Cửa Cuốn Siêu Trường

1,6 triệu

Số 1, Phố Đại Đồng - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

1- Cửa cuốn siêu trường Đài Loan: Bản 10.5cm, khổ thép 175mm
2- Cửa cuốn siêu trường Korea: Bản 7.5cm, khổ thép 130mm
3- Cửa cuốn 2 lớp và 1 lớp China: Bản 7.5cm, khổ thép 125mm
4- Cửa cuốn Đài Loan: Bản 7.5cm, khổ thép 124mm

Cửa cuốn siêu trường bẳng cong 1mm đến 1.6mm

Cửa cuốn siêu trường sơn tĩnh điện dầy 1.6ly
Cửa cuốn siêu trường thép sơn tĩnh điện, độ dầy 1,6ly± 8%, bản 10cm. Cửa cuốn này chạy từ khổ thép 17.5cm ra bản lá 10.5cm

- Thân cửa cuốn siêu trường thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện độ dầy 1.8mm± 8%, bản 10.5cm. 
- Nan đáy bằng  V4, V5, V6
- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.6mm hoặc ray chấn tùy độ dầy
- Bọ thép bản 10cm hoặc mặt bích chống xô

- Trục 114, 141, 168, 219


Cửa cuốn siêu trường bản phẳng 1.2mm đến 1.8mm

- Nan cửa: Thân cửa cuốn ST85 được làm bằng thép mạ kẽm, khổ thép 130mm, chạy ra bản 75mm, có độ dày lên tới  đến 1.6mm+_8%, sơn tĩnh điện.
- Thanh đáy: Hình chữ T được hình thành bởi 2 thanh thép V vuông góc hoặc thanh hộp hình chữ nhật. Hộp 25x50 hoặc 30x60

- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.6mm hoặc ray chấn tùy độ dầy 2 lớp và 1 lớp
- Bọ thép bản 7.5cm hoặc thêm mặt bích chống xô

- Trục 114, 141, 168, 219

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350746-moe.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350747-erp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350747-qnd.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350748-mqs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350749-rla.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350750-gns.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350751-idc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350752-wtw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350753-mzn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350754-wsh.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350755-qer.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350755-hvk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350756-pmo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350757-noa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350758-qpp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350759-ufi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350760-yvb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350761-oyu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350762-zsq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350763-mns.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350764-tzu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350765-mkt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350766-fre.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350767-clj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350768-eqs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350769-jmw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350770-ipo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350771-bae.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350772-qez.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350773-yga.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350774-iej.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350775-qry.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350776-ven.jpg

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350824-tqq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350824-uxj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350825-cmi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350826-hml.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350827-peq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350828-hfu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350829-usw.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350829-bir.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350830-urf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350831-cou.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350832-oos.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350832-vol.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350833-kjr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350834-qza.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350835-wvk.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350836-ikc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350837-wzl.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350838-rld.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350839-ggb.jpg

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350883-eeq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350884-ndv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350885-izz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350886-emn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350887-axx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350888-hiv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350889-cbp.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350890-uhu.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350891-iif.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350892-vzs.jpg

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350916-uom.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350917-kbq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350918-oiq.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350919-oqj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350920-jqg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350921-oqj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350922-cfs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350923-ywa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350924-gpj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350925-mgo.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350926-hwa.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350926-nzj.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350927-fmx.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350928-lyg.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350929-lsp.jpg

https://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350963-nsv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350964-ura.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350964-msy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350965-uce.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350966-dil.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350966-ydv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350967-gbz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350968-ahv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350968-ovf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350969-ecv.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350970-bbt.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350971-eej.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350972-tdb.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350972-ebi.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350973-jru.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350974-lzn.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350975-qhf.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350975-zif.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350976-hsr.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350977-fcc.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350978-xon.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350979-vhy.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350980-uxs.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350981-akz.jpghttps://cdn.vatgia.vn/pictures/thumb/0x0/2022/02/1645350981-cjx.jpg

Bình luận

HẾT HẠN

0967 217 111
Mã số : 16530575
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 22/03/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn