Cấu Trúc Ngữ Pháp Trung Cấp Tiếng Hàn

1,495 triệu

Số 24 , Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

1. Cấu trúc ngữ pháp
 ~
던데요. (tôi nhớ là…./theo tôi được biết là /tôi
thấy rằng…)


Để giải thích cho một sự việc mà một người đã
thấy hoặc đã trải qua trong quá khứ.
던데 được sử dụng trong đàm thoại với bạn bè thân hoặc
người nhỏ tuổi hơn mình.

던데요 nằm sau thân động từ và tính từ nhằm biểu thị sự cảm thán, cảm nhận
về một việc làm đó đã diễn mà bản thân người nói đã cảm nhận vào thời điểm đó.

Ví dụ:

방학 남이섬에 갔어요. 남이섬이 정말 아름답던데요.
Vào kỳ nghỉ tôi đã đi đảo
Nami. Đảo Nami thật sự rất đẹp.

 
Ví dụ:
: 에제 영화 어땠어요?Thấy bộ phim hôm qua coi thế nào?
: 너무 재미있어요. 배우도 연기를 아주 하던데요. Rất
thú vị. Tôi thấy diễn viên diễn xuất rất tốt.


Description: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp


2. Cấu trúc ngữ pháp
tiếng Hàn ~
네요. (nhỉ, thế, quá, đấy….)Cấu trúc ngữ pháp tiếng
Hàn ~
네요 thể hiện rằng một sự việc mới nghe hoặc nhìn thấy ở hiện tại. được dùng trong hội thoại
với bạn thân hoặc người nhỏ tuổi hơn. Kết thúc đuôi cảm thán, diễn đạt sự bất
ngờ, ngạc nhiên.

 
Động
từ/Tính từ + 
().
 
Động từ/Tính từ + 
// + ().


Ví dụ:
인도가 미끄럽네요. Đường này trơn trượt
quá.

일요일인데 도서관에 학생이 아주 많네요.  Chủ nhật mà ở thư
viện có đông sinh viên quá nhỉ.

아들이 귀엽네요. Đứa trẻ đáng yêu quá.

 


3. Cấu trúc ngữ pháp
tiếng Hàn ~
// 편이다 ( vào loại/ thuộc diện/ thuộc dạng….)TT+
/ 편이다
ĐT(hiện tại)+
편이다
ĐT(quá khứ)+
/ 편이다

 

Cấu trúc ngữ pháp tiếng Hàn này để diễn tả hành động hoặc sự việc mà hay “thiên
về một khuynh hướng nào đó”. Thường đi với động từ như “
많이…..”

 

Động từ sử dụng ~
편이다, tính từ có patchim dùng
~
편이다, không có patchim dùng ~ 편이다.


VD:
동생은 얼굴이 예쁜 편이에요 . (tính từ tận cùng là nguyên âm)

Em của tôi khuôn mặt thuộc vào loại đẹp.


 
: 시장은 다른 시장보다 물건 값이 편이에요.  Đồ ở chợ này khá là rẻ so với các chợ khác
: , 그래서 언제나 사람이 많군요. À
! Bởi vậy mà lúc nào cũng động người .

 


 Description: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp


4. Cấu trúc ngữ pháp
tiếng Hàn ~
고요. (nữa)'고요', hình thái của '+'. Sử dụng khi nói/bình
luận/nhận xét bổ sung, thêm vào đằng sau lời nói của bản thân hay lời nói của đối
phương


Ví dụ:
책은 내용이 좋아요. 그림도 이해하기 고요 . Quyển sách này rất hay. Hình ảnh lại dễ hiểu
nữa.


Nó cũng được sử dụng khi hỏi thêm vào thông tin bổ sung từ người đối diện.

VD:
: 어떻게 지내요? 지금도 회사에서 일하고 고요? Cậu khỏe không? Vẫn đang làm ở công ty đó chứ?
: 그렇지요. . 특별히 데도 없고 해서요. Vâng,
tôi cũng không muốn đi đâu khác.

 
5. Cấu trúc ngữ pháp
tiếng Hàn ~
는데도은데오/ㄴ데도 ( mặc dù…nhưng vẫn…)

V + 
/ㄴ데도
A + 
/ㄴ데도
N + 
인데도
V/A + 
/었는데도
V + 
겠는데도/() 건데도


Nói chung nó thể hiện sự xuất hiện của một kết quả khác (là B)  mà không
phải là một kết quả có thể mong muốn ở tình huống/hoàn cảnh A . 


Có rất nhiều trường hợp biểu thị hoàn cảnh trái ngược hay tương phản qua lại
(lẫn nhau) của A và B. (Câu gồm 2 vế: vế 1 đưa ra hoàn cảnh, vế 2 nêu ra trạng
thái kết quả mà đối lập với trạng thái, kết quả (có thể hoặc được mong đợi xảy
ra ở vế 1). Có thể dịch là ' Mặc dù...nhưngvẫn, dù...nhưng (vẫn)


Tính từ có patchim dùng ~~
은데도, không patchim dùng ~ㄴ데도.

 
Ví dụ: 일이 너무 많은데도 피곤해서 그냥 잤어요.
Mặc dù có rất nhiều việc
phải làm nhưng do mệt quá nên tôi cứ thế đi ngủ.

 


 


Description: Tổng hợp ngữ pháp tiếng Hàn Trung cấp6. Cấu trúc tiếng Hàn
~
기만 하다 하다 (chỉ)


Cấu trúc diễn tả ai đó chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một hành động.
Đi sau động từ. Trong
trường hợp N+
/ 하다 chỉ sử dụng 하다

 

Ví dụ:
한국 음식 중에서 불고기를 먹을 있기만 해요.  Trong số mấy món
Hàn tôi chỉ ăn được bulgogi

 
하노이에 겨울을 좋아하기만 해요Tôi chỉ thích mùa đông ở Hà Nội.

 
7. Cấu trúc tiếng Hàn~자마자 (ngay khi)

Động từ + 
자마자
가다 => 가자마자읽다 => 읽자마자


Diễn tả khi có một hành động xảy ra ngay lập tức sau một sự kiện nào đó
"ngay sau khi, ngay khi, vừa.....là....". Mệnh đề thứ hai xảy ra ngay
sau khi hành động ở mệnh đề thứ nhất kết thúc.

 
Ví dụ:
수업이 끝나자마자 집에 돌아갔어요.Tôi về nhà ngay khi tan
học.

 
남편은 집에 오자마자 텔레비전부터 켜요. Chồng tôi vừa về đến
nhà là bật ngay cái Ti-vi.


8.Cấu trúc ngữ pháp
tiếng Hàn -(
)려면(nếu định làm gì đó...thì)


 
[
동사] + ()려면

[A (
)려면 B] Nó là hình thái rút gọn của '()려고 하다'+ '()',

 

Cấu trúc -(

Bình luận

HẾT HẠN

0973 825 167
Mã số : 16020547
Địa điểm : Toàn quốc
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 07/08/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn