Học Viện Tài Chính Liên Thông Đại Học Năm 2014

Liên hệ

438 Tây Sơn(Ngã Tư Sở) – Đống Đa - Hà Nội
Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:
- Ngành đào tạo: Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp)
- Chỉ tiêu tuyển sinh : 200
1.Thời gian, loại hình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp:
- Thời gian đào tạo: 03 học kỳ ( 15 Tháng )
Học sinh tốt nghiệp được cấp bằng
Cử nhân hệ chính qui của Học Viện Tài Chính.
1.Điều kiện dự thi:
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy ở các trường đại học, cao đẳng
ngành Kế toán.
- Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt
nghiệp; người tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá phải có ít
nhất 1 năm làm việc mới được tham gia dự tuyển (tốt nghiệp năm
2010 trở về trước).
1.Môn thi tuyển:
Thi 2 môn: Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính
5.Lệ phí ôn thi và thi tuyển :  
- Thời gian thi tuyển và ôn tập : Được thông báo khi nộp hồ sơ
6. Địa điểm bán và nhận hồ sơ :

Địa chỉ: Văn phòng số : 438 Tây Sơn(ngã tư sở) – Đống Đa - Hà Nội

 Điện thoại: 0462.779.779  -  Di động: 0933 668666


 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012 (LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC) 

  

  
- Ngành tuyển sinh: Kế Toán

  
2. ĐỐI TƯƠNG TUYỂN SINH:

  
Học sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp.

  
a. Thí sinh tốt nghiệp năm 2011 được tham gia dự thi ngay

  
b. Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp các ngành thuộc nhóm ngành Kinh Tế.

  
c. Có đủ điều kiện sức khỏe, không vi phạm pháp luật

  
3. MÔN THI TUYỂN:

  
Môn: Toán, Lý, Hạch toán Kế toán.

  
4. HỒ SƠ TUYỂN SINH:

  
-Hồ sơ bao gồm:

  
- Túi hồ sơ (Phiếu đăng ký tuyển sinh)

  
- Bản sao bằng Tốt nghiệp hoặc giấy CNTN, Bảng điểm (có công chứng).

  
- 4 ảnh 4x6


- 02 phong bì có ghị địa chỉ người nhận


- Giấy tờ ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo Dục Đào Tạo (nếu có)


5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

  
Thí sinh tốt nghiệp từ năm 2010 trở về trước: Thời gian đào tạo 2,5 năm

  
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Chính quy, bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Thương Mại Hà Nội cấp.

  
6. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: Cầu Giấy

  
7. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ BÁN, NỘP HỒ SƠ:

 

Địa chỉ438 Tây Sơn(ngã tư sở) – Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.7777- Di động: 0933 668666
Điện thoại: 0462.779.779 - Di động: 0933 668666 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

 

ĐÀO TẠO HỆ LIÊN THÔNG TCCN,CD LÊN ĐH CHÍNH QUY NĂM 2012

Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo Liên thông TC– ĐH năm 2012 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội giao cho Trung tâm Khoa học Phát triển Nguồn nhân lực  

  

TRUNG TÂM KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐẤT VIỆT 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TC LIÊN THÔNG ĐH NĂM 2011.
Đối tượng tuyển sinh 

Học sinh tốt nghiệp TC chính quy được liên thông lên Đại học chính quy 
2. Ngành đào tạo: Kế toán 
3. Thời gian đào tạo: 
Trung cấp lên cao đẳng 1,5 năm (Học tập trung theo loại hình đào tạo chính quy) 
Trung cấp lên Đại học 2.5 năm (Học tập trung theo loại hình đào tạo chính quy) 
4. Hồ sơ gồm: 
Hồ sơ đăng ký dự thi ĐH năm 2012(Theo mẫu có bán tại Trung tâm),kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp TC chính quy và bảng điểm hoặc sổ học tập (công chứng của Nhà nước) 
Phương thức: Thi tuyển: Lý thuyết hạch toán kế toán, Kế, toán, Lý 
Thời gian nhận hồ sơ và dự kiến thi: 
+ Thời gian thi: Thông báo khi nộp hồ sơ 
Quyền lợi của người học: 
Sinh viên sau khi tốt nghiệp được trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng cử nhân chính quy của ngành đào tạo 
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: TRUNG TÂM PHƯƠNG ĐÔNG 
Địa chỉ: VP Tuyển sinh : 
438 Tây Sơn(ngã tư sở) – Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.7777      0933.668.666  - 
04 62 779 779      

Web:www.tuyensinhdaotao.net.vn  
 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 
 


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

 
 

 
TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, NĂM 2012


 


Trường Đại học Công Đoàn mở lớp đào tạo hệ Trung cấp liên thông lên Đại học năm 2011 như sau:

 
 


 1. NGÀNH ĐÀO TẠO: Kế toán 
2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Học sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp. 
a. Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp thuộc ngành Kế toán.Hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp thuộc nhóm ngành kinh tế. 
b. Thí sinh phải có ít nhất 2 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo (có xác nhận của cơ quan công tác). 
3. CÁC MÔN THI TUYỂN: 
Anh văn (trình độ A), Toán cơ bản (Chương trình phổ thông) và Nguyên lý kế toán. 
4. Thời gian đào tạo: Từ 2,5 năm năm. 
5.HỒ SƠ TUYỂN SINH: Mua tại văn phòng tuyển sinh của Trường Trung Cấp Công Nghệ Hà Nội. 
- Phiếu ĐKDT (theo mẫu của Đại học Công Đoàn) 
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN, bản sao công chứng bảng điểm. 
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ báo tin và số điện thoại, 4 ảnh 3*4 
6. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO 
Giai đoạn 1: Đào tạo hoàn chỉnh kiến thức hệ cao đẳng(1,5 năm) 
Giai đoạn 2: Đào tạo hoàn chỉnh kiến thức hệ đại học(1,5 năm) 
7. ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ MUA VÀ THU NHẬN HỒ SƠ: 
Bán và nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 05/11/2010 
Địa chỉ: VP Tuyển sinh : 
438 Tây Sơn(ngã tư sở) – Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.7777     0933.668.666

   
Điện thoại: 04 62 779 779     0933 668 666
Tốt nghiệp được cấp bằng Đại học chính qui. Bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Công Đoàn cấp.

 
 

   
 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆ

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 
 
(LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC)- NGÀNH TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG 


- KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY 
- Căn cứ vào Hợp đồng số: 11/HDKT về việc uỷ quyền tuyển sinh, bố trí phòng học giữa Trường Đại Học Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội với Trung Tâm tư vấn và Phát Triển Tài Năng Việt Nam năm 2012. 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung Tâm tư vấn và Phát Triển Tài Năng Việt Nam – VTC. 
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên. 
Trung Tâm tư vấn và Phát Triển Tài Năng Việt Nam – VTC..Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2012 như sau: 
1. Ngành đào tạo: 
- Kế toán 100 chỉ tiêu 
- Tài chính – Ngân hang 100 chỉ tiêu 
2. Đối tượng tuyển sinh: 
Tất cả các thí sinh tốt nghiêp các ngành trên có hợp đồng lao động (03 năm với đối tuợng dự thi từ TCCN lên CĐ hoặc từ CĐ lên ĐH). Không trong thời gian thi hành hình phạt vì vi phạm phàp luật của nhà nước. 
3. Các môn thi tuyển : 
Ngành Kế toán : Thi kinh tế Mác, Kế toán máy và Kế toán doanh nghiệp 
Ngành TCNH: Thi Kinh tế Mác, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán máy 
4. Hồ sơ tuyển sinh: 
Bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận TN ) TCCN,CĐ Học bạ (bảng điểm) TCCN hoặc CĐ 
- Bản sao giấy khai sinh 
- Phiếu tuyển sinh (in sẵn) dán ảnh 4x6 có dấu cơ quan xác nhận hồ sơ 
- 02 ảnh màu cỡ 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh) 
- 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận 
- Hợp đồng lao động (theo từng đối tượng, điều kiện dự thi) 
5. Lịch thi tuyển : 
Nhận hồ sơ tuyển sinh : Từ ngày 15/08/2012
Thời gian ôn tập : Thông báo cụ thể khi nộp hồ sơ 
Ngày thi : Thông báo cụ thể khi nộp hồ sơ 
6. Hình thức học : 
Học tập trung các tối trong tuần , từ thứ 2 đến thứ 6 (thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết được nghỉ theo quy định). 
7 . Địa chỉ mua, nộp hồ sơ và đăng ký học ôn thi 
- Lệ phí hồ sơ: 
- Giấy báo ôn thi sẽ được gửi tới từng thí sinh theo địa chỉ đăng ký trong hồ sơ 
Văn phòng tiếp nhận hồ sơ : 
Địa chỉ: VP Tuyển sinh : 
438 Tây Sơn(ngã tư sở) – Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04.6275.7777 - 04 62779779 - 0933.668.666  

 


Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

 

HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  ĐẠI HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM, ĐẠI HỌC BẰNG 2 NĂM 2012


 

Căn cứ vào công văn số 534/TTĐTTC của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc phối hợp trong công tác đào tạo với Viện nghiên cứu Tài chính Đầu tư và hợp tác Đông Nam Á 

Căn cứ vào thông báo tuyển sinh số 535/TB-HV của Công nghệ Bưu chính Viễn thong gửi Viện nghiên cứu Tài chính Đầu tư và hợp tác Đông Nam Á 

Trung tâm đào tạo - Viện nghiên cứu Tài chính Đầu tư và hợp tác Đông Nam Á thông  áo tuyển sinh như sau: 

  

I -      CÁC NGÀNH TUYỂN SINH 

+   Công nghệ thông tin 

+   Điện tử viễn thông 

+   Quản trị kinh doanh 

II-      ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Mọi công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây: 

- Đủ sức khoả học tập, không vi phạm pháp luật nhà nước 

- Đại học vừa học vừa làm: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương 

- Đại học bằng thứ 2 thí sinh đã tốt nghiệp bằng 1 (Chính quy, tại chức, từ xa) 

- Hệ hoàn chỉnh kiến thức sinh viên tốt nghiệp từ năm 2010 trở về trước, Sinh viên tốt nghiệp 2011 phải đạt từ  Khá trở lên được đăng ký dự thi 

III. HỒ SƠ DỰ THI GỒM  

  01 bộ theo mẫu (do học viện ban hành) 

  Các giấy tờ kèm theo gồm:

01 Giấy khai sinh (bản sao) 

01 Giấy chứng nhận sức khoẻ  

02 Ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ĐKDT, ghi rõ họ tên ở mặt sau) 

+   01 Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có 

-         Thí sinh dự thi ĐH Tại chức cần nộp thêm: 01 bản sao bằng Tốt nghiệp THPT hoặc Vb tương đương 

-         Thí sinh ĐH bằng 2 cần nộp thêm: 01 bản sao bằng Tốt nghiệp + bảng điểm 

-         Thí sinh dự thi hoàn chỉnh kiến thức ĐH cần nộp thêm: 01 bản sao bằng Tốt nghiệp Cao đẳng + Bảng điểm ngành dự thi 

IV -   CÁC MÔN THI TUYỂN 

-         ĐH tại chức thi 03 môn: Toán, Vật Lý, Hoà học (theo chương trình THPT) 

-         Đại học bằng 2: Xét tuyển 

-         Hoàn chỉnh kiến thức Cao đẳng lên ĐH: 

+ Ngành Điện tử Viễn thông thi môn: Kỹ thuật mạch Điện tử; Kỹ thuật ghép kênh 

+ Ngành Công nghệ thông tin thi môn: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: kỹ thuật lập trình 

+ Ngành Quản trị kinh doanh thi môn: Kinh tế Vi mô, Quản trị doanh nghiệp 

V -     THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

-    Thời gian nhận hồ sơ,

Địa điểm liên hệ, bán nhận hồ sơ: TRUNG TÂM PHƯƠNG ĐÔNG

Địa chỉ: Văn phòng số : 438 Tây Sơn(ngã tư sở) – Đống Đa - Hà Nội

 Điện thoại: 0462.779.779  -  Di động: 0933 668666

Email: phuongdongdaotao@yahoo.com  - Email : tapdoanphuongdong@yahoo.com

http://www.tuyensinhdaotao.com.vn
HẾT HẠN

0462 757 777
Mã số : 1500944
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 01/04/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn