Bộ Đục Có Tay Cầm

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GAAE0201 "Bộ và đục có tay cầm Đục bằng HCAA2925, COAK1612 " 371.910 0936306706
GAAE0202 "Bộ tay nắm và đục Đục bằng HCAA3430, COAK1812" 529.210 01688113320
HCAA1813 Đục dẹt18 x 125mm 85.250 0936306706
HCAA2115 Đục dẹt21 x 150mm 123.750 01688113320
HCAA2620 Đục dẹt26 x 200mm 211.530 0936306706
HCAA2925 Đục dẹt29 x 250mm 289.190 01688113320
HCAA3430 Đục dẹt34 x 300mm 446.380 0936306706
COAK1612 "Tay nắm đục 16 x 78 x 118mm" 54.340 01688113320
COAK1812 "Tay nắm đục 17.5 x 78 x 118mm" 54.340 0936306706
GPAQ0504 "Bộ đục 5 chi tiết Đục bằng HCAA1813, Đục bằng HCAA2115, Đục bằng HCAA2620, Đục bằng HCAA2925, Đục bằng HCAA3430" 1.322.200 01688113320
TCAD0702 #N/A #N/A 0936306706
TBAD0301 "Tủ 3 ngăn (Cao cấp chống lật) - màu xanh Kích thước tủ: 687 x 459 x 360 3 Ngăn: 578 x 378 x 75" 9.034.190 01688113320
TBAD0302 "Tủ 3 ngăn (Cao cấp chống lật) - màu đỏ Kích thước tủ: 687 x 459 x 360 3 Ngăn: 578 x 378 x 75" 9.034.190 0936306706
TCAC0701 "Tủ 7 ngăn (Cao cấp chống lật) có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687 x 459 x 857mm Kích thước tổng thể các ngăn: 687 x 459 x 995mm 5 Ngăn: 578 x 378 x 73mm 2 Ngăn: 578 x 378 x 153mm" 17.574.700 01688113320
TCAC0702 "Tủ 7 ngăn (Cao cấp chống lật)có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687 x 459 x 857mm Kích thước tổng thể các ngăn: 687 x 459 x 995mm 5 Ngăn: 578 x 378 x 73mm 2 Ngăn: 578 x 378 x 153mm" 17.574.700 0936306706
TBAA0304 "Tủ 3 ngăn Màu xanh Kích thước tủ: (w)687 x (D)459 x (H)360" 8.514.110 01688113320
TBAA0305 "Tủ 3 ngăn Màu đỏ Kích thước tủ: (w)687 x (D)459 x (H)360" 8.514.110 0936306706
TCAA0701 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu xanh Kích thước tủ: 687 x 459 x 875 Kích thước tổng thể: 687 x 459 x 1015 5 Ngăn: 578 x 378 x 75 2 Ngăn: 578 x 378 x 155" 15.079.460 01688113320
TCAA0702 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu đỏ Kích thước tủ: 687 x 459 x 875 Kích thước tổng thể: 687 x 459 x 1015 5 Ngăn: 578 x 378 x 75 2 Ngăn: 578 x 378 x 155" 15.079.460 0936306706
TBAI0701 "Tủ 7 ngăn( Màu xanh lá cây) Kích thước tủ: 395 x 460 x 860mm 5 Ngăn: 290 x 400 x 75mm 2 Ngăn: 290 x 400 x 155mm" 11.535.480 01688113320
TBAI0702 "Tủ 7 ngăn-( Màu đỏ) Kích thước tủ: 395 x 460 x 860mm 5 Ngăn: 290 x 400 x 75mm 2 Ngăn: 290 x 400 x 155mm" 11.535.480 0936306706
TBAG0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng: 390 x 460 x 860mm" 5.142.170 01688113320
TBAG0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn ( Màu đỏ) Kích thước tổng: 390 x 460 x 860mm" 5.142.170 0936306706
TBAH0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng: 325 x 460 x 860mm " 7.261.760 01688113320
TBAH0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn( Màu đỏ) Kích thước tổng: 325 x 460 x 860mm " 7.261.760 0936306706
TCAA0501 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động-( Màu xanh lá cây) Kích thước tủ: 687 x 459 x 722 Kích thước tổng thể: 687 x 459 x 840 3 Ngăn: 578 x 378 x 75 2 Ngăn: 578 x 378 x 155" 12.458.270 01688113320
TCAA0502 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động-( Màu đõ) Kích thước tủ: 687 x 459 x 722 Kích thước tổng thể: 687 x 459 x 840 3 Ngăn: 578 x 378 x 75 2 Ngăn: 578 x 378 x 155" 12.458.270 0936306706
TCAF0501 "Tủ xe đẩy 5 ngăn di động màu xanh Kích thước tủ: 687 x 459 x 857 Kích thước tổng thể: 687 x 459 x 995 4 Ngăn: 578 x 378 x 75 1 Ngăn: 578 x 378 x 155 " 13.887.060 01688113320
TCAD0101 "xe đầy có ngăn kéo Kích thước tủ: 690 x 470 x 815 1 Ngăn: 578 x 378 x 75" 6.571.180 0936306706
TBAA0801 "Tủ 8 ngăn màu xanh có bánh xe di động Kích thước tủ: 1052 x 471 x 523 4 Ngăn: 569 x 398 x 75 4 Ngăn: 308 x 398 x 75" 20.781.640 01688113320
TCBA1301 "Tủ có bánh xe di động 13 ngăn màu xanh Kích thước tủ: 1067 x 480 x 852 Kích thước tổng thể: 1067 x 480 x 1011 1 Ngăn: 935 x 398 x 120 5 Ngăn: 569 x 398 x 75 1 Ngăn: 569 x 398 x 155 5 Ngăn: 308 x 398 x 75" 34.508.100 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn (BALL BEARING SLIDE) 559 x 340 x 769mm" 8.324.580 01688113320
TCBA0801 "Tủ 8 ngăn có bánh xe di động Kích thước tủ: 862 x 498 x 857 Kích thước tổng thể các ngăn: 862 x 498 x 995mm 7 Ngăn: 751 x 438 x 74 1 Ngăn: 751 x 438 x 153" 26.628.910 0936306706
TBAA0601 "Tủ 6 ngăn Kích thước tủ: 600 x 307 x 378mm 3 Ngăn: 167 x 272 x 50mm 2 Ngăn: 569 x 272 x 50mm 1 Ngăn: 569 x 272 x 75mm" 7.081.470 01688113320
TBAA0901 "Tủ 9 ngăn màu xanh Kích thước tủ: 660 x 307 x 434 6 ngăn 169 x 272 x 50 2 Ngăn: 569 x 272 x 50 1 Ngăn: 569 x 272 x 75" 8.895.590 0936306706
TBAC0501 "Tủ x ách tay3-Sections Portable Tool Chest 470 x 220 x 350mm " 1.976.150 01688113320
TBAC0502 "Tủ xách tay 3phần 470 x 220 x 350mm" 1.868.900 0936306706
TBAA0303 "Tủ 3 ngăn Kích thước tủ: 508 x 232 x 302mm 3 Ngăn s: 436 x 197 x 55mm" 3.368.750 01688113320
TBAE0201 "Hộp nhựa 2 ngăn Kích thước: 380 x 178 x 143" 340.670 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn Kích thước: 445 x 240 x 202" 710.820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn Kích thước: 556 x 278 x 270" 1.198.120 0936306706
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1.836.780 01688113320
AAAV3030 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 30mm Length: 205.5mm 707.740 0936306706
AAAV3232 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 32mm Length: 200mm 707.740 01688113320
AAAV3636 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 36mm Length: 211mm 791.230 0936306706
AAAV3838 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 38mm Length: 215mm 791.230 01688113320
AAAV4141 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 41mm Length: 228mm 924.440 0936306706
AAAV4343 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 43mm Length: 229mm 918.720 01688113320
AAAV4646 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 46mm Length: 274mm 1.088.010 0936306706
AAAV5050 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 50mm Length: 274mm 1.079.650 01688113320
AAAV5555 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 55mm Length: 280mm 1.145.980 0936306706
AAAV6060 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 60mm Length: 290mm 1.154.780 01688113320
AAAV6565 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 65mm Length: 300mm 1.720.510 0936306706
AAAV7070 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 70mm Length: 300mm 1.859.550 01688113320
AAAV7575 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 75mm Length: 320mm 3.303.630 0936306706
AAAV8080 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 80mm Length: 320mm 3.574.010 01688113320
AAAV8585 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 85mm Length: 350mm 3.845.050 0936306706
AAAV9090 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 90mm Length: 350mm 4.115.540 01688113320
AAAV9595 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 95mm Length: 400mm 4.386.580 0936306706
AAAVA0A0 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 100mm Length: 400mm 4.656.960 01688113320
AAAVA5A5 Cờ-lê đóng 1 đầu vòng 105mm Length: 400mm 4.928.000 0936306706
BCCA1610 Vít dẹt 1/2" Dr. x 10mm Length: 55mm 54.230 01688113320
BCCA1612 Vít dẹt 1/2" Dr. x 12mm Length: 55mm 58.740 0936306706
BCCA1614 Vít dẹt 1/2" Dr. x 14mm Length: 55mm 62.700 01688113320
BCCA1616 Vít dẹt 1/2" Dr. x 16mm Length: 55mm 67.870 0936306706
BCBA08P0 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#0 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P1 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#1 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA08P2 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#2 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCBA08P3 Ví pake khía 1/4" Dr. x PZ#3 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCBA12P1 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#1 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCBA12P2 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#2 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCBA12P3 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#3 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCBA12P4 Ví pake khía 3/8" Dr. x PZ#4 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA0808 Vít sao 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0810 Vít sao 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0815 Vít sao 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0820 Vít sao 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0825 Vít sao 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0827 Vít sao 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 16.280 0936306706
BCFA0830 Vít sao 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 16.280 01688113320
BCFA0840 Vít sao 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 15.840 0936306706
BCFA1215 Vít sao 3/8" Dr. x T15 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1220 Vít sao 3/8" Dr. x T20 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1225 Vít sao 3/8" Dr. x T25 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1227 Vít sao 3/8" Dr. x T27 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1230 Vít sao 3/8" Dr. x T30 Length: 48mm 24.530 01688113320
BCFA1240 Vít sao 3/8" Dr. x T40 Length: 48mm 24.530 0936306706
BCFA1245 Vít sao 3/8" Dr. x T45 Length: 48mm 28.380 01688113320
BCFA1250 Vít sao 3/8" Dr. x T50 Length: 48mm 28.380 0936306706
BCFA1255 Vít sao 3/8" Dr. x T55 Length: 48mm 33.550 01688113320
BCFA1620 Vít sao 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1625 Vít sao 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1627 Vít sao 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1630 Vít sao 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1640 Vít sao 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1645 Vít sao 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 50.380 01688113320
BCFA1650 Vít sao 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 50.380 0936306706
BCFA1655 Vít sao 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 54.230 01688113320
BCFA1660 Vít sao 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 59.400 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.020 01688113320
BCNA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.020 0936306706
BCNA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCNA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCNA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 62.700 01688113320
BCQA1605 Vít 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1606 Vít 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 52.360 01688113320
BCQA1607 Vít 1/2" Dr. x M7 Length: 55mm 52.360 0936306706
BCQA1608 Vít 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 54.890 01688113320
BCQA1609 Vít 1/2" Dr. x M9 Length: 55mm 54.890 09

Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Số chi tiết 10
Chất liệu
• Hợp kim
• Thép
• Inox
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10888359
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn