Học Tiếng Trung Cùng Atlantic - Chủ Đề Ngành Nghề Kế Toán

199.000

Số 19 Phố Mới, Đối Diện Bệnh Viện Đa Khoa Yên Phong

会计                    kuàijì                             kế toán
工业会计            gōngyè kuàijì                kế toán công nghiệp
成本会计            chéngběn kuàijì            kế toán giá thành
工厂会计            gōngchǎng kuàijì kế toán nhà máy
制造会计            zhìzào kuàijì                 kế toán sản xuất
会计主任            kuàijì zhǔrèn                 kế toán trưởng
会计期间            kuàijì qījiān                  kỳ kế toán
会计年度            kuàijì niándù                 năm kế toán
记账员                jìzhàngyuán                   người ghi chép sổ sách
簿记员                bùjìyuán                        người lập báo cáo
会计员                kuàijìyuán                     nhân viên kế toán
档案管理员        dàng'àn guǎnlǐyuán       nhân viên văn thư lưu trữ
会计科                kuàijìkē                         phòng kế toán
主管会计            zhǔguǎn kuàijì              phụ trách kế toán
会计规程            kuàijì guīchéng             quy định về kế toán
主机法规            zhǔjī fǎguī                    quy chế kế toán thống kê
会计程序            kuàijì chéngxù              quy trình kế toán
出纳                    chūnà                             thủ quỹ
助理会计            zhùlǐ kuàijì                   trợ lý kế toán
主计主任            zhǔjì zhǔrèn                  trưởng ban kiểm tra
查帐证据            cházhàng zhèngjù         bằng chứng kế toán
查帐人意见        cházhàngrén yìjiàn        bình luận của kiểm toán viên
审计主任            shěnjì zhǔrèn                chủ nhiệm kiểm toán
查帐证明书        cházhàng zhèngmíngshū        giấy chứng nhận kiểm toán
审计                    shěnjì                             kiểm toán
期末审计            qīmò shěnjì                   kiểm toán cuối kỳ
特别审计            tèbié shěnjì          kiểm toán đặc biệt
定期审计            dìngqī shěnjì                 kiểm toán định kỳ
常年审计            chángnián shěnjì           kiểm toán hàng năm
审计长                shěnjìzhǎng                   kiểm toán trưởng
审计员                shěnjìyuán                     kiểm toán viên
相互核对            xiānghù héduì               kiểm tra đối chiếu chéo
突击检查            tūjī jiǎnchá                    kiểm tra đột xuất
复核                    fùhé                               kiểm tra lại
抽查                    chōuchá                         kiểm tra ngẫu nhiên
逆差                    nìchā                              kiểm tra ngược
内部核查            nèibù héchá                   kiểm tra nội bộ
精查                    jīngchá                          kiểm tra tỉ mỉ
全部审查            quánbù shěnchá            kiểm tra toàn bộ
顺查                    shùnchá                         kiểm tra xuôi
查帐日期            cházhàng rìqī                ngày kiểm tra sổ sách, ngày kiểm toán
查帐程序            cházhàng chéngxù        quy trình kiểm toán, thủ tục kiểm toán
清查                    qīngchá                          thanh tra (kiểm tra triệt để)
搜集材料            sōují cáiliào                  thu thập tài liệu
继续审计            jìxù shěnjì                     tiếp tục kiểm toán
找错                    zhǎo cuò                       tìm lỗi
预算草案            yùsuàn cǎo'àn               bản dự thảo dự toán
直支                    zhízhī                            cấp
支                         zhī                                 chi
岁出                    suìchū                           chi tiêu hàng năm
额外支出            éwài zhīchū                   chi tiêu ngoài định mức
浮支                    fúzhī                              chi trội
拨支                    bōzhī                             chuyển khoản
伪造单据            wěizào dānjù                chứng từ giả
涂改痕迹            túgǎi hénjī                     dấu vết tẩy xóa
资本收益            zīběn shōuyì                  doanh lợi
营业收益            yíngyè shōuyì                doanh thu
预付                    yùfù                               dự chi

Bình luận

HẾT HẠN

0966 411 584
Mã số : 16561051
Địa điểm : Bắc Ninh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 22/04/2022
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn