Tổng Hợp Kiến Thức Cơ Bản Về Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Liên hệ

Chung Cư B1, Trường Sa, Phường 17, Bình Thạnh

Quy trình xử lý nước thải là quá trình lọc nước thải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước của một vùng nước nhất định để thoát nước hoặc tái sử dụng. Với tình trạng ngày càng thiếu hụt nguồn nước và tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng, xử lý nước thải đã trở thành một biện pháp quan trọng để bảo vệ nguồn nước, có nhiều quy trình xử lý nước thải khác nhau.

1. Phương pháp xử lý nước thải sinh học là gì?

Công nghệ xử lý nước thải sinh học là việc sử dụng các vi sinh vật để hấp thụ, phân hủy và oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải, đồng thời phân giải các chất hữu cơ không ổn định thành các chất ổn định và vô hại để làm sạch nước thải. Các phương pháp xử lý sinh học hiện đại có thể chia thành hai loại: oxy hóa hiếu khí và khử kỵ khí tùy theo các vi sinh vật khác nhau. Trước đây được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý nước thải đô thị và nước thải công nghiệp hữu cơ. Quá trình oxy hóa hiếu khí có một loạt các ứng dụng, bao gồm nhiều kỹ thuật và cấu trúc. Phương pháp màng sinh học (bao gồm bể lọc sinh học, bàn xoay sinh học), oxy hóa tiếp xúc sinh học và các quá trình và cấu trúc khác. Phương pháp bùn hoạt tính và phương pháp màng sinh học đều là phương pháp xử lý sinh học nhân tạo. Ngoài ra còn có các biện pháp xử lý sinh học tự nhiên đối với đất canh tác và ao, tức là ruộng có tưới và ao sinh học. Xử lý sinh học có chi phí thấp nên là phương pháp xử lý nước thải được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

 

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645762174-lmr.jpeg

 

2. Tổng lượng nước thải xử lý hay chất lượng loại bỏ và xử lý BOD5 là bao nhiêu?

Công suất xử lý nước thải hoặc tổng lượng BOD5 loại bỏ: tổng lưu lượng nước thải hàng ngày (đo bằng m3 / d) đi vào nhà máy xử lý nước thải, có thể được sử dụng như một chỉ số về khả năng xử lý của nhà máy xử lý nước thải. Tổng lượng BOD5 loại bỏ hàng ngày cũng có thể được sử dụng như một chỉ số về khả năng xử lý của nhà máy xử lý nước thải. Tổng lượng BOD5 được loại bỏ bằng tích của tốc độ dòng xử lý và hiệu số giữa giá trị BOD5 của nước đầu vào và nước đi ra, tính bằng kg / d hoặc t / d.

Chất lượng xử lý: Nhà máy xử lý nước thải thứ cấp lấy giá trị BOD5 và SS từ nhà máy làm chỉ tiêu chất lượng xử lý. Theo tiêu chuẩn xả thải mới được xây dựng của nhà máy xử lý nước thải, BOD5 và SS của nước thải đầu ra của nhà máy xử lý nước thải thứ cấp đều nhỏ hơn 30mg / L. Chất lượng điều trị cũng có thể được đo lường bằng tỷ lệ loại bỏ. Nồng độ đầu vào trừ đi nồng độ nước thải chia cho nồng độ đầu vào là tỷ lệ loại bỏ. Nitơ amoniac, giá trị nước thải TP hoặc tỷ lệ loại bỏ cũng được sử dụng làm chỉ tiêu chất lượng xử lý.

3. Giá trị pH là gì và ý nghĩa của nó?

Độ pH cho biết độ axit và kiềm của nước thải. Nó là giá trị logarit nghịch đảo của nồng độ ion hydro trong nước. Nó càng lớn thì độ kiềm của nó càng mạnh. Giá trị pH trong nước thải có ảnh hưởng nhất định đến đường ống, máy bơm, van cửa và các kết cấu xử lý nước thải. Giá trị pH của các nhà máy xử lý nước thải chủ yếu bao gồm nước thải sinh hoạt thường là 7,2 ~ 7,8. Giá trị pH quá cao hoặc quá thấp có thể cho thấy sự xâm nhập của nước thải công nghiệp. Giá trị quá thấp có thể ăn mòn đường ống, thân máy bơm và có thể nguy hiểm. Ví dụ, sunfua trong nước thải sẽ tạo ra khí H2S trong điều kiện có tính axit. Ở nồng độ cao, nó có thể gây nhức đầu, sổ mũi, ngạt thở và thậm chí tử vong. Vì vậy, cần tăng cường quan trắc, tìm nguồn ô nhiễm, có biện pháp xử lý khi phát hiện pH giảm. Đồng thời, khoảng pH cho phép của quá trình xử lý sinh hóa là 6 ~ 10, quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng hoặc phá hủy quá trình xử lý sinh học.

4. Tổng chất rắn (TS) là gì?

tổng chất rắn còn lại trong mẫu nước được làm bay hơi đến khô trên nồi cách thủy ở nhiệt độ 100 °C. Nó là tổng các chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước thải. Nó phản ánh tổng nồng độ chất rắn trong nước thải. Việc phân tích chất rắn đầu vào và đầu ra có thể phản ánh ảnh hưởng của các cấu trúc xử lý nước thải đến việc loại bỏ tổng chất rắn.

5. Chất rắn lơ lửng (SS) là gì?

Đề cập đến lượng chất rắn trong nước thải có thể được bộ lọc giữ lại. Một phần chất rắn lơ lửng có thể lắng xuống trong những điều kiện nhất định. Xác định chất rắn lơ lửng thường được thực hiện bằng phương pháp lọc lớp lọc amiăng. Thiết bị chính là nồi nấu phở Gooch. Khi điều kiện trang thiết bị thí nghiệm không có thì cũng có thể dùng giấy lọc làm màng lọc, lượng chất rắn lơ lửng thu được từ hiệu số giữa tổng chất rắn và chất rắn hòa tan. Khi đo chất rắn lơ lửng, sự khác biệt lớn thường xảy ra do các bộ lọc khác nhau.

Chỉ báo này là một trong những dữ liệu cơ bản nhất của nước thải. Phương pháp xác định chất rắn lơ lửng trong nước đầu vào và nước ra có thể dùng để phản ánh sự giảm chất rắn lơ lửng sau khi nước thải đi qua bể lắng sơ cấp và bể lắng thứ cấp, là cơ sở chính để phản ánh hiệu quả lắng.

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645762181-myw.jpg

6. Nhu cầu oxy hóa học (COD) là gì?

Nhu cầu oxy hóa học (viết tắt là COD) đề cập đến hàm lượng oxy của chất oxy hóa cần thiết để oxy hóa chất hữu cơ trong nước thải bằng phương pháp hóa học. Sử dụng kali pemanganat làm chất ôxy hóa, kết quả đo được thường được gọi là tiêu thụ ôxy, biểu thị bằng OC. Sử dụng kali dicromat làm chất ôxy hóa, kết quả đo được gọi là nhu cầu ôxy hóa học và được biểu thị bằng COD. Sự khác biệt giữa hai chất này nằm ở sự lựa chọn chất ôxy hóa. Dùng kali pemanganat làm chất oxi hóa chỉ có thể oxi hóa các hợp chất hữu cơ mạch thẳng trong nước thải, còn dùng kali đicromat làm chất oxi hóa thì tác dụng của nó mạnh hơn và đầy đủ hơn so với trước đây. Ngoài các hợp chất hữu cơ mạch thẳng, nó có thể oxi hóa axit pemanganic. Nhiều cấu trúc phức tạp hợp chất hữu cơ mà kali không thể bị oxi hóa. Do đó, giá trị COD của cùng một loại nước thải lớn hơn nhiều so với giá trị OC. Đặc biệt khi một lượng lớn nước thải công nghiệp đi vào nhà máy nước thải, nhu cầu oxy hóa học của phương pháp kali dicromat nói chung cần được đo. Giá trị COD của các nhà máy xử lý nước thải đô thị nói chung là khoảng 400 ~ 800mg / L.

Giá trị tiêu thụ của phương pháp kali pemanganat thường được sử dụng làm dữ liệu tham khảo để xác định tỷ lệ pha loãng của BOD năm ngày trong các nhà máy xử lý nước thải.

7. Nhu cầu Oxy Sinh hóa (BOD) là gì?

Nhu cầu oxy sinh hóa: (viết tắt là BOD) là lượng oxy cần thiết của vi sinh vật trong nước để phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện hiếu khí. Là chỉ tiêu gián tiếp cho biết mức độ ô nhiễm của chất hữu cơ Quá trình oxy hóa sinh hóa và phân hủy chất hữu cơ thường có hai giai đoạn, giai đoạn đầu chủ yếu là quá trình oxy hóa chất hữu cơ chứa cacbon, gọi là giai đoạn cacbon hóa, diễn ra khoảng 20 ngày để hoàn thành. Giai đoạn thứ hai chủ yếu là quá trình oxy hóa các chất hữu cơ chứa nitơ, được gọi là giai đoạn nitrat hóa, mất khoảng 100 ngày để hoàn thành. Trong các trường hợp được công nhận, thông lệ tiêu chuẩn chung là ủ ở 20 °C trong 5 ngày, sau đó đo, và dữ liệu đo được gọi là nhu cầu oxy sinh hóa trong 5 ngày. BOD5 viết tắt, vì vậy BOD5 đại diện cho nhu cầu oxy để phân hủy một số chất hữu cơ có chứa carbon, và BOD5 của nước thải sinh hoạt phải là khoảng 70%.

Việc xác định BOD của năm ngày là lấy mẫu nước ban đầu hoặc mẫu nước được pha loãng thích hợp để chứa đủ oxy hòa tan đáp ứng yêu cầu của BOD năm ngày. Mẫu nước này được chia thành hai phần, một Hàm lượng oxy hòa tan trong ngày được đo ở một phần, phần còn lại được cho vào tủ ấm 20 °C, và đo hàm lượng hòa tan sau khi nuôi 5 ngày.

 

Trong quá trình xác định BOD5, việc chọn đúng tỷ lệ pha loãng là rất quan trọng. Thông thường người ta tin rằng hệ số pha loãng được chọn phải sao cho sau khi mẫu nước pha loãng được ủ trong tủ ấm 20 °C trong 5 ngày, mức giảm oxy hòa tan của nó là thích hợp hơn khi ở mức 20% đến 80%. Tuy nhiên, đôi khi sai số thường do kiểm soát không đúng hệ số pha loãng của BOD5, và thậm chí hệ số pha loãng quá nhỏ để có được dữ liệu BOD5.

 

Xem chi tiết Tổng hợp kiến ​​thức cơ bản về hệ thống xử lý nước thải

 

 

Bình luận

HẾT HẠN

0903 649 782
Mã số : 16535007
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 27/03/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn