Đăng Ký Lắp Mạng Fpt Như Thế Nào ? 0932.31.2323 / 04..2231.5385

Liên hệ

Hà Nội


ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323


ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO

~ 0932.31.2323 ~


I : BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI CƯỚC GIA ĐÌNH ( CÁP ĐỒNG TỐC ĐỘ CAO)

1: GÓI MEGA YOU


a. Thông số: Down: 6Mb ; Upload: 512Kbs


b. Cước sử dụng: 280.000 VNĐ / Tháng


c. Phí hòa mạng:


+ Trang bị modem 4 cổng : 600.000 VNĐ


+ Trang bị Modem Wifi 1 cổng tốc độ cao: 1.000.000 VNĐ


+ trang bị modem Wifi 4 cổng tốc độ cao : 1.300.000 VNĐ


d. Khuyến mại đặc biệt


+ Trả trước 6 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng.


+ Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng , tặng 1 tháng sử dụng miễn phí


2: GÓI MEGA ME


a. Thông số: Download : 8Mb, Upload : 512Kbs


b. Cước sử dụng: 380.000 VNĐ / Tháng


c. Phí hòa mạng:


+ Trang bị modem 4 cổng : 500.000 VNĐ


+ Lấy Modem Wifi 1 cổng tốc độ cao: 990.000 VNĐ


+ Trang bị Modem Wifi 4 cổng tốc độ cao : 1.100.000 VNĐ


d. Khuyến mại đặc biệt


+ Trả trước 6 tháng : Miễn phí 100% phí hòa mạng.


+ Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + tặng 1 tháng sử dụng miễn phí


3: GÓI TRIPPLE ( 2 dịch vụ trên 1 đường truyền : Internet + Ivoice )


a. Thông số: Download :8Mb, Upload : 1024 Kbps


b. Cước sử dụng: 410.000 VNĐ / Tháng


c. Phí hòa mạng:


+ Trang bị modem thường 6 cổng : 500.000 VNĐ


+ Trang bị modem Wifi 6 cổng tốc độ cao : 1.200.000 VNĐ


d. Khuyến mại đặc biệt


+ Trả trước 6 tháng : Miễn phí 100% phí hòa mạng.


+ Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + tặng 1 tháng sử dụng miễn phí


+ Miễn phí 3 tháng cước gọi nội hạt khi đăng ký dịch vụ Ivoice.


4: GÓI FULL TRIPLE PLAY ( 3 dịch vụ trên 1 đường truyền : Internet + Ivoice+ Itivi )


a. Thông số: Download : 8Mb, Upload : 1024 Kbps


b. Cước sử dụng : 490.000 VNĐ / Tháng


c. Phí hòa mạng:


+ Trang bị modem thường 6 cổng : 1.000.000 VNĐ


+ Trang bị modem Wifi 6 cổng tốc độ cao : 2.200.000 VNĐ


d. Khuyến mại đặc biệt


+ Trả trước 6 tháng cước : Phí hòa mạng giảm 1/2 chỉ còn 500.000 VNĐ


+ Trả trước 12 tháng cước : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + Tặng một tháng sử dụng miễn phí


+ Miễn phí 3 tháng cước gọi nội hạt khi đăng ký dịch vụ Ivoice


+ Tặng thiết bị SettupBox xem miễn phí các kênh Itivi


LIÊN HỆ : 0932.31.2323II : BẢNG BÁO GIÁ CÁC GÓI CƯỚC CÁP QUANG FPT


1: GÓI FIBER BUSINESS ( 25Mb ; 1.200.000 VNĐ/ Tháng )


- Khách hàng trả trước 6 tháng: miễn phí phí hòa mạng, cước khuyến mại 900.000 VNĐ/ Tháng


- Khách hàng trả trước 11 tháng : Miễn phí phí hòa mạng, tặng 1 tháng sử dụng miễn phí , cước khuyến mại 800.000 VNĐ/ Tháng.


2 : GÓI FIBER BRONZE ( 30 Mb, 2.500.000 VNĐ/ Tháng )


- Cước khuyến mại : 1.500.000 VNĐ / Tháng .


- Trả trước 6 tháng : miễn phí 100 % phí hòa mạng


- Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + tặng cước sử dụng 1 tháng


3: GÓI FIBER SILVER ( 35 Mb , 3.000.000 VNĐ/ Tháng )


- Cước khuyến mại: 2.000.000 VNĐ/ Tháng


- Trả trước 6 tháng : miễn phí 100 % phí hòa mạng


- Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + tặng cước sử dụng 1 tháng


4: GÓI FIBER GOLD ( 45 Mb, 6.000.000 VNĐ/ Tháng)


- Cước khuyến mại : 4.000.000 VNĐ/ Tháng


- Trả trước 6 tháng : miễn phí 100 % phí hòa mạng


- Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + tặng cước sử dụng 1 tháng


5: GÓI FIBER DIAMOND ( 65 Mb, 15.000.000 VNĐ/ Tháng )


- Cước khuyến mại : 14.000.000 VNĐ/ Tháng


- Trả trước 6 tháng : miễn phí 100 % phí hòa mạng


- Trả trước 12 tháng : Miễn phí 100 % phí hòa mạng + tặng cước sử dụng 1 tháng

Lưu ý khi hòa mạng :

 
- Thủ tục lắp đặt :Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 1 CMTND photo hoặc hộ chiếu photo, sẽ có nhân viên đến làm hợp đồng tại nhà.

- Thời gian triển khai kể từ ngày làm hợp đồng : 2-5 ngày ( Cáp đồng cho gia đình ) , 3-7 ngày ( Cáp quang ).

- Khi làm hợp đồng tại nhà: khách hàng có quyền được nhận bộ hợp đồng gồm ( Hợp đồng + Phụ lục + Phiếu thu tiền ). Khách hàng chỉ phải đóng số tiền như trên phiếu thu mà không phải đóng thêm bất kì một khoản gì khác phát sinh.


Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui long liên hệ tổng đài viên internet FPT:
0932.31.2323ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO ? DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO ? 0932.31.2323

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,

 

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,

 

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,

 

ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT NHƯ THẾ NÀO? 0932.31.2323,DANG KY LAP MANG FPT NHU THE NAO, ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG FPT, DANG KY LAP MANG FPT, LẮP MẠNG FPT, LAP MANG FPT, 0932.31.2323,ĐĂNG KÝ, DANG KY, MẠNG FPT, MANG FPT,INTERNET FPT, ADSL FPT, ADSL, INTERNET,Bình luận

HẾT HẠN

0932 312 323
Mã số : 3234036
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 08/07/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!