Điểm Thi Vào Lớp 10 Trường Thpt Đô Lương 4 Nghệ An Năm 2013

Liên hệ


CÓ ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGHỆ AN NĂM 2013, XEM ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT NGHỆ AN NĂM 2013, TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013

 

 

 

ĐỂ NHẬN ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2013 CỦA BẠN VỀ MÁY NGAY BÂY GIỜ CHỈ CẦN

  

Soạn:   DC   NGHEAN   SỐBÁODANH   gửi   8700 

 

Ví dụ: bạn ở tỉnh NGHỆ AN và có số báo danh 012345 

Soạn:   DC   NGHEAN   012345   gửi   8700

  

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ:  1900599942

 

 

 

CÁC TRƯỜNG THPT CÓ ĐIỂM THI VÀ ĐIỂM CHUẨN

 

THPT Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An

Địa chỉ: 54 Lê Hồng Phong

THPT Hà Huy Tập - Nghệ An

Địa chỉ: 8-Phan Bội Châu

THPT Lê Viết Thuật - Nghệ An

Địa chỉ: Khối 5 -Phường Thi -TP Vinh

THPT DL Nguyễn Tộ - Nghệ An

Địa chỉ: Khối 11 -Phường Hà Huy Tập -TP Vinh

THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Địa chỉ: 48 -Lê Hồng Phong

Chuyên Toán ĐH Vinh - Nghệ An

Địa chỉ: Lê Duẩn -TP Vinh

THPT DTNT Tỉnh - Nghệ An

Địa chỉ: 98 -Mai Hắc Đế , TP Vinh

THPT DL Lê Quí Đôn - Nghệ An

Địa chỉ: 83-Ngư Hải, TP Vinh

THPT DL Nguyễn Huệ - Nghệ An

Địa chỉ: 247B Lê Duẩn, TP Vinh

THPT DL Her Man - Nghệ An

Địa chỉ: 30 -Đường HERMAN , TP Vinh

THPT DL Hữu Nghị - Nghệ An

Địa chỉ: 14 -Phan Chu Trinh

THPT TX Cửa lò - Nghệ An

Địa chỉ: Thị xã Cửa lò

THPT Quỳ Châu - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quỳ Châu

THPT Quỳ Hợp 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Tam Hợp, Quỳ Hợp

THPT Quỳ Hợp 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quỳ Hợp

THPT DL Sông Hiếu - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn

THPT Đông Hiếu - Nghệ An

Địa chỉ: Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn

THPT Thái Hoà - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Thái Hoà, Nghĩa Đàn

THPT 1/5 - Nghệ An

Địa chỉ: Nghĩa Bình, Nghĩa Đàn

THPT Tây Hiếu Nghĩa Đàn - Nghệ An

Địa chỉ: Tây Hiếu, Nghĩa đàn

THPT Cờ Đỏ - Nghệ An

Địa chỉ: Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn

THPT DL Bắc Quỳnh Lưu - Nghệ An

Địa chỉ: Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu

THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn giát, Quỳnh Lưu

THPT Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu

THPT Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu

THPT Quỳnh Lưu 4 - Nghệ An

Địa chỉ: Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu

THPT Nguyễn Đức Mậu - Nghệ An

Địa chỉ: Sơn Hải, Quỳnh Lưu1

THPT Hoàng Mai - Nghệ An

Địa chỉ: Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu

THPT DL Cù Chính Lan - Nghệ An

Địa chỉ: Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu

THPT Kỳ Sơn - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Mường xén

THPT Tương Dương 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Hoà Bình, Tương Dương

THPT Tương Dương 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Tam Quang, Tương dương

THPT Con Cuông - Nghệ An

Địa chỉ: Thị trấn Con cuông, Con Cuông

THPT Mường Quạ - Nghệ An

Địa chỉ: Môn Sơn, Con Cuông

THPT Tân Kỳ - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Lạt, Tân Kỳ

THPT DTNT Tân Kỳ - Nghệ An

Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ

THPT Tân Kỳ 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Tân An, Tân kỳ

THPT Yên Thành 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Bắc Thành, Yên Thành

THPT Phan Thúc Trực - Nghệ An

Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành

THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Địa chỉ: Lăng Thành, Yên Thành

THPT DL Lê Doãn Nhã - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Thành, Yên Thành

THPT Yên Thành 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Quang Thành, Yên Thành

THPT Phan Đăng Lưu - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn yên Thành

THPT Diễn Châu 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Hồng, Diễn châu

THPT Diễn Châu 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Xuân, Diễn Châu

THPT Diễn Châu 4 - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Mỹ, Diễn châu

THPT DL Nguyễn Văn Tố - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Phong, Diễn Châu

THPT DL Ngô Trí Hoà - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Diễn Châu

THPT Nguyễn Xuân Ôn - Nghệ An

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu

THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Thọ, Diễn Châu

THPT Anh Sơn 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Đỉnh Sơn, Anh Sơn

THPT Anh Sơn 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thạch Sơn, Anh Sơn

THPT Anh Sơn 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Lĩnh Sơn , Anh Sơn

THPT Đô Lương 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Quang Sơn, Đô Lương

THPT Đô Lương 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương

THPT Đô Lương 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Lam Sơn. Đô Lương

THPT DL Đô Lương 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Văn Sơn, Đô Lương

THPT DL Đô Lương 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Tân Sơn, Đô Lương

THPT Thanh Chương 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Phong Thịnh, Thanh Chương

THPT Nguyễn Sỹ Sách - Nghệ An

Địa chỉ: Thanh Dương, Thanh Chương

THPT Đẕng Thúc Hứa - Nghệ An

Địa chỉ: Võ Liệt, Thanh Chương

THPT BC Thanh Chương + TTGDTX Thanh Chương - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Dùng, Thanh Chương

THPT Thanh Chương 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Dùng, Thanh Chương

THPT Đẕng Thai Mai - Nghệ An

Địa chỉ: Thanh Giang, Thanh Chương

THPT Nghi Lộc 3 - Nghệ An

Địa chỉ: Nghi Xuân, Nghi Lộc

THPT Nghi Lộc 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc

THPT Nghi Lộc 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Nghi Mỹ, Nghi Lộc

THPT DL Nghi Lộc - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc

THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An

Địa chỉ: Nghi Xá, Nghi Lộc

THPT Nam Đàn 1 - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn

THPT Nam Đàn 2 - Nghệ An

Địa chỉ: Nam Trung, Nam đàn

THPT Kim Liên - Nghệ An

Địa chỉ: Kim Liên, Nam đàn

THPT DL Sào Nam - Nghệ An

Địa chỉ: Xuân Hoà, Nam Đàn

THPT Lê Hồng Phong - Nghệ An

Địa chỉ: Hưng Thông, Hưng Nguyên

THPT Phạm Hồng Thái - Nghệ An

Địa chỉ: Hưng Châu, Hưng Nguyên

THPT Thái Lão - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Hưng Nguyên

THPT Đinh Bạt Tụy - Nghệ An

Địa chỉ: Hưng Tân, Hưng Nguyên

THPT Quế Phong - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Kim Sơn, Quế Phong

THPT DL Nguyễn Trãi - Nghệ An

Địa chỉ: 9 -Mai Hắc đế , TP Vinh

THPT BC Cửa Lò - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Xã Cửa Lò

THPT DL Trần Đình Phong - Nghệ An

Địa chỉ: Thọ Thành, Yên Thành

THPT DTNT Quỳ Hợp - Nghệ An

Địa chỉ: Châu Quang. Quỳ Hợp

THPT DL Lý Tự Trọng - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu

THPT DL Quang Trung - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Kổ, Diễn Châu

TTGDTX Vinh - Nghệ An

Địa chỉ: Phường Lê Mao, TP Vinh

TTGDTX Cửa Lò - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Xã Cửa Lò

TTGDTX Quỳ Châu - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quỳ Châu

TTGDTX Quỳ Hợp - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quỳ Hợp

TTGDTX Nghĩa Đàn - Nghệ An

Địa chỉ: Nghĩa Quang, Nghĩa Đàn

TTGDTX Quỳnh Lưu - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Giát, Quỳnh Lưu

TTGDTX Kỳ Sơn - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Mường Xén, Kỳ Sơn

TTGDTX Tương Dương - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Hoà Bình, Tương Dương

TTGDTX Con Cuông - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Con Cuông

TTGDTX Tân Kỳ - Nghệ An

Địa chỉ: Xã Kỳ Sơn, Tân kỳ

TTGDTX Yên Thành - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn yên Thành

TTGDTX Diễn Châu - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Diễn Châu

TTGDTX Anh Sơn - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Anh Sơn

TTGDTX Đô Lương - Nghệ An

Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương

TTGDTX Thanh Chương - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Dùng, Thanh Chương

TTGDTX Nghi Lộc - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quán Hành, Nghi Lộc

TTGDTX Nam đàn - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Nam Đàn

TTGDTX Hưng Nguyên - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Hưng Nguyên

TTGDTX Quế Phong - Nghệ An

Địa chỉ: Thị Trấn Quế Phong

THPT BC Cát ngạn - Nghệ An

Địa chỉ: Thanh liên, Thanh chương

THPT Tư thục Mai Hắc Đế - Nghệ An

Địa chỉ: Hùng Tiến, Nam Đàn

THPT Nguyễn Tộ - Nghệ An

Địa chỉ: Hưng Trung, Hưng nguyên

THPT Nghi Lộc 5 - Nghệ An

Địa chỉ: Nghi Lâm, Nghi lộc

THPT Nam yên Thành - Nghệ An

Địa chỉ: Bảo Thành, Yên Thành

THPT Đô Lương 4 - Nghệ An

Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương

THPT Tư Thục Nguyễn Du - Nghệ An

Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu

Quân Sự QK4 - Nghệ An

Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn 29Q04Quân sự/QK4X. Nam Anh - Nam Đàn - T. Nghệ An2NT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HẾT HẠN

1900 599 942
Mã số : 7922288
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/07/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn