Kìm Bấm

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GBAT0401 "Bộ kìm phe 7"" - 4 món Model GBAT0401 TOPTUL Kìm phe ngoài mũi cong DCAA/ Kìm phe ngoài mũi thẳng DCAB/ Kìm phe trong mũi cong DCAC/ Kìm phe trong mũi thẳng DCAD:7""" 997.040 0936306706
GBAT0402 "Bộ kìm 4 món 7"", 8"" Model GBAT0402 TOPTUL Kìm tổng hợp 7"" DBBB2207, Kìm cắt 7"" DEBC2207, Kìm mũi dài 8"" DFBB2208, Kìm mũi dài cong 8"" DFBA2208" 1.258.510 01688113320
GBAT0301 "Bộ kìm, mỏ lết có điều chỉnh Model GBAT0301 TOPTUL Mỏ lết AMAA:10""; Kìm mỏ quạ DDAA:10""; Kìm chết DAAQ:10""" 1.193.390 0936306706
GBAT0302 "Bộ kìm phe 7"", 8"" - 3 món Model GBAT0302 TOPTUL Kìm tổng hợp DBAB:7"", Kìm cắt DEAC:7"", Kìm mũi nhọn DFAB:8""" 760.870 01688113320
GBAT0303 "Bộ kìm, mỏ lết có điều chỉnh Model GBAT0303 TOPTUL Kìm chết DAAQ1A10, Kìm mỏ quạ DDBA2210, Mỏ lết AMAA3325" 1.234.420 0936306706
GBAT0304 "Bộ kiềm 3 món TOPTUL GBAT0304 DBAB2207B Kìm tổng hợp 7"" DEAC2207B kìm cắt 7"" DFAB2206B kìm mõm dài 8""" 863.124 01688113320
GAAT0101 "Bộ dụng cụ bắn đinh rive Model GAAT0101 TOPTUL JBAA2448,ALCA0308, ALCA0410,ALCA0510, ALCB0407,ALCB0510" 796.290 0936306706
GAAT0201 #N/A #N/A 01688113320
GAAT0501 #N/A #N/A 0936306706
GAAT0701 #N/A #N/A 01688113320
GAAT0601 "Bộ tua vít đóng dẹt, bake 6 món Model GAAT0601 TOPTUL Tua vít đóng bake FBGB: PH1x115,PH2x115 Tua vít đóng dẹt FAGB: 5.5x115,6.5x115, 8x125,10x125" 724.900 0936306706
GAAT0602 #N/A #N/A 01688113320
GAAT0603 "Bộ tua vít cách điện dẹt, bake 8 món Model GAAT0603 TOPTUL Tua vít dẹt FAEB0410,FAEB5E13, FAEB6E15 Tua vít bake FBEB0008, FBEB0110, FBEB0210" 425.040 0936306706
GAAT0805 "Bộ tua vít dẹt, bake 8 món Model GAAT0805 TOPTUL Tua vít dẹt ngắn FABB:6.5x25, Tua vít bake ngắn FBBB:PH2x25 Tua vít dẹt FAAB:4x100,5.5x100,6.5x150 Tua vít bake FBAB:PH1x80,PH2x100,PH3x150" 503.140 01688113320
GAAT0807 "Bộ tua vít sao lỗ 8 món Model GAAT0807 TOPTUL Tua vít sao lỗ FEAB: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 538.010 0936306706
GAAT0813 "Bộ tua vít 8 món Model GAAT0813 TOPTUL Tua vít sao FFAB:T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40" 529.210 01688113320
GBB23050 "Bộ tuýp dài lục giác 1/2"" 23 món ( hộp đen) TOPTUL GBB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24,26~30,32mm" 2.135.320 0936306706
GRB23050 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 :8~24,26~30,32mm" 2.135.320 01688113320
GBB38190 "Hộp dụng cụ tổng hợp hệ inch 38PCS 1/4"" TOPTUL GBB38190 Tuýp lục giác BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4"", 13/16"" ,7/8"",15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4"" Cây nối CAAA1603,1610 Đầu chuyển chia 3 CAGA1216, Lắt léo CAHA1678 Cần xiết tự động CJBG1627, T" 2.744.696 0936306706
GRB38190 "Bộ dụng cụ 1/2: 38 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB38190 Hộp sắt xanh Combination Pliers BAEA:8,10~19,21,22,24,27, 29,30,32 BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"" 7/8"",15/16"",1"",1-1/16"", 1-1/8"",1-1/4"" Cần nối CAAA1603,1610 tuýp lắt léo C" 2.744.696 01688113320
GCAD4101 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại bóng TOPTUL GCAD4101 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần " 3.228.500 0936306706
GCAD4102 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại mờ TOPTUL GCAD4102 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần tr" 3.324.530 01688113320
GCAD4103 #N/A #N/A 0936306706
GCAD4601 " Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại bóng TOPTUL GCAD4601 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC16" 3.145.340 01688113320
GCAD4602 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại mờ TOPTUL GCAD4602 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA16:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC161" 3.230.260 0936306706
GCAD2701 " Bộ tuýp 1/4"" 27 chi tiết TOPTUL GCAD2701 ¹¹ Tuýp lục giác 1/4"" Tuýp lục giác Tuýp lục giác BAEA0804~0813: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm ¹ Đầu lắt léo CAHA0840 ² Cần nối CAAA0802 & 0804: 2” & 4” (L) ¹ Cần trượt CTCK0811 ¹ Tay vặn S135 1/4"" Dr. 36 " 914.760 01688113320
GCAD2702 "27PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome / Metal Box BAEB:4,5,5.5,6,7 8,9,10,11,12,13mm CAAA0802,0804 CTCK0811,S135 CAHA0840,CAIA0815 BCAB:PH1,PH2,PH3 BCCB:4.5,6.5,8mm BCDB:4,5,6,8mm" 659.876 0936306706
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575.190 01688113320
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616.330 0936306706
GCAD2006 "Bộ tuýp 20 món 3/8"" TOPTUL GCAD2006 Lục giác BAEA :8,9,10,11,12,13,14,15, 17,18,19,21,22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.298.770 01688113320
GCAD2007 "Bộ tuýp bông 20 món 3/8"" TOPTUL GCAD2007 Tuýp bông BAEB:8,9,10,11,12,13,14,15, 17,18,19,21,22mm Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Tay vặn lắt léo CFKA1210 Tuýp mở bugi BAAR1216; Tay vặn tự động CJBG1220" 1.298.770 0936306706
GCAD2008 "Bộ tuýp lục giác 20 món 3/8""TOPTUL GCAD2008 Tuýp lục giác BBEA:1/4"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",19/32"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"",7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 BBAR1220; Tay vặn CHAG1218" 1.189.540 01688113320
GCAD2009 "Bộ tuýp bông 20 món 3/8""TOPTUL GCAD2009 Tuýp bông hệ inch BBEB:1/4"",5/16"",11/32"", 3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",19/32"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"",7/8"" Đầu lắt léo CAHA1254 Cây nối CAAA1203,1206 Cần trượt CTCK1220; Cần lắt léo CFAC1210 BBAR1220; Tay vặn CHAG1218" 1.189.540 0936306706
GCAD1202 #N/A #N/A 01688113320
GAAD2302 "Bộ dụng cụ tổng hợp 23 món TOPTUL GAAD2302 Tuýp sao BAED0804~0808, Tuýp sao BAED1610~1620, Cờ lê AAEE0608~2024,Bộ lục giác 9 món GAAL0913" 1.140.260 0936306706
GCAD2501 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 25 món loại bóng TOPTUL GCAD2501 3/8""Lục giác BAEA :6-22,24mm Cây nối CAAA1203,CAAA1206, Đầu lắt léo CAHA1254 Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221 Cần trượt CTCK1220 ,Tay vặn tự động CJBG1220" 1.257.850 01688113320
GCAD2502 " Bộ tuýp lục giác 3/8"" 25 món loại mờ TOPTUL GCAD2502 3/8""Lục giác BAEA :6-22,24mm Cây nối CAAA1203,CAAA1206, Đầu lắt léo CAHA1254 Tuýp mở bugi BAAT1216,BAAT1221, Cần trượt CTCK1220,Tay vặn tự động CJBG1220" 1.314.610 0936306706
GCAD2504 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2505 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2"" TOPTUL GCAD2505 Lục giác BAEA :8,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,23,24, 27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn CHAG1626" 2.083.620 0936306706
GCAD2506 "Bộ tuýp 25 món 1/2'',TOPTUL GCAD2506 Tuýp bông BAEB:8,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,23,24, 27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn CHAG1626" 2.177.120 01688113320
GCAD2507 #N/A #N/A
GCAD2508 "Bộ tuýp bông 25 món 1/2""TOPTUL GCAD2508 Tuýp bông BAEB:8,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,23,24, 27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Cần lắt léo CFAC1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn tự động CJBG1627" 2.177.120 01688113320
GCAD2509 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2"",TOPTUL GCAD2509 Lục giác BAEA :8,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,23,24, 27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; CFAE1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; CHUG1626" 2.152.480 0936306706
GCAD2510 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2"",TOPTUL GCAD2510 Tuýp bông BAEB:8,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,21,22,23,24, 27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; CFAE1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; CHUG1626" 2.152.480 01688113320
GCAD2511 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2""TOPTUL GCAD2511 Lục giác BAEA :10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,27, 30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Tay vặn lắt léo CFKA1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn tự động CJBG1627" 2.230.690 0936306706
GCAD2512 "Bộ tuýp 25 món 1/2"",TOPTUL GCAD2512 Tuýp bông BAEB:10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,23,24,27, 30,32mm Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Tay vặn lắt léo CFKA1615 Tuýp mở bugi BAAR1621; Tay vặn tự động CJBG1627" 2.230.690 01688113320
GCAD2513 "Bộ tuýp lục giác 25 món 1/2"" TOPTUL GCAD2513 Tuýp lục giác BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",19/32"",5/8"",11/16"", 3/4"",25/32"",13/16"",7/8"", 15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"" 1-3/16"",1-1/4""; Đầu lắt léo CAHA1678 Cây nối CAAA1605,1610 Cần trượt CTCK1630; Cần" 2.144.230 0936306706
GCAD2514 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2401 "Bộ lục giác 1/2"" 24 món loại bóng TOPTUL GCAD2401 Lục giác BAEA 1/2x8~17,19,21~24,27,30,32mm Đầu lắt léo CAHA:1/2""x78mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" Tay vặn CHAG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""x250mm,Cây nối CAAA:1/2""x5,10""" 1.907.400 0936306706
GCAD2402 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2403 "Bộ lục giác 1/2"" 24 món loại mờ TOPTUL GCAD2403 Lục giác BAEA :1/2""x8~17,19,21~24,27,30, 32mm; Cây nối CAAA:1/2""x5,10"", Đầu lắt léo CAHA:1/2""x78mm; Cần lắt léo CFAC:1/2""x15"" ,Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Cần trượt CTCK:1/2""x250mm" 2.005.300 0936306706
GCAD2404 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2601 "Bộ lục giác 1/2"" 26 món loại bóng TOPTUL GCAD2601 Lục giác BAEA :1/2""x10~27,30,32mm Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Tay vặn CHAG:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" Cần trượt CTCK""1/2""x250mm " 1.985.170 0936306706
GCAD2602 #N/A #N/A 01688113320
GCAD2603 "Bộ lục giác 1/2"" 26 món loại mờ TOPTUL GCAD2603 Lục giác BAEA :1/2""x10~27,30,32mm Cây nối CAAA:1/2""x5,10""; Đầu lắt léo CAHA:1/2"" Tay vặn tự động CJBG:1/2""; Tay vặn CADC:1/2"" , Cần trượt CTCK""1/2""x250mm " 2.067.890 0936306706
GCAD2604 #N/A #N/A 01688113320
GCAD7202 "Bộ dụng cụ tổng hợp 72 món TOPTUL GCAD7202 Lục giác BAEA /Tuýp lục giác dài BAEE:4-14,4.5,5.5; Vít lục giác BCDA:2.5,3~8; Đầu vít bake BCAA:PH0~4; Vít pake khía BCBA:PZ0~3; Đầu vít dẹt BCCA:3,4,4.5,5.5,6.5,8; Cần trượt CTCK; Cây nối CAAA:2," 2.223.870 0936306706
GAAD2202 "Bộ tuýp bông dài 1/2"" 22 món TOPTUL GAAD2202 Tuýp lục giác dài BAEE:8,10~15,17~24,26,27,29 Tuýp lục giác dài BAEE:30,32mm, Tuýp mở bugi BAAT:16,21mm" 1.980.550 01688113320
GAAD2204 #N/A #N/A 0936306706
GCAD1402 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1402 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CAAO:1""x8"",1""x16"" ,Cần xiết CHNC:1""x32"" , Cần trượt CTCK:1""x558.8mm(22"")" 11.683.430 01688113320
GCAD1403 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1403 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CABA:1""x8"",1""x16"" ,CHES:1""x500~800mm , Cần trượt CTCJ:1""x22""" 11.385.000 0936306706
GCAD1404 "Bộ lục giác 1"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1404 Lục giác BAEA :36,41,46,50,55,60,65,70,75,80mm; Cây nối CAAO:1""x8"",1""x16"" ,Đầu chia 3 CAGA:1""x1"" ,Tay vặn CHND:1""x26""" 10.129.130 01688113320
GCAD1405 "Bộ tuýp lục giác 3/4"" 14 món loại bóng TOPTUL GCAD1405 Lục giác BAEA :22,24,27,30,32,36,38,41,46,50mm Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"" ,Cần xiết CHNC:3/4""x20"" Cần trượt CTCA:3/4""x508mm(20"")" 4.070.550 0936306706
GCAD1406 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 món loại mờ TOPTUL GCAD1406 Tuýp bông BAEB:22,24,27,30,32,36,38,41, 46,50mm Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"",Cần xiết CHNC:3/4""x20"" Cần trượt CTCK:3/4""x508mm(20"")" 4.070.550 01688113320
GCAD1407 "Bộ tuýp bông 3/4"" 14 món loại bóng TOPTUL GCAD1407 Tuýp bông hệ inch BBEB:7/8"",15/16"",1"",1-1/8"",1-1/4"",1-7/16"",1-1/2"",1-5/8"", 1-3/4"",2"" Cây nối CAAO:3/4""x4"",3/4""x8"" , Cần xiết CHNC:3/4""x20"" , Cần trượt CTCK:3/4""x508mm(20"")" 4.018.740 0936306706
GCAD2608 " Bộ tuýp bông 3/4"" 26 món loại bóng TOPTUL GCAD2608 Tuýp bông BAEB:22,24,27,30,32,36,38,41,46,50mm Tuýp bông hệ inch BBEB:7/8"",15/16"",1"", 1-1/8"",1-3/16"", 1-5/16"", 1-3/8"",1-7/16"", 1-5/8"",1-3/4"",1-7/8"",2"" Cây nối CAAO2404,2408; Cần xiết CHNC2420, Cần" 5.946.820 01688113320
GCAD2405 #N/A #N/A 0936306706
GPAJ0802 "Bộ c lê 2 đầu mở 8 món ( 6-22mm) TOPTUL GPAJ0802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22mm" 705.980 01688113320
GBAD1001 "Bộ cờ lê 10 món TOPTUL GBAD1001 Cờ lê vòng miệng hệ inch ACAJ:1/4""x5/16"",5/16""x3/8"", 3/8""x7/16"",7/16""x1/2"", 1/2""x9/16"",9/16""x5/8"", 5/8""x11/16"",11/16""x3/4"", 13/16""x7/8"",15/16""x1""" 1.272.260 0936306706
GPAJ1202 "Bộ c lê 2 đầu mở 12 món ( 6-32mm) TOPTUL GPAJ1202 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ size 6x7,8x9,10x11,12x13, 14x15,16x17,18x19, 20x22 ,21x23,24x27,25x28,30x32mm" 1.573.330 01688113320
GAAD1802 "Bộ c lê 2 đầu vòng 18 món (6-24mm) và lục giác18PCS TOPTUL GAAD1802 Cờ lê 2 đầu mở AAEJ: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19, 20x22,22x24mm Lục giác ngắn AGAS size: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm" 1.222.430 0936306706
GAAE0811 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 8 món ( 8-22mm) TOPTUL GAAE0811 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,12,13,14,17,19,22" 714.670 01688113320
GPAN1201 "Bộ c lê vòng miệng 75 độ mờ 12 món ( 8-22mm) TOPTUL GPAN1201 Cờ lê vòng miệng 75 độ AAEN:8,10,11,12,13,14,16,17, 18,19,21,22mm" 1.317.140 0936306706
GAAA1001 "Bộ lê vòng miệng sao 10 món (10-19mm) TOPTUL GAAA1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 658.570 01688113320
GPAF1001 "Bộ lê vòng miệng 10 món (10-19mm) TOPTUL GPAF1001 Cờ lê vòng miệng AAAF:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 672.430 0936306706
GBBA1001 "Bộ Cờ lê vòng miệng ngắn 10pcs TOPTUL GBBA1001 AFAM: 5/32"",3/16"",15/64"", 7/32"",1/4"",9/32"",5/16"", 11/32"",3/8"",7/16"" " 399.630 01688113320
GPAP0601 "Bộ cờ lê 2 đầu vòng dài mỏng 8->24 6 chi tiết TOPTUL GPAP0601 cờ lê 2 đầu vòng AAAP:8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,22x24mm" 1.660.010 0936306706
GPAQ0502 "Bộ cờ lê 5 chi tiết TOPTUL GPAQ0502 Cờ mở ống dầu AEEA size: 8x10,11x13,12x14,17x19,22x24mm" 889.130 01688113320
GPAQ0901 "Bộ Cờ lê điếu 9 món TOPTUL GPAQ0901 Cờ lê điếu 2 đầu AEAE:8,10,11,12,13,14,16,17,19mm" 2.471.260 0936306706
GPAQ0701 "Bô tuýp điếu (6->19) 7 chi tiết TOPTUL GPAQ0701 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.284.360 01688113320
GAAA0704 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAA0704 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.270.280 0936306706
GAAD0703 "Bô tuýp điếu(6->19) 7 chi tiết TOPTUL GAAD0703 Cờ lê điếu 2 đầu AEEC size: 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19mm" 1.429.010 01688113320
GAAM0709 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAM0709 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19" 1.947.238 0936306706
GBA15410 " Cờ lê vòng miệng tự động ABEA0808~1919 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm Đầu chuyển CANA0810~1619 1/4""x10mm,3/8""x13mm,1/2""x19mm " 3.883.880 01688113320
GAAD1205 "12PCS Cờ lê vòng miệng tự động TOPTUL GAAD1205 Cờ lê vòng miệng tự động ABAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm" 3.497.032 0936306706
GPAQ1202 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động (8->19) 12 chi tiết TOPTUL GPAQ1202 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19mm" 2.729.540 01688113320
GAAD0810 "Bộ cờ lê 8 món TOPTUL GAAD0810 Cờ lê vòng miệng tư động AOAF:8,10,11,12,13,14,17,19mm" 1.916.310 0936306706
GBAD0802 "Bộ cờ lê 8 món ,TOPTUL GBAD0801 Cờ lê vòng miệng tự động có đảo chiều ADAA:5/16"",3/8"",7/16"", 1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4""" 2.778.820 01688113320
GAAI1003 " Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1003AOAD:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 2.091.210 0936306706
GAAI1002 "Bộ cờ lê vòng miệng tự động 10 món TOPTUL GAAI1002AOAA:8,10,12,13,17,19mm Đầu nối cần xiết lực CANA0810,Đầu nối cần xiết lực CANA1213,Đầu nối cần xiết lực CANA1619 ,Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0810" 1.577.290 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1640 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1645 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 55.550 01688113320
BCLA1650 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 55.550 0936306706
BCLA1655 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 58.740 01688113320
BCLA1660 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 63.910 0936306706
BCHA1605 Vít bông TOPTUL BCHA1605 1/2" Dr. x M5 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1606 Vít bông TOPTUL BCHA1606 1/2" Dr. x M6 L=55mm 51.700 0936306706
BCHA1608 Vít bông TOPTUL BCHA1608 1/2" Dr. x M8 L=55mm 51.700 01688113320
BCHA1610 Vít bông TOPTUL BCHA1610 1/2" Dr. x M10 L=55mm 55.550 0936306706
BCHA1612 Vít bông TOPTUL BCHA1612 1/2" Dr. x M12 L=55mm 59.400 01688113320
AHAI1219 T lục giác có tay cầm nhựa TOPTUL AHAI1219 3/8"x150(L1)x190(L2)mm 118.030 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75.570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17.600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17.600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53.570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53.570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53.570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại kìm Kìm bấm
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11306013
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn