Sử Dụng Photoshop

Liên hệ

HỌC TRỰC TUYẾN PHOTOSHOP BẰNG VIDEO  

Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
Chú ý: Thường thì bạn không tự mình huỷ bỏ những giá trị mặc định. Tuy nhiên, khi bạn học cuốn sách 
này, bạn sẽ huỷ bỏ nó mỗi lần bạn khởi động Photoshop để bạn có thể có cùng một thiết lập với những 
lời hướng dẫn của chúng tôi.  
1. Khởi động Photoshop và ngay lập tức nhấn Ctrl-Alt-Shift để huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
2. Khi có 3 thông báo xuất hiện:  
• Nhấn Yes để khẳng định rằng bạn muốn xoá tài liệu Adobe Photoshop Settings. 
• Nhấn No để đóng thông báo lại. 
• Nhấn Close để đóng màn hình chào mừng của Photoshop. 
Môi trường làm việc của Photoshop xuất hiện tương tự như hình dưới. 
Chú ý: Hình dưới đây là phiên bản Photoshop chạy trên hệ điều hành Mac OS. Ở Windows, sắp xếp 
của các bảng vẫn như nhau nhưng giao diện thì khác nhau.  HỌC TRỰC TUYẾN PHOTOSHOP BẰNG VIDEO 

 KHÓA HỌC PHOTOSHOP CƠ BẢN 

   http://videobook.vn/HOC-PHOTOSHOP-QUA-CAC-BAI-TAP---CO-BAN/vi/bvct/id267/

 

   KHÓA HỌC PHOTOSHOP XỬ LÝ ẢNH CHUYÊN NGHIỆP 

       http://videobook.vn/HOC-PHOTOSHOP-CHINH-SUA-ANH---CHUYEN-NGHIEP/vi/bvct/id268/

 Tham gia khóa học bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết để tạo ra những sản phẩm đồ họa tuyệt đẹp bằng Photoshop, người học có thể học trực tiếp trên Video cũng như giáo trình được biên soạn sẵn một cách nhanh chóng, dễ hiểu và đơn giản nhất. Chỉ với chi phí 20 nghìn với hình thức thanh toán bằng thẻ cào điện thoại - Học mọi nơi, mọi lúc, thanh toán dễ dàng - chỉ có trên VideoBook.vn

Chúc các bạn thành công !

Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định
Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định
Bắt đầu làm việc với Adobe Photoshop 
Môi trường làm việc của Adobe Photoshop và ImageReady bao gồm những menu lệnh ở phần trên của 
màn hình, rất nhiều công cụ và các Palette để chỉnh sửa và thêm các thành tố khác cho tấm hình. Bạn 
cũng có thể thêm lệnh và filter vào menu bằng cách cài đặt một phần mềm bên ngoài và được gọi là 
các Plug-in. 
Cả Photoshop và ImageReady đều làm việc với ảnh bitmap, kỹ thuật số hoá (là dạng hình có màu liên 
tiếp đã được chuyển thành một loạt những ô vuông nhỏ được gọi là đơn vị Pixel). Trong Photoshop, 
bạn cũng có thể làm việc với hình đồ hoạ vector. Đồ hoạ vector là dạng hình được vẽ bởi các đường 
mềm mại và vẫn giữ được độ sắc nét khi phóng to hoặc thu nhỏ. Trong ImageReady, bạn có thể tạo ra 
các hiệu ứng di chuyển ví dụ như là hình động và hiệu ứng Rollover, để dùng trên trang web. 
Bạn có thể tạo ra hình ảnh từ Photoshop và ImageReady, hoặc bạn có thể nhập hình ảnh vào từ một 
chương trình khác hoặc từ các nguồn như: 
• Hình từ máy ảnh kỹ thuất số
• Hình được lưu lại từ các đĩa CD. 
• Hình được scan. 
• Hình được chụp từ video. 
• Những hình được vẽ từ các phần mềm khác. 
Khởi động Photoshop và mở một file
Để bắt đầu bạn sẽ khởi động Photoshop và huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
Chú ý: Thường thì bạn không tự mình huỷ bỏ những giá trị mặc định. Tuy nhiên, khi bạn học cuốn sách 
này, bạn sẽ huỷ bỏ nó mỗi lần bạn khởi động Photoshop để bạn có thể có cùng một thiết lập với những 
lời hướng dẫn của chúng tôi.  
1. Khởi động Photoshop và ngay lập tức nhấn Ctrl-Alt-Shift để huỷ bỏ những thiết lập mặc định. 
2. Khi có 3 thông báo xuất hiện:  
• Nhấn Yes để khẳng định rằng bạn muốn xoá tài liệu Adobe Photoshop Settings. 
• Nhấn No để đóng thông báo lại. 
• Nhấn Close để đóng màn hình chào mừng của Photoshop. 
Môi trường làm việc của Photoshop xuất hiện tương tự như hình dưới. 
Chú ý: Hình dưới đây là phiên bản Photoshop chạy trên hệ điều hành Mac OS. Ở Windows, sắp xếp 
của các bảng vẫn như nhau nhưng giao diện thì khác nhau.  

Bình luận

Mã số : 4543045
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 09/04/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!