Bán Royal City R5 - Tầng 8 - 9 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 31 - 34 Giá Rẻ

Liên hệ

Cầu Giấy


VINCOM - chủ đầu tư, phân phối các căn hộ tầng 8-9-11-16-18-19-21-22-31-34, tòa R5-ROYAL CITY, giá gốc, mua trực tiếp từ chủ đầu tư Vincom. Cách thức giao dịch: Đặt cọc 100 tr/căn. Sau 10 ngày nộp đủ 40% giá trị căn hộ. Ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư Vincom. Sơ đồ vị trí, hướng, giá bán các căn. Vui lòng liên hệ : 0917836226

Bán Tầng 9 - Căn số 3 (giá $2,150,00) Tầng 21 - Tòa R5 (23/11)

Tầng 31 - Tòa R5 (23/11)

Tầng 34 - Tòa R5 (23/11)
Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2
1 ĐB131,4$2,243.001ĐB131,4$2,230.001 ĐB131,4$2,265.00
2 ĐB131,4$2,243.002ĐB131,4$2,230.002 ĐB131,4$2,265.00
3 TB106$2,243.003TB106$2,230.003 TB106$2,265.00
4 ĐN106$2,243.004ĐN106$2,230.004 ĐN106$2,265.00
5 TB114,2$2,223.005 TB114,2$2,230.005 TB114,2$2,245.00
6 ĐN114,2$2,223.006ĐN114,2$2,230.006 ĐN114,2$2,245.00
7 TB92,5$2,223.007TB92,5$2,230.007 TB92,5$2,245.00
8 ĐN139,4$2,123.008ĐN139,4$2,130.008 ĐN139,4$2,145.00
9B102$2,123.009B102$2,130.009B102$2,145.00
10 ĐN135$2,113.0010ĐN135$2,100.0010 ĐN135$2,135.00
11 N106$2,093.0011 N106$2,100.0011 N106$2,115.00
12 N134,3$2,143.0012 N134,3$2,150.0012 N134,3$2,165.00
13 B133,8$2,173.0013 B133,8$2,180.0013 B133,8$2,195.00
14 N134,3$2,143.0014 N134,3$2,150.0014 N134,3$2,165.00
15 B133,8$2,173.0015 B133,8$2,180.0015 B133,8$2,195.00
16 N106$2,093.0016 N106$2,100.0016 N106$2,115.00
17 B103$2,123.0017 B103$2,130.0017 B103$2,145.00
18 TN135$2,073.0018 TN135$2,080.0018 TN135$2,095.00
19 ĐB92,5$2,223.0019 ĐB92,5$2,230.0019 ĐB92,5$2,245.00
20 TN139,4$2,023.0020 TN139,4$2,030.0020 TN139,4$2,045.00
21 ĐB114,2$2,223.0021 ĐB114,2$2,230.0021 ĐB114,2$2,245.00
22 TN114,2$2,123.0022 TN114,2$2,130.0022 TN114,2$2,145.00
23 ĐB108$2,223.0023 ĐB108$2,230.0023 ĐB108$2,245.00
24 TN108$2,123.0024 TN108$2,130.0024 TN108$2,145.00
25 ĐB131,4$2,243.0025 ĐB131,4$2,230.0025 ĐB131,4$2,265.00
26 TN131,5$2,123.0026 TN131,5$2,130.0026 TN131,5$2,145.00
Tầng 8 - Tòa R5 (19/11)

Tầng 9 - Tòa R5 (15/11)

Tầng 11 - Tòa R5 (15/11)
Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2
1 ĐB131,4$2,117,001ĐB131,4đã bán1 ĐB131,4đã bán
2 ĐB131,4$2,117,002ĐB131,4đã bán2 ĐB131,4đã bán
3 TB106$2,117,003TB106$2,150,003 TB106đã bán
4 ĐN106$2,117,004ĐN106đã bán4 ĐN106đã bán
5 TB114,2$2,117,005 TB114,2đã bán5 TB114,2đã bán
6 ĐN114,2$2,117,006ĐN114,2đã bán6 ĐN114,2đã bán
7 TB92,5$2,117,007TB92,5đã bán7 TB92,5đã bán
8 ĐN139,4$2,017,008ĐN139,4đã bán8 ĐN139,4$2,190.00
9B102$2,017,009B102đã bán9B102$2,038.00
10 ĐN135$1,987,0010ĐN135đã bán10 ĐN135đã bán
11 N106$1,987,0011 N106$1,969.0011 N106đã bán
12 N134,3$2,037,0012 N134,3$2,019.0012 N134,3$2,058.00
13 B133,8$2,067,0013 B133,8đã bán13 B133,8$2,088.00
14 N134,3$2,037,0014 N134,3$2,019.0014 N134,3$2,058.00
15 B133,8$2,067,0015 B133,8$2,049.0015 B133,8$2,088.00
16 N106$1,987,0016 N106đã bán16 N106$1,008.00
17 B103$2,017,0017 B103đã bán17 B103$2,038.00
18 TN135$1,967,00 18 TN135đã bán18 TN135đã bán
19 ĐB92,5$2,117,0019 ĐB92,5đã bán19 ĐB92,5đã bán
20 TN139,4$1,917,0020 TN139,4đã bán20 TN139,4đã bán
21 ĐB114,2$2,117,0021 ĐB114,2đã bán21 ĐB114,2đã bán
22 TN114,2$2,017,0022 TN114,2$1,999.0022 TN114,2đã bán
23 ĐB108$2,117,0023 ĐB108đã bán23 ĐB108đã bán
24 TN108$2,017,0024 TN108đã bán24 TN108đã bán
25 ĐB131,4$2,117,0025 ĐB131,4đã bán25 ĐB131,4đã bán
26 TN131,5$2,017,0026 TN131,5đã bán26 TN131,5đã bán

 
Tầng 16 - Tòa R5 (15/11)

Tầng 18 - Tòa R5 (15/11)

Tầng 19 - Tòa R5 (15/11)
Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2
1 ĐB131,4đã bán1ĐB131,4đã bán1 ĐB131,4đã bán
2 ĐB131,4đã bán2ĐB131,4đã bán2 ĐB131,4đã bán
3 TB106đã bán3TB106đã bán3 TB106đã bán
4 ĐN106đã bán4ĐN106đã bán4 ĐN106đã bán
5 TB114,2đã bán5 TB114,2đã bán5 TB114,2đã bán
6 ĐN114,2đã bán6ĐN114,2đã bán6 ĐN114,2đã bán
7 TB92,5đã bán7TB92,5đã bán7 TB92,5đã bán
8 ĐN139,4đã bán8ĐN139,4đã bán8 ĐN139,4đã bán
9B102đã bán9B102đã bán9B102đã bán
10 ĐN135đã bán10ĐN135đã bán10 ĐN135đã bán
11 N106đã bán11 N106$2,030.0011 N106$2,040.00
12 N134,3$2,060.0012 N134,3$2,080.0012 N134,3$2,090.00
13 B133,8đã bán13 B133,8$2,010,0013 B133,8$2,120.00
14 N134,3$2,060.0014 N134,3$2,080.0014 N134,3$2,090.00
15 B133,8$2,090.0015 B133,8$2,110,0015 B133,8$2,120.00
16 N106$2,010.0016 N106đã bán16 N106đã bán
17 B103đã bán17 B103đã bán17 B103đã bán
18 TN135đã bán18 TN135đã bán18 TN135$2,020.00
19 ĐB92,5đã bán19 ĐB92,5đã bán19 ĐB92,5đã bán
20 TN139,4đã bán20 TN139,4đã bán20 TN139,4$1,970.00
21 ĐB114,2đã bán21 ĐB114,2đã bán21 ĐB114,2đã bán
22 TN114,2đã bán22 TN114,2$2,060.0022 TN114,2$2,070.00
23 ĐB108đã bán23 ĐB108đã bán23 ĐB108đã bán
24 TN108đã bán24 TN108đã bán24 TN108$2,070.00
25 ĐB131,4đã bán25 ĐB131,4đã bán25 ĐB131,4đã bán
26 TN131,5đã bán26 TN131,5đã bán26 TN131,5đã bán

 
Tầng 22 - Tòa R5 (15/11)

Tầng 23 - Tòa R5 (15/11)

Tầng 28 - Tòa R5 (15/11)
Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2Số cănBan côngDiện tíchUSD/m2
1 ĐB131,4đã bán1ĐB131,4đặt hàng 1 ĐB131,4đã bán
2 ĐB131,4đã bán2ĐB131,4đặt hàng 2 ĐB131,4đã bán
3 TB106đã bán3TB106đặt hàng 3 TB106đã bán
4 ĐN106đã bán4ĐN106đặt hàng4 ĐN106đã bán
5 TB114,2đã bán5 TB114,2đặt hàng5 TB114,2đã bán
6 ĐN114,2đã bán6ĐN114,2đặt hàng6 ĐN114,2đã bán
7 TB92,5đã bán7TB92,5đặt hàng7 TB92,5đã bán
8 ĐN139,4$2,116.008ĐN139,4đặt hàng8 ĐN139,4đã bán
9B102đã bán9B102đặt hàng9B102đã bán
10 ĐN135đã bán10ĐN135đặt hàng10 ĐN135đã bán
11 N106đã bán11 N106đặt hàng11 N106đã bán
12 N134,3đã bán12 N134,3đặt hàng12 N134,3đã bán
13 B133,8đã bán13 B133,8đặt hàng13 B133,8đã bán
14 N134,3đã bán14 N134,3đặt hàng14 N134,3đã bán
15 B133,8đã bán15 B133,8đặt hàng15 B133,8đã bán
16 N106$2.066.00
16 N106đặt hàng16 N106đã bán
17 B103đã bán17 B103đặt hàng17 B103đã bán
18 TN135đã bán18 TN135đặt hàng18 TN135đã bán
19 ĐB92,5đã bán19 ĐB92,5đặt hàng19 ĐB92,5đã bán
20 TN139,4$1.966.0020 TN139,4đặt hàng20 TN139,4đã bán
21 ĐB114,2đã bán21 ĐB114,2đặt hàng21 ĐB114,2đã bán
22 TN114,2đã bán22 TN114,2đặt hàng22 TN114,2đã bán
23 ĐB108đã bán23 ĐB108đặt hàng23 ĐB108đã bán
24 TN108đã bán24 TN108đặt hàng24 TN108đã bán
25 ĐB131,4đã bán25 ĐB131,4đặt hàng25 ĐB131,4đã bán
26 TN131,5đã bán26 TN131,5đặt hàng26 TN131,5đã bán


bán nhà, ban nha,bán nhà chính chủ, ban nha chinh chu,nhà đất ,mua bán nhà đất ,khu đô thị mới ,mua bán nhà đất ,dự án đầu tư ,bất động sản ,chung cư cao cấp


bán nhà, ban nha,bán nhà chính chủ, ban nha chinh chu,nhà đất ,mua bán nhà đất ,khu đô thị mới ,mua bán nhà đất ,dự án đầu tư ,bất động sản ,chung cư cao cấp

bán nhà, ban nha,bán nhà chính chủ, ban nha chinh chu,nhà đất ,mua bán nhà đất ,khu đô thị mới ,mua bán nhà đất ,dự án đầu tư ,bất động sản ,chung cư cao cấpĐỢT THANH TOÁNTHỜI ĐIỂM THANH TOÁNTỶ LỆ THANH TOÁN
Thanh toán lần thứ 1Ngay sau khi hoàn thành việc xây móng công trình
Dự kiến tháng 10/2010
40%
Thanh toán lần thứ 2Ngay sau khi hoàn thành việc xây thô đến tầng 10
Dự kiến tháng 9/2011


10%
Thanh toán lần thứ 3Ngay sau khi hoàn thành việc xây thô đến tầng 20
Dự kiến tháng 01/2012


10%
Thanh toán lần thứ 4Ngay sau khi hoàn thành việc xây thô đến tầng 30
Dự kiến tháng 6/2012
10%
Thanh toán lần thứ 5Ngay sau khi bàn giao căn hộ
Dự kiến tháng 12/2012


30%

Royal City có quy mô gần 13 ha nằm tại số 74 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án được xây dựng trên khu đất của nhà máy cơ khí Hà Nội cũ. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng dự án này là 9.999 tỷ đồng, trong đó có nhiều đơn vị hợp tác đầu tư, VIC nắm quyền chi phối với tỷ lệ vốn góp là 51%.

Royal City là một khu đô thị phức hợp được thiết kế với sự kết nối thông minh giữa các tổ hợp công trình chức năng với các công trình công cộng hỗn hợp rộng lớn theo kiến trúc sinh thái, có diện tích sân vườn, công viên cây xanh chiếm khoảng 70.000 m2.
Dự án có khoảng hơn 200.000m2 gồm 3 tầng hầm và 2 tầng nổi trung tâm thương mại, và 6.000m2 siêu thị tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Royal City còn có khu căn hộ cao cấp, 03 trường học quốc tế: Trường mầm non, Phổ thông và Trung học… Khu vui chơi giải trí trong nhàvới gần 30.000m2.

Chủ đầu tư: công ty cổ phần Vincom

Đơn vị thiết kế: Site Architecture

Vị trí: 74 Nguyễn Trãi-Thanh Xuân-HN

Thời gian khởi công: 16/01/2010

9/2010 hoàn thành xong phần móng

Tháng 4/2013 bàn giao căn hộThông tin chung

Thành Phố (Tỉnh) Hà Nội
Loại nhà Nhà chung cư

Bình luận

0917 836 226
Mã số : 2474469
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 26/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn