Cho Thuê Nhà Mặt Phố Cửa Bắc

Liên hệ

Hà Nội


 

Cho thuê nhà mặt phố HÀNG HÀNH mặt tiền 5m, diện tích ~30m2 giá 1000usd

- Nhà mặt phố HÀNG TRỐNG mặt tiền 3.5m, diện tích ~40m2 giá 70 triệu

- Nhà mặt phố ĐƯỜNG THÀNH mặt tiền 4m, diện tích 40m2 x 2T giá 35 triệu

- Nhà mặt phố LÝ THÁI TỔ, mặt tiền 6m, diện tích 220m2 x 2T giá 6500usd

- Nhà mặt phố HÀNG TRE, mặt tiền ~5m, diện tích >70m2, giá 1500usd.

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG, Tel: 0422.333.555 – 0948.228.228; www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố PHỦ DOÃN mặt tiền 4m, diên tích 80m2 x 3T giá 2000usd

- Nhà mặt phố HÀNG GÀ mặt tiền >3m, diện tích 30m2 x 5T, giá 30tr

- Nhà mặt phố HÀNG LƯỢC mặt tiền >4m, diện tích ~35m2 x 3.5T giá 35 triệu

- Nhà mặt phố HÀNG MÃ mặt tiền 6m, diện tích 100m2 x 2T, giá 2800usd

- Nhà mặt phố HÀNG RƯƠI mặt tiền ~4m, diện tích 40m2 x 4T, giá 2000usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG, Tel: 0422.333.555 – 0948.228.228; www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố QUÁN SỨ mặt tiền >4m, diện tích 70m2 x 3T giá 55 triệu

- Nhà mặt phố LÝ THƯỜNG KIỆT mặt tiền ~7m, diện tích ~90m2 x 9T giá 9000usd

- Nhà mặt phố HÀNG BẠC mặt tiền ~4m, diện tích 60m2 x 3T, giá 4500usd

- Nhà mặt phố HÀNG ĐỒNG mặt tiền ~5m, diện tích 120m2 x 2T giá 4000usd

- Nhà mặt phố HÀNG BÈ mặt tiền >4m, diện tích~70m2 x 2T giá 100 triệu

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG, Tel: 0422.333.555 – 0948.228.228; www.nuivang.com

 

Cho thuê cửa hàng mặt phố HÀNG TRỐNG mặt tiền 3m, diện tích 60m2 giá 1700usd

- Nhà mặt phố HÀNG GÀ mặt tiền 3m, diện tích 40m2 x 3T giá 2500usd

- Nhà mặt phố HÀNG PHÈN mặt tiền 5m, diện tích 90m2 x 4T giá 8.000usd

- Nhà mặt phố HÀNG PHÈN mặt tiền 4m, diện tích 40m2 x 2T giá 1100usd

- Nhà mặt phố NGUYỄN SIÊU mặt tiền 6m, diện tích 30m2 giá 20 triệu

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố MÃ MÂY mặt tiền 3.7m, diện tích ~40m2 x 2T giá 1900usd

- Nhà mặt phố MÃ MÂY mặt tiền 5m, diện tích 80m2 x 4T giá 2200usd

- Nhà mặt phố CẦU GỖ, mặt tiền >4m, diện tích 30m2 x 4t. Giá 4500usd

- Nhà mặt phố LÝ QUỐC SƯ mặt tiền >4m, diện tích ~ 20m2 18 triệu

- Nhà mặt phố TRƯƠNG HÁN SIÊU mặt tiền ~7m, diện tích 130m2 x 8T giá ~9000usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố HAI BÀ TRƯNG mặt tiền ~9m, diện tích ~100m2 giá 9000usd

- Nhà mặt phố QUANG TRUNG mặt tiền 4m, diện tích 50m2 giá ~5000usd

- Nhà mặt phố CỬA NAM mặt tiền 4m, diện tích ~50m2 x 5T giá 2700usd

- Nhà mặt phố CỬA NAM mặt tiền 5m, diện tích 200m2 x 6T giá 18000usd

- Nhà mặt phố BÀ TRIỆU mặt tiền >3m, diện tích 40m2 x 5T giá 3100usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

>> CÒN RẤT NHIỀU MẶT BẰNG KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cho thuê nhà mặt phố KIM MÃ mặt tiền ~4m, diện tích 50m2 x 5T giá 2000usd

- Nhà mặt phố GIẢNG VÕ mặt tiền >7m, diện tích  ~200m2, giá 6000usd

- Nhà mặt phố ĐỘI CẤN mặt tiền >3m, diện tích ~50m2 x 2T giá 30 triệu

- Nhà mặt phố NGUYỄN BIỂU mặt tiền ~6m, diện tích ~30m2 x 2T giá 15 triệu

- Nhà mặt phố TRÚC BẠCH mặt tiền >4m, diện tích ~30m2 x 5T giá 14 triệu

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố ĐÀO TẤN mặt tiền 6m, diện tích >70m2 x 5T giá 6000usd

- Nhà mặt phố QUỐC TỬ GIÁM, mặt tiền ~3.5m, diện tích ~30m2, giá 12 triệu

- Nhà mặt phố TRẦN PHÚ mặt tiền 15m, diện tích 170m2 x 2T giá 7500usd

- Nhà mặt phố HÀNG BÚN mặt tiền 5m, diện tích 30m2 x 5T giá 19 triệu

- Nhà mặt phố CỬA BẮC mặt tiền 5m, diện tích 150m2 x 4T giá 3500usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

              

Cho thuê nhà mặt phố VĂN CAO mặt tiền ~5m, diện tích  ~60m2 x 4T giá 2500usd

- Nhà mặt phố HOÀNG HOA THÁM mặt tiền 3m, diện tích 25m2 x 3T giá 16 triệu

- Nhà mặt phố YÊN PHỤ mặt tiền 4m, diện tích 15m2 x 4T giá 13 triệu

- Nhà mặt phố ĐẶNG DUNG mặt tiền ~5.5, diện tích 75m2 x 2T giá 2000usd

- Nhà mặt phố NGUYỄN KHẮC NHU mặt tiền ~30m, diện tích 320m2 x 2T, giá 7000usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố GIẢNG VÕ mặt tiền 10m, diện tích 140m2 x 4T giá 13000usd

- Cửa hàng mặt phố THÀNH CÔNG mặt tiền ~4m, diện tích 65m2 giá 25 triệu

- Nhà mặt phố ĐỘI CẤN mặt tiền >2m, diện tích 20m2 x 5T giá 18 triệu

- Nhà mặt phố LÊ HỒNG PHONG mặt tiền >3m, diện tích 50 giá 1000usd

- Nhà mặt phố ĐÊ LA THÀNH mặt tiền ~5m, diện tích 70m2 x 5T giá 60 triệu

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

>> CÒN RẤT NHIỀU MẶT BẰNG KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cho thuê nhà mặt phố NGUYỄN DU mặt tiền ~6m, diện tích ~35m2 x 2T, giá 2000usd

- Nhà mặt phố BÀ TRIỆU mặt tiền ~6m, diện tích 35m2 x 3T giá 3000usd

- Nhà mặt phố TUỆ TĨNH mặt tiền 5m, diện tích 30m2 x 5T giá 3000usd

- Nhà mặt phố TUỆ TĨNH mặt tiền 4m, diện tích 70m2 x 5T giá 2200usd

- Nhà mặt phố LÊ ĐẠI HÀNH mặt tiền 8m, diện tích 120m2 x 4T giá 5000usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền 5m, 30m2 x 4T giá 2200usd

- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền >4m, diện tích 50m2 giá 1200usd

- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền ~4m, diện tích ~40m2 x 2T giá 1000usd

- Nhà mặt phố BÙI THỊ XUÂN mặt tiền ~5m, diện tích >70m2 x 3T giá 2500usd

- Nhà mặt phố TRẦN HƯNG ĐẠO mặt tiền 8m, diện tích 70m2 x 2T, giá 2500usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

 

Cho thuê nhà mặt phố NGUYỄN GIA THIỀU mặt tiền ~10m, diện tích ~50m2 giá 1500usd

- Nhà mặt PHỐ HUẾ mặt tiền 4.5m, diện tích 80m2 x 3T giá 3500usd

- Nhà mặt PHỐ HUẾ mặt tiền ~4m, diện tích ~35m2 x 4T giá 2000usd

- Nhà mặt phố TÔNG ĐẢN mặt tiền ~5m, diện tích 30m2 giá 2000usd

- Nhà mặt phố BẠCH MAI mặt tiền 4m, diện tích 70m2 x 3T giá 2200usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền ~4m, diện tích 60m2 x 2T giá 2000usd

- Nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền ~6m, diện tích 70m2 x 7T giá 4500usd

- Nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền ~3.5m, diện tích 30m2, giá 20 triệu

- Nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền >4m, diện tích 30m2 x 4T, giá 48 triệu

- Nhà mặt phố TRẦN NHÂN TÔNG mặt tiền ~5m, diện tích 40m2 giá 2200usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố ĐẠI CỔ VIỆT mặt tiền ~4m, diện tích 55m2 giá 15 triệu

- Nhà mặt phố ĐẠI CỔ VIỆT mặt tiền 3.5m, diện tích 50m2 giá 12 triệu

- Nhà mặt phố NGUYỄN BỈNH KHIÊM mặt tiền ~4m, diện tích  ~50m2 giá 1300usd

- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền ~4m, diện tích 50m2 x 2.5T giá 3000usd

- Nhà mặt phố NGUYỄN THƯỢNG HIỀN mặt tiền 4.5m, diện tích 40m2 giá 1200usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố LÒ ĐÚC mặt tiền 5m, diện tích 30m2 x 2T giá 1200usd

- Nhà mặt phố LÒ ĐÚC mặt tiền 4m, diện tích 40m2 x 4T giá 1200usd

- Nhà mặt phố LIÊN TRÌ mt 10m, diện tích 60m2 x 2T giá 3000usd

- Nhà mặt phố MAI HẮC ĐẾ mặt tiền >3m, diện tích ~4m2, giá 15 triệu

- Nhà mặt phố BÙI THỊ XUÂN mặt tiền ~4m, diện tích ~40m2 x 4T, giá 2000usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố TRIỆU VIỆT VƯƠNG mặt tiền ~5m, diện tích 80m2 x 4T giá 5000usd

- Nhà mặt phố NGÔ THÌ NHẬM mặt tiền >5m, diện tích ~140m2 x 2T giá 5000usd

- Nhà mặt phố NGUYỄN CÔNG TRỨ mặt tiền >5m, diện tích 85m2 x 2T, giá 2500usd

- Nhà mặt phố BẠCH MAI mặt tiền 4m, diện tích 100m2 x 5T giá 2700usd

- Nhà mặt phố LÊ THANH NGHỊ mặt tiền 4m, diện tích 80m2 x 3T giá 30 triệu

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

 

>> CÒN RẤT NHIỀU MẶT BẰNG KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Cho thuê nhà mặt phố LÁNG HẠ mặt tiền >4m, diện tích 100m2 x 4T giá 7000usd

- Nhà mặt phố THÁI HÀ mặt tiền 5m, diện tích 50m2 x 5T giá 3700usd

- Nhà mặt phố CHÙA BỘC, mặt tiền >4m, diện tích ~702 x 5T, mt >5m. Giá 4500usd

- Nhà mặt phố NGUYỄN LƯƠNG BẰNG mặt tiền ~4m, diện tích 60m2 giá 1300usd

- Nhà mặt phố TÔN ĐỨC THẮNG mặt tiền ~4m, diện tích 70m2 x 5T có thang máy, giá 4000usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

Cho thuê nhà mặt phố TRẦN QUANG DIỆU mặt tiền >4m, diện tích 45m2 giá 13 triệu

- Nhà mặt phố NGUYỄN KHUYẾN mặt tiền ~3m, diện tích 30m2 x 3T giá 15 triệu

- Nhà mặt phố LƯƠNG ĐÌNH CỦA mặt tiền 3.5m, diện tích 30m2 x 4T giá 30 triệu

- Nhà mặt phố THÁI HÀ mặt tiền >5m, diện tích 110m2 x 3T giá 6500usd

- Nhà mặt phố NGUYỄN NHƯ ĐỔ mặt tiền >3m, diện tích ~30m2 x 4T giá 14 triệu

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

 Cho thuê nhà mặt phố THÁI THỊNH mt ~7m, diện tích >50m2, giá 1200usd

- Nhà mặt phố KHÂM THIÊN mặt tiền ~4m, diện tích 80m2 x 3T giá 30 triệu

- Nhà mặt phố TRẦN QUÝ CÁP mặt tiền 4.5m, diện tích >50m2 x 4T giá 20 triệu

- Nhà mặt phố VĂN MIẾU mặt tiền ~4m, diện tích 50m2 x 3T, giá 34 triệu

- Nhà mặt phố XÃ ĐÀN mặt tiền >5m, diện tích  ~50m2 x 5T giá 3100usd

* Liên hệ: BĐS NÚI VÀNG – Tel: 0422.333.555 / 0948.228.228 – www.nuivang.com

 

>> CÒN RẤT NHIỀU MẶT BẰNG KHÁC XEM TẠI – WWW.NUIVANG.COM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Thông tin chung

Thành phố (Tỉnh) Hà Nội
Loại nhà Nhà mặt đất

Bình luận

HẾT HẠN

0422 333 555
Mã số : 3232492
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 07/07/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn