Kết quả tìm kiếm "6se6400-1pc00-0aa0"

Cáp Lập Trình Siemens 6Gk1571-0Ba00-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Cáp Lập Trình Siemens 6Gk1571-0Ba00-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.500

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

22/06/2020

Mô Đun Đầu Ra Siemens 6Es7 193-4Cb00-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mô Đun Đầu Ra Siemens 6Es7 193-4Cb00-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.900

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

20/06/2020

Siemens Vietnam - Stc Việt Nam - 6Es7392-1Am00-0Aa0 - 6Sl3244-0Bb12-1Pa1 - 3Ug46

Siemens Vietnam - Stc Việt Nam - 6Es7392-1Am00-0Aa0 - 6Sl3244-0Bb12-1Pa1 - 3Ug46

Siemens Vietnam Sensor Proximity Inductive Model: 3Rg40113Ag05-Pf (Sie3Rg40113Ag05) Siemens Vietnam Model: 7Mf1564-3Ca00-1Aa1 0-10 Bar/pmax 20 Bar 4-20Ma, 10-36Vdc; Azb/xn179717 Siemens Vietnam Model: 7Mf1564-3Ca00-1Aa1 0-10 Ba
Nguyen Quan Binh 10 Lô O, Kdc Mieu Noi, Dinh Tien Hoang St., W.3, Binh Thanh Dist., Hcmc, Vietnam

0919 *** ***

Hồ Chí Minh

07/08/2015

Model Siemens 6Es7 131-4Bd01-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Model Siemens 6Es7 131-4Bd01-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

1.200

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

19/06/2020

Đế Cắm Siemens 6Es7 193-4Cc20-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Đế Cắm Siemens 6Es7 193-4Cc20-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

2.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

19/06/2020

Mô Đun Đầu Ra Siemens 6Es7 193-4Ca40-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

Mô Đun Đầu Ra Siemens 6Es7 193-4Ca40-0Aa0 -Cty Thiết Bị Điện Số 1

4.300

Huỳnh Thị Trang Ly 141/50E Đường 28, P.6, Q.gò Vấp

0896 *** ***

Toàn quốc

20/06/2020