Kết quả tìm kiếm "440c"

Thép Vuông Đặc Inox 440C

Thép Vuông Đặc Inox 440C

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

21/04/2022

Cây Inox Tròn Đặc 440C

Cây Inox Tròn Đặc 440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

24/03/2022

Dây Cuộn Inox 440C

Dây Cuộn Inox 440C

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

09/05/2022

Cây Inox Tròn Đặc 440C /9Cr18Mo

Cây Inox Tròn Đặc 440C /9Cr18Mo

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

29/03/2022

Dây Cuộn Inox /00Cr19Ni13Mo3, 440C

Dây Cuộn Inox /00Cr19Ni13Mo3, 440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

03/12/2021

Cây Tròn Đặc Inox 440C

Cây Tròn Đặc Inox 440C

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

6 ngày trước

Cây Inox Tròn Đặc 00Cr19Ni13Mo3, 440C / Sus440C

Cây Inox Tròn Đặc 00Cr19Ni13Mo3, 440C / Sus440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

14/01/2022

Cây Inox Tròn Đặc , 440C

Cây Inox Tròn Đặc , 440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

15/12/2021

Thép Vuông Đặc Inox 440C/Sus440C,

Thép Vuông Đặc Inox 440C/Sus440C,

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

14/12/2021

Dây Cuộn Inox 00Cr19Ni13Mo3, 440C / Sus440C

Dây Cuộn Inox 00Cr19Ni13Mo3, 440C / Sus440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

05/11/2021

Cây Inox Tròn Đặc 00Cr19Ni13Mo3, 440C

Cây Inox Tròn Đặc 00Cr19Ni13Mo3, 440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0559 *** ***

Hà Nội

21/02/2022

Cây Inox Tròn Đặc 440C / Sus440C

Cây Inox Tròn Đặc 440C / Sus440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

06/12/2021

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C /Sus316L

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C /Sus316L

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

05/01/2022

Thép Vuông Đặc Inox 440C/Sus440C

Thép Vuông Đặc Inox 440C/Sus440C

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

19/04/2022

Cây Inox Tròn Đặc 440C / Sus440C /

Cây Inox Tròn Đặc 440C / Sus440C /

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

05/05/2022

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

24/11/2021

Thanh Inox Sus440C | 9Cr18Mo | 440C

Thanh Inox Sus440C | 9Cr18Mo | 440C

100.000

Anh Phương Tầng 10 Toà Nhà Ladeco, Số 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

0345 *** ***

Toàn quốc

22/01/2022

Tấm Inox Cán Nóng No.1 440C / Sus440C / 9Cr18M

Tấm Inox Cán Nóng No.1 440C / Sus440C / 9Cr18M

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

10/11/2021

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C /317L/Sus317L

Dây Cuộn Inox 440C / Sus440C /317L/Sus317L

1.000

Unicosteel Tòa Nhà Hongkong Tower Số 243A Đê La Thành, Đống Đa.

0559 *** ***

Hà Nội

13/04/2022

Dây Cuộn Inox 00Cr19Ni13Mo3, 440C / Sus440C / 9Cr18Mo

Dây Cuộn Inox 00Cr19Ni13Mo3, 440C / Sus440C / 9Cr18Mo

1.000

Unicosteel 1137 Đê La Thành-Ngọc Khánh- Ba Đình-Hà Nội

0904 *** ***

Hà Nội

06/01/2022