Chuyên-Chế-Tạo-Thiết-Bị-Áp-Lực,Bồn-Chứa-Công-Nghiệp,Bồn-Inox

Liên hệ

202/H8,Giang Biên,Long Biên,Hà Nội


Hotnine : 0975.215.888 – 0912.329.337

Email: bonbecongnghiep@gmail.com

Website: www.bonbecongnghiep.com.vn

http://www.bonbecongnghiep.com.vn/bonbe/

Sản phẩmClick here view
Bồn xử lý nước thải 100m3 ngày

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn xử lý nước thải 100m3 ngày do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp V


Click here view
Máy hoá hơi 100kg-h lắp trên hệ thống bồn 10 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế,


Click here view
Bồn chứa gas 5 tấn chôn ngầm

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 5 tấn chôn ngầm do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việ


Click here view
Bồn inox và hệ thống đường ống công nghệ

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn inox do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế, chế


Click here view
Hệ thống kho chứa LPG 01

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí công nghiệp, Khí hóa lỏng. Công ty Chúng tôi đã thực hi


Click here view
Hệ thống kho chứa LPG 02

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí công nghiệp, Khí hóa lỏng. Công ty Chúng tôi đã thực hi


Click here view
Các thiết bị trong hệ thống kho chứa LPG

.


Click here view
Hệ thống kho chứa LPG 03

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí công nghiệp, Khí hóa lỏng. Công ty Chúng tôi đã thực hi


Click here view
Bồn chứa LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế,


Click here view
Bồn chứa LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế,


Click here view
Bồn chứa dầu dạng nằm

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn chứa dầu dạng nằm Bồn chứa xăng ,dầu do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việ


Click here view
Bồn chứa dầu 5m3

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn chứa dầu 5m3 Bồn chứa xăng ,dầu do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam


Click here view
Bồn chứa công nghiệp

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Công ty Bồn bể công nghiệp Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trê


Click here view
Bồn inox chứa Bột giấy

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa inox do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế,


Click here view
Bồn inox chứa hóa chất

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn inox do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế, chế


Click here view
Bồn inox dạng trụ đứng

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn inox do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế, chế


Click here view
Bồn inox trong dây truyền công nghệ hiện đại

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn inox do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế, chế


Click here view
Bồn chứa Gas 10 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 10 tấn do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thi


Click here view
Bồn chứa nhựa đường

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa nhựa đường do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thi


Click here view
Bồn chứa nước nóng

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa nước nóng do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiế


Click here view
Bình chứa khí 2m3

Tiêu chuẩn kỹ thuật bình tích khí 2m3
Bình chịu áp lực do Công ty TNHH Bồn bể công nghi


Click here view
Bồn bể các loại

Bồn bể các loại


Click here view
Bồn chứa dầu 2.5m3

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn chứa dầu 2.5m3 Bồn chứa xăng ,dầu do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt N


Click here view
Bồn chứa dầu 3m3

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn chứa dầu 3m3 Bồn chứa xăng ,dầu do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam


Click here view
Bình tích khí 5m3

Tiêu chuẩn kỹ thuật bình tích khí 5m3
Bình chịu áp lực do Công ty TNHH Bồn bể công nghi


Click here view
Si lô xi măng

Công ty Bồn bể công nghiệp Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trên lĩnh vực sản xuất các


Click here view
Bồn chứa dầu dạng nằm

Tiêu chuẩn kỹ thuật Bồn chứa dầu
Bồn chứa xăng ,dầu dạng nằm do Công ty TNHH Bồn bể côn


Click here view
Bồn chứa LPG 5 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 5 tấn do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiế


Click here view
Bồn chứa LPG 15 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 15 tấn do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thi


Click here view
Si lô 100 tấn

Công ty Bồn bể công nghiệp Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu trên lĩnh vực sản xuất các

Sản phẩm Bồn chứa Gas


Click here view
Bồn chứa gas 5 tấn chôn ngầm

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 5 tấn chôn ngầm do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việ


Click here view
Bồn inox và hệ thống đường ống công nghệ

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn inox do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế, chế


Click here view
Bồn chứa LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế,


Click here view
Bồn chứa LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiết kế,


Click here view
Bồn chứa Gas 10 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 10 tấn do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thi


Click here view
Bồn chứa LPG 5 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 5 tấn do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thiế


Click here view
Bồn chứa LPG 15 tấn

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa LPG 15 tấn do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp Việt Nam thi


Click here view
Bồn chứa ga

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn chứa ga 5 tấn

Bồn chứa ga chứa 5 tấn Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty T


Click here view
Bồn chứa LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn chứa Ga

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn chứa Khí hóa lỏng LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn chứa Khí hóa lỏng LPG dạng nằm

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn chứa Khí hóa lỏng LPG

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bình Ga

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bình Ga

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn Gia nhiệt

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp


Click here view
Bồn gas

Tiêu chuẩn kỹ thuật
Bồn chứa Ga ( Khí hoá lỏng LPG) do Công ty TNHH Bồn bể công nghiệp

Thông tin chung

Hãng sản xuất CÔNG TY TNHH BỒN BỂ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Loại nồi hơi Nhiều loại
Kiểu nồi hơi Kiểu nằm
Xuất xứ Việt Nam

Bình luận

0436 574 407
Mã số : 8217936
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 11/03/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn