Thùng Đồ Nghề

Liên hệ

Nhơn Trạch, Đồng Nai


Jos Lưu_0936.306.706_Công cụ, dụng cụ, thiết bị công nghiệp

Item No. Mô tả Giá VNĐ Liên hệ ngay
GCAI4601 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 46 chi tiết (hộp nhựa)TOPTUL GCAI4601 - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 9 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0805~0813 các size: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 tay vặn đâu 1/4"" CAIP0816 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802 & 0806 dài 2"" và 6"" - 6 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 3 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P3 các size: PH1, PH2, PH3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" BCBA08P1~08P3 các size: PZ1, PZ2, PZ3 - 7 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0810~0840 các size: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40" 1,263,431 0936306706
GCAI5102 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 51 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI5102 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 6 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 3 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P3 các size: PH1, PH2, PH3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" Vít pake khía BCBA08P1~08P3 các size: PZ1, PZ2, PZ3 (4.5, 6, 8 mm) - 7 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0810~0840 các size: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802 & 0804 dài 2"" và 4"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 9 chìa lục giác ngắn GAAL0910 các size: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm" 1,336,610 01688113320
GCAI2403 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TUL GCAI2403 - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 9 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0805~0813 các size: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802 & 0804 dài 2"" và 4"" " 847,990 0936306706
GCAI6001 "Bộ tuýp đầu 3/8"" 60 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI6001 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BAEA1206~1224 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 3/8"" BAEE1208~1219 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm - 3 tuýp mũi pake đầu 3/8"" BCAA12P1~12P3 các size: PH1, PH2, PH3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 tuýp mũi pake khía đầu 3/8"" Vít pake khía BCBA12P1~12P3 các size: PZ1, PZ2, PZ3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 tuýp mũi dẹp đầu 3/8"" BCCA125E~1208 các size: 5.5, 6.5, 8 mm - 7 tuýp mũi lục giác đầu 3/8"" BCDA1203~1210 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm - 9 tuýp mũi sao đầu 3/8"" BCFA1215~1255 các size: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 - 2 tay nối dài đầu 3/8"" CAAA1203 & 1210 dài 3"" và 10"" - 2 tuýp bugi đầu 3/8"" BAAR1216 & 1221 size: 16 & 21 mm - 1 cần tự động 36 răng đầu 3/8"" CJBG1220 - 1 lắc léo đầu 3/8"" CAHA1254 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1612 : 1/2""(F) x 3/8""(M)" 2,107,380 01688113320
GCAI6002 "Bộ tuýp đầu 3/8"" 60 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI6002 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 3/8"" BAEB1206~1224 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm - 10 tuýp dài 12 cạnh đầu 3/8"" BAEF1208~1219 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm - 3 tuýp mũi pake đầu 3/8"" BCAA12P1~12P3 các size: PH1, PH2, PH3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 tuýp mũi pake khía đầu 3/8"" BCBA12P1~12P3 các size: PZ1, PZ2, PZ3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 tuýp mũi dẹp đầu 3/8"" BCCA125E~1208 các size: 5.5, 6.5, 8 mm - 7 tuýp mũi lục giác đầu 3/8"" BCDA1203~1210 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm - 9 tuýp mũi sao đầu 3/8"" BCFA1215~1255 các size: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 - 2 tay nối dài đầu 3/8"" CAAA1203 & 1210 dài 3"" và 10"" - 2 tuýp bugi đầu 3/8"" BAAR1216 & 1221 size: 16 & 21 mm - 1 cần tự động 36 răng đầu 3/8"" CJBG1220 - 1 lắc léo đầu 3/8"" CAHA1254 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1612 : 1/2""(F) x 3/8""(M)" 2,160,019 0936306706
GCAI4101 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 41 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI4101 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 3 mũi vít dẹp đầu 1/4"" Mũi vít dẹt FSAA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm -5 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Mũi vít lục giác FSDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 8 mm - 6 mũi vít sao đầu 1/4"" Mũi vít sao FSEA0810~0840 các size: T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 3 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm - 3 mũi vít pake đầu 1/4"" Mũi vít bakeFSBA0801~0803 các size: PH1, PH2, PH3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 mũi vít pake khía đầu 1/4"" FSC0801~0803 các size: PZ1, PZ2, PZ3 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802 & 0806 dài 2"" và 6"" - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1208 : 3/8""(F) x 1/4""(M) - 1 tuýp nam châm đầu 1/4"" CAEE0820 - 1 mũi thay đầu vít nhanh Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 : 1/4"" x 1/4"" (H) " 894,630 01688113320
GCAI4102 "Bộ tuýp đầu 1/4"" 41 chi tiết (hộp nhựa) (xi mờ) TOPTUL GCAI4102 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 3 mũi vít dẹp đầu 1/4"" Mũi vít dẹt FSAA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm -5 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Mũi vít lục giác FSDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 8 mm - 6 mũi vít sao đầu 1/4"" Mũi vít sao FSEA0810~0840 các size: T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 3 tuýp mũi lục đầu 1/4"" BCDA0803~0808 các size: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm - 3 mũi vít pake đầu 1/4"" Mũi vít bakeFSBA0801~0803 các size: PH1, PH2, PH3 (4.5, 6, 8 mm) - 3 mũi vít pake khía đầu 1/4"" FSC0801~0803 các size: PZ1, PZ2, PZ3 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802 & 0806 dài 2"" và 6"" - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1208 : 3/8""(F) x 1/4""(M) - 1 tuýp nam châm đầu 1/4"" CAEE0820 - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/4"" Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808" 915,420 0936306706
GCAI3501 "Bộ tuýp đầu 3/8"" 35 chi tiết TOPTUL GCAI3501 (hộp nhựa) (METRIC & SAE) - 16 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BAEA1206~1222 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BBEA1208~1228 các size: 1/4"", 5/16"", 3/8"", 7/16"", 1/2"", 9/16"", 5/8"", 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" - 2 tay nối dài đầu 3/8"" CAAA1203 & 1206 dài 3"" và 6"" - 1 lắc léo đầu 3/8"" CAHA1254 - 1 cần tự động 36 răng đầu 3/8"" CJBG1220 - 1 cần trượt chữ T đầu 3/8"" Cần trượt CTCK1220 - 1 cần lắc léo đầu 3/8"" Tay vặn lắt léo CFKA1210 - 2 tuýp bugi đầu 3/8"" BAAR1216 & 1221 size: 16 & 21 mm" 1,575,860 01688113320
GCAI4201 "Bộ dụng cụ tổng hợp 42 chi tiết TOPTUL GCAI4201 ¹¹Cờ lê vòng miệng AAEX0808~2222 15° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm 24 Tuýp lục giác 1/2"" Tuýp lục giác BAEA1608~1632: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32mm ² Tuýp mở bugi BAAR1616&1621 ² Cần nối CAAA1605&1610- 5"" & 10"" (L) ¹ Cần trượt CTCK1625 1/2"" 10"" (L) ¹ Tay vặn tự động CJBG1627- 1/2"" Dr. 36 ¹ Đầu lắt léo CAHA1678 1/2"" " 2,945,096 0936306706
GCAI2411 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết TOPTUL GCAI2411 (hộp nhựa) - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1630 dài 12"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CHUG1626 - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần lắc léo đầu 1/2"" CFAE1615 dài 15""" 1,855,040 01688113320
GCAI2412 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết TOPTUL GCAI2412 (hộp nhựa) (xi mờ) - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1630 dài 12"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CHUG1626 - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần lắc léo đầu 1/2"" CFAE1615 dài 15""" 1,919,500 0936306706
GCAI2413 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2413 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" CTCK1630 dài 12"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CHUG1626 - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần lắc léo đầu 1/2"" CFAE1615 dài 15""" 1,855,053 01688113320
GCAI2414 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) (xi mờ) TOPTUL GCAI2414 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" CTCK1630 dài 12"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CHUG1626 - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần lắc léo đầu 1/2"" CFAE1615 dài 15""" 1,919,456 0936306706
GCAI2401 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2401 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi có nam châm đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 1,589,280 01688113320
GCAI2404 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2404 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi có nam châm đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 1,656,710 0936306706
GCAI2405 #N/A #N/A 01688113320
GCAI2406 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2406 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi có nam châm đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 1,656,794 0936306706
GCAI2407 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2407 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 1,533,620 01688113320
GCAI2408 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2408 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 1,601,270 0936306706
GCAI2409 #N/A #N/A 01688113320
GCAI2410 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2410 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 1,601,230 0936306706
GCAI150R "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 150 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" ( lục giác) TOPTUL GCAI150R - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 5 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0808 các size: E4, E5. E6, E7, E8 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 mũi thay đầu vít nhanh Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 : 1/4"" x 1/4"" (H) - 7 mũi vít lục dẹp và pake GAAV0704 Mũi vít dẹt FSAA0804~086E: 4, 5.5, 6.5 mm Mũi vít bakeFSBA0801~0802: PH1 và PH2 Mũi vít bake khía FSCA0801~0802: PZ1 và PZ2 - 7 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Bộ đầu vít 7 món GAAV0701 gồm các size Mũi vít lục giác FSDA0802~0808: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0702 gồm các size Mũi vít sao FSEA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0703 gồm các size Vít sao lỗ FSGA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 20 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm - 6 tuýp sao đầu 1/2"" BAED1610~1620 các size: E10, E12. E14, E16, E18, E20 - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB1610 - 1 mũi vít pake đầu 5/16"" Mũi vít bakeFSBA1003 - PH3 - 2 mũi vít lục giác đầu 5/16"" Mũi vít lục giác FSDA1012 & 1014 các size: 12, 14 mm - 2 mũi vít sao đầu 5/16"" Mũi vít sao FSEA1045 & 1050 các size: T45, T50 - 1 cần lắc léo đầu 1/2"" CFAE1615 dài 15"" - 1 cần siết L đầu 1/2"" AFAN1610 dài 10"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 17 khóa vòng miệng 15° AAEX0606~2222 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm - 7 chìa lục giác ngắn GAAL0701 các size: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - 1 kìm bằng DBBB2207B dài 7"" - 1 kìm cắt DEBB2206B dài 6"" - 1 kìm bấm chết DAAQ1A10 dài 10"" - 1 búa HAAA0532 nặng 500g - 5 cây đột lấy dấu GAAV0501 - 1 tua vít pake ngắn FBBB0203 : PH2x25 - 2 tua vít pake FBAB0108 & 0210 gồm các size: PH1x80 & PH2x100 - 1 tua vít dẹp ngắn FABB6E03 : 6.5x25 - 2 tua vít dẹp FAAB5E10~6E15 gồm các size: 5.5x100 và 6.5x150 Kích thước: W560xD412xH120 mm" 7,299,160 01688113320
GCAI150R1 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 150 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" (tuýp bông) TOPTUL GCAI150R1 - 12 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 5 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0808 các size: E4, E5. E6, E7, E8 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 mũi thay đầu vít nhanh Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 : 1/4"" x 1/4"" (H) - 7 mũi vít lục dẹp và pake GAAV0704 Mũi vít dẹt FSAA0804~086E: 4, 5.5, 6.5 mm Mũi vít bakeFSBA0801~0802: PH1 và PH2 Mũi vít bake khía FSCA0801~0802: PZ1 và PZ2 - 7 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Bộ đầu vít 7 món GAAV0701 gồm các size Mũi vít lục giác FSDA0802~0808: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0702 gồm các size Mũi vít sao FSEA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0703 gồm các size Vít sao lỗ FSGA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 20 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm - 6 tuýp sao đầu 1/2"" BAED1610~1620 các size: E10, E12. E14, E16, E18, E20 - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB1610 - 1 mũi vít pake đầu 5/16"" Mũi vít bakeFSBA1003 - PH3 - 2 mũi vít lục giác đầu 5/16"" Mũi vít lục giác FSDA1012 & 1014 các size: 12, 14 mm - 2 mũi vít sao đầu 5/16"" Mũi vít sao FSEA1045 & 1050 các size: T45, T50 - 1 cần lắc léo đầu 1/2"" CFAE1615 dài 15"" - 1 cần siết L đầu 1/2"" AFAN1610 dài 10"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 17 khóa vòng miệng 15° AAEX0606~2222 các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm - 7 chìa lục giác ngắn GAAL0701 các size: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - 1 kìm bằng DBBB2207B dài 7"" - 1 kìm cắt DEBB2206B dài 6"" - 1 kìm bấm chết DAAQ1A10 dài 10"" - 1 búa HAAA0532 nặng 500g - 5 cây đột lấy dấu GAAV0501 - 1 tua vít pake ngắn FBBB0203 : PH2x25 - 2 tua vít pake FBAB0108 & 0210 gồm các size: PH1x80 & PH2x100 - 1 tua vít dẹp ngắn FABB6E03 : 6.5x25 - 2 tua vít dẹp FAAB5E10~6E15 gồm các size: 5.5x100 và 6.5x150 Kích thước: W560xD412xH120 mm" 7,299,160 0936306706
GCAI094R "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 94 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI094R - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 4 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0806 các size: 3, 4, 5, 6 mm - 6 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0808~0830 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T30 - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 2 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P2 các size: PH1, PH2 - 2 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" BCBA08P1~08P2 các size: PZ1, PZ2 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 4 mũi vít lục giác đầu 5/16"" FSDA1008~1014 các size: 8, 10, 12, 14 mm - 5 mũi vít sao đầu 5/16"" FSEA1040~1055 các size: T40, T45, T50, T55 - 3 mũi vít dẹp đầu 5/16"" FSAA1008~1012 các size: 8, 10, 12 mm - 2 mũi vít pake đầu 5/16"" FSBA1003~1004 các size: PH3, PH4 - 2 mũi vít pake khía đầu 5/16"" FSCA1003~1004 các size: PZ3, PZ4 - 2 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" & 1/2"" CJBG0815 & 1627 - 2 lắc léo đầu 1/4"" & 1/2"" CAHA0840 & 1678 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 tay vặn đầu 1/4"" CAIA0815 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" CTCK0811 - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" CASA0806 dài 6""(L) - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) FTAB1610 - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) - 3 khóa lục giác ngắn AGAS1E05~2E06 các size: 1.5, 2, 2.5 mm Kích thước: W380xD275xH80 mm" 3,003,000 01688113320
GCAI094R1 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 94 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI094R1 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 8 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 4 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0806 các size: 3, 4, 5, 6 mm - 6 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0808~0830 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T30 - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 2 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P2 các size: PH1, PH2 - 2 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" BCBA08P1~08P2 các size: PZ1, PZ2 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 4 mũi vít lục giác đầu 5/16"" FSDA1008~1014 các size: 8, 10, 12, 14 mm - 5 mũi vít sao đầu 5/16"" FSEA1040~1055 các size: T40, T45, T50, T55 - 3 mũi vít dẹp đầu 5/16"" FSAA1008~1012 các size: 8, 10, 12 mm - 2 mũi vít pake đầu 5/16"" FSBA1003~1004 các size: PH3, PH4 - 2 mũi vít pake khía đầu 5/16"" FSCA1003~1004 các size: PZ3, PZ4 - 2 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" & 1/2"" CJBG0815 & 1627 - 2 lắc léo đầu 1/4"" & 1/2"" CAHA0840 & 1678 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 tay vặn đầu 1/4"" CAIA0815 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" CTCK0811 - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" CASA0806 dài 6""(L) - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) FTAB1610 - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) - 3 khóa lục giác ngắn AGAS1E05~2E06 các size: 1.5, 2, 2.5 mm Kích thước: W380xD275xH80 mm" 3,011,008 0936306706
GCAI108R "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 108 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI108R - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 5 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0808 các size: E4, E5. E6, E7, E8 - 4 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0806 các size: 3, 4, 5, 6 mm - 7 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0808~0830 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 2 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P2 các size: PH1, PH2 - 2 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" BCBA08P1~08P2 các size: PZ1, PZ2 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" CTCK0811 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 tay vặn đầu 1/4"" CAIA0815 - 3 khóa lục giác ngắn AGAS1E05~2E06 các size: 1.5, 2, 2.5 mm - 17 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm - 8 tuýp sao đầu 1/2"" BAED1610~1624 các size: E10, E11, E12. E14, E16, E18, E20, E24 - 5 mũi vít lục giác đầu 5/16"" FSDA1007~1014 các size: 7, 8, 10, 12, 14 mm - 5 mũi vít sao đầu 5/16"" FSEA1040~1060 các size: T40, T45, T50, T55, T60 - 3 mũi vít dẹp đầu 5/16"" FSAA1008~1012 các size: 8, 10, 12 mm - 2 mũi vít pake đầu 5/16"" FSBA1003~1004 các size: PH3, PH4 - 2 mũi vít pake khía đầu 5/16"" FSCA1003~1004 các size: PZ3, PZ4 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) FTAB1610 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) Kích thước: W380xD275xH80 mm" 3,262,336 01688113320
GCAI108R1 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 108 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI108R1 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0806~0813 gồm các size: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 5 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0808 các size: E4, E5. E6, E7, E8 - 4 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0806 các size: 3, 4, 5, 6 mm - 7 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0808~0830 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 2 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P2 các size: PH1, PH2 - 2 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" BCBA08P1~08P2 các size: PZ1, PZ2 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" CTCK0811 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 tay vặn đầu 1/4"" CAIA0815 - 3 khóa lục giác ngắn AGAS1E05~2E06 các size: 1.5, 2, 2.5 mm - 17 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 5 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1622 gồm các size: 14, 15, 17, 19, 22 mm - 8 tuýp sao đầu 1/2"" BAED1610~1624 các size: E10, E11, E12. E14, E16, E18, E20, E24 - 5 mũi vít lục giác đầu 5/16"" FSDA1007~1014 các size: 7, 8, 10, 12, 14 mm - 5 mũi vít sao đầu 5/16"" FSEA1040~1060 các size: T40, T45, T50, T55, T60 - 3 mũi vít dẹp đầu 5/16"" FSAA1008~1012 các size: 8, 10, 12 mm - 2 mũi vít pake đầu 5/16"" FSBA1003~1004 các size: PH3, PH4 - 2 mũi vít pake khía đầu 5/16"" FSCA1003~1004 các size: PZ3, PZ4 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) FTAB1610 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) Kích thước: W380xD275xH80 mm" 3,270,344 0936306706
GCAI9601 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 96 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" ( lục giác) TOPTUL GCAI9601 - 9 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0810 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - 6 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0810 các size: E4, E5. E6, E7, E8, E10 - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0803 dài 3"" - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/4"" Dr. x 1/4"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 10 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Mũi vít lục giác FSDA0802~0812 các size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm - 10 mũi vít sao đầu 1/4"" Mũi vít sao FSEA0808~0850 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,T45, T50 - 20 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 6 tuýp sao đầu 1/2"" BAED1611~1620 các size: E11, E12. E14, E16, E18, E20 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 11 khóa vòng miệng 15° AAEX0808~1919 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm - 4 khó mở ống dầu AEEA0810~1719 gồm các size: 8x10, 11x13, 12x14, 17x19 mm - 1 mỏ lết AMAC2420 dài 8"" - 1 kìm bằng DBBB2207 dài 7"" - 2 tua vít pake FBAB0108~0210 gồm các size: PH1x80, PH2x100 - 2 tua vít dẹp FAAB5E10~6E15 gồm các size: 5.5x100 và 6.5x150 Kích thước: W473xD345xH82 mm" 4,883,670 01688113320
GCAI9602 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 96 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" TOPTUL GCAI9602Tuýp bông) 9 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0810 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm - 6 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0810 các size: E4, E5. E6, E7, E8, E10 - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0803 dài 3"" - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/4"" Dr. x 1/4"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 10 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Đầu vít lục giác FSDA0802~0812 các size: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm - 10 mũi vít sao đầu 1/4"" Mũi vít sao FSEA0808~0850 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,T45, T50 - 20 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 6 tuýp sao đầu 1/2"" BAED1611~1620 các size: E11, E12. E14, E16, E18, E20 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 11 khóa vòng miệng 15° AAEX0808~1919 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm - 4 khó mở ống dầu AEEA0810~1719 gồm các size: 8x10, 11x13, 12x14, 17x19 mm - 1 mỏ lết AMAC2420 dài 8"" - 1 kìm bằng DBBB2207 dài 7"" - 2 tua vít pake FBAB0108~0210 gồm các size: PH1x80, PH2x100 - 2 tua vít dẹp FAAB5E10~6E15 gồm các size: 5.5x100 và 6.5x150 Kích thước: W473xD345xH82 mm" 4,887,960 0936306706
GCAI9701 "Bộ dụng cụ chuyên nghiệp 97 chi tiết đầu 1/4"" và 1/2"" ( lục giác ) TOPTUL GCAI9701 - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0804~0813 gồm các size: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 1 lắc léo đầu 1/4"" CAHA0840 - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0803 dài 3"" - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 lắc léo đầu 1/4"" CFAC0806 - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/4"" Dr. x 1/4"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0702 gồm các size FSEA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 7 mũi vít lục dẹp và pake GAAV0704 Mũi vít dẹt FSAA0804~086E: 4, 5.5, 6.5 mm Mũi vít bake FSBA0801~0802: PH1 và PH2 Mũi vít bake khía FSCA0801~0802: PZ1 và PZ2 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" CJBG0815 - 18 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1632 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm - 10 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1610~1624 gồm các size: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CFAC1615 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 9 chìa lục giác ngắn GAAL0910 các size: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm - 1 tua vít pake ngắn FBBB0203 : PH2x25 - 2 tua vít pake FBAB0108~0315 gồm các size: PH1x80, PH3x150 - 1 tua vít dẹp ngắn FABB6E03 : 6.5x25 - 1 tua vít dẹp FAAB5E10 : 5.5x100 - 1 kìm cắt DEBB2206 dài 6"" - 1 kìm bằng DBBB2207 dài 7"" - 1 mỏ lết AMAC2420 dài 8"" Kích thước: W473xD345xH82 mm" 5,072,760 01688113320
GCAI8201 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 82 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI8201 - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 3 tuýp mũi dẹp đầu 1/4"" BCCA0804~086E các size: 4, 5.5, 6.5 mm - 2 tuýp mũi pake đầu 1/4"" BCAA08P1~08P2 các size: PH1, PH2 - 2 tuýp mũi pake khía đầu 1/4"" Vít pake khía BCBA08P1~08P2 các size: PZ1, PZ2 - 4 tuýp mũi lục giác đầu 1/4"" BCDA0803~0806 các size: 3, 4, 5, 6 mm - 7 tuýp mũi sao đầu 1/4"" BCFA0808~0830 các size: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - 2 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802~0804 dài 2"" và 4"" - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 2 mũi vít pake đầu 5/16"" Mũi vít bakeFSBA1003~1004 các size: PH3, PH4 - 2 mũi vít pake khía đầu 5/16"" Mũi vít bake khía FSCA1003~1004 các size: PZ3, PZ4 - 3 mũi vít dẹp đầu 5/16"" Mũi vít dẹt FSAA1008~1012 các size: 8, 10, 12 mm - 4 mũi vít lục giác đầu 5/16"" Mũi vít lục giác FSDA1008~1014 các size: 8, 10, 12, 14 mm - 5 mũi vít sao đầu 5/16"" Mũi vít sao FSEA1040~1060 các size: T40, T45, T50, T55, T60 - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1614~1632 các size: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 2 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" & 1/2"" CJBG0815 & 1627 - 2 lắc léo đầu 1/4"" & 1/2"" CAHA0840 & 1678 - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB1610 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) - 9 khóa vòng miệng 15° AAEX0808~2222 các size: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22 mm Kích thước: W375xD282xH75 mm" 3,194,620 0936306706
GCAI8202 #N/A #N/A 01688113320
GCAI8002 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 80 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI8002 - 9 khóa vòng miệng 15° AAEW0808~1919 các size: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 mm - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0813 các size: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 3 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0808~0812 gồm các size: 8, 10, 12 mm - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1614~1632 các size: 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 3 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1619 gồm các size: 14, 17, 19 mm - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0804 dài 4"" - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 2 lắc léo đầu 1/4"" & 1/2"" CAHA0840 & 1678 - 1 tay vặn đầu 1/4"" Tay vặn CAIA0815 - 1 tay nối mềm đầu 1/4"" Cây nối lò xo CASA0806 dài 6""(L) - 2 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" & 1/2"" CJBG0815 & 1627 - 1 kìm mỏ quạ 5 lỗ DDBA2210 dài 10"" - 1 kìm nhọn DFBB2208 dài 8"" - 1 kìm bằng DBBB2207 dài 7"" - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/4"" Dr. x 1/4"" (H) Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 - 3 tua vít pake FBAB0108~0315 gồm các size: PH1x80, PH2x100, PH3x150 - 2 tua vít dẹp FAAB5E10~6E10 gồm các size: 5.5x100 và 6.5x100 mm - 7 mũi vít lục dẹp và pake GAAV0704 Mũi vít dẹt FSAA0804~086E: 4, 5.5, 6.5 mm Mũi vít bakeFSBA0801~0802: PH1 và PH2 Mũi vít bake khía FSCA0801~0802: PZ1 và PZ2 - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0702 gồm các size Mũi vít sao FSEA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 7 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Bộ đầu vít 7 món GAAV0701 gồm các size Mũi vít lục giác FSDA0802~0808: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm - 1 búa HAAA0330 nặng 300g Kích thước: W473xD345xH82 mm" 4,573,140 0936306706
GCAI106B "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 106 chi tiết TOPTUL GCAI106B (hộp nhựa) - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0814 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm - 3 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0808~0812 gồm các size: 8, 10, 12 mm - 12 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1615~1632 các size: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 32 mm - 3 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/2"" BAEE1614~1619 gồm các size: 14, 17, 19 mm - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0804 dài 4"" - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/4"" Cần trượt CTCK0811 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 2 lắc léo đầu 1/4"" & 1/2"" CAHA0840 & 1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 2 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" & 1/2"" CJBG0815 & 1627 - 1 tay vặn đầu 1/4"" Tay vặn CAIA0815 - 1 tay vặn nam châm đầu 1/4"" FTBA0824 - 2 mũi thay đầu vít nhanh Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 & 1610 gồm các size: 1/4"" Dr. x 1/4"" (H) & 1/2"" Dr. x 5/16"" (H) - 3 mũi vít dẹp đầu 5/16"" Mũi vít dẹt FSAA1008~1012 các size: 8, 10, 12 mm - 2 mũi vít pake đầu 5/16"" Mũi vít bakeFSBA1003~1004 các size: PH3, PH4 - 2 mũi vít pake khía đầu 5/16"" Mũi vít bake khía FSCA1003~1004 các size: PZ3, PZ4 - 3 mũi vít sao đầu 5/16"" Mũi vít sao FSEA1045~1055 các size: T45, T50, T55 - 4 mũi vít lục giác đầu 5/16"" Mũi vít lục giác FSDA1008~1014 các size: 8, 10, 12, 14 mm - 31 đầu vít trong Bộ GAAW3101 Mũi vít bakeFSBA: PH0, PH1x2pcs, PH2x2pcs, PH3 Mũi vít bake khía FSCA: PZ0, PZ1x2pcs, PZ2x2pcs, PZ3 Mũi vít dẹt FSAA: 4x0.5, 5.5x1, 6.5x1.2 mm Mũi vít lục giác FSDA: 3, 4, 5, 6 mm Mũi vít sao FSEA: T6, T7, T8, T9, T, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Kẹp mũi vít từ tính 1/4"" Dr. x 1/4"" (H) - 15 khóa vòng miệng 15° AAEW0606~2222 các size: 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm Kích thước: W473xD345xH82 mm" 3,914,020 01688113320
GCAI130B "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"", 3/8"" & 1/2"" 130 chi tiết (TOPTUL GCAI130B hộp nhựa) - 6 tuýp sao đầu 1/4"" BAED0804~0810 các size: E4, E5. E6, E7, E8, E10 - 4 tuýp dài 6 cạnh đầu 1/4"" BAEE0808~0812 các size: 8, 9, 10, 12 mm - 11 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0804~0812 các size: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm - 7 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BBEA0805~0811 các size: 5/32"", 3/16"", 7/32"", 1/4"",9/32"", 5/16"", 11/32"" - 6 tuýp sao đầu 3/8"" BAED1211~1220 các size: E11, E12. E14, E16, E18, E20 - 4 tuýp dài 6 cạnh đầu 3/8"" BAEE1213~1217 các size: 13, 14, 15, 17 mm - 7 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BAEA1213~1219 các size: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm - 9 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/8"" BBEA1212~1228 các size: 3/8"", 7/16"", 1/2"", 9/16"", 5/8"", 11/16"", 3/4"", 13/16"", 7/8"" - 7 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1620~1632 các size: 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 4 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BBEA1630~1640 các size: 15/16"", 1"", 1-1/16"", 1-1/14"" - 4 tuýp mũi sao đầu 1/2"" BCFA1645~1660 các size: T45, T50, T55, T60 - 5 tuýp mũi sao đầu 3/8"" BCFA1220~1240 các size: T20, T25, T27, T30, T40 - 2 tuýp mũi lục giác đầu 3/8"" BCDA1208~1210 các size: 8, 10 mm - 3 tuýp mũi dẹp đầu 3/8"" BCCA125E~1208 các size: 5.5, 6.5, 8 mm - 3 tuýp mũi pake đầu 3/8"" BCAA12P2~12P4 các size: PH2, PH3 PH4 - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0703 gồm các size Vít sao lỗ FSGA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 7 mũi vít sao đầu 1/4"" GAAV0702 gồm các size Mũi vít sao FSEA0810~0840: T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 - 7 mũi vít lục giác đầu 1/4"" Bộ đầu vít 7 món GAAV0701 gồm các size Mũi vít lục giác FSDA0802~0808: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm - 3 lắc léo đầu 1/4"", 3/8"" và 1/2"" CAHA0840~1678 - 3 cần tự động 36 răng đầu 1/4"", 3/8"" và 1/2"" CJBG0815~1627 - 1 mũi thay đầu vít nhanh 1/4"" Đầu chuyển vuông -> lục giác FTAB0808 - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0802 dài 2"" - 1 tay vặn đâu 1/4"" Tay vặn CAIP0816 - 2 tay nối dài đầu 3/8"" CAAA1203 & 1206 dài 3"" và 6"" - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 12 khóa vòng miệng 15° AAEW0808~2222 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22 mm Kích thước: W473xD345xH82 mm" 4,770,920 0936306706
GCAI2102 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 21 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2102 - 16 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh Cây nối CABA2408 & 2416 dài 8"" và 16"" - 1 lắc léo đầu 3/4"" CAHA24A0 - 1 cần lắc léo đầu 3/4"" CFJB2419 dài 21"" - 1 cần tự động 43 răng đầu 3/4"" CHFS2451 với chốt tháo nhanh " 5,561,820 01688113320
GCAI2103 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 21 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2103 - 16 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 3/4"" BAEB2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh CABA2408 & 2416 dài 8"" và 16"" - 1 lắc léo đầu 3/4"" CAHA24A0 - 1 cần lắc léo đầu 3/4"" CFJB2419 dài 21"" - 1 cần tự động 43 răng đầu 3/4"" CHFS2451 với chốt tháo nhanh Kích thước: W535xD385xH100 mm" 5,561,864 0936306706
GCAI2104 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 21 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2104 - 16 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh Cây nối CABA2408 & 2416 dài 8"" và 16"" - 1 lắc léo đầu 3/4"" CAHA24A0 - 1 cần tự động 43 răng đầu 3/4"" CHES2408 với tay cầm điều chình 500~800mm - 1 cần lắc léo đầu 3/4"" CFDC2408 với tay cầm điều chình 500~800mm Kích thước: W535xD385xH100 mm" 6,541,700 01688113320
GCAI2105 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 24 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI2105 - 18 tuýp ngắn 12 cạnh đầu 1/2"" BAEB1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" CTCK1625 dài 10"" - 1 Tuýp mở bugi đầu 1/2"" BAAT1621 size 21 mm" 6,709,472 0936306706
GCAI1701 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 17 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI1701 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh Cây nối CABA2404 & 2408 dài 4"" và 8"" - 1 cần trượt chữ T đầu 3/4"" Cần trượt CTCJ2418 dài 18"" - 1 cần tự động 43 răng đầu 3/4"" CHFS2451 với chốt tháo nhanh Kích thước: W602xD205xH102 mm" 4,100,690 01688113320
GCAI1702 "Bộ tuýp đầu 3/4"" 17 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GCAI1702 - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 3/4"" BAEA2419~2450 các size: 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm - 2 tay nối dài đầu 3/4""với chốt tháo nhanh CABA2404 & 2408 dài 4"" và 8"" - 1 cần trượt chữ T đầu 3/4"" CTCJ2418 dài 18"" - 1 cần tự động 43 răng đầu 3/4"" CHFS2451 với chốt tháo nhanh Kích thước: W602xD205xH102 mm" 4,100,712 0936306706
GAAI3103 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 31 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GAAI3103 - 24 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm" 2,156,110 01688113320
GAAI3104 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 31 chi tiết TOPTUL GAAI3104 (hộp nhựa) (xi mờ) - 24 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1608~1632 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 1 cần trượt chữ T đầu 1/2"" Cần trượt CTCK1625 dài 10"" - 1 cần tự động 36 răng đầu 1/2"" CJBG1627 - 1 lắc léo đầu 1/2"" CAHA1678 - 2 tuýp bugi đầu 1/2"" BAAR1616 & 1621 size: 16 & 21 mm" 2,226,400 0936306706
GAAI4201 "Bộ khóa, tuýp đầu 1/4"" & 1/2"" 42 chi tiết TOPTUL GAAI4201 (hộp nhựa) - 10 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/4"" BAEA0805~0813 các size: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm - 13 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1624 các size: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm - 1 tay nối dài đầu 1/4"" CAAA0804 dài 4"" - 2 tay nối dài đầu 1/2"" CAAA1605 & 1610 dài 5"" và 10"" - 2 lắc léo đầu 1/4"" & 1/2"" CAHA0840 & 1678 - 2 cần tự động 36 răng đầu 1/4"" & 1/2"" CJBG0815 & CJBG1627 - 1 đầu chuyễn 3 hướng CAGA1216 : 3/8""(F) x 1/2""(M) - 11 khóa vòng miệng 15° AAEX0808~2222 các size: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm" 2,631,090 01688113320
GAAI5502 "Bộ tuýp đầu 1/2"" 55 chi tiết (hộp nhựa) TOPTUL GAAI5502 - 17 tuýp ngắn 6 cạnh đầu 1/2"" BAEA1610~1

Thông tin chung

Loại dụng cụ tủ đồ nghề

Bình luận

0613 576 366
Mã số : 11496293
Địa điểm : Đồng Nai
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/01/2038
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn