Sách Kế Toán Tài Chính (Trần Xuân Nam) 2015 Song Ngữ

750.000

Hà Nội


Sách Kế Toán Tài Chính (Trần Xuân Nam) 2015 song ngữ

Tác giả : Trần Xuân Nam

Năm xuất bản : 2015

Kích thước : 20 x 28

Trọng lượng : 2.5kg

Hình thức bìa : Mềm

Số trang : 1400

Giá :750.000 VNĐ 

Sách Kế Toán Tài Chính (Trần Xuân Nam) 2015 song ngữ

Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu, toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Tài chính, Kế toán với tư cách là công cụ quản lý và một loại hình dịch vụ trong thị trường tài chính mở đã và đang hội nhập với thế giới như một quy luật tất yếu của sự phát triển. Việt Nam đã cam kết lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ kế toán, kiểm toán. Hiện nay, phần lớn các công ty hoạt động tại Việt Nam áp dụng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). 


Để giúp người làm công tác kế toán tìm hiểu các vấn đề liên quan đến phương pháp thực hành TT số 200/2014 và 202/2014 (VAS); Làm tốt hơn kế toán Việt Nam và có thể thực hành được hệ thống kế toán quốc tế IFRS và US GAAP; Nắm vững các nguyên tắc, thực tế kế toán tốt nhất của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như các chuẩn mực, thông lệ kế toán quốc tế (IFRS); Tác giả Trần Xuân Nam với hơn 30 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính biên soạn bộ sách:"KẾ TOÁN TÀI CHÍNH" bao gồm 2 tập.


Nội dung bộ sách gồm những phần chính sau:


Tập 1:


PHẦN 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN (ACCOUNTING FUNDAMENTALS)


PHẦN 2. CÁC HỆ THỐNG KẾ TOÁN, BỘ KHUNG KẾ TOÁN VIỆT NAM, VÀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ


PHẦN 3. KẾ TOÁN CÁC TÀI SẢN KHÔNG PHẢI TIỀN VÀ NỢ PHẢI TRẢ


PHẦN 4. KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT


Tập 2:


PHẦN 5. BÁO CÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH (FINANCIAL PERFORMANCE)


PHẦN 6. KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT


PHẦN 7. PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH


PHẦN 8. KẾ TOÁN CHI PHÍ/ GIÁ THÀNH (COST ACCOUNTING)


PHẦN 9. SO SÁNH VAS VỚI IFRS VÀ CÁC THỰC TẾ TỐT NHẤT


PHỤ LỤC (APPENDICES) (DANH MỤC HỆ THỐNG TK KẾ TOÁN DN THEO TT200/2014 TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH- DANH MỤC HỆ THỐNG TK KẾ TOÁN DN NHỎ VÀ VỪA TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH-CÁC BIỂU MẪU BCTC VÀ THUYẾT MINH BCTC THEO TT200 VÀ 202/2014)


THUẬT NGỮ KẾ TOÁN VIỆT - ANH (VIETNAMESE - ENGLISH GLOSSARY)


Hy vọng rằng, cuốn sách có ích cho tất cả những người đang và sẽ làm kế toán. Các kế toán viên và những nhà quản lý kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp là đối tượng mục tiêu hàng đầu của cuốn sách này. Những người mới tiếp cận với nghề kế toán, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên về kế toán hay quản trị kinh doanh, các khóa ngắn hạn về kế toán cho người chuyên kế toán, các nghiên cứu sinh, các học viên cao học chắc chắn sẽ tìm thấy sự hữu dụng thực sự của cuốn sách này.


Sách đẹp, khổ 20*28 cm,Tập 1 dày 692 trang, Giá: 390.000đ. Tập 2 dày 668 trang, Giá: 360.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2015.

Quý khách có nhu cầu mua sách liên hệ:0966648088

 

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán ( theo thông tư 200/2014)

 

Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 sau nhiều năm thực hiện đã bộc lộ các tồn tại cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu quản lý và thực tiễn sản xuất kinh doanh đã thay đổi. Đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC và Thông tư số 202/2014/TT-BTC. Cụ thể:

Ø Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; có hiệu lực áp dụng sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư này thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

Ø Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015. Thông tư này bãi bỏ phần XIII - Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Chuẩn mực kế toán số 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con”.

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn của đơn vị , Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách “Chế độ kế toán doanh nghiệp

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

 

 Chế độ kế toán doanh nghiệp  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán ( theo thông tư 200/2014)

- Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

 

- Nguyên tắc kế toán, kết cấu, nội dung và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

 

Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán

 chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theoThông tư 200/2014/TT-BTC

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

 

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

 

- Danh mục, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập sổ kế toán

 

- Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

 

Bộ sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của thông tư số 200/2014/TT-BTC và thông tư số 202/2014/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, có ví dụ minh hoạ cụ thể để người đọc dễ dàng theo dõi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 Chế độ kế toán doanh nghiệp  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán ( theo thông tư 200/2014)

Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán

Giá bán: 290.000 đồng

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theoThông tư 200/2014/TT-BTC

 

MỤC LỤC

 

THÔNG TƯ SỐ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

PHẦN THỨ NHẤT: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

 

II. DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

 

III. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN, KẾT CẤU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

 

LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN

 

LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ

 

LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

 

LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC

 

LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

 

TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Liên hệ:0966648088

 

Giao hàng trên toàn quốc miễn phí 


Bình luận

0966 648 088
Mã số : 11936844
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 31/01/2021
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn