Khóa Học Tiện Đảm Bảo Việc Làm

1,6 triệu

161 - 165 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5


ĐẢM BẢO 100% VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

LỚP TIỆN CƠ BẢN

Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối

Học phí: 1.600.000đ/5 tuần – 1 tuần học 5 buổi

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

Giảm 15% học phí cho học viên thuộc: 

 Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

 Giảm 10% -> 15% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ 

Giảm 15% học phí cho học viên thuộc: 

Hộ nghèo, gia đình khó khăn

Tái hòa nhập cộng đồng

Thương binh, bệnh binh

Con thương binh, con bệnh binh

Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Bài 1 :  An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 

Quy tắc chung về kỹ thuật an toàn trong xưởng cơ khí

Quy tắc an toàn khi làm việc trên máy tiện, máy mài dụng cụ

Vệ sinh công nghiệp

Bài thực hành số 1: Các phương pháp bội trơn và vệ sinh công cụ

Bài 2: Đo lường cơ khí

Khái niệm về đo lường

Các loại dụng cụ đo

Bài thực hành số 2: Thực hành đo lường (thước cặp, panme đồng hồ so 1/100)

Bài 3: Đọc và phân tích bản vẽ kỹ thuật tiện

Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật

Biểu diễn vật thể

Một số ký hiệu quy ước trên bản vẽ cơ khí

Bài thực hành số 3: Đọc bản vẽ chi tiết

Bài 4: Dao tiện

Hình dáng hình học của dao

Vật liệu làm dao

Các loại dao tiện thường dùng

Bài thực hành số 3:

Mài dao tiện ngoài

Mài dao vai, mài dao phá đầu thẳng

Mài dao cắt rãnh

Chế tạo và mài dao hợp kim cứng tiện ngoài

Bài 5: Vận hành và bảo dưỡng máy tiện vạn năng

Cấu tạo của máy tiện

Các phụ tùng kèm theo, công dụng của các phụ tùng

Quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tiện

Bài thực hành số 4:

Kiểm tra và điều chỉnh thông số trên máy tiện

Vận hành và bảo dưỡng máy tiện

Bài 6: Phương pháp gia công mặt trụ ngoài

Các yếu tố cơ bản

Phương pháp gá đặt khi tiện trụ ngắn, trụ dài

Tiện mặt đầu và khoan lỗ tâm

Sai hỏng, phương pháp kiểm tra

Các loại dao thường dùng

Chế độ cắt khi tiện ngoài

Các sơ đồ cắt khi tiện trụ bậc

Các khuyết tật, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

Cắt rãnh ngoài, cắt đứt

Bài thực hành số 5: 

Gá phôi trên máy tiện

Gá dao cắt trên máy tiện

Cắt phôi đúng chiều dài yêu cầu

Bài thực hành số 6:

Gá đặt dao tiện ngoài lên máy tiện

Tiện trụ ngoài đạt kích thước đường kính và chiều dài theo yêu cầu

Bài thực hành số 7: 

Tiện chi tiết chốt

Bài thực hành số 8:

Tiện mũi chống tâm

Chỉnh ụ động thẳng với tâm máy

Bài thực hành số 9: 

Tiện trụ trơn Ø35x120 ±0.02

Bài thực hành số 10:

Tiện trụ bậc

Bài 7: Ôn tập, kiểm tra

LỚP TIỆN LỖ, TIỆN CÔN, LĂN NHÁM

Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối

Học phí: 2.000.000đ/6 tuần – 1 tuần học 5 buổi

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. CHƯƠNG I: TIỆN LỖ

BÀI 1: MŨI KHOAN - MÀI MŨI KHOAN

Cấu tạo của mũi khoan

Các thông số hình học của mũi khoan

Ảnh hưởng của các thông số hình học của mũi khoan đến quá trình cắt

Mài mũi khoan

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 2: KHOAN LỖ TRÊN MÁY TIỆN

Yêu cầu kỹ thuật khi khoan lỗ

Phương pháp gia công, dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 3: DAO TIỆN LỖ - MÀI DAO TIỆN LỖ

Cấu tạo của dao tiện lỗ

Các thông số hình học của dao tiện lỗ ở trạng thái tĩnh

Sự thay đổi thông số hình học của dao tiện khi gá dao

Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao tiện lỗ đến quá trình cắt

Mài dao tiện lỗ

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 4: TIỆN LỖ SUỐT

Đặc điểm của lỗ suốt

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện lỗ suốt

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 5: TIỆN LỖ BẬC

Đặc điểm của lỗ bậc

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện lỗ bậc

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 6: TIỆN LỖ KÍN

BÀI 7: TIỆN RÃNH TRONG LỖ

 

II. CHƯƠNG II: TIỆN CÔN

BÀI 8: KHÁI NIỆM VỀ MẶT CÔN

Các thông số cơ bản của mặt côn

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện côn

Các phương pháp tiện côn

Phương pháp kiểm tra mặt côn

BÀI 9: TIỆN CÔN BẰNG DAO RỘNG LƯỠI

Phương pháp tiện côn ngoài

Phương pháp tiện côn lỗ

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Phương pháp kiểm tra mặt côn

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 10: TIỆN CÔN BẰNG CÁCH XOAY XIÊN BÀN TRƯỢT DỌC

BÀI 11: TIỆN CÔN BẰNG CÁCH XÊ DỊCH NGANG Ụ ĐỘNG

BÀI 12: PHƯƠNG PHÁP TIỆN CÔN BẰNG THƯỚC CÔN

III. CHƯƠNG III: LĂN NHÁM, LĂN ÉP

BÀI 13: LĂN ÉP BỀ MẶT

Đặc tính của việc lăn ép bề mặt

Phương pháp lăn ép trên máy Tiện

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành lăn ép

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 14: LĂN NHÁM BỀ MẶT

Đặc tính của việc lăn nhám

Phương pháp lăn nhám trên máy Tiện

Các bước tiến hành lăn nhám

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 15: ÔN TẬP - KIỂM TRA

 

 LỚP TIỆN REN

 
Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối

Học phí: 2.000.000đ/5 tuần – 1 tuần học 5 buổi

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. CHƯƠNG I: TIỆN REN TAM GIÁC

BÀI 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ REN TAM GIÁC

Các thông số cơ bản của ren tam giác hệ Met và hệ Inch

Các phương pháp lấy chiều sâu cắt khi tiện ren tam giác

Các phương pháp dẫn dao theo đường ren cũ sau mỗi lát cắt

Tính toán độ bánh răng thay thế, điều chỉnh máy

BÀI 2: DAO TIỆN REN TAM GIÁC - MÀI DAO TIỆN REN

Cấu tạo của dao tiện ren tam giác ngoài và trong

Các thông số hình học của dao tiện ở trạng thái tĩnh

Sự thay đổi thông số hình học của dao tiện khi gá dao

Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao tiện đến quá trình cắt

Mài dao tiện

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 3: TIỆN REN TAM GIÁC NGOÀI

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren tam giác ngoài 

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 4: TIỆN REN TAM GIÁC TRONG

II. CHƯƠNG II: TIỆN REN VUÔNG

BÀI 5: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ REN VUÔNG

Các thông số cơ bản của ren vuông

Các phương pháp lấy chiều sâu cắt khi tiện ren vuông

Tính toán bộ bánh răng thay thế, điều chỉnh máy

BÀI 6: DAO TIỆN REN VUÔNG - MÀI DAO TIỆN REN

Cấu tạo của dao tiện ren vuông ngoài và trong

Các thông số hình học của dao tiện ngoài trạng thái tĩnh

Sự thay đổi thông số hình học của dao tiện khi gá dao

Ảnh hưởng của các thông số hình học của dao tiện đến quá trình cắt

Mài dao tiện

Vệ sih công nghiệp

BÀI 7: TIỆN REN VUÔNG NGOÀI

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren vuông ngoài

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 8: TIỆN REN VUÔNG TRONG

III. CHƯƠNG III: TIỆN REN THANG

BÀI 9: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TIỆN REN THANG

Các thông số cơ bản của ren thang

Các phương pháp lấy chiều sâu cắt khi tiện ren thang

Tính toán bộ bánh răng thay thề, điều chỉnh máy

BÀI 10: DAO TIỆN REN THANG - MÀI DAO TIỆN REN

Cấu tạo của dao tiện ren thang ngoài và trong

Các thông số hình học của dao tiện ở trạng thái tĩnh

Sự thay đổi của thông số hình học khi gá dao

Ảnh hưởng của thông số hình học của dao tiện đến quá trình cắt

Mài dao tiện

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 11: TIỆN REN THANG NGOÀI

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện ren thang ngoài

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 12: TIỆN REN THANG TRONG

BÀI 13: ÔN TẬP - KIỂM TRA

 LỚP TIỆN GÁ LẮP PHỨC TẠP

 
Khai giảng thường xuyên, có lớp sáng, chiều, tối

Học phí: 2.600.000đ/6 tuần – 1 tuần học 5 buổi

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ theo quy định

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. CHƯƠNG I: TIỆN LỆCH TÂM - TIỆN ĐỊNH HÌNH

BÀI 1: TIỆN TRỤC LỆCH TÂM GÁ TRÊN MÂM TIỆN 4 VẤU

Các đặc điểm cơ bản của trục lệch tâm

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công trục lệch tâm

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp. 

BÀI 2: TIỆN BẠC LỆCH TÂM BẰNG PHƯƠNG PHÁP RÀ GÁ

Các đặc điểm cơ bản của bạc lệch tâm

Yêu cầu kỹ thuật khi gia công bạc lệch tâm

Phương pháp gia công tâm

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp.

BÀI 3: TIỆN BẠC LỆCH TÂM TRÊN MÂM CẶP 3 VẤU TỰ ĐỊNH TÂM

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 4: TIỆN TRỤC LỆCH TÂM GÁ TRÊN 2 MŨI TÂM

Phương pháp gia công

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm

Vệ sinh công nghiệp.

BÀI 5: TIỆN MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG CÁCH PHỐI HỢP 2 CHUYỂN ĐỘNG

Các đặc điểm cơ bản của mặt định hình

Yêu cầu kỹ thuật khi tiện mặt định hình cơ bản của mặt định hình

Phương pháp gia công bằng phối hợp hai chuyển động

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp. 

BÀI 6: TIỆN MẶT ĐỊNH HÌNH BẰNG DAO ĐỊNH HÌNH

Các loại dao định hình

Phương pháp tiện mặt định hình bằng dao định hình

Dạng sai hỏng, nguyên nhân và biện pháp đề phòng

Kiểm tra sản phẩm.

Vệ sinh công nghiệp

II. CHƯƠNG II: TIỆN CHI TIẾT CÓ GÁ LẮP PHỨC TẠP

BÀI 7: TIỆN TRỤ DÀI KÉM CỨNG VỮNG DÙNG GIÁ ĐỠ DI ĐỘNG

Yêu cầu kỹ thuật của trục dài

Công dụng và cách sử dụng giá đỡ di động

Phương pháp tiện trụ dài dùng giá đỡ di động

Xác định các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

Kiểm tra

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 8: TIỆN TRỤC DÀI KÉM CỨNG VỮNG DÙNG GIÁ ĐỠ CỐ ĐỊNH

Công dụng và cách sử dụng giá đỡ cố định

Phương pháp tiện trục kém cứng vững dùng giá đỡ cố định

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

Kiểm tra

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 9: TIỆN CHI TIẾT GÁ TRÊN KE

Đặc điểm của chi tiết gá trên ke

Phương pháp tiện chi tiết gá tên ke

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

BÀI 10: TIỆN CHI TIẾT GÁ TRÊN BÀN XA DAO MÁY TIỆN

Đặc điểm của chi tiết gá trên bàn xa dao máy tiện

Phương pháp tiện chi tiết gá trên bàn xa dao máy tiện

Các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục

Các bước tiến hành

Kiểm tra

Vệ sinh công nghiệp

BÀI 11: ÔN TẬP - KIỂM TRA

Đăng ký và học tại: Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

 - Mrs Hoa: 0907961754

 - Mrs Nga:  076.667.2620

 - Trường TCN KTCN Hùng Vương. ĐC: 161-165 Nguyễn Chí Thanh,P12.Q5.

    ĐT: (028) 38558016. Website: www.tuyensinhhungvuongtech.edu.vn

 

 Thông tin chung

Thời gian đào tạo 5 tuần
Địa điểm học Trường TCN KỸ thuật Công nghệ Hùng Vương
Bằng cấp Chứng chỉ nghề

Bình luận

0283 855 8016
Mã số : 5207459
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 02/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn