Quản Lý Nhân Sự | Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự. Daketnoi.com

Liên hệ

127/99 Ni Su Huynh Lien F10 Q Tan Binh

PHẦN MỀM NHÂN SỰ PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP


Phần mềm Nhân sự -chấm công tiền lương

http://www.daketnoi.net/phanmemnhansu.html

http://www.daketnoi.com/phanmemnhansu.html

http://www.phanmemnhansu.net/phanmemnhansu.html

http://www.daketnoi.net/quanlynhansu.html

http://www.daketnoi.com/quanlynhansu.html

http://www.phanmemnhansu.net/quanlynhansu.html

http://www.phanmemnhansu.net/nhansu.html

http://www.daketnoi.net/nhansu.html

http://www.daketnoi.com/nhansu.html

I.Chức Năng Quản Lý Nhân Sự : 1. Quản lý hồ sơ :

-         Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề...

         -   Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình

   -   Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị,          Đoàn, Đảng, Công đoàn

   -   Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động.

   -   Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.

   -   Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động. 

   -   Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật... 1. Quản lý hợp đồng lao động :

   -  Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng         thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định         thời hạn.

  -    Theo dõi gia hạn hợp đồng.

  -    Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng 1. Quản lý tuyển dụng :

-         Quản lý chi tiết hồ sơ

-         Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên

-         Theo dõi kết quả phỏng vấn ứng viên

 

II. Chức Năng Chấm công  

-         Theo dõi ngày công thực tế của nhân viên

-         Theo dõi ngày nghỉ phép, nghỉ việc riêng , nghỉ ốm đau thai sản …

-         Theo giỏi giờ làm thêm, giờ tăng ca, của nhân viên

 

III. Chức năng quản lý tiền lương  

-         Tính lương cho các phòng ban: Lương dán tiếp, trực tiếp

-         Tính lương tạm ứng

-         Linh hoạt tính lương theo công thức định sẳn của từng doanh nghiệp

-         Các khoản phải thu

-         Các khoản giảm trừ

IV. Chức năng quản lý BHXH . 

1.      Quản lý tăng giảm lao động, thay đổi mức đóng BHXH:

·        Tờ khai đăng ký BHXH,BHYT,BHTN Theo mẫu 01-TBH.

-Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH,BHYT mẫu 01a-TBH

·        Cập nhật phát sinh tăng lao động phải đóng BHXH, BHYT theo mẫu 02-TBH.

·        Cập nhật phát sinh giảm lao động, điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT theo mẫu 03a-TBH.

·        Quản lý chặt chẽ số phải đóng BHYT do nghỉ thai sản, nghỉ ốm dài ngày trong các trường hợp có thu hồi hoặc không thu hồi được thẻ BHYT

·        Theo dõi tổng số phải đóng theo từng đợt phát sinh hoặc hàng tháng.

·        Kết xuất số liệu mẫu 02-TBH, 03-TBH cho cơ quan BHXH.

·        Theo dõi phát sinh 2% để lại đơn vị trên Tổng quỹ lương đóng BHXH của đơn vị.

·        Số liệu phát sinh về tăng giảm lao động hoặc thay đổi mức đóng được kết xuất từ phân hệ quản lý hợp đồng và phân hệ quản lý diễn biến tiền lương.

2.  Quản lý  số đã đóng BHXH:

·        Quản lý Ủy nhiệm chi nộp tiền đóng BHXH.

·        Quản lý số được duyệt chi 2% với cơ quan BHXH.

3.Quản lý  và đối chiếu số phải đóng với thông báo của cơ quan BHXH:

·        Cập nhật và theo dõi Lãi phát sinh do chậm nộp theo thông báo của cơ quan BHXH.

·        Quản lý số phải nộp hàng tháng - đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH

·        Quản lý số phải nộp hàng quý - đối chiếu với thông báo kết quả đóng BHXH của cơ quan BHXH

 

V. Chức năng báo cáo  

      1. Báo cáo nhân sự: • Sơ yếu lý lịch .

 • Tờ kê hồ sơ của người lao động.

 • Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại.

 • Danh sách nhân viên hiện đang thử việc .

 • Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm .

 • Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty .

 • Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng .

 • Danh sách nhân viên nghỉ việc .

 • Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng .

 • Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng .

 • Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.

 • Danh sách cán bộ chủ chốt .

 • Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật .

 • Báo cáo tình hình nghỉ phép .

 • Kế hoạch đào tạo nhân viên .

 • Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên .

 • Danh sách các ứng viên dự tuyển .

 • Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3 .

 • Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.

 • Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên .

 • Thống kê nhân viên theo độ tuổi .

 • Thống kê nhân viên theo chức danh .

 • Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học . 1. Báo cáo chấm công: • Bảng tổng hợp ngày công;

 • Số nhân viên vắng mặt.

 • Bảng chấm công chi tiết từng ngày;

 • Bảng theo dõi đi muộn về sớm;

 • Bảng tổng hợp công sản phẩm;

3.      Báo cáo tiền lương • Bảng tiền lương tạm ứng.

 • Bảng thanh toán tiền lương.

 • Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác

 • Phiếu thu nhập của từng nhân viên.

 • Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.

 • Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.

 • Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận.

·        Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...

4.       Báo cáo quản lý đóng nộp BHXH

·        Tờ khai tham gia BHXH,BHYT – Mẫu số 01- TBH.

·        Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT – Mẫu 01a - TBH

·        Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT - Mẫu 02-TBH,

·        Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT - Mẫu 03a-TBH

·        Danh sách lao động đang tham gia BHXH, BHYT

·        Quá trình tham gia đóng BHXH, BHYT của từng lao động

·        Liệt kê chứng từ đóng BHXH, BHYT

·        Liệt kê chứng từ được duyệt chi 2% để lại đơn vị

·        Liệt kê Lãi phát sinh do chậm đóng

·        Báo cáo kết quả đóng hàng tháng để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH

·        Báo cáo kết quả đóng hàng quý để đối chiếu với số liệu của cơ quan BHXH - Mẫu 08-TBH.

·        Các mẫu biểu và báo cáo sẽ được cập nhật thường xuyên theo đúng qui định của BHXH Việt Nam

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được chuyên viên về nhân sự tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc hoàn toàn miễn phí !


Phần mềm Nhân sự -chấm công tiền lương

http://www.daketnoi.net/phanmemnhansu.html

http://www.daketnoi.com/phanmemnhansu.html

http://www.phanmemnhansu.net/phanmemnhansu.html

http://www.daketnoi.net/quanlynhansu.html

http://www.daketnoi.com/quanlynhansu.html

http://www.phanmemnhansu.net/quanlynhansu.html

http://www.phanmemnhansu.net/nhansu.html

http://www.daketnoi.net/nhansu.html

http://www.daketnoi.com/nhansu.html

Phần mềm nhân sự - phần mềm quản lý nhân sự - phan mem nhan su – phan mem quan ly nhan su -  phan mem nhan su cham cong  tinh luong – phần mềm nhân sự chấm công tính lương – phần mềm quản lý nhân sự tiền lương – phần mềm quản trị nhân sự - Phần mềm nhân sự - phần mềm quản lý nhân sự - phan mem nhan su – phan mem quan ly nhan su -  phan mem nhan su cham cong  tinh luong – phần mềm nhân sự chấm công tính lương – phần mềm quản lý nhân sự tiền lương – phần mềm quản trị nhân sự - Phần mềm nhân sự - phần mềm quản lý nhân sự - phan mem nhan su – phan mem quan ly nhan su -  phan mem nhan su cham cong  tinh luong – phần mềm nhân sự chấm công tính lương – phần mềm quản lý nhân sự tiền lương – phần mềm quản trị nhân sự - Phần mềm nhân sự - phần mềm quản lý nhân sự - phan mem nhan su – phan mem quan ly nhan su -  phan mem nhan su cham cong  tinh luong – phần mềm nhân sự chấm công tính lương – phần mềm quản lý nhân sự tiền lương – phần mềm quản trị nhân sự 

 

 

 

 

 

 


Bình luận

0908 336 851
Mã số : 1708928
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 20/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn