Công Ty Đại Chúng Là Gì?

2,2 triệu

60 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Tân Bình Hồ Chí Minh

Công ty đại chúng công bố thông tin trong những trường hợp nào?


Theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia: Công ty đại chúng là công ty huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các tổ chức môi giới chứng khoán.

Theo Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau:

a) Công ty đã góp vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;

b) Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 16.


Đối với thông tin đăng ký công ty đại chúng, việc công bố thông tin được quy định tại Điều 9 Thông tư 96/2020/TT-BTC. Theo đó, trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn thành việc đăng ký công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty đại chúng có trách nhiệm công bố trở thành công ty đại chúng. kèm theo việc công bố thông tin về công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty, hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Công bố thông tin định kỳ

Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định việc công bố thông tin định kỳ của công ty đại chúng như sau:

Đầu tiên, Công ty đại chúng công bố thông tin với báo cáo tài chính thường niên

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được phê duyệt theo các nguyên tắc sau:

a) Báo cáo tài chính phải bao gồm tất cả các báo cáo, phụ lục, giải trình theo quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

  • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác thì công ty đại chúng phải công bố hai báo cáo: báo cáo tài chính năm của đơn vị mình và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

  • Trường hợp công ty đại chúng là đơn vị kế toán cấp trên và đơn vị trực thuộc tự tổ chức bộ máy kế toán thì phải công bố báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm theo quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp;

  • Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ của tổ chức khác và cũng là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tự tổ chức bộ máy kế toán thì công ty đại chúng phải công bố 02 báo cáo: báo cáo tài chính hợp nhất năm và báo cáo tài chính năm hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp; 
Izinew.com
https://izinew.com/medicinal-plants-around-us/
https://izinew.com/common-diseases-of-the-liver/
https://izinew.com/common-diseases-of-the-heart/
https://izinew.com/common-diseases-of-the-joints/
https://izinew.com/blood-pressure-diseases-causes-and-prevention/
https://izinew.com/neuropathy-cause-symptoms/
https://izinew.com/common-gynecological-diseases-and-prevention/
https://izinew.com/common-cancer-symptoms-symptoms-how-to-prevent/
https://izinew.com/how-to-be-confident-in-all-areas-life/
https://izinew.com/what-is-love-shades-of-love/
https://izinew.com/physiological-weakness-female-sexual-dysfunction/
https://izinew.com/physiological-weakness-male-sexual-dysfunction/
https://izinew.com/how-to-make-a-small-waist-more-beautiful/
https://izinew.com/natural-beautiful-hair-without-maintenance/
https://izinew.com/how-to-have-beautiful-and-healthy-nails/
https://izinew.com/how-to-make-beautiful-eyes/
https://izinew.com/famous-models-and-movie-actors-of-all-time/
https://izinew.com/womens-office-fashion/
https://izinew.com/how-to-coordinate-clothes-for-teenage-boys-and-girls/
https://izinew.com/effects-of-exercising-in-the-gym/
https://izinew.com/what-is-yoga-the-birth-of-yoga-the-effects-of-yoga-bring/
https://izinew.com/history-of-the-stock-market/
https://izinew.com/history-of-the-gold-market-development-and-trading/
https://izinew.com/what-is-forex-transaction-process/
https://izinew.com/what-is-tourism-famous-tourist-attractions-in-europe/
https://izinew.com/features-of-european-culinary-culture/
https://izinew.com/rat-year-horoscope-horoscope-12-animals/


Bình luận

HẾT HẠN

0901 374 899
Mã số : 16398468
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 02/10/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn