Thủ Tục Đăng Ký Hoạt Động Kinh Doanh Trở Lại

Liên hệ

Can Tho

Khi muốn thực hiện kinh doanh trở lại trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại. Thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại được thực hiện như thế nào? Kính mời Quý khách hàng cùng tham khảo nội dung chi tiết thông qua bài viết này. 

Hoạt động trở lại trước thời hạnbr /
Hoạt động trở lại trước thời hạn[/caption]

Khi nào cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại?

- Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty khi: Doanh nghiệp đã thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động với cơ quan đăng ký kinh doanh. Và doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng. Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện những hoạt động kinh doanh. Trong một khoảng thời gian, nghĩa là doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng. Không được xuất hóa đơn hay có bất kỳ hoạt động nào khác.

Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục mở lại công ty, doanh nghiệpbr /
Thủ tục mở lại công ty, doanh nghiệp[/caption]

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ. Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động. Trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng. Và người lao động có thỏa thuận khác. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

- Bởi sau khi làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ đăng ký thời gian tạm ngừng nhất định. Đến hết thời hạn tạm ngừng đó, doanh nghiệp sẽ tự động được mở lại hoạt động kinh doanh. Mà không cần làm thủ tục thông báo nào cả. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn hoạt động trước thời gian đã thông báo tạm ngừng nêu trên. Thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty.

- Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty, chậm nhất là 3 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh.

Việc cần làm ngay sau khi doanh nghiệp mở hoạt động kinh doanh trở lại

Khi doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế được doanh nghiệp dừng kê khai. Và thực hiện, đó là lý do sau khi hoạt động trở lại. Thì việc cần phải thực hiện ngay việc kê khai. Và nộp báo cáo thuế, chưa thực hiện tính đến thời điểm hiện tại.

Ví dụ: Công ty đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ 01/11/2020. Đến thời điểm tháng 9/2021, công ty đăng ký hoạt động trở lại. Thì khi đó công ty phải thực hiện nộp tờ khai thuế GTGT, quý 4/2020 chưa thực hiện.

Thứ hai doanh nghiệp cần rà soát ngay hiện trạng của doanh nghiệp bao gồm: Tình trạng hóa đơn GTGT, con dấu doanh nghiệp. Khoản nợ đến hạn. Khoản thu đến hạn,... Đây là điều cần làm trước khi mở lại hoạt động để tránh việc sai sót trong quản lý.

Thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty cần những hồ sơ gì ?

Thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lạibr /
Thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại[/caption]

- Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn theo mẫu;

- Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên. Biên bản họp và quyết định của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Biên bản họp và quyết định hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

- Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo thêm

Tạm ngừng kinh doanh có bắt buộc phải thông báo

Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại

 Công ty chuẩn bị một bộ hồ sơ thông báo mở lại hoạt động của công ty

Nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở. Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. Sau khi tiếp nhận thông báo mở lại hoạt động của công ty. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận. Về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh. Trước thời hạn đã thông báo đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước, đối với doanh nghiệp.

Nhận kết quả đăng ký kinh doanh

Thẩm quyền tiếp nhận thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại

Thủ tục đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn br /
Thủ tục đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn[/caption]

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký. Đây cũng là có quan có thẩm quyền đẩy thông tin sang cơ quan quản lý thuế để cơ quan này khôi phục trạng thái mã số thuế doanh nghiệp. Do đó doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thêm các thủ tục về thuế trong việc thông báo hoạt động trở lại.

Thực tế có những doanh nghiệp khi tạm ngừng chỉ nộp thông báo tạm ngừng hoạt động cho cơ quan thuế, không làm thủ tục trên phòng ĐKKD, khi đó doanh nghiệp cần trao đổi với cơ quan thuế để làm rõ việc cần làm khi đăng ký hoạt động trở lại, bởi phòng DKKD sẽ không tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp.

Vì sao cần phải làm thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại?


Trong trường hợp, không thực hiện thông báo đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại. Doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 Nghị định 50/2016/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

“Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm, và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;”

Tham khảo thêm

Tạm ngừng kinh doanh không thông báo bị xử phạt bao nhiêu?

Vướng mắc khi thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại

Câu hỏi: Công ty tôi đã thực hiện thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 12/05/2020 đến ngày 12/05/2021. Nhưng công ty muốn hoạt động kinh doanh trở lại vào ngày 01/09/2020. Vậy công ty chúng tôi phải thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty không hay phải chờ đến ngày 12/5/2021 mới được mở lại hoạt động công ty.

Trả lời: Vì thời hạn tạm ngừng của công ty là ngày 12/05/2021. Nhưng doanh nghiệp nếu muốn hoạt động trở lại kể từ ngày 01/09/2020 thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty chậm nhất trước 3 ngày làm việc khi bắt đầu mở lại hoạt động công ty.

Câu hỏi : Khi thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty, thì có cần thực hiện thủ tục để mở lại hoạt động cho chi nhánh/văn phòng đại diện không?

Trả lời: Doanh nghiệp thông báo mở lại hoạt động trước thời hạn của công ty thì đồng thời phải thực hiện thông báo hoạt động trước thời hạn cho chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty.

Câu hỏi: Sau khi thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động

Thủ tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừngbr /
Thủ tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng[/caption]

công ty, Chúng tôi có phải kê khai thuế của khoảng thời gian chúng tôi tạm ngừng không ?

Trả lời: Sau khi thực hiện thông báo mở lại hoạt động của công ty, công ty cần thực hiện nộp tờ khai. Và các khoản thuế phí theo quy định của pháp luật về thuế phát sinh từ ngày hoạt động trở lại. Còn trong thời gian bạn tạm ngừng mà trọn một năm tài chính ( Trọn 1 năm tài chính tức là khoảng thời gian từ ngày 01.1. đến ngày 31.12 hàng năm). Thì công ty, không phải kê khai còn nếu công ty không tạm ngừng trọn 1 năm tài chính. Thì bên công ty bạn phải có trách nhiệm kê khai thuế theo quy định.

Ví dụ: Nếu công ty bạn chỉ tạm ngừng từ ngày 01.1.2021 đến ngày 01.3.2021 thì bên bạn phải vẫn phải kê khai thuế của những ngày hoạt động từ ngày 01 tháng 3 trở đi tức là bên bạn vẫn phải làm kê khai thuế của quý I năm 2021 vì quý đó các bạn đã mở ra hoạt động.

Câu hỏi: Công ty tôi muốn thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng lại đang trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, vậy có cần thực hiện thủ tục mở lại hoạt động để thực hiện giải thể không?

Trả lời: Để có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thì trước đó công ty, phải thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty. Ngay sau có kết quả thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động, công ty có thể thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Câu hỏi: Khi công ty thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty cần ai là người quyết định ?

Trả lời: Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định. Và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, về việc tạm ngừng kinh doanh.

Dịch vụ thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty của Gia Minh

Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty. Hướng dẫn, Quý khách hàng chuẩn bị, các tài liệu, hồ sơ cần thiết.

Nhận tài liệu từ quý khách để thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty;

Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh để thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty;

Làm việc tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động của công ty;

Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách khi thực hiện thủ tục thông báo mở lại hoạt động công ty;

hướng dẫn đăng ký hoạt động trở lại sau khi công ty tạm ngừng kinh doanhbr /
hướng dẫn đăng ký hoạt động trở lại sau khi công ty tạm ngừng kinh doanh[/caption]

Thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trở lại là bước đầu tiên cần thực hiện, khi doanh nghiệp của bạn chuẩn bị có những hướng đi mới, sau khi thông báo tạm ngừng kinh doanh. Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề này. Quý khách hàng có thể liên hệ chúng tôi theo Hotline: 0868 458 111, để được hỗ trợ kịp thời.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty FDI

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp FDI

Thủ tục thông báo ngừng kinh doanh hộ cá thể

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài không

Tạm ngừng kinh doanh có bắt buộc phải thông báo

Quy trình tạm ngừng kinh doanh theo quy định pháp luật

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện công ty

Thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty tnhh một thành viên

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện doanh nghiệp

Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệpbr /
Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp[/caption]

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN GIA MINH  

Hotline: 0932 785 561 - 0868 458 111 

Zalo: 0932 890 675

Gmail: dvgiaminh@gmail.com

 

Website: giayphepgm.com – dailythuegiaminh.com

Bình luận

HẾT HẠN

0939 456 569
Mã số : 17109179
Địa điểm : Cần Thơ
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 18/05/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn