Khai Giảng Các Khóa Học Cadcamcnc Tại Trungtâm Cadcamcnc Tech

Liên hệ

47/33 Đường Tx13, P.thạnh Xuân, Quận 12, Tp.hcm, VnKHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC CADCAMCNC TẠI TRUNGTÂM CADCAMCNC TECH
Website : http://cadcamcnctech.com/ - http://thaihungcnc.com/
Email : cadcamcnctechnology@gmail.com
Khóa học Lập Trình Phay CNC 3D trên MasterCam X7
Nội dung khóa học Lập trình Phay CNC sản phẩm 3D trên
MASTERCAM X7
TT - Nội dung
1 : Introduction to MASTERCAM Giới thiệu về MASTERCAM Nguyên lí thiết kế Giao diện, cách thức làm việc
2 :3D Modeling :Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam
3 : 3D Sketch :(tt) Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam (tt)
4 : 3D Sketch :(tt) Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam (tt)
5 : 3D Sketch :(tt) Vẽ chi tiết 3D trong môi trường Mastercam (tt)
6 : Introduction to Mill 3D: Giới thiệu về lập trình phay 3 trục trong Mastercam
Surface Rough Parallel: Gia công thô chạy dao song song theo theo những mặt được chọn
Surface Rough Radial: Gia công chay dao theo hướng kính
7 : Surface Rough Project :Gia công thô bắng cách chiếu đường dao lên mặt được chọn
Surface Rough Plowline: Gia công thô theo đường sinh
Surface Rough Contour :Gia công thô bề mặt theo hướng xoắn từ trên xuống
8 :Surface Rough Restmill :Gia công vét lại lượng du nguyên công trước để lại
Surface Rough Pocket :Gia công phá thô hốc
Surface Rough Plunge :Gia công thô an dao hướng thẳng đứng
9 : Surface Finish Parallel :Gia công tinh chạy dao song song theo mặt đã được chọn
Surface Finish Radial :Gia công tinh theo hướng kính
Surface Finish Project :Gia công tinh chiếu đường chạy dao lên mặt đã được chọn
10 :Surface Finish Plowline :Gia công tinh theo đường sinh
Surface Finish Contour :Gia công tinh bề mặt theo hướng xoắn từ trên xuống
Surface Finish Shalow :Gia công tinh mặt nhìn từ hướng chiếu
11: Surface Finish Pencil :Gia công tinh các góc của về mặt gia công
Surface Finish Scallop :Gia công tinh bằng cách Scall đường gia công theo mặt
Surface Finish Blend :Gia công tinh bằng cách trùm mặt theo biên dạng đường dẫn
12 : Process Manager Post Processor :Quản lí chương trình gia công bằng Process Manager Hiệu chỉnh bộ Post Processor trong Mastercam
13 : Project I Thực hành chạy chương trình trên máy CNC thực tế.
+ Phân tích biên dạng chi tiết gia công
-Lựa chọn phương pháp gia công tối ưu
- Lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt phù hợp hợp lí
-Truyền chương trình qua máy CNC để gia công thực tế
14 : Project II

-Khóa học Lập trình Tiện CNC trên MasterCam X7
TRUNG TÂM CADCAMCNC TECH
Nội dung khóa học Lập trình Tiện CNC trên MASTERCAM X7
TT - Nội dung
1 : Introduction to MASTERCAM :Giới thiệu về MASTERCAM Nguyên lí thiết kế Giao diện, cách thức làm việc
2 : 2D Sketch :Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam
3 :2D Sketch (tt) :Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam (tt)
4 :2D Sketch (tt): Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam (tt)
5 :2D Sketch (tt): Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam (tt)
6 : Introduction to lather Face :Giới thiệu về lập trình tiện trong Mastercam Lập trình tiện mặt đầu
7 : Lather Rough Lather Finish: Lập trình tiên thô Lập trình tiện tinh
8 : Lather Groove Lather Thread: Lập trình tiện rãnh Lập trình tiện ren
9 : Lather Drill Lather Cutoff:Lập trình khoan Lập trình tiện cắt đứt 10: Lather Canned Lập trình tien theo chu trình
11: Process Manager Post Processor: Quản lí chương trình gia công bằng Process Manager Hiệu chỉnh bộ Post Processor trong Mastercam
12: Project I :Thực hành lập trình gia công trên cơ sở
• Phân tích biên dạng chi tiết gia công
• Lựa chọn phương pháp gia công tối ưu
• Lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt phù hợp hợp lí
13: Project II
14:project III
15: Test Kiểm tra cuối khóa
Khóa học Lập Trình Phay CNC 2D Trên MasterCam X7
TRUNG TÂM CADCAMCNC TECH
Nội dung khóa học Lập trình Phay CNC sản phẩm 2D trên MASTERCAM X7
TT - Nội dung
1: Introduction to MASTERCAM Giới thiệu về MASTERCAM Nguyên lí thiết kế Giao diện, cách thức làm việc
2: 2D Sketch Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam
3: 2D Sketch (tt) Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam (tt)
4: 2D Sketch (tt) Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam (tt)
5: 2D Sketch (tt) Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Mastercam (tt)
6: Introduction to Milling 2D Face Milling Giới thiệu về lập trình phay 3 trục trong Mastercam Lập trình phay mặt phẳng
7: Contour Milling Lập trình phay theo biên dạng
8: Pocket Milling Lập trình gia công hốc
9: Engraving Thread Milling Lập trình gia công khắc chữ Lập trình phay ren
10: Circle Milling Helix Bore Milling Lập trình phay lỗ Lập trình phay lỗ theo kiểu Helix
11: Process Manager Post Processor Quản lí chương trình gia công bằng Process Manager Hiệu chỉnh bộ Post Processor trong Mastercam
12: Project I Thực hành lập trình gia công trên cơ sở • Phân tích biên dạng chi tiết gia công • Lựa chọn phương pháp gia công tối ưu • Lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt phù hợp hợp lí
13: Project II
14: Project III
15: Test Kiểm tra cuối khóa

-Khóa học Thiết kế Cơ Bản trên CREO-PROE
TRUNG TÂM CADCAMCNC TECH
Nội dung khóa học Thiết kế Cơ Bản trên CREO-PROE
TT - Nội dung
Modeling
1: Introduction to Creo (Pro/ENGINEER) Giới thiệu về Creo (Pro/ENGINEER)
• Nguyên lí thiết kế theo tham số
• Giao diện, cách thức làm việc 2D Sketch Vẽ tiết diện 2D trong môi trường Sketch
2: Extrude (solid, thin, cut) Round: Xây dựng vật thể khối dạng đùn Bo tròn Revolve (solid, thin, cut) Chamfer :Xây dựng vật thể khối dạng tròn xoay Vạt cạnh
3: Sweep (solid, thin, cut): Xây dựng vật thể khối dạng quét tiết diện theo đường dẫn Blend (solid, thin, cut): Xây dựng vật thể khối dạng phủ mặt qua các tiết diện
4: Hole Tạo các loại lỗ thẳng, lỗ bậc, lỗ ren Draft Tạo mặt vát cho chi tiết
5: Shell Tạo thành mỏng cho chi tiết Rib Tạo gân cho chi tiết Copy & Pattern Giới thiệu các kiểu copy, tạo mảng trong Creo (Pro/ENGINEER)
6: Practising design :Thực hành vẽ một số sản phẩm đơn giản
Assembly
7: Assembling & Exploding :Lắp ráp các chi tiết rời thành cụm chi tiết Phân rã cụm chi tiết để minh họa quá trình lắp ráp
Drawing
8: Drawing Views & Dimension: Trình bày các hình biểu diễn, thước trong bản vẽ chi tiết
9: Tolerance & Anotation :Ghi dung sai, yêu cầu kĩ thuật
Project I
10: Vẽ, trình bày bản vẽ 2D (*) Vẽ lại sản phẩm từ bản vẽ KT (theo tiêu chuẩn ISO,ANSI, JIS) Tạo bản vẽ mẫu trong Creo (Pro/ENGINEER) Trình bày bản vẽ theo tiêu chuẩn TCVN Xuất bản vẽ sang AutoCAD để xử lí, in ấn
Project II
11: Vẽ lắp Vẽ lại các chi tiết từ bản vẽ
12: Lắp ráp và phân rã cụm chi tiết
Project III
13 14: Đo, vẽ mẫu thực tế Sử dụng thước lá, thước cặp 1/50, dưỡng đo bán kính để đo và vẽ lại các sản phẩm đơn giản
15: Test Tổng kết – Kiểm tra
Khóa học Lập trình Phay CNC trên CREO-PROE
TT - Nội dung
1: Introduction to Pro/NC Face Milling Giới thiệu về lập trình phay 3 trục trong Pro/ENGINEER Lập trình phay mặt phẳng
2: Volume Milling Lập trình phay Volume
3: Volume Milling Lập trình phay Volume
4: Volume Milling Local Milling Lập trình phay Volume Lập trình phay Local
5: Profile Milling Lập trình phay các bề mặt thẳng đứng và nghiêng
6: Surface Milling Lập trình phay các mặt cong phức tạp
7: Trajectory Milling Lập trình phay theo quĩ đạo 2D & 3D
8: Hole Making Lập trình gia công lỗ
9: Engraving Thread Milling Lập trình gia công khắc chữ Lập trình phay ren
10: Rough Milling Rerough Milling Lập trình phay thô và tinh dùng trong công nghệ phay tốc độ cao
11: Process Manager Post Processor Quản lí chương trình gia công bằng Process Manager Hiệu chỉnh bộ Post Processor trong Pro/ENGINEER
12: Project I Thực hành lập trình gia công trên cơ sở • Phân tích bề mặt chi tiết gia công • Lựa chọn phương pháp gia công tối ưu • Lựa chọn dụng cụ cắt và chế độ cắt phù hợp hợp lí
13: Project II
14: Project III
15: Test Kiểm tra cuối khóa

Nội dung khóa học Thiết Kế Khuôn Nhựa trên CREO-PROE
TT - Nội dung
1.2: Kiến thức cơ sở Công nghệ ép phun
• Thiết kế sản phẩm dùng trong công nghệ ép phun
• Vật liệu nhựa trong công nghệ ép phun
• Kết cấu, phân loại, nguyên lí hoạt động máy ép nhựa Khuôn ép nhựa
• Cấu tạo khuôn ép nhựa : chức năng, nhiệm vụ các bộ phận trong khuôn
• Phân loại khuôn ép nhựa
• Giới thiệu một số kết cấu điển hình trong khuôn
• Phân tích tính công nghệ của một số bộ khuôn đã thiết kế
3: Thiết kế khuôn trên Creo(Pro/ENGINEER) Qui trình thiết kế khuôn trong (Creo)Pro/ENGINEER
4: Các kĩ thuật tách khuôn thủ công
5: Các kỹ thuật tách khuôn tự động
6: Tách khuôn có lõi mặt bên
7: Tách khuôn nhiều sản phẩm (giống nhau và khác nhau)
8: Thiết kế hệ thống dẫn nhựa Thiết kế hệ thống làm mát
9: Thiết kế moldbase với thư viện family table
10: Thiết kế moldbase với thư viện family table
11: Plastic Avisor Giới thiệu về modunl Plastic Asvisor , đường lối phân tích trong Plastic Asvisor
12: Phân tích điền đầy, bảo áp, làm nguội, dự đoán khuyết tật trong quá trình ép phun
13: Kĩ thuật cân bằng dòng chảy trong khuôn có nhiều sản phẩm khác nhau
14: Project Tính toán thiết kế một bộ khuôn hoàn chỉnh
15: Tổng kết – Kiểm tra

Nội dung khóa học Lập trình và vận hành máy Tiện CNC
TT Bài học - Nội dung
I. PHẦN LẬP TRÌNH
1. Tổng quan công nghệ Tiện CNC
2. Sơ lược về cơ cấu máy Tiện CNC
3. Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
4. Bài tập xác định tọa độ điểm
5. Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
6. Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
7. Cấu trúc chương trình Tiện CNC hệ Fanuc
8. Các mã lệnh lập trình - Viết vào máy và chạy một chương trình CNC
9. Viết đầy đủ một chương trình Tiện CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
10. Các thao tác vận hành trên máy CNC :
- Tắt, mở máy
- Chức năng các nút trên Panel điều khiển.
- Cách thiết lập dao, phôi
- Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công
- Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC
- Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
11. Chu trình gia công
- Viết chu trình gia công Thô dọc trục G71
- Viết chu trình gia công Thô hướng kính G72
- Viết chu trình gia công Thô chép hình G73
- Viết chu trình gia công mặt đầu G94
- Viết chu trình gia công Tinh G70
- Viết chu trình gia công Ren G32,G76,G92
- Viết chu trình gia công Rãnh G74, G75
- Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
12. Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro
13. Bài tập lập trình tổng hợp
II. PHẦN VẬN HÀNH
1. Thao tác với panel điều khiển
2. Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
3. Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hang loạt
4. Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
5. Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
6. Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
7. Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
8. Khắc phục sự cố:
- Gãy dao khi gia công
- Mất điện
KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO
1. Nắm được cấu trúc tổng quát của máy Tiện CNC
2. Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
3. Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
4. Biết được trình tự vận hành máy Tiện CNC
5. Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
6. Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
7. Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính.
Nội dung khóa học lập trình và vận hành máy Phay CNC
TT Bài học - Nội dung
I. PHẦN LẬP TRÌNH
1. Tổng quan công nghệ Phay
2. Sơ lược về cơ cấu máy Phay CNC
3. Xác định tọa độ các điểm dựa theo kích thước bản vẽ
4. Bài tập xác định tọa độ điểm
5. Các lệnh nội suy cơ bản, lập trình tương đối, tuyệt đối: G0, G1, G2, G3
6. Mô phỏng biên dạng gia công trên Cimco Edit
7. Cấu trúc chương trình Phay CNC hệ Fanuc
8. Các mã lệnh lập trình - Viết vào máy và chạy một chương trình CNC
9. Viết đầy đủ một chương trình Phay CNC, đường chạy dao theo biên dạng trên Cimco Edit
10. Các thao tác vận hành trên máy CNC :
- Tắt, mở máy
- Chức năng các nút trên Panel điều khiển.
- Cách thiết lập dao, phôi
- Các cách Set dao lấy gốc toạ độ gia công
- Khai báo gốc tọa độ gia công cho máy CNC
- Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính
- Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
11. Chương trình con
- Viết chương trình cho gia công khỏa mặt
- Viết chương trình cho gia công nhiều biên dạng trên 1 phôi
- Viết chương trình hạ bậc hai bên phôi
- Viết chương trình gia công hốc dạng tròn
- Viết chương trình gia công hốc dạng vuông, chữ nhật
- Khai báo bù trừ dao theo chiều dài và theo bán kính
- Khai báo bù trừ do mòn dao, sai số do gá đặt
12. Các chu trình gia công lỗ: Khoan, khoét, doa, taro
13. Bài tập lập trình tổng hợp
II. PHẦN VẬN HÀNH
1. Thao tác với panel điều khiển
2. Các cách gá đặt phôi, dao, lấy gốc tọa độ trong gia công máy thực
3. Cách lấy gốc tọa độ cho gia công sản phẩm hang loạt
4. Viết chương trình tổng hợp và chạy chương trình ra sản phẩm thực tế
5. Cách đo và kiểm tra kích thước sản phẩm
6. Cách nhập bù trừ nếu sản phẩm có sai số kích thước và dung sai hình học
7. Truyền chương trình từ máy tính sang máy CNC
8. Khắc phục sự cố:
- Gãy dao khi gia công
- Mất điện
-KHẢ NĂNG CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO
1. Nắm được cấu trúc tổng quát của máy phay CNC 3 trục.
2. Nắm được cấu trúc chương trình gia công CNC.
3. Lập chương trình gia công cho các chi tiết đơn giản.
4. Biết được trình tự vận hành máy phay CNC 3 trục.
5. Biết được các nguyên tắc an toàn khi vận hành để đảm bảo an toàn khi gia công.
6. Lập trình và vận hành một cách thành thạo trên thiết bị được đào tạo.
7. Giao tiếp dữ liệu giữa máy CNC và máy vi tính.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO
Các đối tượng muốn học nhằm mục tiêu là cán bộ vận hành máy CNC trong các công ty cơ khí, CBGD các trường đào tạo nghề, sinh viên có định hướng theo lĩnh vực CAD/CAM/CNC
Ghi chú
- Thời gian mỗi buổi học là 4 tiết, thời gian học có thể thay đổi tùy khả năng từng học viên.
- Giáo trình phát miễn phí vào đầu mỗi buổi học
- Học phí :Liên hệ
Liên hệ
- Trung Tâm CADCAMCNCTECH
563/1Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP HCM
- ĐT: 08.62951453 - 0966.568.567-0972 946 678
- Website : http://cadcamcnctech.com/- http://thaihungcnc.com/
- Email : cadcamcnctechnology@gmail.com
CADCAM CNC
Cong ty TNHH Dich Vu & Cong Nghe CADCAMCNC
cadcamcnctech.com
Cong ty TNHH Dich Vu & Cong Nghe CADCAMCNC


cadcamcnctech.comThông tin chung

Bằng cấp Chứng chỉ nghề

Bình luận

0972 946 678
Mã số : 10880505
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 22/12/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn