Tủ Nhiều Ngăn

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp


Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
TCAG0701 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu đỏ) TOPTUL TCAG0701 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ng" 18,955,213 0936306706
TCAG0702 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu xanh lá cây) TOPTUL TCAG0702 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tố" 18,955,213 01688113320
TCAG0703 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động ( màu xám) TOPTUL TCAG0703 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn, tránh hộp bị lệch tâm, " 19,902,630 0936306706
TCAG0704 "Tủ dụng cụ 7 ngăn chuyên dụng cao cấp chông lật có 4 bánh xe di động (viền màu đỏ) TOPTUL TCAG0704 Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 5 Ngăn :578x378x75mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ng" 18,955,213 01688113320
TCAG0803 "Ngưng sản xuất TOPTUL TCAG0803 Tủ 8 ngăn có bánh xe di động ( màu xám) Kích thước tủ: 746x462x805mm Kích thước tổng thể các ngăn :746x462x978mm 7 Ngăn :578x378x75mm 1 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn, tránh hộ" 20,774,600 0936306706
TBAJ0403 "Tủ ngăn kéo 4 ngăn TOPTUL TBAJ0403 kích thước tủ 746x462x425 4 ngăn : 578x378x75" 10,731,380 01688113320
TCBH0703 Tủ 7 ngăn có bánh xe di động màu xám TOPTUL TCBH0703 24,022,460 0936306706
TBAF0301 "Tủ 3 ngăn - màu xanh TOPTUL TBAF0301 Kích thước tủ: 733x459x385 3 Ngăn : 578x378x75" 10,005,380 01688113320
TBAF0302 "Tủ 3 ngăn - màu đỏ TOPTUL TBAF0302 Kích thước tủ: 733x459x385 3 Ngăn : 578x378x75" 10,005,380 0936306706
TCAD0701 #N/A #N/A 01688113320
TCAD0702 #N/A #N/A 0936306706
TBAD0301 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAD0301 (Cao cấp chống lật) - màu xanh Kích thước tủ: 687x459x360 3 Ngăn : 578x378x75" 9,034,190 01688113320
TBAD0302 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAD0302 (Cao cấp chống lật) - màu đỏ Kích thước tủ: 687x459x360 3 Ngăn : 578x378x75" 9,034,190 0936306706
TCAC0701 "Tủ 7 ngăn TOPTUL TCAC0701 (Cao cấp chống lật) có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687x459x857mm Kích thước tổng thể các ngăn :687x459x995mm 5 Ngăn :578x378x73mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn" 17,574,700 01688113320
TCAC0702 "Tủ 7 ngăn TOPTUL TCAC0702 (Cao cấp chống lật)có bánh xe di động - chống lật Kích thước tủ: 687x459x857mm Kích thước tổng thể các ngăn :687x459x995mm 5 Ngăn :578x378x73mm 2 Ngăn :578x378x153mm * Cùng một lúc chỉ phép mở tối đa 01 ngăn, nên rất an toàn" 17,574,700 0936306706
TBAA0304 "Tủ 3 ngăn Màu xanh TOPTUL TBAA0304 Kích thước tủ: (w)687x(D)459x(H)360" 8,514,110 01688113320
TBAA0305 "Tủ 3 ngăn Màu đỏ TOPTUL TBAA0305 Kích thước tủ: (w)687x(D)459x(H)360" 8,514,110 0936306706
TCAA0701 " Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu xanh TOPTUL TCAA0701 Kích thước tủ: 687x459x875 Kích thước tổng thể :687x459x1015 5 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trê" 15,079,460 01688113320
TCAA0702 "Tủ 7 ngăn có bánh xe di động - màu đỏ TOPTUL TCAA0702 Kích thước tủ: 687x459x875 Kích thước tổng thể :687x459x1015 5 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trên c" 15,079,460 0936306706
TBAI0701 " Tủ 7 ngăn( Màu xanh lá cây) TOPTUL TBAI0701 Kích thước tủ: 395x460x860mm 5 Ngăn : 290x400x75mm 2 Ngăn : 290x400x155mm" 11,535,480 01688113320
TBAI0702 "Tủ 7 ngăn-( Màu đỏ) TOPTUL TBAI0702 Kích thước tủ: 395x460x860mm 5 Ngăn : 290x400x75mm 2 Ngăn : 290X400x155mm" 11,535,480 0936306706
TBAG0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAG0101 ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng :390x460x860mm" 5,142,170 01688113320
TBAG0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAG0102 ( Màu đỏ) Kích thước tổng :390x460x860mm" 5,142,170 0936306706
TBAH0101 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAH0101 ( Màu xanh lá cây) Kích thước tổng :325x460x860mm " 7,261,760 01688113320
TBAH0102 "Tủ phụ ghép bên cạnh tủ 7 ngăn TOPTUL TBAH0102 ( Màu đỏ) Kích thước tổng :325x460x860mm " 7,261,760 0936306706
TCAA0501 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCAA0501-( Màu xanh lá cây) Kích thước tủ: 687x459x722 Kích thước tổng thể :687x459x840 3 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , p" 12,458,270 01688113320
TCAA0502 "Tủ 5 ngăn có bánh xe di động- TOPTUL TCAA0502( Màu đõ) Kích thước tủ: 687x459x722 Kích thước tổng thể :687x459x840 3 Ngăn : 578x378x75 2 Ngăn : 578x378x155 * Chỉ dùng 01 ổ khóa duy nhất để khóa cho tất cả các ngăn. Ổ khóa được đặt chỉnh giữa , phía trên " 12,458,270 0936306706
TCAF0501 "Tủ xe đẩy 5 ngăn di động màu xanh TOPTUL TCAF0501 Kích thước tủ: 687x459x857 Kích thước tổng thể :687x459x995 4 Ngăn : 578x378x75 1 Ngăn : 578x378x155 " 13,887,060 01688113320
TCAD0101 "Xe đầy có ngăn kéo TOPTUL TCAD0101 Kích thước tủ: 690x470x815 1 Ngăn : 578x378x75" 6,571,180 0936306706
TBAA0801 "Tủ 8 ngăn màu xanh có bánh xe di động TOPTUL TBAA0801 Kích thước tủ: 1052x471x523 4 Ngăn : 569x398x75 4 Ngăn : 308x398x75" 20,781,640 01688113320
TCBA1301 "Tủ có bánh xe di động 13 ngăn màu xanh TOPTUL TCBA1301 Kích thước tủ: 1067x480x852 Kích thước tổng thể: 1067x480x1011 1 Ngăn : 935x398x120 5 Ngăn : 569x398x75 1 Ngăn : 569x398x155 5 Ngăn : 308x398x75" 34,508,100 0936306706
TCAB0501 "Tủ xách tay 5 ngăn Model TCAB0501 TOPTUL (BALL BEARING SLIDE) 559x340x769mm" 8,324,580 01688113320
TCBA0801 "Tủ 8 ngăn có bánh xe di động TOPTUL TCBA0801 Kích thước tủ: 862x498x857 Kích thước tổng thể các ngăn :862x498x995mm 7 Ngăn : 751x438x74 1 Ngăn : 751x438x153" 26,628,910 0936306706
TBAA0601 "Tủ 6 ngăn TOPTUL TBAA0601 Kích thước tủ:600x307x378mm 3 Ngăn :167x272x50mm 2 Ngăn :569x272x50mm 1 Ngăn :569x272x75mm" 7,081,470 01688113320
TBAA0901 "Tủ 9 ngăn màu xanh TOPTUL TBAA0901 Kích thước tủ: 660x307x434 6 ngăn 169x272x50 2 Ngăn : 569x272x50 1 Ngăn : 569x272x75" 8,895,590 0936306706
TBAC0501 "Tủ xách tay3- TOPTUL TBAC0501 Sections Portable Tool Chest 470x220x350mm " 1,976,150 01688113320
TBAC0502 "Tủ xách tay 3phần TOPTUL TBAC0502 Màu xanh size 470x220x350mm" 1,868,900 0936306706
TBAA0303 "Tủ 3 ngăn TOPTUL TBAA0303 Kích thước tủ:508x232x302mm 3 Ngăn s:436x197x55mm" 3,368,750 01688113320
TBAE0201 "Hộp nhựa 2 ngăn TOPTUL TBAE0201 Kích thước :380x178x143" 340,670 0936306706
TBAE0301 "Hộp nhựa 3 ngăn TOPTUL TBAE0301 Kích thước :445x240x202" 710,820 01688113320
TBAE0401 "Hộp nhựa 4 ngăn TOPTUL TBAE0401 Kích thước :556x278x270" 1,198,120 0936306706
PBW-041A TOPTUL TOOL BAG 1,836,780 01688113320
KADH1204 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1204 3/8" Dr. x 4mm 95,370 0936306706
KADH1205 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1205 3/8" Dr. x 5mm 95,370 01688113320
KADH1206 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1206 3/8" Dr. x 6mm 95,370 0936306706
KADH1207 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1207 3/8" Dr. x 7mm 95,370 01688113320
KADH1208 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1208 3/8" Dr. x 8mm 95,370 0936306706
KADH1209 #N/A #N/A 01688113320
KADH1210 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1210 3/8" Dr. x 10mm 95,370 0936306706
KADH1212 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1212 3/8" Dr. x 12mm 112,970 01688113320
KADH1604 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1604 1/2" Dr. x 4mm 104,830 0936306706
KADH1605 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1605 1/2" Dr. x 5mm 104,830 01688113320
KADH1606 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1606 1/2" Dr. x 6mm 104,830 0936306706
KADH1607 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1607 1/2" Dr. x 7mm 104,830 01688113320
KADH1608 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1608 1/2" Dr. x 8mm 104,830 0936306706
KADH1609 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1609 1/2" Dr. x 9mm 104,830 01688113320
KADH1610 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1610 1/2" Dr. x 10mm 104,830 0936306706
KADH1612 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1612 1/2" Dr. x 12mm 108,020 01688113320
KADH1614 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1614 1/2" Dr. x 14mm 108,020 0936306706
KADH1617 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1617 1/2" Dr. x 17mm 137,060 01688113320
KADH1619 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH1619 1/2" Dr. x 19mm 137,060 0936306706
KADH2414 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2414 3/4" x 14mm 308,110 01688113320
KADH2417 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2417 3/4" x 17mm 315,920 0936306706
KADH2419 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2419 3/4" x 19mm 324,280 01688113320
KADH2422 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2422 3/4" x 22mm 341,110 0936306706
KADH2424 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2424 3/4" x 24mm 352,000 01688113320
KADH2427 Tuýp đầu vít lục giác đen TOPTUL KADH2427 3/4" x 27mm 362,120 0936306706
GBA24140 #N/A #N/A 01688113320
GRA24140 #N/A #N/A 0936306706
GBA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp đen) TOPTUL GBA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA1607,BCEA1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612, Vít sao lỗ dài BC" 1,307,680 01688113320
GRA12130 " Bộ vít 1/2"" 12 món ( Hộp xanh) TOPTUL GRA12130 Vít lục giác 2 phần dài BCTA size 1605, Vít lục giác dài BCEA size 1607,BCEA size 1608, Vít lục giác dài BCIA size 1606,BCIA size 1610, Vít bông dài BCJA1606,BCJA1608,BCJA1610, Vít bông dài BCJA1612" 1,307,680 0936306706
GBA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt trắng TOPTUL GBA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size BBEA/BBEE:5/32"",3/16"",7/32"", 1/4"",9/32""," 1,878,415 01688113320
GRA54400 "Bộ dụng cụ 1/4: 54 chi tiết có khay nhựa 54PCS 1/4"" Hộp sắt xanh TOPTUL GRA54400 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size Tuýp lục giác ngắn, dài hệ mét các size BAEA/BAEE:4,4.5,5,5.5,6,7,8, 9,10,11,12,13,14 Tuýp lục giác ngắn, dài hệ inch các size B" 1,878,415 0936306706
GBB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp đen) TOPTUL GBB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 01688113320
GRB40060 "Bộ dụng cụ 40 chi tiết ( hộp xanh) TOPTUL GRB40060 Cờ lê AAEE0608~2024,Vít lục sao lỗ BCLA size 1645~1660 Vít lục sao lỗ BCLA size 0808~0840,Tuýp sao BAED1612~1624 Tuýp sao BAED0804~0810,Bộ lục giác 9 món GAAL0915(9CPS) " 2,087,360 0936306706
GBB35140 " Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp đen TOPTUL GBB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222,BAEA 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,BAEE1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,BAEE1219, Tuýp mở bugi BAAT1216, BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1" 2,001,670 01688113320
GRB35140 "Bộ tuýp lục giác 3/8"" 35 món ( hộp xanh ) TOPTUL GRB35140 Bao gồm: Lục giác BAEA 1206~1222, 1224 Tuýp lục giác dài BAEE1208,1210~1214, Tuýp lục giác dài BAEE1217,1219, Tuýp mở bugi BAAT1216,BAAT1221, Cây nối CAAA1203,Cây nối CAAA1206, Đầu ch" 2,001,670 0936306706
GBB33180 "Tuýp 33PCS 3/8"" TOPTUL GBB33180 Tuýp lục giác Lục giác 3/8"" BAEA1208~1212,BBEA1210~1228 Tuýp mở bugi Tuýp mờ bugi 3/6""BAAR1216~1221;Tay vặn tự động CJBG1220 Cần nối CAAA1203~1210;Cần trượt CTCJ1208 CFKA1210;Đầu lắt léo CAHA1254 CAIP0816,CAEB0812" 1,973,125 01688113320
GRB33180 "Bộ dụng cụ 1/4: 33 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB33180 Hộp sắt xanh Tuýp lục giác hệ mét các size BAEA:8,10,12~14,16,17~19, 21,22 Tuýp lục giác hệ inch các size BBEA:5/16"",3/8"",7/16"",1/2"", 9/16"",5/8"",11/16"",3/4"",25/32"" 13/16"",7/8"" BAAR1216,1221,CJBG" 1,973,125 0936306706
GBB72130 " Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp đen) TOPTUL GBB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14,Đầu vít bake BCAA08P0~P4 Vít pake khía BCBA08P0~P3, Đầu vít dẹt BCCA0803~08,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808~40" 2,230,030 01688113320
GRB72130 "Bộ dung cụ tổng hợp 1/4"" 72 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB72130 Bao gồm : Lục giác BAEA 0804~14,Tuýp lục giác dài BAEE0804~14 Đầu vít bake BCAA08P0~P4 , Vít pake khía BCBA08P0~P3 Đầu vít dẹt BCCA0803~08 ,Vít lục giác BCDA082E~08 Vít đầu sao BCFA0808" 2,230,030 0936306706
GBB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp đen) TOPTUL GBB25150 Lục giác BAEA 1608~1632 :8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 01688113320
GRB25150 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB25150 Lục giác BAEA 1608~1632:8~19,21~24,27,30,32mm Cây nối CAAA1605,Cây nối CAAA1610 Đầu lắt léo CAHA1678,Cần lắt léo CFAC1615 Tay vặn tự động CJBG1627, Cần trượt CTCK1625 " 2,161,280 0936306706
GBB23050 "Bộ tuýp dài lục giác 1/2"" 23 món ( hộp đen) TOPTUL GBB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 : 8~24,26~30,32mm" 2,135,320 01688113320
GRB23050 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 25 món ( hộp xanh) TOPTUL GRB23050 Tuýp lục giác dài BAEE1608~1632 :8~24,26~30,32mm" 2,135,320 0936306706
GBB38190 "Hộp dụng cụ tổng hợp hệ inch 38PCS 1/4"" TOPTUL GBB38190 Tuýp lục giác BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"",5/8"",11/16"",3/4"", 13/16"" ,7/8"",15/16"",1"",1-1/16"",1-1/8"",1-1/4"" Cây nối CAAA1603,1610 Đầu chuyển chia 3 CAGA1216, Lắt léo CAHA1678 Cần xiết tự động CJBG1627, T" 2,744,696 01688113320
GRB38190 "Bộ dụng cụ 1/2: 38 chi tiết có khay nhựa TOPTUL GRB38190 Hộp sắt xanh Combination Pliers BAEA:8,10~19,21,22,24,27, 29,30,32 BBEA:3/8"",7/16"",1/2"",9/16"" 5/8"",11/16"",3/4"",13/16"" 7/8"",15/16"",1"",1-1/16"", 1-1/8"",1-1/4"" Cần nối CAAA1603,1610 tuýp lắt léo C" 2,744,696 0936306706
GCAD4101 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại bóng TOPTUL GCAD4101 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần " 3,228,500 01688113320
GCAD4102 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 41 món loại mờ TOPTUL GCAD4102 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác dài BAEE:10~15,17,19,22mm; Tuýp mở bugi BAAR:16,21mm; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC1615; Tay vặn CMBG1627; Cây nối CAAA1605,1610; Cần tr" 3,324,530 0936306706
GCAD4103 #N/A #N/A 01688113320
GCAD4601 " Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại bóng TOPTUL GCAD4601 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC16" 3,145,340 0936306706
GCAD4602 "Bộ tuýp lục giác 1/2"" 46 món loại mờ TOPTUL GCAD4602 Lục giác BAEA :8~30,32mm; Tuýp lục giác BBEA16:3/8,7/16,1/2,9/16, 5/8,11/16,3/4,13/16,7/8, 15/16,1,1-1/8,1-3/16,1-1/4"" Tuýp mở bugi BAAT1616,1621; Đầu lắt léo CAHA1678; Cần lắt léo CFAC161" 3,230,260 01688113320
GCAD2701 " Bộ tuýp 1/4"" 27 chi tiết TOPTUL GCAD2701 ¹¹ Tuýp lục giác 1/4"" Tuýp lục giác Tuýp lục giác BAEA0804~0813: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm ¹ Đầu lắt léo CAHA0840 ² Cần nối CAAA0802 & 0804: 2” & 4” (L) ¹ Cần trượt CTCK0811 ¹ Tay vặn S135 1/4"" Dr. 36 " 914,760 0936306706
GCAD2702 "27PCS 1/4"" DR. 12PT Socket Set Satin Chrome / Metal Box BAEB:4,5,5.5,6,7 8,9,10,11,12,13mm CAAA0802,0804 CTCK0811,S135 CAHA0840,CAIA0815 BCAB:PH1,PH2,PH3 BCCB:4.5,6.5,8mm BCDB:4,5,6,8mm" 659,876 01688113320
GCAD1701 "Hộp tuýp lục giác bóng 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1701 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4"", Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn CHAG:1/4""" 575,190 0936306706
GCAD1702 "Hộp tuýp lục giác mờ 1/4"" 17 món TOPTUL GCAD1702 Lục giác BAEA 1/4""x4,4.5,5,5.5,6~13mm Cây nối CAAA:1/4""x4"", Đầu lắt léo CAHA:1/4"" Cần trượt CTCK:1/4""; Tay vặn CAIA:1/4""; Tay vặn tự động CJBG:1/4""" 616,330 01688113320
BCFA1620 Vít sao TOPTUL BCFA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1625 Vít sao TOPTUL BCFA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1627 Vít sao TOPTUL BCFA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1630 Vít sao TOPTUL BCFA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1640 Vít sao TOPTUL BCFA1640 1/2" Dr. x T40 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1645 Vít sao TOPTUL BCFA1645 1/2" Dr. x T45 L=55mm 50,380 01688113320
BCFA1650 Vít sao TOPTUL BCFA1650 1/2" Dr. x T50 L=55mm 50,380 0936306706
BCFA1655 Vít sao TOPTUL BCFA1655 1/2" Dr. x T55 L=55mm 54,230 01688113320
BCFA1660 Vít sao TOPTUL BCFA1660 1/2" Dr. x T60 L=55mm 59,400 0936306706
BCFA1670 Vít sao TOPTUL BCFA1670 1/2" Dr. x T70 L=55mm 75,570 01688113320
BCLA0808 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0808 1/4" Dr. xT8 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0810 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0810 1/4" Dr. x T10 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0815 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0815 1/4" Dr. x T15 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0820 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0820 1/4" Dr. x T20 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0825 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0825 1/4" Dr. x T25 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0827 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0827 1/4" Dr. x T27 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA0830 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0830 1/4" Dr. x T30 L=37mm 17,600 0936306706
BCLA0840 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA0840 1/4" Dr. x T40 L=37mm 17,600 01688113320
BCLA1620 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1620 1/2" Dr. x T20 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1625 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1625 1/2" Dr. x T25 L=55mm 53,570 01688113320
BCLA1627 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1627 1/2" Dr. x T27 L=55mm 53,570 0936306706
BCLA1630 Vít sao lỗ TOPTUL BCLA1630 1/2" Dr. x T30 L=55mm 53,570 01688113320

Liên hệ Jos Lưu(Mr): 0936.306.706 & 016.88.11.33.20

Email: THESUNSTUDIOVP@GMAIL.COM - Skype: nguyenluu70562018


Thông tin chung

Hãng sản xuất Toptul
Loại Tủ đồ nghề
Vật liệu Thép
Xuất xứ Đài Loan

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11947076
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2037
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn