Phân Phối Chung Cư Times City Giá Tốt Nhất Thị Trường

Liên hệ


Chuyên bán căn hộ tại dự án Times City 460 Minh Khai - dự án được đánh giá phù hợp với mọi người bởi mức giá hợp lý cho 01 khu đô thị đầy đủ mọi tiện ích, xứng tầm phong cách quốc tế. Liên hệ ngay để có thể sở hữu 01 căn hộ (tiện nghi, giá rẻ nhất thị trường);
     Phụ trách đại lý bán hàng dự án Times City - Mr.Lâm HBC: 0168.9965.389
     Thông tin dự án - http://timescity.com.vn/
     Tham quan nhà mẫu: 460 Minh Khai - Hà Nội
Cập nhật: 06/06/2011
Danh sách một số vị trí căn hộ đẹp nhất khách hàng có thể mua với giá hợp lý theo tiêu chí:
-          đúng giá gốc niêm yết của Chủ đầu tư Vincom
-          ngoài ra có chiết khấu tốt
-          nếu có chênh sẽ là mức chênh thấp nhất thị trường

Tòa nhà T1
- T1 căn 18 tầng 22 giá bán = giá niêm yết = 29.97
- T1 căn 01 tầng 27 giá bán = giá niêm yết = 26.17

Tòa nhà T2

-   T2 tầng 28 căn 03 (căn góc), dt97.5, giá 32.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4.5% vào giá gốc; (HOT)
-   T2 tầng 28 căn 10, dt95m2, giá 29.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 5% vào giá gốc; (HOT)
-   T2 tầng 28 căn 11, dt95m2, giá 31.262tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 5% vào giá gốc; (HOT)
-   T2 tầng 31 căn 01, dt108.6m2, giá 26.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 4.5% vào giá gốc; (HOT)

Tòa nhà T3
-   T3 tầng 3 căn 7 giá 29,62 (giá vào HĐ*90%), giá bán: 30,6 chiết khấu 2%;
-   T3 tầng 3 căn 16, giá 30,6 (giá vào HĐ*90%), giá bán: 30,6 chiết khấu 2%;
-   T3 tầng 7 căn 5, dt94.3m2, giá 31.15tr/m2 (giá vào HĐ*90%), giá bán: bằng giá gốc;
-   T3 tầng 11 căn 03, dt97.5m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 34.8tr/m2; (H.Vip)
-   T3 tầng 12 căn 03, dt97.5m2, giá 33.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 35.2tr/m2; (H.Vip)
-   T3 tầng 12 căn 17, dt97.5m2, giá 34.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 80 triệu; (©DN)
-   T3 tầng 12A căn 7 (3 phòng ngủ) dt116.7m2, giá 29.6tr/m2 (giá vào HĐ*90%), giá bán: bằng giá gốc;
-   T3 tầng 12A căn 12 (3 phòng ngủ) dt116.7m2, giá 27.1tr/m2 (giá vào HĐ*90%), giá bán: bằng giá gốc;
-   T3 tầng 20 căn 8&10, dt95m2, giá 30.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 3.5% vào đơn giá gốc;
-   T3 tầng 20 căn 9&11, dt95m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 3% vào đơn giá gốc;
-   T3 tầng 20 căn 16, dt97.5m2, giá 33.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 2.5% vào đơn giá gốc;
-   T3 tầng 20 căn 17, dt97.5m2, giá 34.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 2.5% vào đơn giá gốc;
-   T3 tầng 20 căn 18 dt108.6m2, giá 31.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán chiết khấu 3.5% vào đơn giá gốc;
-   T3 tầng 21 căn 02, dt97.5m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc; (H.Vip)
-   T3 tầng 21 căn 11, dt95m2, giá 32.8tr/m2 (giá vào HĐ*97%), giá bán ck2.5% vào giá gốc;
-   T3 tầng 24 căn 3, giá 32,6 (giá vào HĐ*95%), giá bán 32,6 ck 2%;
-   T3 tầng 24 căn 5 giá 31,6 (giá vào HĐ*95%), giá bán 32,6 ck 2%;

Tòa nhà T4
- T4 tầng 08 căn 17, dt110.3m2, giá 35.25tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 100 triệu; (H.Vip)
- T4 tầng 09 căn 18, dt90.1m2, giá 31.0tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 60 triệu;
- T4 tầng 12 căn 15, dt75.2m2, giá 33.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 34.5tr/m2;
- T4 tầng 14 căn 17, dt110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá vào HĐ*93%), giá bán: bằng giá gốc;
- T4 tầng 16 căn 08, dt95m2, giá 32.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc;
- T4 tầng 17 căn 01, dt90.1m2, giá 32.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán 32.3tr chiết khấu 2%;

- T4 tầng 17 căn 94, dt 75,2m2, giá 31,6, (giá vào HĐ*95%), giá bán 31,6 ck 1%


- T4 tầng 20 căn 03, dt110.3m2, giá 37.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc và chiết khấu 1%;

Tòa nhà T5
- T5 tầng 06 căn 04, dt75.2m2, giá 29.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 130 triệu;
- T5 tầng 09 căn 02, dt110.3m2, giá 33.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 60 triệu; (Li)
- T5 tầng 11 căn 16, dt90.1m2, giá 32.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc;
- T5 tầng 17 căn 16, giá gốc 32,8 - ck 2%
- T5 tầng 18 căn 04, dt75.2m2, giá 32tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 50 triệu;
- T5 tầng 20 căn 15, dt110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc;

Tòa nhà T6
- T6 tầng 04 căn 16, dt90.1m2, giá 29.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc và chiết khấu 1%;
- T6 tầng 06 căn 09, dt108.7m2, giá 29.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 50 triệu;
- T6 tầng 09 căn 05, dt75.2m2, giá 31.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 32.9tr/m2;
- T6 tầng 10 căn 12B, dt110.3m2, giá 32.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 33.5tr/m2 (L.danhba)
- T6 tầng 12A căn 03, dt110.3m2, giá 31.5tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc + chênh 50 triệu;
- T6 tầng 12B căn 10, dt86.9m2, giá 30.0tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá gốc;
- T6 tầng 15 căn 10, dt86.9m2, giá 32.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá gốc + chênh 20 triệu; (N)
- T6 tầng 15 căn 11, dt87.2m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán: 33.4tr/m2;
- T6 tầng 17&19 căn 06&10 dt86.9m2, giá 31.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: thỏa thuận;

Tòa nhà T7 (có vị trí đẹp nhất dự án)
- T7 tầng 04 căn 15, dt110.3m2, giá 36.1tr/m2 (giá vào HĐ*93%), giá bán: 37.5tr/m2;
- T7 tầng 05 căn 03, dt110.3m2, giá 33.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: thương lượng tùy thị trường;
- T7 tầng 05 căn 07, dt87.2m2, giá …….tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 36.2tr/m2;
- T7 tầng 07 căn 07, dt87.2m2, giá 36.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 38tr/m2;
- T7 tầng 08 căn 03, dt110.3m2, giá 34.1tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 39tr/m2;
- T7 tầng 08 căn 15, dt110.3m2, giá 35.6tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 40tr/m2;
- T7 tầng 11 căn 07, dt87.2m2, giá gốc…….(giá vào HĐ*95%), giá bán 37.5tr/m2;
- T7 tầng 11 căn 09, dt108.7m2, giá 33.4tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 80 triệu;
- T7 tầng 15 căn 09, dt108.7m2, giá 34.8tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 100 triệu; (HA)
- T7 tầng 15 căn 12B, dt110.3m2, giá 33.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá (La)
- T7 tầng 15 căn 05, dt75.2m2, giá 35.7tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: thương lượng tùy thị trường;
- T7 tầng 15 căn 07, dt87.2m2, giá 36.3tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: thương lượng tùy thị trường;
- T7 tầng 18 căn 03, dt110.3m2, giá 35.5tr/m2 (giá ngày 29/3,giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá + chênh 600tr/m2;(D)
- T7 tầng 18 căn 16, dt90.1m2, giá 30.7tr/m2 (giá ngày 29/3,giá vào HĐ*95%), giá bán bằng giá và chiết khấu 2%; (Li)
- T7 tầng 18 căn 12A, dt75.2m2, giá 34.1tr/m2 (giá ngày 29/3,giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá; (A)
- T7 tầng 20 căn 12A, dt75.2m2, giá 35.9tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: 36.1tr/m2 ;
- T7 tầng 23 căn 02, dt110.3m2, giá 33.4tr/m2, (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 50 triệu (H)
- T7 tầng 25 căn 12A, dt75.2m2, giá 34.4tr/m2 (giá vào HĐ*92%), giá bán: bằng giá + chênh 50 triệu; (T)
- T7 tầng 25 căn 15, dt110.3m2, giá 37.2tr/m2 (giá vào HĐ*95%), giá bán: bằng giá + chênh 150 triệu; (HA)

Tòa nhà T10
-   T10 tầng 12A căn 03, dt115.6m2, giá 38.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3.5% vào giá gốc;
-   T10 tầng 12A căn 08&10, dt106.1m2, giá 35.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3.5% vào giá gốc;
-   T10 tầng 12A căn 15, dt80.4m2, giá 36.8tr.m2 (giá vào HĐ*96%), giá bán chiết khấu 3.5% vào giá gốc;

Tòa nhà T18

- Phân phối toàn bộ các Sàn tầng 5, 8,10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25


  Cơ chế:
  + Căn thường chiết khấu 3% so với giá niêm yết của Chủ đầu tư;
  + Căn góc chiết khấu 2% so với giá niêm yết của Chủ đầu tư;
Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất;
Lâm HBC: 0168.9965.389

 


Thông tin chung

Thành phố (Tỉnh) Hà Nội

Bình luận

HẾT HẠN

0168 996 5389
Mã số : 3185571
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 27/06/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn