Nhà Phân Phối Dây, Cáp Điện Cadisun, Sh, Ls, Trần Phú, Goldcup, Tay-A...

Liên hệ

Số 46 Phố Vọng - Đống Đa - Hà Nội


CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN DUY LINH

 Nhà Phân Phối, Nhập Khẩu Dây Và Cáp Điện Nhà phân phối, nhập khẩu dây, cáp điện Cadisun,SH,LS,Tay a,GoldCup,Trần Phú,SamWon,Woori,SangJin...

Trụ sở chính: Số 257 đường Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

VP giao dịch: Số 46 Phố Vọng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0913239940 - Gặp Ms Thu 
              0943226168 - Gặp Ms Hương 

Email duylinh.tbd@gmail.com 
Website : http://elecmart.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/thietbidienduylinh?fref=ts

 

1. Các Sản Phẩm Của Hãng CADISUN

 

- Cáp đồng trần C 
- Cáp nhôm trần lõi thép 
- Cáp nhôm trần 
- Cáp đồng (1,2,3,4) ruột bọc 
- Cáp đồng 4 lõi CXV 3X+1
- Cáp đồng bọc 5 ruột CXV 3X+2
- Cáp điện kế Muller 2X
- Cáp ngầm (2,3,4,5) ruột DSTA
- Cáp nhôm bọc PVC AV
- Cáp nhôm 4 ruột bọc AXV 4X
- Cáp nhôm lõi thép bọc PVC ASV
- Cáp nhôm bện ép vặn xoắn ABC (2X,3X,4X)
- Cáp điều khiển không màn chắn, Cáp điều khiển có màn chắn
- Dây điện dân dụng
- Dây điện ô tô xe máy
- Dây điện từ…

2. Các Sản Phẩm Của Hãng GOLDCUP

 

- Cáp chống cháy nhiều lõi (không) có giáp bảo vệ

- Cáp điện (1,2,3,4)  không có giáp bảo vệ

- Cáp điện (2,3,4) lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm)

- Cáp điện kế 2 lõi (cáp muyle)

- Cáp nhôm bọc PVC (AV)

- Cáp nhôm lõi thép bọc PVC (Asv)

- Cáp vặn xoắn ruột nhôm ABC

- Cáp điện 1 lõi vỏ bọc cao su (cáp Hàn)

- Cáp điện (2,3,4) lõi vỏ bọc cao su

- Cáp điều khiển và tín hiệu

- Dây điện dân dụng

- Dây điện dung cho ô tô

 

3. Các Sản Phẩm Của Hãng LSVina

- Cáp nhôm lõi thép ACSR

- Cáp nhôm lõi thép bọc nhôm

- Cáp nhôm hợp kim siêu chịu nhiệt, lõi thép chịu lực (Thép Bọc nhôm)

- Cáp nhôm hợp kim chịu nhiệt ứng suất căng lớn, lõi thép chịu lực cao

- Cáp nhôm hợp kim chịu nhiệt ứng suất căng lớn, lõi thép bọc nhôm chịu lực cao

- Cáp hợp kim nhôm siêu nhiệt, lõi thép chịu lực INVAR (INVAR bọc nhôm)

- Cáp quang OPGW

Các Sản Phẩm Của Hãng Trần Phú

- Cáp đồng bọc hạ thế 1 lớp nhựa (CU/PVC – 0,6/1kV):
+ Dây cáp 1x16 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x25 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x35 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x50 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x70 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x95 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x120 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x150 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x185 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x240 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x300 (Cu/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x400 (Cu/PVC) 0,6/1kV

- Cáp đồng bọc hạ thế 2 lớp nhựa (Cu/XLPE/PVC – 0,6/1kV):
+ Dây cáp 1x16 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x25 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x35 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x50 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x70 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x95 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x120 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x150 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x185 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x240 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x300 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV
+ Dây cáp 1x400 (Cu/XLPE/PVC) 0,6/1kV

- Cáp treo hạ thế Cu/XLPE/PVC – 0,6/1kV:
+ Cáp treo 2x4
+ Cáp treo 2x6
+ Cáp treo 2x10
+ Cáp treo 2x16
+ Cáp treo 2x25
+ Cáp treo 3x4
+ Cáp treo 3x6
+ Cáp treo 3x10
+ Cáp treo 3x16
+ Cáp treo 3x25
+ Cáp treo 3x35
+ Cáp treo 3x50
+ Cáp treo 3x70
+ Cáp treo 3x95
+ Cáp treo 3x120
+ Cáp treo 3x4+1x2,5
+ Cáp treo 3x6+1x4
+ Cáp treo 3x10+1x6
+ Cáp treo 3x16+1x10
+ Cáp treo 3x25+1x10
+ Cáp treo 3x25+1x16
+ Cáp treo 3x35+1x16
+ Cáp treo 3x35+1x25
+ Cáp treo 3x50+1x25
+ Cáp treo 3x50+1x35
+ Cáp treo 3x70+1x35
+ Cáp treo 3x70+1x50
+ Cáp treo 3x95+1x50
+ Cáp treo 3x95+1x70
+ Cáp treo 3x120+1x70
+ Cáp treo 3x120+1x95
+ Cáp treo 3x150+1x95
+ Cáp treo 3x150+1x120
+ Cáp treo 3x185+1x95
+ Cáp treo 3x185+1x120
+ Cáp treo 3x240+1x120
+ Cáp treo 3x240+1x150
+ Cáp treo 3x300+1x150
+ Cáp treo 3x300+1x185
+ Cáp treo 4x4
+ Cáp treo 4x4
+ Cáp treo 4x6
+ Cáp treo 4x10
+ Cáp treo 4x16
+ Cáp treo 4x25
+ Cáp treo 4x35
+ Cáp treo 4x50
+ Cáp treo 4x70
+ Cáp treo 4x95
+ Cáp treo 4x120
+ Cáp treo 4x150
+ Cáp treo 4x185
+ Cáp treo 4x240
+ Cáp treo 4x300

- Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0,6/1kV:
+ Cáp ngầm 2x6
+ Cáp ngầm 2x10
+ Cáp ngầm 2x16
+ Cáp ngầm 2x25
+ Cáp ngầm 2x35
+ Cáp ngầm 2x50
+ Cáp ngầm 2x70
+ Cáp ngầm 2x95
+ Cáp ngầm 3x4
+ Cáp ngầm 3x6
+ Cáp ngầm 3x10
+ Cáp ngầm 3x16
+ Cáp ngầm 3x25
+ Cáp ngầm 3x35
+ Cáp ngầm 3x50
+ Cáp ngầm 3x70
+ Cáp ngầm 3x95
+ Cáp ngầm 3x120
+ Cáp ngầm 3x150
+ Cáp ngầm 3x185
+ Cáp ngầm 3x6+1x4
+ Cáp ngầm 3x10+1x6
+ Cáp ngầm 3x16+1x10
+ Cáp ngầm 3x25+1x10
+ Cáp ngầm 3x25+1x16
+ Cáp ngầm 3x35+1x16
+ Cáp ngầm 3x35+1x25
+ Cáp ngầm 3x50+1x25
+ Cáp ngầm 3x50+1x35
+ Cáp ngầm 3x70+1x35

 

Các Sản Phẩm Của Hãng SHVina

- Dây mềm cách điện và vỏ PVC.
- Dây đơn mềm (cứng) cách điện bằng PVC.
- Cáp mềm cách điện PVC, vỏ PVC.
- Dây đồng trần.
- Cáp hạ thế cách điện PVC 0,6/1kV.
- Cáp hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV.
- Cáp Muyler.
- Cáp điều khiển.
- Cáp hạ thế vặn xoắn.
- Dây nhôm trần
- Dây nhôm trần lõi thép chịu lực
- Dây nhôm bọc nhựa PVC

 


Nhà phân phối, nhập khẩu dây, cáp điện Cadisun,SH,LS,Tay a,GoldCup,Trần Phú,SamWon,Woori,SangJin...


Để Quý Khách Hàng biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Thiết Bị Điện Duy Linh

Trụ sở chính: Số 257 đường Giải Phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

VP giao dịch: Số 46 Phố Vọng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0913239940 - Gặp Ms Thu 
                0943226168 - Gặp Ms Hương 

Email duylinh.tbd@gmail.com 
Website : http://elecmart.com.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/thietbidienduylinh?fref=ts


Nhà Phân phối dây điện, dây cáp điện Cadisun, SH-Vina, Ls-Vina, Tay-A, GoldCup, Trần Phú…; Aptomat Delixi Electric, Himel, Schneider lớn nhất Miền Bắc
Nhà nhập khẩu dây điện, cáp điện Hàn Quốc Samwon, Woori, SangJin… lớn nhất miền Bắc


HẾT HẠN

0438 694 939
Mã số : 10403103
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 17/08/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn