Giấy Điện Tim / Giấy Monitor Sản Khoa / Giấy Điện Não /giấy In Nhiệt

16.000

04/04 Chung Cư Phạm Viết Chánh, P.19, Q.bình Thạnh


CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN TẤN

ĐT: 0866.758,037 / 0866.829.477

DĐ: 0935.218.460 / 0964.824.877

Phân phối sỉ lẻ : chuyên phân phối máy móc thiết bị y tế,monitor sản khoa,monitor y tế, máy điện tim, máy siêu âm, máy đo nồng độ oxy trong máu, máy đo tim thai, nồi hấp tiệt trùng,giường bệnh nhân,xe lăn, bông băng gạc, ......hàng tiêu hao...

Website : www.tbytnguyentan.com

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYỄN TẤN
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI GIẤY-VẬT TƯ TIÊU HAO
ĐT:0866-758-037 / 0866-829477
Website :www.tbytnguyentan.com
DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY 
(Giấy điện tim, giấy điện não, giấy sản khoa, giấy in sony, giấy in nhiệt các loại…)
Kích thước:
Đối với Cuộn là (mm) x (m)
Đối với Xấp là (mm) x (mm) x (sheets)

I. DANH MỤC CÁC LOẠI GIẤY (Giấy điện tim các loại…)

1. Giấy điện tim 1 cần 
……………………………………………….…………………………..Cuộn:.... 50 * 30
2. Giấy điện tim Macquerie CT 100
……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 57 * 15
3. Giấy điện tim Gima (Red gird) 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 58 * 20
4. Giấy điện tim 3 cần Progetti EPG PLUS, EPG 1/3
………………………………………………………….………………..Cuộn:.... 60 * 30
5. Giấy điện tim 3 cần Nihon Koden/ Fukuda Denshi 
……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 63 * 30
6. Giấy điện tim Innomed G-80,BTS-310, New Tech 3105B, Edan SE-3 
……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 80 * 20
7. Giấy điện tim Progetti, EPGP6 View (Red gird) 
……………………………………………………….…………………..Cuộn:.... 110 * 20
8. Giấy điện tim Nihon Koden FQW110-2-150 (không sọc)
………………………………………………………….………………..Cuộn:.... 110 * 30
9. Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline 601, Ergorec 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 112 * 27
9. Giấy điện tim Welch Allyn CP-50
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 114 * 20
10. Giấy điện tim 3 cần Dr. Lee, 310B 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 118 * 30
11. Giấy điện tim Cardioline ar-1200adv 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 20
12. Giấy điện tim Cardiorapid K36 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30
13. Giấy điện tim Cardiorapid K300P 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 130 * 25
14. Giấy điện tim Nihon Koden RQS 145-3 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 145 * 30
15. Giấy điện tim NihonKoden RQS 145-3 (có 3đườngsọc)
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 145 * 30
16. Giấy điện tim Nihon Koden, ELI (có dòng kẻ)
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 210 * 30
17. Giấy điện tim Bionet Cardiocare 2000/3000
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 215 * 30
18. Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQW 50-3-100 (giấy trắng không sọc)
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 50 * 100 * 300
19. Giấy điện tim 1 cần Nihon Koden FQS 50-3-100
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 50* 100 * 300
20. Giấy điện tim Cardiorapid K-130B 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 60 * 75 * 250
21. Giấy điện tim 2-3 cần Fukuda ME 063F30-H03 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 63 * 100 * 300
22. Giấy điện tim Schiller AT3 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 70 * 100 * 200
23. Giấy điện tim Schiller AT 101 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 80 * 70 * 315
24. Giấy điện tim GE/Marquette, MAC 400 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 80 * 90 *400
. Giấy điện tim P 80
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 70 *400
25. Giấy điện tim GE/Marquette-MicroSmart MC 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 360
26. Giấy điện tim GE/Marquette MAC 500 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 400
27. Giấy điện tim Schiller AT-1 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 90 * 90 * 400
28. Giấy điện tim Eclipe 4-Eclipe 400 Burdick-Siemens 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 106 * 140 * 200
29. Giấy điện tim Mortara #9100-028-50, code 0718 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 108 * 140 * 200
30. Giấy điện tim Edan SE-601 (sọc đỏ, kẻ ô) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 * 140 * 200
31. Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-140 (giấy trắng không sọc) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 * 140 * 143
32. Giấy điện tim 6 cần Fukuda Denshi FX 7202, sọc đỏ 
…………………………………………………………….……………..Xấp 110 * 140 * 200
33. Giấy điện tim 6 cần Nihon Koden FQW110-2-150 (giấy trắng không sọc) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 110 *150 * 200
34. Giấy điện tim Ken, dùng cho máy Cardio 302 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 90 * 300
35. Giấy điện tim Kenz-Suzuken Cardioline Delta 3 Plus 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 100 * 300
36. Giấy điện tim Innomed, Heart Screen 112 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 150 * 300
37. Giấy điện tim Cardioline ar1200adv 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 120 * 100 * 300
38. Giấy điện tim 6 cần Fukuda ME 145F60-H05 (máy C300BX) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 145 * 150 * 400
39.Giấy điện tim Newtech/Biocare NeuCardio E12 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 140 * 200
40.Giấy điện tim 12 cần Fukuda ME 210F60-H05 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 150 * 400
41. Giấy điện tim Schiller AT-2 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 280 * 215
42. Giấy đ.t gắng sức GE Marquette 9402-021 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 280 * 300
43. Giấy điện tim Mortara ELI 230 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 211 * 280 * 200
44. Giấy đ.t gắng sức NihonKoden FQW 210-10-295
(giấy trắng không sọc dùng cho máy ECG 9000) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 295 * 340
45. Giấy điện tim Hewlett Packard M2483 A 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 200
46. Giấy điện tim Kenz-Suzuken (dùng cho máy Cardioline 1210) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 200
47. Giấy điện tim Mortara ED14 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 300 * 300
48. Giấy điện tim Hewlett Packard M2481 A 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 200
49. Giấy điện tim Welch Allyn CP-100 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 200
50. Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 216 * 280 * 300
51. Giấy điện tim GE, Marquette Mac 1200 (215*295-150P) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 215 * 295 * 300

II. GIẤY ĐIỆN NÃO CÁC LOẠI:

1. Giấy điện não Nihon Koden FV 155 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 155 * 300 * 1000
2. Giấy điện não Nihon Koden FV- 245 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 245 * 300 * 1000
3. Giấy điện não Nihon Koden FV- 345 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 345 * 300 * 1000
4. Giấy điện não Nihon Koden 5521K 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 400 * 300 * 1000

III. GIẤY SẢN KHOA CÁC LOẠI

1. Giấy monitor sản khoa Bionics BFM-900 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30
2. Giấy monitor sản khoa Bistos, ATM BT-300, FM-1 (FS130) 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 120 * 30
3. Giấy monitor sản khoa Corometrics 145, AAO 4483 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 140 * 30
4. Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 152 * 30
5. Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 700 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 215 * 30
6. Giấy monitor sản khoa Seward 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 100 * 200
7. Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 120 * 250
8. Giấy monitor sản khoa Goldway UT-3000A, Analogic/Edan: MFM-800
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 100 * 111 * 150
9. Giấy monitor sản khoa EDAN, Cadence II, MFM-809 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 90 * 150
10. Giấy monitor sản khoa FETATRACK 310 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 100 * 150
11. Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics BFM 800 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 112 * 120 * 250
12. Giấy monitor sản khoa Bistos BT-300, FS130 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 130 * 120 * 250
13. Giấy monitor sản khoa Sonicaid Meridian 800, 8400-8003 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 143 * 150 * 300
14. Giấy monitor sản khoa FETATRACK 360 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 145 * 100 * 150
15. Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90, Sonomed 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 150 * 90 * 300
16. Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP 9270-0485 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 100 * 150
17. Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1911A / HP 9270-0485 / Philips Avalon FM-20 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 100 * 150
18. Giấy monitor sản khoa Baby DopTech - Huntleight 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 151 * 150 * 400
19. Giấy monitor sản khoa Analogic - Corometrics 4305CAO 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150
20. Giấy monitor sản khoa Edan/Medgyn, F9 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150
21. Giấy monitor sản khoa Corometrics, AAO 4305
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150
22. Giấy monitor sản khoa Corometrics 115, BAO/DAO 4305 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 90 * 150
23. Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-023T(không lỗ) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200
24. Giấy monitor sản khoa Toitu P/N 0030-005 (có lỗ) 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200
25. Giấy monitor sản khoa Toitu P/N 0030-026 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 152 * 150 * 200
26. Giấy monitor sản khoa BD 4000, Hunleight 
…………………………………………………………….……………..Xấp:.... 210 * 150 * 200

IV. GIẤY IN CHO MÁY HUYẾT HỌC, SINH HÓA, NƯỚC TIỂU

1. Giấy in cho máy huyết học, sinh hóa 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 110 * 20
2. Giấy in cho máy huyết học 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 58 * 30
3. Giấy in cho máy Clinitek 50, máy sinh hóa 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 57 * 20
4. Giấy in cho máy sinh hóa 
…………………………………………………………….……………..Cuộn:.... 50 * 20

V. GIẤY IN ĐEN TRẮNG, GIẤY IN MÀU SONYHẾT HẠN

0935 218 460
Mã số : 8287006
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 25/08/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn