Dạy Archicad Tại Tp.hcm

Liên hệ

Q.gò Vấp, Tp.hcm


Hướng dẫn chi tiết từ cơ bản đến nâng cao theo cách "cầm tay chỉ việc" đảm bảo cho học viên nắm bắt nhanh chóng và thiết kế độc lập trong một tuần học. 

Thời gian học linh hoạt, thích hợp cho sv và người đi làm. Khi học viên đi công tác, sinh viên bận làm đồ án...thì học phí được bảo lưu.

NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.

1.1 Giới thiệu Archicad. 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong Archicad.

 1.3 Định hướng trong ArchiCAD. 

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can .

 2.6 Sửa đổi cao độ tường .

 CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn .

 3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight .

 3.7 Tạo ốp mái.

CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA, CỬA SỔ, CỬA SỔ TRỜI

.4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ .

 4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan

 5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D.

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan 

CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất

 7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú.

 8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh .

 8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh .

 8.5 Các mặt cắt tham khảo.

 8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3D

CHƯƠNG 9: TẠO HÌNH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô hình khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS ) 

Thực hành thiết kế 5 công trình. 

Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ lâu dài.

Học viên có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

ks Nam, Đt: 0903 017 123. Email: nam.e.n.contact@gmail.com

 Xin cám ơn bạn đã xem qua tin rao vặt này! 


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCAD . 

1.3 Định hướng trong ArchiCAD 


CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VỚI CÔNG CỤ TƯỜNG.

2.1 Tạo tường ngoại thất . 

2.2 Tạo tường đa giác . 

2.3 Tạo tường lan can . 

2.4 Tạo tường nội thất . 

2.5 Tạo tường trên lan can . 

2.6 Sửa đổi cao độ tường . 

CHƯƠNG 3: TẠO SÀN VÀ MÁI.

3.1 Tạo sàn . 

3.2 Tạo mái . 

3.3 Tạo tường Skylight . 

3.4 Tạo mái Skylight . 

3.5 Tạo các tấm kính Skylight 

3.6 Tạo cửa sổ trời trong tấm kính Skylight . 

3.7 Tạo ốp mái 


CHƯƠNG 4: ĐẶT CỬA-CỬA SỔ-CỬA SỔ TRỜI.

4.1 Đặt cửa . 

4.2 Sao chép cửa . 

4.3 Đặt cửa sổ . 

4.4 Sao chép cửa sổ . 

4.5 Đặt cửa sổ cho khu Skylight . 

CHƯƠNG 5: TẠO MÔ H.NH ĐỊA H.NH KHU ĐẤT.

5.1 Tạo khu đất .

5.2 Tạo hồ 

5.3 Tạo các khối đá và cảnh quan 

5.4 Tạo tườn bao ngoài t.a nhà 

CHƯƠNG 6: TẠO CẦU THANG- VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HINH 3D

6.1 Tạo cầu thang 

6.2 Hiệu chỉnh mô hinh 3D 

6.3 Đặt cây vào cảnh quan CHƯƠNG 7 : TẠO CÁC VẬT DỤNG VÀ MẶT DỰNG NỘI THẤT.

7.1 Đặt bếp nội thất . 

7.2 Mặt dựng nội thất 

7.3 Hiệu chỉnh các vật dụng nội thất 

CHƯƠNG 8: TẠO HỒ SƠ THIẾT KẾ

8.1 Tạo ghi chú. 

8.2 Đặt kích thước cho công tr.nh . 

8.3 Đặt kích thước mặt cắt . 

8.4 Hiệu chỉnh hoàn thiện mô h.nh . 

8.5 Các mặt cắt tham khảo. 

8.6 Tạo bản vẽ chi tiết . 

8.7 Tạo hồ sơ 3DCHƯƠNG 9: TẠO H.NH ẢNH 3D PHỐI CẢNH THỰC.

9.1 Mô h.nh khối 3D.

CHƯƠNG 10: DÀN TRANG VÀ IN ẤN HỒ SƠ THIẾT KẾ.

10.1 Dàn trang . 

10.2 Đưa bản vẽ vào layout. 

10.3 Xuất bản

CHƯƠNG 11: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ BIM SERVER ( LÀM VIỆC TEAMWORKS )


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu dự án . 

1.2 Giới thiệu môi trường làm việc trong ArchiCA

Bình luận

0903 017 123
Mã số : 8277979
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 24/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn