Tuýp Đen Bông

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
KBBE1610 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 5/6"(M) 73.273 0936306706
KBBE1612 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 3/8"(M) 73.273 01688113320
KBBE1614 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 7/16"(M) 73.273 0936306706
KBBE1616 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1/2"(M) 73.273 01688113320
KBBE1618 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 9/16"(M) 73.273 0936306706
KBBE1620 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 5/8"(M) 79.880 01688113320
KBBE1622 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 11/6"(M) 82.883 0936306706
KBBE1624 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 3/4"(M) 97.297 01688113320
KBBE1626 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 13/16"(M) 97.297 0936306706
KBBE1628 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 7/8"(M) 99.099 01688113320
KBBE1630 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 15/16"(M) 108.108 0936306706
KBBE1632 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1"(M) 120.120 01688113320
KBBE1634 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1-1/16"(M) 141.141 0936306706
KBBE1636 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1-1/8"(M) 157.357 01688113320
KBBE1638 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1-3/16"(M) 171.772 0936306706
KBBE1640 Tuýp đen bông 1/2"(F) x 1-1/4"(M) 179.579 01688113320
KABE1609 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 9mm 94.270 0936306706
KABE1610 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 10mm 94.270 01688113320
KABE1611 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 11mm 94.270 0936306706
KABE1612 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 12mm 94.270 01688113320
KABE1613 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 13mm 94.270 0936306706
KABE1614 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 14mm 94.270 01688113320
KABE1615 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 15mm 110.440 0936306706
KABE1616 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 16mm 110.440 01688113320
KABE1617 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 17mm 110.440 0936306706
KABE1618 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 18mm 110.440 01688113320
KABE1619 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 19mm 110.440 0936306706
KABE1620 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 20mm 110.440 01688113320
KABE1621 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 21mm 110.440 0936306706
KABE1622 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 22mm 113.740 01688113320
KABE1623 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 23mm 123.970 0936306706
KABE1624 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 24mm 123.970 01688113320
KABE1625 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 25mm 138.270 0936306706
KABE1626 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 26mm 146.630 01688113320
KABE1627 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 27mm 154.660 0936306706
KABE1628 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 28mm 164.450 01688113320
KABE1629 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 29mm 171.820 0936306706
KABE1630 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 30mm 182.600 01688113320
KABE1632 Tuýp lục giác dài đen 1/2" Dr. x 32mm 190.960 0936306706
KABE2419 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 19mm 268.510 01688113320
KABE2421 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 21mm 268.510 0936306706
KABE2422 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 22mm 268.510 01688113320
KABE2423 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 23mm 268.510 0936306706
KABE2424 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 24mm 268.510 01688113320
KABE2426 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 26mm 268.510 0936306706
KABE2427 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 27mm 268.510 01688113320
KABE2428 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 28mm 268.510 0936306706
KABE2429 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 29mm 282.920 01688113320
KABE2430 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 30mm 291.940 0936306706
KABE2432 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 32mm 308.110 01688113320
KABE2433 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 33mm 316.470 0936306706
KABE2434 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 34mm 322.520 01688113320
KABE2435 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 35mm 334.510 0936306706
KABE2436 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 36mm 341.110 01688113320
KABE2438 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 38mm 352.550 0936306706
KABE2441 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 41mm 395.780 01688113320
KABE2446 Tuýp lục giác dài đen 3/4" Dr. x 46mm 465.520 0936306706
KABE3222 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 22mm 502.150 01688113320
KABE3224 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 24mm 502.150 0936306706
KABE3227 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 27mm 502.150 01688113320
KABE3229 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 29mm 502.150 0936306706
KABE3230 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 30mm 502.150 01688113320
KABE3232 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 32mm 502.150 0936306706
KABE3233 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 33mm 502.150 01688113320
KABE3234 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 34mm 502.150 0936306706
KABE3235 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 35mm 509.740 01688113320
KABE3236 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 36mm 515.020 0936306706
KABE3238 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 38mm 526.680 01688113320
KABE3241 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 41mm 586.960 0936306706
KABE3246 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 46mm 687.610 01688113320
KABE3250 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 50mm 787.710 0936306706
KABE3255 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 55mm 1.051.050 01688113320
KABE3260 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 60mm 1.153.460 0936306706
KABE3265 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 65mm 1.259.390 01688113320
KABE3270 Tuýp lục giác dài đen 1" Dr. x 70mm 1.421.420 0936306706
AGCA0621 Lục giác L 1 đầu bi6 x 212(L1) x 94(L2)mm 83.930 01688113320
AGCA0828 Lục giác L 1 đầu bi8 x 281(L1) x 115(L2)mm 112.420 0936306706
AGCA1028 Lục giác L 1 đầu bi10 x 281(L1) x 115(L2)mm 137.060 01688113320
AIEA0615 Lục giác L sao, sao lỗT6 x 147(L1) x 74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA0715 Lục giác L sao, sao lỗT7 x 147(L1) x 74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA0815 Lục giác L sao, sao lỗT8 x 147(L1) x 74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA0915 Lục giác L sao, sao lỗT9 x 147(L1) x 74(L2)mm 70.070 01688113320
AIEA1015 Lục giác L sao, sao lỗT10 x 147(L1) x 74(L2)mm 70.070 0936306706
AIEA1515 Lục giác L sao, sao lỗT15 x 147(L1) x 74(L2)mm 70.730 01688113320
AIEA2015 Lục giác L sao, sao lỗT20 x 147(L1) x 74(L2)mm 72.600 0936306706
AIEA2515 Lục giác L sao, sao lỗT25 x 147(L1) x 74(L2)mm 73.920 01688113320
AIEA2721 Lục giác L sao, sao lỗT27 x 212(L1) x 94(L2)mm 80.190 0936306706
AIEA3021 Lục giác L sao, sao lỗT30 x 212(L1) x 94(L2)mm 82.720 01688113320
AIEA4021 Lục giác L sao, sao lỗT40 x 212(L1) x 94(L2)mm 88.440 0936306706
AIEA4528 Lục giác L sao, sao lỗT45 x 281(L1) x 115(L2)mm 109.230 01688113320
AIEA5028 Lục giác L sao, sao lỗT50 x 281(L1) x 115(L2)mm 121.220 0936306706
AGAI0219 T lục giác có tay cầm nhựa2 x 150(L1) x 186(L2)mm 46.530 01688113320
AGAI2E19 T lục giác có tay cầm nhựa2.5 x 150(L1) x 186(L2)mm 48.400 0936306706
AGAI0319 T lục giác có tay cầm nhựa3 x 150(L1) x 186(L2)mm 53.020 01688113320
AGAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa4 x 150(L1) x 186(L2)mm 54.230 0936306706
AGAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa5 x 150(L1) x 188(L2)mm 59.400 01688113320
AGAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa6 x 150(L1) x 188(L2)mm 65.670 0936306706
AGAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa8 x 150(L1) x 190(L2)mm 91.520 01688113320
AGAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa10 x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
AHAI0419 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)1/8" x 150(L1) x 186(L2)mm 53.020 01688113320
AHAI0519 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)5/32" x 150(L1) x 186(L2)mm 54.230 0936306706
AHAI0619 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/16" x 150(L1) x 188(L2)mm 59.400 01688113320
AHAI0819 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)1/4" x 150(L1) x 188(L2)mm 65.670 0936306706
AHAI1019 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)5/16" x 150(L1) x 190(L2)mm 91.520 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa ( hệ inch)3/8" x 150(L1) x 190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao 1/2" Dr. x T70 Length: 55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T25 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T27 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T30 Length: 55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T40 Length: 55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T45 Length: 55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T50 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T55 Length: 55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T60 Length: 55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông 1/2" Dr. x M5 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông 1/2" Dr. x M6 Length: 55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông 1/2" Dr. x M8 Length: 55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông 1/2" Dr. x M10 Length: 55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông 1/2" Dr. x M12 Length: 55mm 59.400 01688113320
BCHA1614 Vít bông 1/2" Dr. x M14 Length: 55mm 64.570 0936306706
BCHA1616 Vít bông 1/2" Dr. x M16 Length: 55mm 78.760 01688113320
BCNA0808 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T8 Length: 37mm 20.350 0936306706
BCNA0810 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T10 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0815 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T15 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0820 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T20 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0825 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T25 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0827 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T27 Length: 37mm 18.920 01688113320
BCNA0830 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T30 Length: 37mm 18.920 0936306706
BCNA0840 Vít sao lỗ 1/4" Dr. x T40 Length: 37mm 24.420 01688113320
BCNA1620 Vít sao lỗ 1/2" Dr. x T20 Length: 55mm 53.020 0936306706

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 0962990303

Email: LUUNGUYEN@VIMET.COM.VN - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất TOPTUL
Xuất xứ Taiwan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 10902667
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn