1/4"" 2 món TOPTUL GCAI0202 Cần xiết 1.5-8Nm L 162mm ANAD0808, Cần trượt CTCK0811 " 1,756,810 0936306706
GCAI0201 "Dụng cụ xiết lực 1/4"" 2 món TOPTUL GCAI0201 Cần xiết 1-8Nm L 153mm ANAD0808D4, Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB080852 " 1,480,490 01688113320
AAAV2424 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2424 24mm L=195mm 674,300 0936306706
AAAV2727 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV2727 27mm L=195mm 674,300 01688113320
AAAV3030 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3030 30mm L=205.5mm 707,740 0936306706
AAAV3232 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3232 32mm L=200mm 707,740 01688113320
AAAV3636 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3636 36mm L=211mm 791,230 0936306706
AAAV3838 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV3838 38mm L=215mm 791,230 01688113320
AAAV4141 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4141 41mm L=228mm 924,440 0936306706
AAAV4343 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4343 43mm L=229mm 918,720 01688113320
AAAV4646 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV4646 46mm L=274mm 1,088,010 0936306706
AAAV5050 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5050 50mm L=274mm 1,079,650 01688113320
AAAV5555 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV5555 55mm L=280mm 1,145,980 0936306706
AAAV6060 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6060 60mm L=290mm 1,154,780 01688113320
AAAV6565 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV6565 65mm L=300mm 1,720,510 0936306706
AAAV7070 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7070 70mm L=300mm 1,859,550 01688113320
AAAV7575 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV7575 75mm L=320mm 3,303,630 0936306706
AAAV8080 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8080 80mm L=320mm 3,574,010 01688113320
AAAV8585 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV8585 85mm L=350mm 3,845,050 0936306706
AAAV9090 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9090 90mm L=350mm 4,115,540 01688113320
AAAV9595 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAV9595 95mm L=400mm 4,386,580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA0A0 100mm L=400mm 4,656,960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ lê vòng đóng TOPTUL AAAVA5A5 105mm L=400mm 4,928,000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt TOPTUL BCCA1610 1/2" Dr. x 10mm L=55mm 54,230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt TOPTUL BCCA1612 1/2" Dr. x 12mm L=55mm 58,740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt TOPTUL BCCA1614 1/2" Dr. x 14mm L=55mm 62,700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt TOPTUL BCCA1616 1/2" Dr. x 16mm L=55mm 67,870 0936306706
BCBA08P0 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P0 1/4" Dr. x PZ#0 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P1 1/4" Dr. x PZ#1 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA08P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P2 1/4" Dr. x PZ#2 L=37mm 16,280 01688113320
BCBA08P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA08P3 1/4" Dr. x PZ#3 L=37mm 16,280 0936306706
BCBA12P1 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P1 3/8" Dr. x PZ#1 L=48mm 24,530 01688113320
BCBA12P2 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P2 3/8" Dr. x PZ#2 L=48mm 24,530 0936306706
BCBA12P3 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P3 3/8" Dr. x PZ#3 L=48mm 28,380 01688113320
BCBA12P4 Vít bake khía TOPTUL BCBA12P4 3/8" Dr. x PZ#4 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA0808 Vít sao TOPTUL BCFA0808 1/4" Dr. x T8 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0810 Vít sao TOPTUL BCFA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0815 Vít sao TOPTUL BCFA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0820 Vít sao TOPTUL BCFA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0825 Vít sao TOPTUL BCFA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0827 Vít sao TOPTUL BCFA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 16,280 0936306706
BCFA0830 Vít sao TOPTUL BCFA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 16,280 01688113320
BCFA0840 Vít sao TOPTUL BCFA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 15,840 0936306706
BCFA1215 Vít sao TOPTUL BCFA1215 3/8" Dr. x T15 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1220 Vít sao TOPTUL BCFA1220 3/8" Dr. x T20 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1225 Vít sao TOPTUL BCFA1225 3/8" Dr. x T25 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1227 Vít sao TOPTUL BCFA1227 3/8" Dr. x T27 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1230 Vít sao TOPTUL BCFA1230 3/8" Dr. x T30 L=48mm 24,530 01688113320
BCFA1240 Vít sao TOPTUL BCFA1240 3/8" Dr. x T40 L=48mm 24,530 0936306706
BCFA1245 Vít sao TOPTUL BCFA1245 3/8" Dr. x T45 L=48mm 28,380 01688113320
BCFA1250 Vít sao TOPTUL BCFA1250 3/8" Dr. x T50 L=48mm 28,380 0936306706
BCFA1255 Vít sao TOPTUL BCFA1255 3/8" Dr. x T55 L=48mm 33,550 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại cờ lê Cờ lê nhân lực
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11494189
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 07/03/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn