Khóa Học “Quản Trị Vốn Lưu Động” Được Hỗ Trợ Kinh Phí Đến 85% Kinh Phí Từ Nguồn Ngân Sách Nhà Nước

Liên hệ

Số 59, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội


KHÓA HỌC “QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG” ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẾN 85% KINH PHÍ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  Dù doanh nghiệp của bạn có ở quy mô nào và đang hoạt động trong lĩnh vực nào thì vốn lưu động luôn là phần quan trọng nhất của hoạt động kinh doanh. Vốn lưu động (cơ bản bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu và hàng tồn kho) là những tài sản nhạy cảm nhất với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cũng là những tài sản có mức độ rủi ro cao đòi hỏi phải có một hệ thống quản trị hiệu quả.

 Những sai sót nhỏ trong quá trình quản trị có thể dẫn đến những tổn thất lớn của vốn lưu động, chẳng hạn sự mất mát về tiền mặt, phát sinh các khoản nợ khó đòi, bị chiếm dụng vốn hay chi phí duy trì hàng tồn kho cũng là vấn đề nan giải của bất kỳ doanh nghiệp nào do luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các tài sản của doanh nghiệp và là nguyên nhân trực tiếp gây nên chi phí vận hành tại các doanh nghiệp. Những vấn đề này diễn ra hàng ngày và ảnh hưởng rất lớn đến đến khả năng vận hành hiệu quả của doanh nghiệp.

 Bộ máy kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung vẫn còn đặt trọng tâm vào việc ghi chép nhiều hơn quản trị. Ngay cả những người có kinh nghiệm lâu năm vẫn tập trung vào việc ghi chép và báo cáo sao cho chính xác mà khó có khả năng tính được hiệu quả sử dụng vốn và cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp.

Nhằm kịp thời phổ biến các kiến thức liên quan tới tài chính - kế toán đến các cơ quan, doanh nghiệp, trong khuôn khổ chương trình mục tiêu đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội  tiến hành mở khóa học  ngắn hạn về “Quản trị vốn lưu động” giúp Doanh nghiệp có một giải pháp toàn diện về quản trị tài chính các dòng vốn lưu động của doanh nghiệp giúp cho việc tối ưu hóa việc huy động và sử dụng tiền mặt, quản lý hiệu quả các khoản phải thu, hàng tồn kho của doanh nghiệp và tiên lượng rủi ro có thể phát sinh.

1 - NỘI DUNG

* Chuyên đề 1: Quản trị dòng tiền trong Doanh nghiệp

* Chuyên đề 2: Quản trị tài chính các khoản phải thu

* Chuyên đề 3: Quản trị tài chính hàng tồn kho

2 - ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Ban lãnh đạo Doanh nghiệp và quản lý các cấp trong doanh nghiệp; bộ phận Kế toán; chuyên viên tài chính; chuyên viên phân tích dự án đầu tư, cá nhân có quan tâm đến quản trị tài chính.

3 - MỤC TIÊU

“Nhiều doanh nghiệp than phiền rằng, trong sổ sách, họ luôn thấy mình có lãi nhưng trong két lại không thấy tiền đâu. Từ chỗ mất kiểm soát dòng tiền, họ đi vào nợ nần, thâm hụt tài chính và kết cục phá sản là tất yếu”

Ông Nguyễn Hoài Nam, TGĐ Berjaya Việt Nam 

Bất kỳ tổ chức nào cũng cần tiền mặt để thực hiện các nghiệp vụ thanh toán. Tài sản bằng tiền được coi là có tính lưu động cao nhất và là cơ sở quan trọng đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Trong khuân khổ chương trình này giúp học viên nâng cao kỹ năng về Quản trị dòng tiền cho doanh nghiệp.

        Ngoài ra, khóa học sẽ trang bị cho học viên quản trị các khoản phải thu, khả năng phòng ngừa, phát sinh các khoản phải thu khó đòi và thu hồi công nợ hiệu quả. Đưa ra các chính sách bán chịu linh hoạt.

        Trong quản trị Hàng tồn kho học viên sẽ nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kiểm soát Hàng tồn kho và quản lý tồn trữ một cách hiệu quả, chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp. Nhận dạng các chi phí có liên quan đến hàng tồn kho và các công cụ thành công trong quản lý hàng tồn kho: Quản lý các nhà cung cấp, xác định lượng dự trữ tối ưu. Xác định và tối ưu hóa chi phí hàng tồn kho, áp dụng các phương pháp quản lý hiệu quả Hàng tồn kho ở các nước công nghiệp phát triển trong điều kiện các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam.

4 - THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian: Khai giảng: 22/07/2013 (từ 18h00-21h00)

- Lịch học: Thứ 2,3,4,5,6 (học trong 6 buổi tối). 

Địa điểm: Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw - Số 59 Láng Hạ, Ba Đình, HN

Học Phí: 4 000 000 đ

Ưu đãi: Được hỗ trợ 85% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước. Học viên chỉ phải nộp: 600.000 đ/hv bao gồm tiền in tài liệu, teabreak giữa giờ nghỉ.

Giảng viên: Gồm các Giảng viên - Chuyên gia giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Tài chính – kế toán, cùng các Nhà quản lý các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Nước ngoài.

Chứng nhận: được cấp bởi VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ DAVILAW

Đăng ký: Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ DAVILAW

Số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04.6275.6666 (114) -6275.0943 ; DĐ: 0914 899 694 – 0906 142 797 (Mss Hồng)

Email: hongpt@davilaw.vn ; Website: http://davilaw.vn

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

LỚP QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP


TT

Nội dung

Ngày học

Số buổi

Giảng viên

Dự kiến

1.

Chuyên đề 1: Quản trị dòng tiền trong Doanh nghiệp 

-  Dòng tiền - Mạch máu trong cơ thể doanh nghiệp

- Nhận diện dòng tiền của DN

- Phương pháp xác định dòng tiền của DN

- Phân tích dòng tiền của doanh nghiệp

- Dự báo dòng tiền của doanh nghiệp

- Các biện pháp quản trị dòng tiền của doanh nghiệp

- Tình huống thực hành

22/07/2013

23/07/2013

24/07/2013

03

 

1. TS. Vũ Văn Ninh- Chuyên gia tư vấn tài chính DN- Phó trưởng bộ môn tài chính DN - HVTC

2. Ts. Vũ Công Ty – Trưởng khoa TCDN – Học viên tài chính

 

3. Ths/NCS Nguyễn Tuấn Dương – Giảng viên bộ môn Tài chính DN - HVTC

2.

Chuyên đề : Vốn lưu động và nhu cầu vốn lưu động

- Nhận diện vốn lưu động trong DN

- Đặc điểm của VLĐ

- Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

- Nhu cầu vốn lưu động

- Các phương pháp dự báo nhu cầu vốn lưu động

- Mô hình tài trợ vốn lưu động của DN

- Tình huống thực hành 

3.

Chuyên đề: Quản trị khoản phải thu

- Nợ phải thu- Nguồn gốc hình thành

- Tín dụng thương mại & các yếu tố của chính sách tín dụng

- Quản trị nợ phải thu khách hàng

+ Phân tích và phân loại khách hàng

+ Xác định hạn mức và điều khoản tín dụng

+ Dự kiến nợ phải thu trung bình

+ Theo dõi khoản phải thu của khách hàng

+ Chiết khấu thanh toán

+ Trích lập dự phòng nợ khó đòi và tác động của trích lập dự phòng tới hiệu quả hoạt động

+ Giải pháp xử lý nợ quá hạn

+ Tình huống thực hành

25/07/2013

01

4.

Chuyên đề 3: Quản trị vốn tồn kho 

- Vốn tồn kho và thành phần của vốn tồn kho

- Tầm quan trọng của việc quản lý vốn tồn kho hiệu quả.

- Các nguyên tắc kiểm soát tồn kho. Kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ

- Quản trị hàng tồn kho

+ Phương pháp xác định dự trữ vốn tồn kho (EOQ, JIT)

+  Xác định điểm tái đặt hàng

+ Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- Tình huống thực hành

26/07/2013

01

5.

Liên hoan, giao lưu lớp học 

 

01 

 

6.

Tổng số

 

06

 

 

 


Thông tin chung

Thời gian đào tạo 22/7/2013
Địa điểm học 59 Láng Hạ, Hà Nội

Bình luận

HẾT HẠN

0462 756 666
Mã số : 7957820
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 15/07/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn