Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh Tất Cả Các Chuyên Ngành

Liên hệ

26 Đường Láng


  1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-vung-tieng-Anh-chuyen-nganh-tai-chinh-6847

 2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành May mặc: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bang-tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-may-mac-160206

 3. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-ky-thuat-161695

 4. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Môi trường: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-Han-chuyen-nganh-moi-truong-177662

 5. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cao học Hành chính: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-Anh-van-chuyen-nganh-cao-hoc-hanh-chinh-191662

 6. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng - định giá: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-tai-chinh-ngan-hanh-dinh-gia-161698

 7. 400 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng theo thứ tự ABC: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-Tai-chinh-Ngan-Hang-157963 

 8. Từ điển thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng (155 trang): http://www.doko.vn/tai-lieu/Hon-mot-tram-trang-tu-dien-thuat-ngu-tieng-Anh-chuyen-nganh-ngan-hang-va-tai-chinh-159478 

 9. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương mại (1): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-vung-tieng-anh-thuong-mai-191884

 10. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thương mại (2): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-thuong-mai-6782

 11. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-vung-chuyen-nganh-ngan-hang-6844

 12. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (lý thuyết): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-CNTT-Ly-thuyet-6776

 13. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin (bài tập): http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-CNTT-Bai-tap-6775

 14. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện tử viễn thông: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-DTVT-212925

 15. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện, điện tử: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-dien-dien-tu-6777

 16. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-kinh-doanh-6778

 17. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh: http://www.doko.vn/tai-lieu/tieng-Anh-chuyen-nganh-Quan-tri-kinh-doanh-195986

 18. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Bảo hiểm: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-Chuyen-Nganh-bao-hiem-156689

 19. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế hay: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-kinh-te-hay-161684

 20. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-nong-nghiep-191352

 21. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Thủy điện: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-thuy-dien-191358

 22. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hàng không: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-Anh-chuyen-nganh-hang-khong-157758

 23. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-co-khi-215333

 24. 100 câu trắc nghiệm tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí: http://www.doko.vn/luan-van/de-thi-tieng-anh-chuyen-nganh-223094

 25. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cấp thoát nước: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tai-lieu-Thuat-ngu-chuyen-nganh-cap-thoat-nuoc-tieng-anh-Viet-nam-190455

 26. Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ - Bưu chính viễn thông: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-hoc-vien-cong-nghe-buu-chinh-vien-thong-191675

 27. Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thực -phẩm và Công nghệ sinh học: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tieng-anh-chuyen-nganh-cong-nghe-hoa-hoc-cong-nghe-thuc-pham-va-cong-nghe-sinh-hoc-160226

 28. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hàng hải: http://www.doko.vn/tai-lieu/tu-dien-Anh-Viet-chuyen-nganh-hang-hai-6832

 29. Từ điển Anh - Anh - Việt chuyên ngành Kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-dien-cho-nganh-ke-toan-Anh-Anh-Viet-214666

 30. Từ điển Anh - Anh chuyên ngành Kế toán: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-dien-cho-nganh-ke-toan-Anh-Anh-214667

 31. Một số thuật ngữ Anh - Việt chuyên ngành Thuế: http://www.doko.vn/tai-lieu/Bang-Chu-Giai-Tu-va-Cum-Tu-Tieng-Viet-Tieng-Anh-Thuat-Ngu-Thue-176610

 32. Từ điển tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng: http://www.doko.vn/tai-lieu/Tu-Dien-Tieng-Anh-Ky-Thuat-Xay-Dung-215955


Bình luận

Mã số : 7271558
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn