Các Quy Định Luật Thừa Kế Trong Bảo Hiểm Nhân Thọ [Chi Tiết 2023]

Liên hệ

Phòng 2.3, Tầng 2 Tòa Nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, Tp. Hcm

1. Khái niệm về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm nhân thọ

1.1. Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Căn cứ theo khoản 1 điều 12 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Theo quy định pháp luật, hợp đồng bảo hiểm sẽ bao gồm:

- Hợp đồng bảo hiểm con người

- Hợp đồng bảo hiểm tài sản

- Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

1.2. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ

Theo quy định tại luật hiện hành, bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Hiện nay, bảo hiểm nhân thọ sẽ bao gồm các loại sau:

- Bảo hiểm trọn đời

- Bảo hiểm sinh kỳ

- Bảo hiểm tử kỳ

- Bảo hiểm hỗn hợp

- Bảo hiểm trả tiền định kỳ

- Bảo hiểm liên kết đầu tư

- Bảo hiểm hưu trí

luật thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ

2. Thừa kế bảo trong hiểm nhân thọ là gì?

Thừa kế là việc chuyển giao quyền sử dụng định đoạt tài sản của người đã khuất cho người còn sống. Tài sản đó gọi là di sản.

Bảo hiểm nhân thọ cũng là một loại tài sản và nếu trong trường hợp bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm qua đời thì đây chính là một trong những di sản của người chết để lại, và nó được xem là di sản thừa kế.

Thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ là việc chuyển giao quyền sử dụng định đoạt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho người còn sống để tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận tại hợp đồng đó.

3. Ai được thừa kế bảo hiểm nhân thọ?

Để xác định đối tượng thừa kế bảo hiểm nhân thọ thì phải căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Nếu trong hợp đồng bảo hiểm có lựa chọn người thụ hưởng, thì khi người mua bảo hiểm mất, người thụ hưởng đó sẽ nhận thừa kế hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp trong hợp đồng bảo hiểm không có người thụ hưởng thì tài sản của bảo hiểm nhân thọ thì khi người đó mất đi, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được chia thừa kế theo pháp luật theo quy định tại Điều 651, Bộ luật dân sự 2015. Cụ thể.

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Quá trình tìm hiểu, Trần Việt được biết nếu trong trường hợp những người hàng thừa kế thứ nhất cùng đồng quan điểm đưa toàn bộ số tiền bảo hiểm cho một người cụ thể (VD con của người đã mất) thì cùng ký vào thỏa thuận chỉ định người thừa kế gửi công ty bảo hiểm để quy số tiền về một mối.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, những người thuộc hàng thừa kế của người chết sẽ được hưởng thừa kế đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người chết.

Mỗi người được hưởng một phần bằng nhau. Hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế khi không còn ai ở hàng thừa kế trước đó.

4. Các hình thức thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, có 2 hình thức thừa kế:

– Hình thức thừa kế theo di chúc: “Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết” (Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015). Theo cách này, ngay khi giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm và người được bảo hiểm lập một bản di chúc chỉ định rõ người được hưởng thừa kế từ hợp đồng này.

– Hình thức thừa kế theo pháp luật: “Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định” (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015). Hình thức này áp dụng với những hợp đồng không được định đoạt bằng di chúc. Quyền thừa kế được phân chia theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quyền hưởng thừa kế bảo hiểm nhân thọ được quyết định dựa trên điều khoản hợp đồng bảo hiểm, sau đó mới xét tới di chúc và các hình thức thừa kế khác.

5. Quy định về người thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm

– Người thụ hưởng không nhất thiết phải là người thân của người được bảo hiểm, người mua bảo hiểm.

– Nếu người thụ hưởng dưới 18 tuổi, thì người bảo hộ hợp pháp của người thụ hưởng sẽ là người nhận số tiền đền bù từ Hợp đồng bảo hiểm.

– Bên mua bảo hiểm có thể thêm, loại trừ người thụ hưởng nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng có hiệu lực.

– Nếu người thụ hưởng phạm tội hình sự, số tiền đền bù sẽ chỉ chia cho những người thụ hưởng còn lại trong hợp đồng.

– Người thụ hưởng cần có giấy chứng tử của người được bảo hiểm để chứng minh người được bảo hiểm đã chết.

6. Chỉ định người thừa kế như thế nào?

Trong trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm bị tử vong (trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm là cá nhân) hoặc chấm dứt hoạt động (trường hợp Bên Mua Bảo Hiểm là tổ chức), chỉ định người thừa kế quyền và nghĩa vụ của hợp đồng sẽ theo thứ tự ưu tiên sau:

  • Người Được Bảo Hiểm, nếu Người Được Bảo Hiểm đủ các điều kiện trở thành Bên Mua Bảo Hiểm; hoặc
  • Người giám hộ hợp pháp của Người Được Bảo Hiểm, nếu Người Được Bảo Hiểm chưa đủ điều kiện trở thành Bên Mua Bảo Hiểm; hoặc
  • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Bất kỳ ai được bên mua bảo hiểm chỉ định là người thụ hưởng và được ghi nhận trên hợp đồng bảo hiểm sẽ là người được chỉ định thừa kế bảo hiểm. Người thụ hưởng không bắt buộc phải có mối quan hệ huyết thống với người được bảo hiểm, người mua bảo hiểm.

Nếu người thụ hưởng dưới 18 tuổi, thì người bảo hộ hợp pháp của người thụ hưởng sẽ là người nhận số tiền thừa kế từ Hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có thể thêm, bớt người thụ hưởng nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng có hiệu lực.

Nếu một trong những người thụ hưởng chỉ định phạm tội hình sự, số tiền thừa kế bảo hiểm nhân thọ sẽ chỉ chia cho những người thụ hưởng còn lại trong hợp đồng.

7. Thủ tục thừa kế hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Thừa kế bảo hiểm nhân thọ thuộc trường hợp yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm tử vong. Theo đó, người được thụ hưởng theo hợp đồng bảo hiểm cần chuẩn bị các giấy tờ bào gồm:

– Giấy chứng tử/ Trích lục Khai tử của Người được Bảo hiểm do Chính quyền địa phương cung cấp (bản sao có chứng thực).

– Hộ khẩu xóa tử của Người được Bảo hiểm (bản sao có chứng thực).

– Bộ Hợp đồng Bảo hiểm gốc.

– Nếu Người được Bảo hiểm tử vong do Tai nạn:

+ Biên bản kết luận điều tra nguyên nhân tử vong do cơ quan chính quyền có thẩm quyền lập (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

+ Biên bản khám nghiệm tử thi do cơ quan chính quyền có thẩm quyền lập (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

+ Các chứng từ y tế (Tóm tắt Bệnh án, Giấy ra viện, Đơn thuốc, Hóa đơn…) quá trình điều trị sau khi bị Tai nạn do Bệnh viện cung cấp (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

– Nếu Người được Bảo hiểm tử vong do Bệnh:

+ Tóm tắt Bệnh án/ Giấy ra viện/ Các chứng từ y tế cho tất cả lần khám và chữa bệnh ngoại trú/nội trú của Người được Bảo hiểm do các Bệnh viện cung cấp (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người thụ hưởng trong thời gian ba mươi 30 ngày (thời gian tùy thuộc quy định của đơn vị bảo hiểm) kể từ ngày nhận được tài liệu đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu.

8. Các câu hỏi thương gặp về luật thừa kế bảo hiểm nhân thọ

8.1. Bảo hiểm nhân thọ có thừa kế được không?

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, Bảo hiểm nhân thọ của người chết cũng được xem là di sản thừa kế.

8.2. Có quyền từ chối di sản thừa kế là bảo hiểm nhân thọ người đã mất?

Bên cạnh quyền nhận di sản, người thừa kế cũng có quyền từ chối di sản. Tại điều 620 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể:

“1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

8.3. Người chết do tự tử có được bảo hiểm đền bù không?

Theo khoản 1 điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền trong các trường hợp sau:

- Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực.

8.4. Quy định về người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm

Người thụ hưởng không nhất thiết phải là người thân của người được bảo hiểm, người mua bảo hiểm.

Nếu người thụ hưởng dưới 18 tuổi, thì người bảo hộ hợp pháp của người thụ hưởng sẽ là người nhận số tiền đền bù từ hợp đồng bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có thể thêm, loại trừ người thụ hưởng nhiều lần trong suốt thời hạn hợp đồng có hiệu lực.

Nếu người thụ hưởng phạm tội hình sự, số tiền bảo hiểm đền bù sẽ chia cho những người được bảo hiểm đã chết.

9. Dịch vụ tư vấn các quy định luật thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ và làm thủ tục nhận thừa kế bảo hiểm

Công ty Luật Tia Sáng - tư vấn các quy định luật thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ, thủ tục hồ sơ để nhận di sản bảo hiểm nhân thọ từ người đã mất.

– Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi phục vụ tư vấn cho toàn thể quý khách hàng miễn phí. Chúng tôi không thu bất cứ một khoản phí nào trước hoặc sau khi tư vấn. Với mục tiêu phổ biến các quy định pháp luật đến người dân tại mọi miền tổ quốc, chúng tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ, quan tâm của toàn thể quý khách hàng.

– Nếu quý khách hàng cần gặp gỡ Luật sư hỗ trợ tư vấn trực tiếp, cần Luật sư đại diện tranh tụng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi có thể cử Luật sư phù hợp về tận địa điểm của quý khách hàng để tư vấn và cung cấp dịch vụ. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, vui lòng liên hệ tổng đài Luật sư: 0989.072.079 | 0906.219.287 để đặt lịch hẹn – yêu cầu dịch vụ! Chúng tôi sẽ sắp xếp Luật sư chuyên môn phù hợp trợ giúp tận nơi cho quý khách hàng!

Luật Tia Sáng tự tin là đơn vị tư vấn luật thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ uy tín bởi chúng tôi có:

  • Chất lượng đội ngũ luật sư kiện tụng được khẳng định – Chúng tôi có một đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm, bao gồm một số luật sư chuyên về luật hôn nhân và gia đình. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Luật Tia Sáng đã xây dựng thành công thương hiệu dựa trên hoạt động tư vấn và tố tụng tại tòa án.
  • Thái độ tận tụy, tận tụy, chuyên nghiệp – Hiểu được những tranh chấp pháp lý trong lĩnh vực thừa kế, chúng tôi xử lý các vụ án hôn nhân và gia đình với thái độ chuyên nghiệp và đảm bảo tính khách quan, công bằng trong từng vụ án. Với năng lực, kinh nghiệm và đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng với các dịch vụ tư vấn chất lượng cao nhất.
  • Chúng tôi tư vấn - Giúp các bạn trong quá trình thu thập bằng chứng chính minh là nạn nhân trong bạo hành gia đình.

Cam kết của Công ty Luật Tia Sáng

Khi sử dụng dịch vụ của Luật Tia Sáng, bạn sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất vì công ty chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và coi công việc, quyền lợi của khách hàng là điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của chúng tôi. Độc giả có thể đánh giá dịch vụ của chúng tôi thông qua các tiêu chí sau:

Uy tín

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể yên tâm về các vấn đề bảo mật thông tin, chi phí, thời gian làm việc, v.v.

Trách nhiệm

Chúng tôi luôn cung cấp thông tin liên quan, căn cứ pháp luật, cơ sở pháp lý và cung cấp các giải pháp toàn diện, khách quan và có mục tiêu, giải quyết rõ ràng và lựa chọn giải quyết vụ án hình sự phù hợp.

Tính chuyên nghiệp

Chúng tôi luôn cam kết vì lợi ích của khách hàng trừ khi yêu cầu của khách hàng vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức xã hội.

Chi phí hợp lý

Để mang lại sự thoải mái và yên tâm cho khách hàng, chúng tôi luôn có chính sách hỗ trợ và điều chỉnh giá dịch vụ để phù hợp với công việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Công ty Luật Tia Sáng. Quý khách cần tư vấn luật thừa kế trong bảo hiểm nhân thọ vui lòng liên hệ với luật sư Tia Sáng qua số điện thoại 0989.072.079 | 0906.219.287 hoặc địa chỉ email tiasanglaw@gmail.com sẽ nhận tất cả các câu hỏi và nhu cầu thuê một luật sư tư vấn luật thừa kế bảo hiểm nhân họ chuyên nghiệp.

7. Thông tin liên hệ

Công ty Luật TNHH MTV TIA SÁNG

Địa chỉ: Phòng 2.3, tầng 2 tòa nhà Indochina. Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Q.1, TP. HCM

Số điện thoại: 0989.072.079 | 0906.219.287

Email: tiasanglaw@gmail.com

HẾT HẠN

0989 072 079
Mã số : 17055913
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cho thuê
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 12/04/2023
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn