Giàn Giáo Ở Tại Hà Nội (Gian Giao O Tai Ha Noi) Cung Cấp Giàn Giáo Ở Tại Hà Nội

Liên hệ

Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội, Vietnam

giàn giáo ở tại hà nội (gian giao o tai ha noi) cung cấp giàn giáo ở tại hà nội,giàn giáo ở tại hà nội (gian giao o tai ha noi) cung cấp giàn giáo ở tại hà nội,giàn giáo ở tại hà nội (gian giao o tai ha noi) cung cấp giàn giáo ở tại hà nội,giàn giáo ở tại hà nội (gian giao o tai ha noi) cung cấp giàn giáo ở tại hà nội,giàn giáo ở tại hà nội (gian giao o tai ha noi) cung cấp giàn giáo ở tại hà nội,giàn giáo ở tại hà nội (gian giao o tai ha noi) cung cấp giàn giáo ở tại hà nộigiáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội,phụ kiện các loại

giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Khu đường 2 - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội.

MST: 0104943707

Nhà máy sản xuất: Ngã ba Phù Lỗ - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội.

Liên hệ : Mr Thành 0976556879 – 0943028555

BỘ SẢN PHẨM GIÀN GIÁO HOÀN THIỆN giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội


Chuyên cung cấp Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m

1. Số lượng các chi tiết cho một bộ giàn giáo tiêu chuẩn(Giáo xây dựng 1m73) giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội
+ Loại 1: Giàn giáo bộ 120 m2 gồm 42 (Khung chính), 72 (giằng chéo), 12 (cái sàn), 14 (cái kích chân).
+Loại 2: Giàn giáo bộ 360 m2 gồm 130 (Khung chính), 240 (giằng chéo), 40 (cái sàn), 26 (cái kích chân).

2. Số lượng các chi tiết cho một bộ giàn giáo tiêu chuẩn(Giáo xây dựng 1m53) giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội,giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội
+ Loại 1: Giàn giáo bộ 100 m2 gồm 42 (Khung chính), 72 (giằng chéo), 12 (cái sàn), 14 (cái kích chân).giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội
- Loại 2: Giàn giáo bộ 300 m2 gồm 130 (Khung chính), 240 (giằng chéo), 40 (cái sàn), 26 (cái kích chân)giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội

+ Các loại giáo bao che giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội: giáo chữ h 1,7m 

+ giáo bao che giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội : 1,5m , giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội

BỘ SẢN PHẨM GIÀN GIÁO NÊM chuyên cung cấp giáo nêm ,giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội

BỘ SẢN PHẨM GIÀN GIÁO TIÊU CHUẨN BS1139 .giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội

1. Công dụng:

+ GIÀN GIÁO BS 1139 là hệ giàn giáo ống túp mạ kẽm được liên kết với nhau bởi khóa xoay mạ kẽm (khóa xoay bs 1139)

1. CÙM CỐ ĐỊNH BS1139/EN74
2. CÙM XOAY BS1139/EN74 
3. 
CÙM NỐI ỐNG  BS1139/EN74
4
. KẸP MÁ  BS1139/EN74 
5. 
KẸP DẦM  BS1139/EN74 
6. 
ỐNG THÉP GIÀN GIÁO BS1139/EN74
8. 
TẤM LÓT SÀN BS1139/EN74


II. BỘ SẢN PHẨM CỐP PHA THÉP giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội
1. Công dụng:


TV: Cốp pha tấm phẳng, sử dụng ở các vị trí mặt phẳng của các kết cấu như móng, tường, dầm, cột và sàn.
T: Cốp pha góc trong, dùng ở các chỗ chuyển góc của góc trong, góc lõm của tường và các loại cấu kiện.
N: Cốp pha góc ngoài, dùng ở các chỗ chuyển góc của góc ngoài và góc lỗi của dầm, cột và tường.
J: Cốp pha góc nối, dùng ở các vị trí chuyển góc của góc ngoài và góc lỗi của dầm, cột và tường.
L: Gông chân cột, dùng để ghép nối các cốp pha theo chiều dọc, ngang, để chống đỡ và định vị.

2. Hình ảnh sản phẩm giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội


 

IV. BỘ SẢN PHẨM GIÀN GIÁO HOÀN THIỆN giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội

Chuyên cung cấp Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m.Giàn giáo hoàn thiện mạ kẽm, dàn giáo hoàn thiện mạ kẽm 1,5m và 1,7m

1. Số lượng các chi tiết cho một bộ giàn giáo tiêu chuẩn(Giáo xây dựng 1m73) giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội
+ Loại 1: Giàn giáo bộ 120 m2 gồm 42 (Khung chính), 72 (giằng chéo), 12 (cái sàn), 14 (cái kích chân).
+Loại 2: Giàn giáo bộ 360 m2 gồm 130 (Khung chính), 240 (giằng chéo), 40 (cái sàn), 26 (cái kích chân).

2. Số lượng các chi tiết cho một bộ giàn giáo tiêu chuẩn(Giáo xây dựng 1m53) giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội
+ Loại 1: Giàn giáo bộ 100 m2 gồm 42 (Khung chính), 72 (giằng chéo), 12 (cái sàn), 14 (cái kích chân).
- Loại 2: Giàn giáo bộ 300 m2 gồm 130 (Khung chính), 240 (giằng chéo), 40 (cái sàn), 26 (cái kích chân)

+ Các loại giáo bao che giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội: giáo chữ h 1,7m 

+ giáo bao che giáo hoàn thiện ở tại hà nội , giáo hoàn thiện bao che ở tại hà nội : 1,5m giáo hoàn thiện ở tại hà nội,giáo tiệp ở tại hà nội,giáo chữ h ở tại hà nội

----------------------------------------------------

Thông tin chung

Loại giàn giáo Giàn giáo khung
Chất liệu Thép mạ kẽm

Bình luận

0976 556 879
Mã số : 14583132
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 25/11/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn