Đột Vạch Dấu

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
HBAA0212 Đột vạch dấu 2mm 41.030 0936306706
HBAA0313 Đột vạch dấu 3mm 41.030 01688113320
HBAA0415 Đột vạch dấu 4mm 46.530 0936306706
HBAA0516 Đột vạch dấu 5mm 47.850 01688113320
HBAA0618 Đột vạch dấu 6mm 69.740 0936306706
HBAA0820 Đột vạch dấu 8mm 79.420 01688113320
HBAC0310 Đột tâm 3mm 34.870 0936306706
HBAC0412 Đột tâm 4mm 43.230 01688113320
HBAC0513 Đột tâm 5mm 44.550 0936306706
HBAC0614 Đột tâm 6mm 66.550 01688113320
HBAC0816 Đột tâm 8mm 103.400 0936306706
HBAB0211 Đột 2mm 41.030 01688113320
HBAB0312 Đột 3mm 43.010 0936306706
HBAB0414 Đột 4mm 44.550 01688113320
HBAB0515 Đột 5mm 46.530 0936306706
HBAB0616 Đột 6mm 49.060 01688113320
HCAB1014 Đục bằng 10mm 43.890 0936306706
HCAB1215 Đục bằng 12mm 52.360 01688113320
HCAB1516 Đục bằng 15mm 74.910 0936306706
HCAB1918 Đục bằng 19mm 113.630 01688113320
HCAB2220 Đục bằng 22mm 123.750 0936306706
HCAB2522 Đột25mm25mm 189.420 01688113320
GPAQ1001 "Bộ đột 10pcs Đột tâm HBAC0310, HBAC0412, HBAC0513, HBAC0614, Đột HBAB0312, Đột HBAB0616, Đột HBAA0313, Đột HBAA0415, Đột HBAA0516, Đột HBAA0618" 610.500 0936306706
GPAQ0505 "Bộ đột dẹt 5 cái Đột dẹt HCAB1014, HCAB1215, HCAB1516, HCAB1918, HCAB2220" 517.220 01688113320
HBBA0214 Đục tâm có tay cầm 2mm Length: 140mm 75.790 0936306706
HBBA0315 Đục tâm có tay cầm 3mm Length: 150mm 77.000 01688113320
HBBA0418 Đục tâm có tay cầm 4mm Length: 180mm 97.240 0936306706
HBBA0520 Đục tâm có tay cầm 5mm Length: 200mm 100.430 01688113320
HBBA0621 Đục tâm có tay cầm 6mm Length: 210mm 134.530 0936306706
HBBA0822 Đục tâm có tay cầm 8mm Length: 220mm 139.590 01688113320
HBBB0219 Đục có tay cầm 2mm Length: 185mm 98.450 0936306706
HBBB0319 Đục có tay cầm 3mm Length: 185mm 98.450 01688113320
HBBB0419 Đục có tay cầm 4mm Length: 185mm 98.450 0936306706
HBBB0519 Đục có tay cầm 5mm Length: 185mm 98.450 01688113320
HBBB0619 Đục có tay cầm 6mm Length: 185mm 98.450 0936306706
HBBB0819 Đục có tay cầm 8mm Length: 185mm 127.490 01688113320
HCBB1015 Đục bằng có tay cầm10mm Length: 150mm 88.990 0936306706
HCBB1518 Đục bằng có tay cầm15mm Length: 180mm 109.230 01688113320
HCBB1920 Đục bằng có tay cầm19mm Length: 200mm 141.460 0936306706
HCBB2522 Đục bằng có tay cầm25mm Length: 220mm 211.530 01688113320
HBBC0419 Đục tâm có tay cầm 4mm Length: 185mm 98.450 0936306706
HBBC0619 Đục tâm có tay cầm 6mm Length: 185mm 98.450 01688113320
HCBC0517 Đục nhọn có tay cầm 5mm Length: 170mm 108.020 0936306706
HCBC0718 Đục nhọn có tay cầm 7mm Length: 180mm 138.930 01688113320
AAAV3636 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 36mm Length: 211mm 791.230 0936306706
AAAV3838 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 38mm Length: 215mm 791.230 01688113320
AAAV4141 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 41mm Length: 228mm 924.440 0936306706
AAAV4343 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 43mm Length: 229mm 918.720 01688113320
AAAV4646 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 46mm Length: 274mm 1.088.010 0936306706
AAAV5050 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 50mm Length: 274mm 1.079.650 01688113320
AAAV5555 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 55mm Length: 280mm 1.145.980 0936306706
AAAV6060 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 60mm Length: 290mm 1.154.780 01688113320
AAAV6565 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 65mm Length: 300mm 1.720.510 0936306706
AAAV7070 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 70mm Length: 300mm 1.859.550 01688113320
AAAV7575 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 75mm Length: 320mm 3.303.630 0936306706
AAAV8080 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 80mm Length: 320mm 3.574.010 01688113320
AAAV8585 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 85mm Length: 350mm 3.845.050 0936306706
AAAV9090 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 90mm Length: 350mm 4.115.540 01688113320
AAAV9595 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 95mm Length: 400mm 4.386.580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 100mm Length: 400mm 4.656.960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 105mm Length: 400mm 4.928.000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt 1/2" Dr. x 10mm Length: 55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt 1/2" Dr. x 12mm Length: 55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt 1/2" Dr. x 14mm Length: 55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt 1/2" Dr. x 16mm Length: 55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#0 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#1 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#2 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#3 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#1 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#2 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#3 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#4 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCNA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCNA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 62.700 01688113320
BCQA1605 Vít 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1606 Vít 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 52.360 01688113320
BCQA1607 Vít 1/2" Dr. x M7 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1608 Vít 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 54.890 01688113320
BCQA1609 Vít 1/2" Dr. x M9 Length: 55mm 54.890 0936306706
BCQA1610 Vít 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 58.190 01688113320
BCQA1612 Vít 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 62.040 0936306706
BCQA1613 Vít 1/2" Dr. x M13 Length: 55mm 69.740 01688113320
BCQA1614 Vít 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 76.890 0936306706
BCQA1616 Vít 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 0962990303


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 5
Chất liệu
• Hợp kim
• Thép
• Inox
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10888418
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn